Describe use of client probes.
authorTobias Markmann <tm@ayena.de>
Tue, 27 Aug 2013 20:53:13 +0000 (22:53 +0200)
committerTobias Markmann <tm@ayena.de>
Tue, 27 Aug 2013 20:53:23 +0000 (22:53 +0200)
commit6d22d999b09e65d2ebdb893e2a5c3ec5f27acd51
treee397d5593bdd6f6ac3a0c40025cb91e6b7198699
parent3d64b19068d34a26f2cda697c56f47a59da223c8
Describe use of client probes.
extensions/xep-0318.xml