Update to MPlayer SVN rev 31179 and FFmpeg SVN rev 23156.
[vaapi:sewalliniusms-mplayer.git] / help / .svn / text-base / help_mp-uk.h.svn-base
1 // Translated by:  Volodymyr M. Lisivka <lvm@mystery.lviv.net>,
2 // Andriy Gritsenko <andrej@lucky.net>
3 // sevenfourk <sevenfourk@gmail.com>
4
5 // Was synced with help_mp-en.h: r28450
6
7 // ========================= MPlayer help ===========================
8
9 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
10 static const char help_text[]=
11 "Запуск:   mplayer [опції] [path/]filename\n"
12 "\n"
13 "Опції:\n"
14 " -vo <drv[:dev]> вибір драйвера і пристрою відео виводу (список див. з '-vo help')\n"
15 " -ao <drv[:dev]> вибір драйвера і пристрою аудіо виводу (список див. з '-ao help')\n"
16 #ifdef CONFIG_VCD
17 " vcd://<номер треку> грати VCD (video cd) трек з пристрою замість файлу\n"
18 #endif
19 #ifdef CONFIG_DVDREAD
20 " dvd://<номер титрів> грати DVD титри/трек з пристрою замість файлу\n"
21 #endif
22 " -alang/-slang   вибрати мову DVD аудіо/субтитрів (двосимвольний код країни)\n"
23 " -ss <час>       переміститися на задану (секунди або ГГ:ХХ:СС) позицію\n"
24 " -nosound        без звуку\n"
25 " -fs -vm -zoom   повноекранне програвання (повноекр.,зміна відео,масштабування\n"
26 " -x <x> -y <y>   маштабувати картинку до <x> * <y> [якщо -vo драйвер підтримує!]\n"
27 " -sub <file>     вказати файл субтитрів (див. також -subfps, -subdelay)\n"
28 " -playlist <file> вказати playlist\n"
29 " -vid x -aid y   опції для вибору відео (x) і аудіо (y) потоку для програвання\n"
30 " -fps x -srate y опції для зміни відео (x кадр/сек) і аудіо (y Hz) швидкості\n"
31 " -pp <quality>   дозволити фільтр (0-4 для DivX, 0-63 для mpegs)\n"
32 " -framedrop      дозволити втрату кадрів (для повільних машин)\n"
33 "\n"
34 "Клавіші:\n"
35 " <-  або ->      перемотування вперед/назад на 10 секунд\n"
36 " вверх або вниз  перемотування вперед/назад на  1 хвилину\n"
37 " pgup або pgdown перемотування вперед/назад на 10 хвилин\n"
38 " < або >         перемотування вперед/назад у списку програвання\n"
39 " p або ПРОБІЛ    зупинити фільм (будь-яка клавіша - продовжити)\n"
40 " q або ESC       зупинити відтворення і вихід\n"
41 " + або -         регулювати затримку звуку по +/- 0.1 секунді\n"
42 " o               циклічний перебір OSD режимів:  нема / навігація / навігація+таймер\n"
43 " * або /         додати або зменшити гучність (натискання 'm' вибирає master/pcm)\n"
44 " z або x         регулювати затримку субтитрів по +/- 0.1 секунді\n"
45 " r or t          змінити положення субтитрів вгору/вниз, також див. -vf expand\n"
46 "\n"
47 " * * * ДЕТАЛЬНІШЕ ДИВ. ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРО ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ І КЛЮЧІ! * * *\n"
48 "\n";
49 #endif
50
51 // ========================= MPlayer messages ===========================
52
53 // mplayer.c:
54 #define MSGTR_Exiting "\nВиходимо...\n"
55 #define MSGTR_ExitingHow "\nВиходимо... (%s)\n"
56 #define MSGTR_Exit_quit "Вихід"
57 #define MSGTR_Exit_eof "Кінець файлу"
58 #define MSGTR_Exit_error "Фатальна помилка"
59 #define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer перерваний сигналом %d у модулі: %s \n"
60 #define MSGTR_NoHomeDir "Не можу знайти домашній каталог\n"
61 #define MSGTR_GetpathProblem "проблеми у get_path(\"config\")\n"
62 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Створення файлу конфігурації: %s\n"
63 #define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Використовую вбудований codecs.conf\n"
64 #define MSGTR_CantLoadFont "Не можу завантажити шрифт: %s\n"
65 #define MSGTR_CantLoadSub "Не можу завантажити субтитри: %s\n"
66 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: обраний потік загублений!\n"
67 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "Не можу відкрити файл дампу!!!\n"
68 #define MSGTR_CoreDumped "Створено дамп ядра :)\n"
69 #define MSGTR_FPSnotspecified "Не вказано чи невірна кількість кадрів, застосуйте опцію -fps.\n"
70 #define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Намагаюсь форсувати групу аудіо кодеків %s...\n"
71 #define MSGTR_CantFindVideoCodec "Не можу знайти кодек для відео формату 0x%X!\n"
72 #define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Намагаюсь форсувати групу відео кодеків %s...\n"
73 #define MSGTR_CannotInitVO "ФАТАЛЬНО: Не можу ініціалізувати відео драйвер!\n"
74 #define MSGTR_CannotInitAO "не можу відкрити/ініціалізувати аудіо пристрій -> ГРАЮ БЕЗ ЗВУКУ\n"
75 #define MSGTR_StartPlaying "Початок програвання...\n"
76
77 #define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
78 "         ********************************************************\n"\
79 "         **** Ваша система надто ПОВІЛЬНА щоб відтворити це! ****\n"\
80 "         ********************************************************\n"\
81 "!!! Можливі причини, проблеми, обхідні шляхи: \n"\
82 "- Найбільш загальні: поганий/сирий _аудіо_ драйвер :\n"\
83 "  - спробуйте -ao sdl або використовуйте ALSA 0.5 або емуляцію oss на ALSA 0.9.\n"\
84 "  - Експеримент з різними значеннями для -autosync, спробуйте 30 .\n"\
85 "- Повільний відео вивід.\n"\
86 "  - спробуйте інший -vo драйвер (список: -vo help) або спробуйте з -framedrop!\n"\
87 "- Повільний ЦП. Не намагайтеся відтворювати великі dvd/divx на повільних\n"\
88 "  процесорах! спробуйте -hardframedrop\n"\
89 "- Битий файл. Спробуйте різні комбінації: -nobps  -ni  -mc 0  -forceidx\n"\
90 "- Повільний носій (диски NFS/SMB, DVD, VCD та ін.). Спробуйте -cache 8192.\n"\
91 "- Ви використовуєте -cache для програвання неперемеженого AVI файлу?\n"\
92 "  - спробуйте -nocache.\n"\
93 "Читайте поради в файлах DOCS/HTML/en/video.html .\n"\
94 "Якщо нічого не допомогло, тоді читайте DOCS/HTML/en/bugreports.html!\n\n"
95
96 #define MSGTR_NoGui "MPlayer був скомпільований БЕЗ підтримки GUI!\n"
97 #define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GUI вимагає X11!\n"
98 #define MSGTR_Playing "\nПрогравання %s\n"
99 #define MSGTR_NoSound "Аудіо: без звуку!!!\n"
100 #define MSGTR_FPSforced "Примусово змінена кількість кадрів на секунду на %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
101 #define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Скомпільвано з автовизначенням CPU - УВАГА - це не оптимально!\nДля отримання кращих результатів перекомпілюйте MPlayer з --disable-runtime-cpudetection\n"
102 #define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Скомпільовано для x86 CPU з розширеннями:"
103 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Доступні модулі відео виводу:\n"
104 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Доступні модулі аудіо виводу:\n"
105 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Доступні аудіо кодеки:\n"
106 #define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Доступні відео кодеки:\n"
107 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Доступні (вбудовані) групи/драйвера аудіо кодеків:\n"
108 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Доступні (вбудовані) групи/драйвера відео кодеків:\n"
109 #define MSGTR_AvailableFsType "Доступні варіанти повноекранного відеорежиму:\n"
110 #define MSGTR_UsingRTCTiming "Використовую апаратний таймер RTC (%ldГц).\n"
111 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Відео: Неможливо отримати властивості.\n"
112 #define MSGTR_NoStreamFound "Потік не знайдено.\n"
113 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Помилка відкриття/ініціалізації вибраного video_out (-vo) пристрою.\n"
114 #define MSGTR_ForcedVideoCodec "Примусовий відео кодек: %s\n"
115 #define MSGTR_ForcedAudioCodec "Примусовий аудіо кодек: %s\n"
116 #define MSGTR_Video_NoVideo "Відео: без відео\n"
117 #define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nFATAL: Неможливо ініціалізувати відео фільтри (-vf) або відео вивід (-vo).\n"
118 #define MSGTR_Paused "\n  =====  ПАУЗА  =====\r"
119 #define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nНеможливо завантажити playlist %s.\n"
120 #define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
121 "- MPlayer зламався через 'Невірні інструкції'.\n"\
122 "  Може бути помилка у вашому новому коду визначення типу CPU...\n"\
123 "  Будь-ласка перегляньте DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n"
124 #define MSGTR_Exit_SIGILL \
125 "- MPlayer зламався через 'Невірні інструкції'.\n"\
126 "  Іноді таке трапляється під час запуску програвача на CPU що відрізняється від того, на якому він\n"\
127 "  був зібраний/оптимізований.\n  Перевірте!\n"
128 #define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
129 "- MPlayer зламався через невірне використання CPU/FPU/RAM.\n"\
130 "  Зберіть знову MPlayer з --enable-debug а зробіть 'gdb' backtrace та\n"\
