some notes on adopter status
authorAaron J. Seigo <aseigo@kde.org>
Thu, 2 Apr 2009 01:22:20 +0000 (19:22 -0600)
committerAaron J. Seigo <aseigo@kde.org>
Thu, 2 Apr 2009 01:22:20 +0000 (19:22 -0600)
commitbce30e008c0c0282742205a8841f84153df2f65e
tree73125e8ad8001b646796ab90aaafbe75e4be19e7
parent48c8527bcd1c09c8c01091c24e38a482237d00b4
some notes on adopter status
README