rename arg from bool to enum
authorThomas Zander <zander@kde.org>
Fri, 25 Feb 2011 16:22:12 +0000 (17:22 +0100)
committerThomas Zander <zander@kde.org>
Fri, 25 Feb 2011 16:22:12 +0000 (17:22 +0100)
commit6b032fdf0a9f52aed9cc7a22f7baed81d3298db6
tree33b5f5e488a949285faed46b65e5f958b78b8d56
parent813615a0a22b96c0d553dbf6e7db47efad27c188
rename arg from bool to enum
src/commands/Changes.cpp
src/commands/Diff.cpp
src/commands/Record.cpp
src/commands/WhatsNew.cpp
src/hunks/File.cpp
src/hunks/File.h