131 "  дизасемблювання. Для довідок, перегляньте DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash\n"
132 #define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
133 "- MPlayer зламався. Цього не повинно було трапитися.\n"\
134 "  Може бути помилка у коді MPlayer _або_ ваших драйверах _або_ через\n"\
135 "  версію gcc. Якщо важаєте що, це помилка MPlayer, будь-ласка читайте\n"\
136 "  DOCS/HTML/en/bugreports.html та слідкуєте інструкціям. Ми можемо\n"\
137 "  допомогти лише у разі забезпечення інформація коли доповідаєте про помилку.\n"
138 #define MSGTR_LoadingConfig "Завантаження конфігурації '%s'\n"
139 #define MSGTR_LoadingProtocolProfile "Завантаження профілю для протоколу '%s'\n"
140 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Завантаження профілю для розширення '%s'\n"
141 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "СУБТИТРИ: Додано файл субтитрів (%d): %s\n"
142 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "СУБТИТРИ: Видалено файл субтитрів (%d): %s\n"
143 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Помилка при відкритті файлу [%s] для запису!\n"
144 #define MSGTR_CommandLine "Командний рядок:"
145 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Не можу відкрити %s: %s (користувач повинен мати права читання для файлу.)\n"
146 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Помилка ініцілізації Linux RTC у ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
147 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Спробуйте додати \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" до скриптів запуску системи.\n"
148 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Помилка ініціалізації Linux RTC у ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
149 #define MSGTR_UsingTimingType "Використовую %s синхронізацію.\n"
150 #define MSGTR_NoIdleAndGui "Опція -idle не викориcтовується в GMPlayer.\n"
151 #define MSGTR_MenuInitialized "Меню ініціалізовано: %s\n"
152 #define MSGTR_MenuInitFailed "Ініціалізація меню невдале.\n"
153 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: getch2_init визвано двічі!\n"
154 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Не можу створити дамп цього потоку - не має доступного дексриптору.\n"
155 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Не можу відкрити відео фільтр libmenu з цим кореневим меню %s.\n"
156 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Помилка у ланці pre-init аудіо фільтру!\n"
157 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Помилка читання Linux RTC: %s\n"
158 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Попередження! Недупустиме низьке значення затримки програми!\n"
159 #define MSGTR_DvdnavNullEvent "Подія DVDNAV NULL?!\n"
160 #define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "Подія DVDNAV: Подія виділення зламана\n"
161 #define MSGTR_DvdnavEvent "Подія DVDNAV: %s\n"
162 #define MSGTR_DvdnavHighlightHide "Подія DVDNAV: Виділення сховано\n"
163 #define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## Подія DVDNAV: Стоп-кадр: %d сек\n"
164 #define MSGTR_DvdnavNavStop "Подія DVDNAV: Зупинка Nav\n"
165 #define MSGTR_DvdnavNavNOP "Подія DVDNAV: Nav NOP\n"
166 #define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "Подія DVDNAV: Зміна SPU потоку Nav: фізично: %d/%d/%d логічно: %d\n"
167 #define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "Подія DVDNAV: Зміна SPU потоку Nav: фізично: %d логічно: %d\n"
168 #define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "Подія DVDNAV: Зміна Аудіо потоку Nav: фізично: %d логічно: %d\n"
169 #define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "Подія DVDNAV: Зміна Nav VTS\n"
170 #define MSGTR_DvdnavNavCellChange "Подія DVDNAV: Зміна Nav Cell\n"
171 #define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "Подія DVDNAV: Зміна Nav SPU CLUT\n"
172 #define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "Подія DVDNAV: Nav Seek зроблено\n"
173 #define MSGTR_MenuCall "Виклик меню\n"
174
175 // --- edit decision lists
176 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Не можу виділити достатньо пам'яті для збереження даних EDL.\n"
177 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Читання %d EDL дій.\n"
178 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Немає дій EDL які треба виконати.\n"
179 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Не може відкрити EDL файл [%s] для запису.\n"
180 #define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Не може відкрити EDL файл [%s] для читання.\n"
181 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Не можу використати EDL без відео, вимикаю.\n"
182 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Невірний рядок EDL: %s\n"
183 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Погано відформатований EDL рядок [%d], пропускаю.\n"
184 #define MSGTR_EdlBadLineOverlap "Остання зупинка була [%f]; наступний старт [%f].\n"\
185 "Записи повинні бути у хронологічному порядку, не можу перекрити. Пропускаю.\n"
186 #define MSGTR_EdlBadLineBadStop "Час зупинки повинен бути після часу старту.\n"
187 #define MSGTR_EdloutBadStop "Ігнорування EDL відмінено, останній start > stop\n"
188 #define MSGTR_EdloutStartSkip "Старт EDL пропуску, натисніть 'i' знов, щоб завершити блок.\n"
189 #define MSGTR_EdloutEndSkip "Кінець EDL пропуску, рядок записано.\n"
190 #define MSGTR_MPEndposNoSizeBased "Опція -endpos у MPlayer ще не підтримує одиниці ромзіру.\n"
191
192 // mplayer.c OSD
193 #define MSGTR_OSDenabled "увімкнено"
194 #define MSGTR_OSDdisabled "вимкнено"
195 #define MSGTR_OSDAudio "Аудіо: %s"
196 #define MSGTR_OSDVideo "Відео: %s"
197 #define MSGTR_OSDChannel "Канал: %s"
198 #define MSGTR_OSDSubDelay "Затримка субтитрыв: %d мс"
199 #define MSGTR_OSDSpeed "Швидкість: x %6.2f"
200 #define MSGTR_OSDosd "OSD: %s"
201 #define MSGTR_OSDChapter "Розділ: (%d) %s"
202 #define MSGTR_OSDAngle "Кут: %d/%d"
203
204 // property values
205 #define MSGTR_Enabled "увімкнено"
206 #define MSGTR_EnabledEdl "увімкнено (EDL)"
207 #define MSGTR_Disabled "вимкнено"
208 #define MSGTR_HardFrameDrop "інтенсивний"
209 #define MSGTR_Unknown "невідомий"
210 #define MSGTR_Bottom "низ"
211 #define MSGTR_Center "центр"
212 #define MSGTR_Top "верх"
213 #define MSGTR_SubSourceFile "файл"
214 #define MSGTR_SubSourceVobsub "vobsub"
215 #define MSGTR_SubSourceDemux "вкладено"
216
217 // OSD bar names
218 #define MSGTR_Volume "Гучність"
219 #define MSGTR_Panscan "Зріз сторін"
220 #define MSGTR_Gamma "Гамма"
221 #define MSGTR_Brightness "Яскравість"
222 #define MSGTR_Contrast "Контраст"
223 #define MSGTR_Saturation "Насиченність"
224 #define MSGTR_Hue "Колір"
225 #define MSGTR_Balance "Баланс"
226
227 // property state
228 #define MSGTR_LoopStatus "Повтор: %s"
229 #define MSGTR_MuteStatus "Вимкнути звук: %s"
230 #define MSGTR_AVDelayStatus "A-V затримка: %s"
231 #define MSGTR_OnTopStatus "Звурху інших: %s"
232 #define MSGTR_RootwinStatus "Вікно-root: %s"
233 #define MSGTR_BorderStatus "Рамка: %s"
234 #define MSGTR_FramedroppingStatus "Пропуск кадрів: %s"
235 #define MSGTR_VSyncStatus "Вертикальна синхронізація: %s"
236 #define MSGTR_SubSelectStatus "Субтитри: %s"
237 #define MSGTR_SubSourceStatus "Субтитри з: %s"
238 #define MSGTR_SubPosStatus "Позиція субтитрів: %s/100"
239 #define MSGTR_SubAlignStatus "Вирівнювання субтитрів: %s"
240 #define MSGTR_SubDelayStatus "Затримка субтитрів: %s"
241 #define MSGTR_SubScale "Масштаб субтитрів: %s"
242 #define MSGTR_SubVisibleStatus "Субтитри: %s"
243 #define MSGTR_SubForcedOnlyStatus "Форсувати тільки субтитри: %s"
244
245 // mencoder.c:
246 #define MSGTR_UsingPass3ControlFile "Використовую pass3 файл: %s\n"
247 #define MSGTR_MissingFilename "\nНевизначений файл.\n\n"
248 #define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Неможливо відкрити файл/пристрій.\n"
249 #define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Неможливо відкрити demuxer.\n"
250 #define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nНе вибраний аудіо кодек (-oac). Виберіть або використовуйте -nosound. Спробуйте -oac help!\n"
251 #define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nНе вибраний відео кодек (-ovc). Виберіть, спробуйте -ovc help!\n"
252 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Неможливо створити файл '%s'.\n"
253 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Неможливо відкрити кодек.\n"
254 #define MSGTR_MencoderWrongFormatAVI "\nПОПЕРЕДЖЕННЯ: ФОРМАТ ФАЙЛУ НА ВИХОДІ _AVI_. Погляньте -of help.\n"
255 #define MSGTR_MencoderWrongFormatMPG "\nПОПЕРЕДЖЕННЯ: ФОРМАТ ФАЙЛУ НА ВИХОДІ _MPEG_. Погляньте -of help.\n"
256 #define MSGTR_MissingOutputFilename "Не вказано файлу на виході, будь-ласка подивіться опцію -o."
