2011-05-22 Hui Huang <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
authorYi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
Sun, 22 May 2011 22:18:26 +0000 (22:18 +0000)
committerAdemar de Souza Reis Jr <ademar.reis@openbossa.org>
Mon, 23 May 2011 14:37:31 +0000 (11:37 -0300)
commitc39655eb2665539857d9645649e890bbfdcf903e
tree20751efb79e9655debdc3edbbe6326cc5f1de0a2
parent91c06161ea371d3008f4ca0a8e6fca659f91b527
2011-05-22  Hui Huang  <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen  <yi.4.shen@nokia.com>

        Reviewed by Laszlo Gombos.

        [Qt] Upstream Symbian platform plugin
        https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=58435

        Upstream Symbian platform plugin with html5 video player.

        * symbian/platformplugin/HTML5VideoPlugin.cpp: Added.
        (HTML5FullScreenVideoHandler::HTML5FullScreenVideoHandler):
        (HTML5FullScreenVideoHandler::enterFullScreen):
        (HTML5FullScreenVideoHandler::exitFullScreen):
        (HTML5FullScreenVideoHandler::onPlayerError):
        (HTML5FullScreenVideoHandler::onPlayerStateChanged):
        (HTML5FullScreenVideoHandler::onMediaStatusChanged):
        (HTML5VideoPlugin::supportsExtension):
        (HTML5VideoPlugin::createExtension):
        * symbian/platformplugin/HTML5VideoPlugin.h: Added.
        (HTML5FullScreenVideoHandler::requiresFullScreenForVideoPlayback):
        (HTML5FullScreenVideoHandler::isFullScreen):
        (HTML5FullScreenVideoHandler::updateScreenRect):
        * symbian/platformplugin/HTML5VideoWidget.cpp: Added.
        (HTML5VideoWidget::HTML5VideoWidget):
        (HTML5VideoWidget::setDuration):
        (HTML5VideoWidget::mousePressEvent):
        (HTML5VideoWidget::onPlayerStopped):
        (HTML5VideoWidget::onPlayerError):
        (HTML5VideoWidget::onEndOfMedia):
        (HTML5VideoWidget::onBufferingMedia):
        (HTML5VideoWidget::onBufferedMedia):
        (HTML5VideoWidget::onControlClicked):
        (HTML5VideoWidget::onPositionChanged):
        (HTML5VideoWidget::onSliderMoved):
        (HTML5VideoWidget::onCloseClicked):
        (HTML5VideoWidget::showFullScreen):
        (HTML5VideoWidget::setVolume):
        * symbian/platformplugin/HTML5VideoWidget.h: Added.
        * symbian/platformplugin/OverlayWidget.cpp: Added.
        (OverlayWidget::OverlayWidget):
        (OverlayWidget::~OverlayWidget):
        (OverlayWidget::setDuration):
        (OverlayWidget::setPosition):
        (OverlayWidget::setVolume):
        (OverlayWidget::mousePressEvent):
        (OverlayWidget::onPlayerStopped):
        (OverlayWidget::onPlayerError):
        (OverlayWidget::onEndOfMedia):
        (OverlayWidget::onBufferingMedia):
        (OverlayWidget::onBufferedMedia):
        (OverlayWidget::timeToString):
        (OverlayWidget::applyStyleSheet):
        (OverlayWidget::onControlClicked):
        (OverlayWidget::onSliderMoved):
        (OverlayWidget::onSoundClicked):
        (OverlayWidget::onCloseClicked):
        (OverlayWidget::onVolumeSliderReleased):
        (OverlayWidget::onVolumeSliderMoved):
        (OverlayWidget::onTimerTimeout):
        (OverlayWidget::showFullScreen):
        * symbian/platformplugin/OverlayWidget.h: Added.
        * symbian/platformplugin/PlayerButton.cpp: Added.
        (PlayerButton::PlayerButton):
        (PlayerButton::event):
        * symbian/platformplugin/PlayerButton.h: Added.
        * symbian/platformplugin/PlayerLabel.cpp: Added.
        (PlayerLabel::PlayerLabel):
        (PlayerLabel::onPlayerError):
        (PlayerLabel::startBufferingAnimation):
        (PlayerLabel::stopBufferingAnimation):
        (PlayerLabel::onAnimationTimeout):
        * symbian/platformplugin/PlayerLabel.h: Added.
        * symbian/platformplugin/WebPlugin.cpp:
        (WebPlugin::createExtension):
        * symbian/platformplugin/images: Added.
        * symbian/platformplugin/images/button_cannotplay.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/button_close.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/button_pause.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/button_play.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/button_sound_off.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/button_sound_on.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/loading_buffering_1.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/loading_buffering_2.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/loading_buffering_3.png: Added.
        * symbian/platformplugin/images/loading_buffering_4.png: Added.
        * symbian/platformplugin/platformplugin.pro:
        * symbian/platformplugin/platformplugin.qrc: Added.
        * symbian/platformplugin/qss: Added.
        * symbian/platformplugin/qss/OverlayWidget.qss: Added.

git-svn-id: http://svn.webkit.org/repository/webkit/trunk@87044 268f45cc-cd09-0410-ab3c-d52691b4dbfc
25 files changed:
Source/WebKit/qt/ChangeLog
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/HTML5VideoPlugin.cpp [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/HTML5VideoPlugin.h [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/HTML5VideoWidget.cpp [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/HTML5VideoWidget.h [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/OverlayWidget.cpp [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/OverlayWidget.h [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/PlayerButton.cpp [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/PlayerButton.h [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/PlayerLabel.cpp [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/PlayerLabel.h [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/WebPlugin.cpp
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/button_cannotplay.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/button_close.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/button_pause.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/button_play.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/button_sound_off.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/button_sound_on.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/loading_buffering_1.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/loading_buffering_2.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/loading_buffering_3.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/images/loading_buffering_4.png [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/platformplugin.pro
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/platformplugin.qrc [new file with mode: 0644]
Source/WebKit/qt/symbian/platformplugin/qss/OverlayWidget.qss [new file with mode: 0644]