2011-05-22 Hui Huang <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
[webkit:qtwebkit.git] / Source / WebKit / qt / symbian / platformplugin / platformplugin.qrc
1 <!DOCTYPE RCC><RCC version="1.0">
2 <qresource>
3     <file>images/button_cannotplay.png</file>
4     <file>images/button_close.png</file>
5     <file>images/button_pause.png</file>
6     <file>images/button_play.png</file>
7     <file>images/button_sound_off.png</file>
8     <file>images/button_sound_on.png</file>
9     <file>images/loading_buffering_1.png</file>
10     <file>images/loading_buffering_2.png</file>
11     <file>images/loading_buffering_3.png</file>
12     <file>images/loading_buffering_4.png</file>
13     <file>qss/OverlayWidget.qss</file>
14 </qresource>
15 </RCC>