257 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Встановлюю вихідний fourcc в %x [%.4s]\n"
258 #define MSGTR_ForcingOutputAudiofmtTag "Форсую таг аудіо фармату на виході до 0x%x.\n"
259 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d повторних кадрів!\n"
260 #define MSGTR_SkipFrame "\nКадр пропущено!\n"
261 #define MSGTR_ResolutionDoesntMatch "\nНовий та попередній відео файл має різне розширення та кольорову гаму.\n"
262 #define MSGTR_FrameCopyFileMismatch "\nУсі відео файли повинні мати однакові кадр/сек, розширення, та кодек для -ovc copy.\n"
263 #define MSGTR_AudioCopyFileMismatch "\nУсі відео файли повинні мати однакові аудіо кодек та формат для -oac copy.\n"
264 #define MSGTR_NoAudioFileMismatch "\nНе можу поєднати файли відео з файлами аудіо та відео. Спробуйте -nosound.\n"
265 #define MSGTR_NoSpeedWithFrameCopy "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: опція -speed не гарантує коректну роботу з -oac copy!\n"\
266 "Ваше кодування може бути невдалим!\n"
267 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Помилка запису файлу.\n"
268 #define MSGTR_FlushingVideoFrames "\nЗкидую кадри відео.\n"
269 #define MSGTR_FiltersHaveNotBeenConfiguredEmptyFile "Фільтри не було налаштовано! Порожній файл?\n"
270 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Рекомендований бітрейт для %s CD: %d\n"
271 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nВідео потік: %8.3f кбіт/с  (%d Б/с)  розмір: %"PRIu64" байт(ів)  %5.3f сек  %d кадрів\n"
272 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nАудіо потік: %8.3f кбіт/с  (%d Б/с)  розмір: %"PRIu64" байт(ів)  %5.3f сек\n"
273 #define MSGTR_EdlSkipStartEndCurrent "EDL SKIP: Початок: %.2f  Кінець: %.2f   Поточна: V: %.2f  A: %.2f     \r"
274 #define MSGTR_OpenedStream "вдало: формат: %d  дані: 0x%X - 0x%x\n"
275 #define MSGTR_VCodecFramecopy "відеокодек: копія кадрів (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
276 #define MSGTR_ACodecFramecopy "аудіокодек: копія кадрів (формат=%x каналів=%d швидкість=%d бітів=%d Б/с=%d приклад-%d)\n"
277 #define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Вибрано CBR PCM аудіо.\n"
278 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Вибрано MP3 аудіо.\n"
279 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не можу виділити пам'ять для %d байтів.\n"
280 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Встановлюю аудіо затримку у %5.3fс.\n"
281 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Встановлюю відео затримку у %5.3fс.\n"
282 #define MSGTR_SettingAudioInputGain "Встановлюю підсилення вхідного сигналу аудіо потоку у %f.\n"
283 #define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
284 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Обмежити підвантаження аудіо до 0.4с.\n"
285 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Збільшую густину аудіо до 4.\n"
286 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Форсую аудіо підвантаження до 0, максимальну корекцію pts у 0.\n"
287 #define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR аудіо: %d байтів/сек, %d байтів/блок\n"
288 #define MSGTR_LameVersion "Версія LAME %s (%s)\n\n"
289 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Помилка: Вказаний бітрейт не є вірним для даного встановлення.\n"\
290 "\n"\
291 "Використовуючи цей режим ви повинні ввести значення між \"8\" та \"320\".\n"\
292 "\n"\
293 "Для подальшої інформації спробуйте: \"-lameopts preset=help\"\n"
294 #define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "Помилка: Ви не ввели дійсний профайл та/чи опції з встановлення.\n"\
295 "\n"\
296 "Доступні профайли:\n"\
297 "\n"\
298 "   <fast>        standard\n"\
299 "   <fast>        extreme\n"\
300 "                 insane\n"\
301 "   <cbr> (Режим ABR) - Мається на увазі режим ABR. Для використання,\n"\
302 "                       просто вкажіть бітрейт. Наприклад:\n"\
303 "                       \"preset=185\" активує це\n"\
304 "                       встановлення та використовує 185 як середнє значення кбіт/с.\n"\
305 "\n"\
306 "    Декілька прикладів:\n"\
307 "\n"\
308 "    \"-lameopts fast:preset=standard  \"\n"\
309 " or \"-lameopts  cbr:preset=192       \"\n"\
310 " or \"-lameopts      preset=172       \"\n"\
311 " or \"-lameopts      preset=extreme   \"\n"\
312 "\n"\
313 "Для подальшої інформації спробуйте: \"-lameopts preset=help\"\n"
314 #define MSGTR_LamePresetsLongInfo "\n"\
315 "Встановлення розроблені так, щоб отримати якнайкращу якість.\n"\
316 "\n"\
317 "Вони були розроблені та налаштовані у результаті ретельних тестів\n"\
318 "тести подвійного прослуховування, щоб досягти цього результату.\n"\
319 "\n"\
320 "Ключі встановлень постійно поновлюються, щоб відповідати останнім розробленням.\n"\
321 "в результаті чого ви повинні отримати практично найкращу якість\n"\
322 "на даний момент можливо при використанні LAME.\n"\
323 "\n"\
324 "Щоб активувати ці встановлення:\n"\
325 "\n"\
326 "   Для VBR режимів (найкраща якість звичайно):\n"\
327 "\n"\
328 "     \"preset=standard\" Звичайно цього встановлення повинно бути достатньо\n"\
329 "                             для більшості людей та більшості музики, та воно\n"\
330 "                             являє собою досить високу якість.\n"\
331 "\n"\
332 "     \"preset=extreme\" Якщо у вас хороший слух та добра музича апаратура,\n"\
333 "                             це встановлення як правило забезпечить кращу якість\n"\
334 "                             ніж режим \"standard\"\n"\
335 "                             mode.\n"\
336 "\n"\
337 "   Для CBR 320kbps (максимально можлива якість, яку можна тримати з встановлень):\n"\
338 "\n"\
339 "     \"preset=insane\"  Це встановлення звичайно буде занадто для більшості людей\n"\
340 "                             та ситуацій, але якщо ви мусите отримати найкращу\n"\
341 "                             максимально можливу якість, не дивлячись на\n"\
342 "                             розмір файлу, це ваш вибір.\n"\
343 "\n"\
344 "   Для ABR режимів (висока якість для заданого бітрейта, але така висока як VBR):\n"\
345 "\n"\
346 "     \"preset=<kbps>\"  Використовуючи це встановлення звичайно дає добру якість\n"\
347 "                             для заданого бітрейта. Базуючись на введеному\n"\
348 "                             бітрейті, це встановлення визначить оптимальні\n"\
349 "                             налаштування для кожной конкретного випадку.\n"\
350 "                             Не дивлячись на то, що цей підхід працює, він\n"\
351 "                             далеко не такий гнучкий як VBR, та звичайно не досягає\n"\
352 "                             такого рівня якості як VBR на високих бітрейтах.\n"\
353 "\n"\
354 "Наступні опції також доступні для існуючих профілей:\n"\
355 "\n"\
356 "   <fast>        standard\n"\
357 "   <fast>        extreme\n"\
358 "                 insane\n"\
359 "   <cbr> (Режим ABR) - Мається на увазі режим ABR. Для використання\n"\
360 "                       просто вкажіть бітрейт. Наприклад:\n"\
361 "                       \"preset=185\" активує це встановлення\n"\
362 "                       та використая 185 як середнє значення кбіт/сек.\n"\
363 "\n"\
364 "   \"fast\" - Вмикає новий швидкий VBR для конкретного профілю.\n"\
365 "            Недостатком цього ключа є те, що часто бітрейт буде\n"\
366 "            набагато більше ніж у нормальному режимі;\n"\
367 "            а якість може буте дещо гірше.\n"\
368 "Попередження: У теперешній версії швидкі встановлення можуть привести до\n"\
369 "              високому бітрейту, у порівнянні з звичайними встановленнями.\n"\
370 "\n"\
371 "   \"cbr\"  - Якщо ви використовуєте режим ABR (див. вище) з бітрейтом кратним\n"\
372 "            80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320,\n"\
373 "            ви можете застосувати опцію \"cbr\" щоб форсувати кодування у режимі\n"\
374 "            CBR замість стандартного режиму abr. ABR забезпечує кращу якість,\n"\
375 "            але CBR може бути корисним у таких ситуаціях,\n"\
376 "            як передача потоків mp3 через інтернет.\n"\
377 "\n"\
378 "    Наприклад:\n"\
379 "\n"\
380 "    \"-lameopts fast:preset=standard  \"\n"\
381 " or \"-lameopts  cbr:preset=192       \"\n"\
382 " or \"-lameopts      preset=172       \"\n"\
383 " or \"-lameopts      preset=extreme   \"\n"\
384 "\n"\
385 "\n"\
386 "Декілька псевдонімів доступні для режима ABR:\n"\
387 "phone => 16kbps/mono        phon+/lw/mw-eu/sw => 24kbps/mono\n"\
388 "mw-us => 40kbps/mono        voice => 56kbps/mono\n"\
389 "fm/radio/tape => 112kbps    hifi => 160kbps\n"\
390 "cd => 192kbps               studio => 256kbps"
391 #define MSGTR_LameCantInit \
392 "Не можу встановити опції LAME, перевірте бітрейт/частому_дискретизації, деякі\n"\
393 "дуже низькі бітрейти (<32) потребують менші частоти\nдискретизації(наприклад, -srate 8000).\n"\
394 "Якщо все це не допоможе, спробуйте встановлення."
