2011-05-22 Hui Huang <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
[webkit:qtwebkit.git] / Source / WebKit / qt / symbian / backup_registration.xml
1 <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
2 <backup_registration>
3     <system_backup/>
4     <restore requires_reboot = "no"/>
5 </backup_registration>