fix crash on empty strings
authorThomas Zander <zander@kde.org>
Fri, 13 May 2011 09:54:32 +0000 (11:54 +0200)
committerThomas Zander <zander@kde.org>
Mon, 30 May 2011 16:41:35 +0000 (18:41 +0200)
commitc02f13648a6b3aa5bdad7744f16a7a5a8af6307e
tree7c3ac923d0506e80e4e6bf3bdfd14b9a6002cc4d
parent20aedbf622c134e31effb6f5bc7449e2a57f1587
fix crash on empty strings
src/Vng.cpp