395 #define MSGTR_ConfigFileError "помилка у файлі налаштувань"
396 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "помилка аналізу командного рядка"
397 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Вивід відео обов'язковий!\n"
398 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Вхідні кадри/сек будуть замінені на %5.3f.\n"
399 #define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Вихідний формат файлу RAWVIDEO не підтримує аудіо - вимикаю відео.\n"
400 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Цей демультиплексор поки не підтримується -nosound.\n"
401 #define MSGTR_MemAllocFailed "Не можу виділити пам'ять.\n"
402 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Не можу знайти потрібний фільтр/формат аудіовиводу!\n"
403 #define MSGTR_MP3WaveFormatSizeNot30 "sizeof(MPEGLAYER3WAVEFORMAT)==%d!=30, можливо зламаний компілятор C?\n"
404 #define MSGTR_NoLavcAudioCodecName "Аудіо LAVC, відсутнє назва кодека!\n"
405 #define MSGTR_LavcAudioCodecNotFound "Аудіо LAVC, не можу знайти кодувальщик для кодека %s.\n"
406 #define MSGTR_CouldntAllocateLavcContext "Аудіо LAVC, не можу розмістити контекст!\n"
407 #define MSGTR_CouldntOpenCodec "Не можу відкрити кодек %s, br=%d.\n"
408 #define MSGTR_CantCopyAudioFormat "Аудіо формат 0x%x не використовується з '-oac copy', спробуйте\n'-oac pcm' замість чи використайте '-fafmttag' для його перевизначення.\n"
409
410 // cfg-mencoder.h:
411 #define MSGTR_MEncoderMP3LameHelp "\n\n"\
412 " vbr=<0-4>     метод змінного бітрейту\n"\
413 "                0: cbr (постійний бітрейт)\n"\
414 "                1: mt (Mark Taylor VBR алгоритм)\n"\
415 "                2: rh (Robert Hegemann VBR алгоритм - зомовчування)\n"\
416 "                3: abr (середній бітрейт)\n"\
417 "                4: mtrh (Mark Taylor Robert Hegemann VBR алгоритм)\n"\
418 "\n"\
419 " abr           середній бітрейт\n"\
420 "\n"\
421 " cbr           постійний бітрейт\n"\
422 "               Також форсує CBR режим кодування на слідуючих ABR режимах\n"\
423 "\n"\
424 " br=<0-1024>   вказати бітрейт в kBit (тільки для CBR та ABR)\n"\
425 "\n"\
426 " q=<0-9>       якість (0-найвища, 9-найнижча) (тільки для VBR)\n"\
427 "\n"\
428 " aq=<0-9>      алгорітмична якість (0-краща/повільніша 9-гірша/швидкіша)\n"\
429 "\n"\
430 " ratio=<1-100> рівень стиснення\n"\
431 "\n"\
432 " vol=<0-10>    встановити посилення вхідного аудіо\n"\
433 "\n"\
434 " mode=<0-3>    (замовчування: auto)\n"\
435 "                0: stereo\n"\
436 "                1: joint-stereo\n"\
437 "                2: dualchannel\n"\
438 "                3: mono\n"\
439 "\n"\
440 " padding=<0-2>\n"\
441 "                0: no\n"\
442 "                1: all\n"\
443 "                2: adjust\n"\
444 "\n"\
445 " fast          Переходити на швидке кодування при послідовних VBR presets modes,\n"\
446 "               трохи менша якість та більші бітрейти.\n"\
447 "\n"\
448 " preset=<value> запровадити найбільші установки якості.\n"\
449 "                 середня: VBR кодування, добра якість\n"\
450 "                 (150-180 kbps бітрейт)\n"\
451 "                 стандарт: VBR кодування, висока якість\n"\
452 "                 (170-210 kbps бітрейт)\n"\
453 "                 висока: VBR кодування, дуже висока якість\n"\
454 "                 (200-240 kbps бітрейт)\n"\
455 "                 найкраща: CBR кодування, найвища якость\n"\
456 "                 (320 kbps бітрейт)\n"\
457 "                 <8-320>: ABR кодування з вказаним приблизним бітрейтом.\n\n"
458
459 // codec-cfg.c
460 #define MSGTR_DuplicateFourcc "подвоєні FourCC"
461 #define MSGTR_TooManyFourccs "забагато FourCCs/форматів..."
462 #define MSGTR_ParseError "помилка у синтаксичному розборі"
463 #define MSGTR_ParseErrorFIDNotNumber "помилка у синтаксичному розборі (ID формату не є номером?)"
464 #define MSGTR_ParseErrorFIDAliasNotNumber "помилка у синтаксичному розборі (ID ім'я формату не є номером?)"
465 #define MSGTR_DuplicateFID "подвоєний ID формату"
466 #define MSGTR_TooManyOut "забагато вихідних форматів..."
467 #define MSGTR_InvalidCodecName "\nкодек(%s) ім'я невірне!\n"
468 #define MSGTR_CodecLacksFourcc "\nкодек(%s) не має FourCC/фармат!\n"
469 #define MSGTR_CodecLacksDriver "\nкодек(%s) не має драйверу!\n"
470 #define MSGTR_CodecNeedsDLL "\nкодек(%s) потребує 'dll'!\n"
471 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nкодек(%s) потребує 'outfmt'!\n"
472 #define MSGTR_CantAllocateComment "Не можу виділити пам'ять для коментаря. "
473 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
474 #define MSGTR_ReadingFile "Читаю %s: "
475 #define MSGTR_CantOpenFileError "Не можу відкрити '%s': %s\n"
476 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Не можу виділити пам'ять для 'line': %s\n"
477 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Не можу виконати realloc для '*codecsp': %s\n"
478 #define MSGTR_CodecNameNotUnique "Назва кодеку '%s' не унікальна."
479 #define MSGTR_CantStrdupName "Не можу виконати strdup -> 'name': %s\n"
480 #define MSGTR_CantStrdupInfo "Не можу виконати strdup -> 'info': %s\n"
481 #define MSGTR_CantStrdupDriver "Не можу виконати strdup -> 'driver': %s\n"
482 #define MSGTR_CantStrdupDLL "Не можу виконати strdup -> 'dll': %s"
483 #define MSGTR_AudioVideoCodecTotals "%d аудіо & %d відео кодеки\n"
484 #define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "Неправильно визначено кодек."
485 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Цей codecs.conf застарий та несумісний із цим релізом MPlayer!"
486
487 // fifo.c
488 #define MSGTR_CannotMakePipe "Не можу створити канал!\n"
489
490 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
491 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' означає кінець опцій, але не було вказано назви файлу у команд. рядку.\n"
492 #define MSGTR_TheLoopOptionMustBeAnInteger "Опція loop має бути цілим числом: %s\n"
493 #define MSGTR_UnknownOptionOnCommandLine "Невідома опція команд. рядку: -%s\n"
494 #define MSGTR_ErrorParsingOptionOnCommandLine "Помилка аналізу опції команд. рядку: -%s\n"
495 #define MSGTR_InvalidPlayEntry "Невірний елемент програвання %s\n"
496 #define MSGTR_NotAnMEncoderOption "-%s не є опцією MEncoder \n"
497 #define MSGTR_NoFileGiven "Файл не вказано\n"
498
499 // m_config.c
500 #define MSGTR_SaveSlotTooOld "Знайдений слот збереження застарий з lvl %d: %d !!!\n"
501 #define MSGTR_InvalidCfgfileOption "Опція %s не може бути використана у файлі конфігурації.\n"
502 #define MSGTR_InvalidCmdlineOption "Опція %s не може бути використана у команд. рядку.\n"
503 #define MSGTR_InvalidSuboption "Помилка: опція '%s' не має субопцій '%s'.\n"
504 #define MSGTR_MissingSuboptionParameter "Помилка: в субопції '%s' опції '%s' повинен бути параметр!\n"
505 #define MSGTR_MissingOptionParameter "Помилка: опція '%s' повинна мати параметр!\n"
506 #define MSGTR_OptionListHeader "\n І'мя                 Тип            Мін        Макс      Загальн  CL    Конф\3n\n"
507 #define MSGTR_TotalOptions "\nЗагалом: %d опцій\n"
508 #define MSGTR_ProfileInclusionTooDeep "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Включення профайлу дуже глибоко.\n"
509 #define MSGTR_NoProfileDefined "Не визначено профайлів.\n"
510 #define MSGTR_AvailableProfiles "Доступні профайлиs:\n"
511 #define MSGTR_UnknownProfile "Невідомий профайл '%s'.\n"
512 #define MSGTR_Profile "Профайл %s: %s\n"
513
514 // m_property.c
515 #define MSGTR_PropertyListHeader "\n Назва                 Тип            Мін        Макс\n\n"
516 #define MSGTR_TotalProperties "\nЗагалом: %d властивостей\n"
517
518 // loader/ldt_keeper.c
519 #define MSGTR_LOADER_DYLD_Warning "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Намагаюсь використати DLL кодеки але змінна середовища\n         DYLD_BIND_AT_LAUNCH не встановлена. Це здається поламка.\n"
520
521
522 // ====================== GUI messages/buttons ========================
523
524 // --- labels ---
525 #define MSGTR_About "Про"
526 #define MSGTR_FileSelect "Вибрати файл..."
