encoder: init codedbuffer queue at beginning
[vaapi:windyuan-gstreamer-vaapi.git] / gst-libs / gst / vaapi / gstvaapiencoder.c
2013-08-09 Wind Yuanencoder: init codedbuffer queue at beginning
2013-08-09 Wind Yuanencoder: build encoder basic framework