2010-12-17 Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
authorAdemar de Souza Reis Jr <ademar.reis@openbossa.org>
Mon, 24 Jan 2011 21:11:22 +0000 (18:11 -0300)
committerAdemar de Souza Reis Jr <ademar.reis@openbossa.org>
Mon, 24 Jan 2011 21:55:04 +0000 (18:55 -0300)
commitc7d6b63b39467521620c168b25835f901dd42ef1
tree82eb788de203bda9721b4fd8e98b8d4be91a0cb1
parent402b427a43631fe4d98c18983a9aa81804d2a7b7
2010-12-17  Yi Shen  <yi.4.shen@nokia.com>

        Reviewed by Kenneth Rohde Christiansen.

        [Qt] QWebPage sends out a RequestSoftwareInputPanel event
        incorrectly in particular case
        https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=50419

        Add HitTestResult check before firing RequestSoftwareInputPanel event.

        * Api/qwebpage.cpp:
        (QWebPagePrivate::mouseReleaseEvent):
        (QWebPagePrivate::handleSoftwareInputPanel):
        * Api/qwebpage_p.h:
        * tests/qwebpage/tst_qwebpage.cpp:
        (clickOnPage):
        (tst_QWebPage::inputMethods):

git-svn-id: http://svn.webkit.org/repository/webkit/trunk@74243 268f45cc-cd09-0410-ab3c-d52691b4dbfc

Conflicts:

WebKit/qt/tests/qwebpage/tst_qwebpage.cpp
    WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp
WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp
WebKit/qt/Api/qwebpage_p.h
WebKit/qt/ChangeLog
WebKit/qt/tests/qwebpage/tst_qwebpage.cpp