527 #define MSGTR_SubtitleSelect "Вибрати субтитри..."
528 #define MSGTR_OtherSelect "Вибрати..."
529 #define MSGTR_AudioFileSelect "Вибрати іншу аудіо доріжку..."
530 #define MSGTR_FontSelect "Вибрати шрифт..."
531 // Note: If you change MSGTR_PlayList please see if it still fits MSGTR_MENU_PlayList
532 #define MSGTR_PlayList "Список програвання"
533 #define MSGTR_Equalizer "Аквалайзер"
534 #define MSGTR_ConfigureEqualizer "Налаштувати Аквалайзер"
535 #define MSGTR_SkinBrowser "Переглядач скінів"
536 #define MSGTR_Network "Передача потоку..."
537 // Note: If you change MSGTR_Preferences please see if it still fits MSGTR_MENU_Preferences
538 #define MSGTR_Preferences "Шалаштування"
539 #define MSGTR_AudioPreferences "Налаштування аудіо драйверу"
540 #define MSGTR_NoMediaOpened "Носій не відкритий."
541 #define MSGTR_VCDTrack "VCD доріжка %d"
542 #define MSGTR_NoChapter "Без розділу"
543 #define MSGTR_Chapter "Розділ %d"
544 #define MSGTR_NoFileLoaded "Файл не завантжено."
545
546 // --- buttons ---
547 #define MSGTR_Ok "OK"
548 #define MSGTR_Cancel "Відміна"
549 #define MSGTR_Add "Додати"
550 #define MSGTR_Remove "Видалити"
551 #define MSGTR_Clear "Очистити"
552 #define MSGTR_Config "Налаштунки"
553 #define MSGTR_ConfigDriver "Налаштувати драйвер"
554 #define MSGTR_Browse "Дивитись"
555
556 // --- error messages ---
557 #define MSGTR_NEMDB "Вибачте, не достатньо пам'яті для прорисовки буферу."
558 #define MSGTR_NEMFMR "Вибачте, не достатньо пам'яті для рендерення меню."
559 #define MSGTR_IDFGCVD "Вибачте, не знаходжу відео драйвер для підтримки GUI."
560 #define MSGTR_NEEDLAVC "Вибачте, ви не можете програвати не MPEG файли з вашим DXR3/H+ пристроєм без перекодування.\nВключіть lavc у нашалтунки DXR3/H+."
561 #define MSGTR_UNKNOWNWINDOWTYPE "Знайдено невідомий тип вікна..."
562
563 // --- skin loader error messages
564 #define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[скін] помилка у налаштунках скіна у рядку %d: %s"
565 #define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[скін] попередження: у налаштунках у рядку %d:\nвіджет (%s) знайдено але \"секцію\" не знайдено"
566 #define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[скін] попередження: у налаштунках у рядку %d:\nвіджет (%s) знайдено але \"підсекцію\" не знайдено"
567 #define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[скін] попередження: у налаштунках у рядку %d:\nця підсекція не підтримується віджетом (%s)"
568 #define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] файл ( %s ) не знайдено.\n"
569 #define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] файл ( %s ) не прочитати.\n"
570 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit  "Глибина матриці у 16 біт і менше не підтримується (%s).\n"
571 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound  "Файл не знайдено (%s)\n"
572 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "Помилка читання BMP (%s)\n"
573 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "Помилка читання TGA (%s)\n"
574 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "Помилка читання PNG (%s)\n"
575 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "RLE запакований у TGA не підримується (%s)\n"
576 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "тип файлу невідомий (%s)\n"
577 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "помилка конвертування з 24 до 32 біт (%s)\n"
578 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "невідоме повідомлення: %s\n"
579 #define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "недостатньо пам'яті\n"
580 #define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Вказано забагато шрифтів.\n"
581 #define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Файл шрифту не знайдено.\n"
582 #define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Font image file not found.\n"
583 #define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "ідентифікатор шрифту не існує (%s)\n"
584 #define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "невідомий параметр (%s)\n"
585 #define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Скін не знайдено (%s).\n"
586 #define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Обраний скін ( %s ) не знайдено, обираю 'default'...\n"
587 #define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "помилка читання файлу налаштування скіну (%s)\n"
588 #define MSGTR_SKIN_LABEL "Скіни:"
589
590 // --- GTK menus
591 #define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Про програму"
592 #define MSGTR_MENU_Open "Відкрити..."
593 #define MSGTR_MENU_PlayFile "Грати файл..."
594 #define MSGTR_MENU_PlayVCD "Грати VCD..."
595 #define MSGTR_MENU_PlayDVD "Грати DVD..."
596 #define MSGTR_MENU_PlayURL "Грати URL..."
597 #define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Завантажити субтитри..."
598 #define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Викинути субтитри..."
599 #define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Завантажити зовнішній аудіо файл..."
600 #define MSGTR_MENU_Playing "Відтворення"
601 #define MSGTR_MENU_Play "Грати"
602 #define MSGTR_MENU_Pause "Пауза"
603 #define MSGTR_MENU_Stop "Зупинити"
604 #define MSGTR_MENU_NextStream "Наступний потік"
605 #define MSGTR_MENU_PrevStream "Попередній потік"
606 #define MSGTR_MENU_Size "Розмір"
607 #define MSGTR_MENU_HalfSize   "Half size"
608 #define MSGTR_MENU_NormalSize "Нормальний розмір"
609 #define MSGTR_MENU_DoubleSize "Подвійний розмір"
610 #define MSGTR_MENU_FullScreen "Повний екран"
611 #define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
612 #define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
613 #define MSGTR_MENU_PlayDisc "Грати диск..."
614 #define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "Показати DVD меню"
615 #define MSGTR_MENU_Titles "Титри"
616 #define MSGTR_MENU_Title "Титр %2d"
617 #define MSGTR_MENU_None "(нема)"
618 #define MSGTR_MENU_Chapters "Розділи"
619 #define MSGTR_MENU_Chapter "Розділ %2d"
620 #define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Аудіо мови"
621 #define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Мови субтитрів"
622 #define MSGTR_MENU_PlayList MSGTR_PlayList
623 #define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Переглядач жупанів"
624 #define MSGTR_MENU_Preferences MSGTR_Preferences
625 #define MSGTR_MENU_Exit "Вихід..."
626 #define MSGTR_MENU_Mute "Тиша"
627 #define MSGTR_MENU_Original "Вихідний"
628 #define MSGTR_MENU_AspectRatio "Відношення сторін"
629 #define MSGTR_MENU_AudioTrack "Аудіо доріжка"
630 #define MSGTR_MENU_Track "Доріжка %d"
631 #define MSGTR_MENU_VideoTrack "Відео доріжка"
632 #define MSGTR_MENU_Subtitles "Субтитри"
633
634 // --- equalizer
635 // Note: If you change MSGTR_EQU_Audio please see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_Audio
636 #define MSGTR_EQU_Audio "Аудіо"
637 // Note: If you change MSGTR_EQU_Video please see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_Video
638 #define MSGTR_EQU_Video "Відео"
639 #define MSGTR_EQU_Contrast "Контраст: "
640 #define MSGTR_EQU_Brightness "Яскравість: "
641 #define MSGTR_EQU_Hue "Тон: "
642 #define MSGTR_EQU_Saturation "Насиченість: "
643 #define MSGTR_EQU_Front_Left "Передній Лівий"
644 #define MSGTR_EQU_Front_Right "Передній Правий"
645 #define MSGTR_EQU_Back_Left "Задній Лівий"
646 #define MSGTR_EQU_Back_Right "Задній Правий"
647 #define MSGTR_EQU_Center "Центральний"
648 #define MSGTR_EQU_Bass "Бас"
649 #define MSGTR_EQU_All "Усі"
650 #define MSGTR_EQU_Channel1 "Канал 1:"
651 #define MSGTR_EQU_Channel2 "Канал 2:"
652 #define MSGTR_EQU_Channel3 "Канал 3:"
653 #define MSGTR_EQU_Channel4 "Канал 4:"
654 #define MSGTR_EQU_Channel5 "Канал 5:"
655 #define MSGTR_EQU_Channel6 "Канал 6:"
656
657 // --- playlist
658 #define MSGTR_PLAYLIST_Path "Шлях"
659 #define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Вибрані файли"
660 #define MSGTR_PLAYLIST_Files "Файли"
661 #define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Дерево каталогу"
662
663 // --- preferences
664 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio MSGTR_EQU_Audio
665 #define MSGTR_PREFERENCES_Video MSGTR_EQU_Video
666 #define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Субтитри й OSD"
667 #define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Кодеки й demuxer"
668 // Note: If you change MSGTR_PREFERENCES_Misc see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc
669 #define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Різне"
670 #define MSGTR_PREFERENCES_None "Немає"
671 #define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "звичайний драйвер"
672 #define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Доступні драйвери:"
673 #define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Не грати звук"
674 #define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Нормалізувати звук"
675 #define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Дозволити еквалайзер"
676 #define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Дозволити додаткове стерео"
677 #define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Коефіціент:"
678 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Затримка аудіо"
679 #define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Дозволити подвійне буферування"
680 #define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Дозволити прямий вивід"
681 #define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Дозволити пропуск кадрів"
682 #define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Дозволити викидування кадрів (небезпечно)"
683 #define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Перегорнути зображення догори ногами"
684 #define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan: "
685 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "Таймер та індікатори"
686 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Лише лінійки"
687 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "Таймер, проценти та загальний час"
688 #define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Субтитри:"
689 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Затримка: "
690 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "к/c:"
691 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Положення: "
692 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Заборонити автозавантаження субтитрів"
693 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Unicode субтитри"
694 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Перетворити вказані субтитри до формату MPlayer"
695 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Перетворити вказані субтитри до формату SubViewer (SRT)"
696 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Дозволити/заборонити перекриття субтитрів"
697 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS вивід субтитрів"
698 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Використовувати кордони"
699 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Угорі: "
700 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Знизу: "
701 #define MSGTR_PREFERENCES_Font "Шрифт:"
702 #define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "Фактор шрифту:"
703 #define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Дозволити postprocessing"
704 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Авто якість: "
705 #define MSGTR_PREFERENCES_NI "Використовувати неперемежений AVI парсер"
706 #define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Перебудувати індекс, якщо треба"
707 #define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Драйвер відео содеку:"
708 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Драйвер аудіо кодеку:"
709 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Рівень OSD"
710 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Субтитри"
711 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Шрифт"
712 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
713 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "Кодек й demuxer"
714 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Кеш"
715 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc MSGTR_PREFERENCES_Misc
716 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Пристрій:"
717 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Мікшер:"
718 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Канал мікшеру:"
719 #define MSGTR_PREFERENCES_Message "Не забудьте, що вам треба перезапустити програвання для набуття чинності деяких параметрів!"
720 #define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Відео кодек:"
721 #define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Використовувати LAVC (FFmpeg)"
722 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
723 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
724 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
725 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
726 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkish (ISO-8859-3)"
727 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Old Baltic charset (ISO-8859-4)"
728 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
729 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabic (ISO-8859-6)"
730 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern Greek (ISO-8859-7)"
731 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turkish (ISO-8859-9)"
732 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltic (ISO-8859-13)"
733 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtic (ISO-8859-14)"
734 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
735 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russian (KOI8-R)"
736 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
737 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Simplified Chinese charset (CP936)"
738 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditional Chinese charset (BIG5)"
739 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japanese charsets (SHIFT-JIS)"
740 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korean charset (CP949)"
741 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
742 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillic Windows (CP1251)"
743 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavic/Central European Windows (CP1250)"
744 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arabic Windows (CP1256)"
745 #define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Без автомасштабування"
746 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Пропорційно ширині кадру"
747 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Пропорційно висоті кадру"
748 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Пропорційно діагоналі кадру"
749 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Кодування:"
750 #define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Розпливання:"
751 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Обведення:"
752 #define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Масштаб тексту:"
753 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Масштаб OSD:"
754 #define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Кеш on/off"
755 #define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Розмір кешу: "
756 #define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Стартувати в полний екран"
757 #define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Зберігати положення вікна"
758 #define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Зупинити XScreenSaver"
759 #define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Дозволити лінійку програвання"
760 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync ув/вимк"
761 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync: "
762 #define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM пристрій:"
763 #define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD пристрій:"
764 #define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Кадрів на секунду:"
765 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Показувати неактивне вікно зображення"
766 #define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Новіші версії aRts не сумісні"\
767            "з GTK 1.x та спричинять помилку GMPlayer!"
768
769 // -- aboutbox
770 #define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI розробку спонсовано UHU Linux\n"
771 #define MSGTR_ABOUT_Contributors "Розробники коду та документації\n"
772 #define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Кодеки та сторонні бібліотеки\n"
773 #define MSGTR_ABOUT_Translations "Переклади\n"
774 #define MSGTR_ABOUT_Skins "Жупани\n"
775
776 // --- messagebox
777 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Фатальна помилка!"
778 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Помилка!"
779 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Попередження!"
780
781 // bitmap.c
782 #define MSGTR_NotEnoughMemoryC32To1 "[c32to1] недостатньо пам'яті для картинки\n"
783 #define MSGTR_NotEnoughMemoryC1To32 "[c1to32] недостатньо пам'яті для картинки\n"
784
785 // cfg.c
786 #define MSGTR_ConfigFileReadError "[cfg] помилка читання файлу налаштунків ...\n"
787 #define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] Не можу зберегти '%s' опцію.\n"
788
789 // interface.c
790 #define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Видаляю субтитри.\n"
791 #define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Вантажу субтитри: %s\n"
792 #define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Додаю відео фільтр: %s\n"
793 #define MSGTR_RemovingVideoFilter "[GUI] Видаляю відео фільтр: %s\n"
794
795 // mw.c
796 #define MSGTR_NotAFile "Здається, це не файл: %s !\n"
797
798 // ws.c
799 #define MSGTR_WS_CouldNotOpenDisplay "[ws] Не можу відкрити дисплей.\n"
800 #define MSGTR_WS_RemoteDisplay "[ws] Віддалений дисплей, вимикаю XMITSHM.\n"
801 #define MSGTR_WS_NoXshm "[ws] Вибачте, ваша система не підтримує розширення загальної пам'яті X.\n"
802 #define MSGTR_WS_NoXshape "[ws] Вибачте, здається, ваша система не підтримує розширення XShape.\n"
803 #define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "[ws] Вибачте, глибина кольору занизька.\n"
804 #define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "[ws] Забагато відкритих вікон.\n"
805 #define MSGTR_WS_ShmError "[ws] помилка розширення загальної пам'яті\n"
806 #define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "[ws] Вибачте, не достатньо пам'яті для прорисування буферу.\n"
807 #define MSGTR_WS_DpmsUnavailable "DPMS не доступний?\n"
808 #define MSGTR_WS_DpmsNotEnabled "Не можу увімкнути DPMS.\n"
809
810 // wsxdnd.c
811 #define MSGTR_WS_NotAFile "Здається, це не файл...\n"
812 #define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Нічого не повернено!\n"
813
814 // ======================= video output drivers ========================
815
816 #define MSGTR_VOincompCodec "Обраний пристрій виводу відео несумісний з цим кодеком.\n"\
817                 "Спробуйте додати фільтр scale до списку вашого списку фільтрів,\n"\
818                 "наприклад. -vf spp,scale замість -vf spp.\n"
819 #define MSGTR_VO_GenericError "Виникла слідуюча помилка"
820 #define MSGTR_VO_UnableToAccess "Неможлово отримати доступ"
821 #define MSGTR_VO_ExistsButNoDirectory "вже існує, але це не директорія."
822 #define MSGTR_VO_DirExistsButNotWritable "Директорія виводу вже існує, але не доступна для запису."
823 #define MSGTR_VO_DirExistsAndIsWritable "Директорія виводу вже існує та доступна для запису."
824 #define MSGTR_VO_CantCreateDirectory "Не можу створити директорію виводу."
825 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Не можу створити файл виводу."
826 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Директорія виводу успішно створена."
827 #define MSGTR_VO_ParsingSuboptions "Перевіряю синтаксис субопцій."
828 #define MSGTR_VO_SuboptionsParsedOK "Перевірка синтаксису закінчилась успішно."
829 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "значення за межами доступного діапазону"
830 #define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Не вказано значення."
831 #define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "невідома(і) субопція(ї)"
832
833 // aspect.c
834 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoSuitableNewResFound "[ASPECT] Попередження: Не знайдено потрібного розширення!\n"
835 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoNewSizeFoundThatFitsIntoRes "[ASPECT] Помилка: Не знайдено розмір, що помістився б у дане розширення!\n"
836
837 // font_load_ft.c
838 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_NewFaceFailed "Помилка New_Face. Можливо шлях до шрифту невірний.\nВкажіть файл шрифту (~/.mplayer/subfont.ttf).\n"
839 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_NewMemoryFaceFailed "Помилка New_Memory_Face..\n"
840 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_SubFaceFailed "шрифт субтитрів: помилка load_sub_face.\n"
841 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_SubFontCharsetFailed "шрифт субтитрів: помилка prepare_charset.\n"
842 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_CannotPrepareSubtitleFont "Не можу підготувати шрифт субтитрів.\n"
843 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_CannotPrepareOSDFont "Не можу підготувати шрифт OSD.\n"
844 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_CannotGenerateTables "Не можу генерувати таблиці.\n"
845 #define MSGTR_LIBVO_FONT_LOAD_FT_DoneFreeTypeFailed "Помилка FT_Done_FreeType.\n"
846
847 // sub.c
848 #define MSGTR_VO_SUB_Seekbar "Навігація"
849 #define MSGTR_VO_SUB_Play "Грати"
850 #define MSGTR_VO_SUB_Pause "Пауза"
851 #define MSGTR_VO_SUB_Stop "Стоп"
852 #define MSGTR_VO_SUB_Rewind "Назад"
853 #define MSGTR_VO_SUB_Forward "Уперед"
854 #define MSGTR_VO_SUB_Clock "Час"
855 #define MSGTR_VO_SUB_Contrast "Контраст"
856 #define MSGTR_VO_SUB_Saturation "Насиченість"
857 #define MSGTR_VO_SUB_Volume "Гучність"
858 #define MSGTR_VO_SUB_Brightness "Блискучість"
859 #define MSGTR_VO_SUB_Hue "Колір"
860 #define MSGTR_VO_SUB_Balance "Баланс"
861
862 // vo_3dfx.c
863 #define MSGTR_LIBVO_3DFX_Only16BppSupported "[VO_3DFX] Підтримується тільки 16bpp!"
864 #define MSGTR_LIBVO_3DFX_VisualIdIs "[VO_3DFX] Візуальний ID  %lx.\n"
865 #define MSGTR_LIBVO_3DFX_UnableToOpenDevice "[VO_3DFX] Не можу відкрити /dev/3dfx.\n"
866 #define MSGTR_LIBVO_3DFX_Error "[VO_3DFX] Помилка: %d.\n"
867 #define MSGTR_LIBVO_3DFX_CouldntMapMemoryArea "[VO_3DFX] Не можу показати області пам'яті 3dfx: %p,%p,%d.\n"
868 #define MSGTR_LIBVO_3DFX_DisplayInitialized "[VO_3DFX] Ініціалізовано: %p.\n"
869 #define MSGTR_LIBVO_3DFX_UnknownSubdevice "[VO_3DFX] Невідомий підпристрій: %s.\n"
870
871 // vo_aa.c
872 #define MSGTR_VO_AA_HelpHeader "\n\nСубопції vo_aa бібліотеки aalib:\n"
873 #define MSGTR_VO_AA_AdditionalOptions "Додаткові опції, що забезпечує vo_aa:\n" \
874 "  help        показати це повідомлення\n" \
875 "  osdcolor    встановити колір OSD\n  subcolor    встановити колір субтитрівr\n" \
876 "        параметри кольору:\n           0 : стандартний\n" \
877 "           1 : дим\n           2 : товстий\n           3 : товстий шрифт\n" \
878 "           4 : реверс\n           5 : спеціяльний\n\n\n"
879
880
881 // vo_dxr3.c
882 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToLoadNewSPUPalette "[VO_DXR3] Не можу завантажити нову палітру SPU!\n"
883 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetPlaymode "[VO_DXR3] Не можу встановити режим програвання!\n"
884 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetSubpictureMode "[VO_DXR3] Не можу встановити режим субкартинки!\n"
885 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToGetTVNorm "[VO_DXR3] Не можу отримати режим ТБ!\n"
886 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoSelectedTVNormByFrameRate "[VO_DXR3] Авто-вибір режиму ТБ за частотою кадрів: "
887 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetTVNorm "[VO_DXR3] Не можу отримати режим ТБ!\n"
888 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingUpForNTSC "[VO_DXR3] Встановлюю для NTSC.\n"
889 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingUpForPALSECAM "[VO_DXR3] Встановлюю для PAL/SECAM.\n"
890 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingAspectRatioTo43 "[VO_DXR3] Встановлюю пропорції 4:3.\n"
891 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingAspectRatioTo169 "[VO_DXR3] Встановлюю пропорції 16:9.\n"
892 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_OutOfMemory "[VO_DXR3] не вистачає пам'яті\n"
893 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToAllocateKeycolor "[VO_DXR3] Не можу знайти головний колір!\n"
894 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToAllocateExactKeycolor "[VO_DXR3] Не можу знайти точний головний колір, використовую найбільш схоже (0x%lx).\n"
895 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_Uninitializing "[VO_DXR3] Ініціялізування.\n"
896 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedRestoringTVNorm "[VO_DXR3] Не можу встановити режим ТБ!\n"
897 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_EnablingPrebuffering "[VO_DXR3] Дозволяю попередню буферизацію.\n"
898 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UsingNewSyncEngine "[VO_DXR3] Використовую новий механізм синхронізації.\n"
899 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UsingOverlay "[VO_DXR3] Використовую оверлей.\n"
900 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorYouNeedToCompileMplayerWithX11 "[VO_DXR3] Помилка: Оверлей потребує збирання з встановленими бібліотеками/допоміжними файлами X11.\n"
901 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_WillSetTVNormTo "[VO_DXR3] Встановлюю режим ТБ у: "
902 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoAdjustToMovieFrameRatePALPAL60 "авто-регулювання за частотою кадрів фільма (PAL/PAL-60)"
903 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoAdjustToMovieFrameRatePALNTSC "авто-регулювання за частотою кадрів фільма (PAL/NTSC)"
904 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UseCurrentNorm "Використовую поточний режим."
905 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UseUnknownNormSuppliedCurrentNorm "Запропонований невідомий режим. Спробуйте поточний."
906 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTrying "[VO_DXR3] Помилка при відкритті %s для запису, пробую /dev/em8300 замість.\n"
907 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTryingMV "[VO_DXR3] Помилка при відкритті %s для запису, пробую /dev/em8300_mv замість.\n"
908 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWell "[VO_DXR3] Також помилка при відкритті /dev/em8300 для запису!\nВиходжу.\n"
909 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWellMV "[VO_DXR3] Також помилка при відкритті /dev/em8300_для запису!\nВиходжу.\n"
910 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_Opened "[VO_DXR3] Відкрито: %s.\n"
911 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTryingSP "[VO_DXR3] Помилка при відкритті %s для запису, пробую /dev/em8300_sp замість.\n"
912 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWellSP "[VO_DXR3] Також помилка при відкритті /dev/em8300_sp для запису!\nВиходжу.\n"
913 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToOpenDisplayDuringHackSetup "[VO_DXR3] Не можу відкрити дисплей у час встановлення хаку оверлея!\n"
914 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToInitX11 "[VO_DXR3] Не можу ініціялізувати X11!\n"
915 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayAttribute "[VO_DXR3] Невдалось встановити атрибут оверлея.\n"
916 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayScreen "[VO_DXR3] Невдалось встановити екран оверлею!\nВиходжу.\n"
917 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedEnablingOverlay "[VO_DXR3] Неадалось увімкнути оверлей!\nВиходжу.\n"
918 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedResizingOverlayWindow "[VO_DXR3] Невдалось зімнити розмір вікна оверлею!\n"
919 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayBcs "[VO_DXR3] Невдалося встановити bcs оверлею!\n"
920 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayYOffsetValues "[VO_DXR3] Не можу отримати значення Y-зміщення оверлею!\nВиходжу.\n"
921 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayXOffsetValues "[VO_DXR3] Не можу отримати значення X-зміщення оверлею!\nВиходжу.\n"
922 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayXScaleCorrection "[VO_DXR3] Не можу отримати корекцію оверлея масштабування X!\nВиходжу.\n"
923 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_YOffset "[VO_DXR3] Зміщення за Y: %d.\n"
924 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_XOffset "[VO_DXR3] Зміщення за X: %d.\n"
925 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_XCorrection "[VO_DXR3] Корекція за X: %d.\n"
926 #define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSetSignalMix "[VO_DXR3] Не можу встановити сигнал mix!\n"
927
928 // vo_jpeg.c
929 #define MSGTR_VO_JPEG_ProgressiveJPEG "Увімкнено прогресивний JPEG."
930 #define MSGTR_VO_JPEG_NoProgressiveJPEG "Ввимкнено прогресивний JPEG."
931 #define MSGTR_VO_JPEG_BaselineJPEG "Увімкнено основний JPEG."
932 #define MSGTR_VO_JPEG_NoBaselineJPEG "Ввимкнено основний JPEG."
933
934 // vo_mga.c
935 #define MSGTR_LIBVO_MGA_AspectResized "[VO_MGA] aspect(): розмір змінений до %dx%d.\n"
936 #define MSGTR_LIBVO_MGA_Uninit "[VO] деініціялізація!\n"
937
938 // mga_common.c
939 #define MSGTR_LIBVO_MGA_ErrorInConfigIoctl "[MGA] помилка у mga_vid_config ioctl (неправильна версія mga_vid.o?)"
940 #define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldNotGetLumaValuesFromTheKernelModule "[MGA] Не можу отримати значення luma з модуля ядра!\n"
941 #define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldNotSetLumaValuesFromTheKernelModule "[MGA] Не можу встановити значення luma з модуля ядра!\n"
942 #define MSGTR_LIBVO_MGA_ScreenWidthHeightUnknown "[MGA] Невідома ширина/висота екрану!\n"
943 #define MSGTR_LIBVO_MGA_InvalidOutputFormat "[MGA] невірний вихідний формат %0X\n"
944 #define MSGTR_LIBVO_MGA_IncompatibleDriverVersion "[MGA] Версія вашого mga_vid драйверу несумісна із цією версією MPlayer!\n"
945 #define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldntOpen "[MGA] Не можу відкрити: %s\n"
946 #define MSGTR_LIBVO_MGA_ResolutionTooHigh "[MGA] Розширення джерела, у крайньому випадку в одному вимірі, більше ніж 1023x1023.\n[MGA] Перемасштабуйте програмно або викорстайте -lavdopts lowres=1.\n"
947 #define MSGTR_LIBVO_MGA_mgavidVersionMismatch "[MGA] версія драйверу mga_vid ядра (%u) та MPlayer (%u) не співпадають\n"
948
949 // vo_null.c
950 #define MSGTR_LIBVO_NULL_UnknownSubdevice "[VO_NULL] Невідомий підпристрій: %s.\n"
951
952 // vo_png.c
953 #define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning1 "[VO_PNG] Попередження: рівень стиснення встановлено 0, стиснення вимкнено!\n"
954 #define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning2 "[VO_PNG] Інфо: Використайте -vo png:z=<n> щоб встановити рівень стиснення з 0 до 9.\n"
955 #define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning3 "[VO_PNG] Інфо: (0 = без стиснення, 1 = найшвидша, найповільніша - 9 але найкраще стиснення)\n"
956 #define MSGTR_LIBVO_PNG_ErrorOpeningForWriting "\n[VO_PNG] Помилка при відкритті '%s' для запису!\n"
957 #define MSGTR_LIBVO_PNG_ErrorInCreatePng "[VO_PNG] Помилка при створенні png.\n"
958
959 // vo_pnm.c
960 #define MSGTR_VO_PNM_ASCIIMode "Режим ASCII увімкнено."
961 #define MSGTR_VO_PNM_RawMode "Режим Raw увімкнено."
962 #define MSGTR_VO_PNM_PPMType "Запише файли PPM."
963 #define MSGTR_VO_PNM_PGMType "Запише файли PGM."
964 #define MSGTR_VO_PNM_PGMYUVType "Запише файли PGMYUV."
965
966 // vo_sdl.c
967 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Не можу вивести прийнятний SDL Mode.\n"
968 #define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: Збій SDL_SetVideoMode: %s.\n"
969 #define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailedFull "[VO_SDL] Set_fullmode: Збій SDL_SetVideoMode: %s.\n"
970 #define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Показую I420 у IYUV.\n"
971 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Формат картинки не підтримується (0x%X).\n"
972 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Інфо - спробуйте -vm чи -zoom щоб перейти до найкращої роздільної здатності.\n"
973 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Не вдалося встановити відео режим: %s.\n"
974 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntCreateAYUVOverlay "[VO_SDL] Не вдалося створити оверлей YUV: %s.\n"
975 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntCreateARGBSurface "[VO_SDL] Не вдалося створити поверхню RGB: %s.\n"
976 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDepthColorspaceConversion "[VO_SDL] Використовую перетворення глибини/кольорового простору, це уповільнить протікання процесу (%ibpp -> %ibpp).\n"
977 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormatInDrawslice "[VO_SDL] Формат картинки не підтримується у draw_slice, повідомте розробників MPlayer!\n"
978 #define MSGTR_LIBVO_SDL_BlitFailed "[VO_SDL] Збій Blit: %s.\n"
979 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InitializationFailed "[VO_SDL] Ініціялізація SDL не вдалася: %s.\n"
980 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDriver "[VO_SDL] Використовую драйвер: %s.\n"
981
982 // vo_svga.c
983 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_ForcedVidmodeNotAvailable "[VO_SVGA] Форсований vid_mode %d (%s) не доступний.\n"
984 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_ForcedVidmodeTooSmall "[VO_SVGA] Форсований vid_mode %d (%s) замалий.\n"
985 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_Vidmode "[VO_SVGA] Vid_mode: %d, %dx%d %dbpp.\n"
986 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VgasetmodeFailed "[VO_SVGA] Збій Vga_setmode(%d).\n"
987 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeIsLinearAndMemcpyCouldBeUsed "[VO_SVGA] Режим Відео лінійний та для передачі зображення може бути\nвикористаний memcpy.\n"
988 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHasHardwareAcceleration "[VO_SVGA] Режим Відео має апаратне прискорення тому може бути кокористаний put_image.\n"
989 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_IfItWorksForYouIWouldLikeToKnow "[VO_SVGA] Якщо це працює у вас, дайте мені знати.\n[VO_SVGA] (надішліть лоґ з `mplayer test.avi -v -v -v -v &> svga.log`). Дякую!\n"
990 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHas "[VO_SVGA] Режим Відео має %d сторінку(ок/ки).\n"
991 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_CenteringImageStartAt "[VO_SVGA] Centering image. Starting at (%d,%d)\n"
992 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_UsingVidix "[VO_SVGA] Використовую VIDIX. w=%i h=%i  mw=%i mh=%i\n"
993
994 // vo_tdfx_vid.c
995 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_Move "[VO_TDXVID] Переміщую %d(%d) x %d => %d.\n"
996 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AGPMoveFailedToClearTheScreen "[VO_TDFXVID] Переміщення AGP не вдалося очистити екран.\n"
997 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_BlitFailed "[VO_TDFXVID] Збій Blit.\n"
998 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_NonNativeOverlayFormatNeedConversion "[VO_TDFXVID] Нестандартний формат оверлею потребує перетворення.\n"
999 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_UnsupportedInputFormat "[VO_TDFXVID] Формат вводу 0x%x не підтримується.\n"
1000 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlaySetupFailed "[VO_TDFXVID] Встановлення оверлею не вдалося.\n"
1001 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayOnFailed "[VO_TDFXVID] Помилка оверлею.\n"
1002 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayReady "[VO_TDFXVID] Оверлей готовий: %d(%d) x %d @ %d => %d(%d) x %d @ %d.\n"
1003 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_TextureBlitReady "[VO_TDFXVID] Blit текстур готовий: %d(%d) x %d @ %d => %d(%d) x %d @ %d.\n"
1004 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayOffFailed "[VO_TDFXVID] Ввимкнення оверлею не вдолося\n"
1005 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_CantOpen "[VO_TDFXVID] Не можу відкрити %s: %s.\n"
1006 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_CantGetCurrentCfg "[VO_TDFXVID] Не можу отримати поточну конфігурацію: %s.\n"
1007 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_MemmapFailed "[VO_TDFXVID] Збій memmap !!!!!\n"
1008 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_GetImageTodo "Треба доробити картинку.\n"
1009 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailed "[VO_TDFXVID] Переміщення AGP не вдалося.\n"
1010 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_SetYuvFailed "[VO_TDFXVID] Встановлення YUV не вдалося.\n"
1011 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnYPlane "[VO_TDFXVID] Переміщення AGP не вдалося на проєкції Y.\n"
1012 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnUPlane "[VO_TDFXVID] Переміщення AGP не вдалося на проєкції U.\n"
1013 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnVPlane "[VO_TDFXVID] Переміщення AGP не вдалося на проєкції V.\n"
1014 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_UnknownFormat "[VO_TDFXVID] невідомий формат: 0x%x.\n"
1015
1016 // vo_tdfxfb.c
1017 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CantOpen "[VO_TDFXFB] Не можу відкрити %s: %s.\n"
1018 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetFscreenInfo "[VO_TDFXFB] Проблема з FBITGET_FSCREENINFO ioctl: %s.\n"
1019 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetVscreenInfo "[VO_TDFXFB] Проблема з FBITGET_VSCREENINFO ioctl: %s.\n"
1020 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ThisDriverOnlySupports "[VO_TDFXFB] Це драйвер підтримує тільки 3Dfx Banshee, Voodoo3 та Voodoo 5.\n"
1021 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_OutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d вивід bpp не підтримується.\n"
1022 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CouldntMapMemoryAreas "[VO_TDFXFB] Не можу показати частини пам'яті: %s.\n"
1023 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_BppOutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d вивід bpp не підтримується (Цього зовсім не повинно траплятися).\n"
1024 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_SomethingIsWrongWithControl "[VO_TDFXFB] Ой! Щось сталося з control().\n"
1025 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_NotEnoughVideoMemoryToPlay "[VO_TDFXFB] Не достатньо пам'яті щоб програти це відео. Спробуйте меншу роздільну здатність.\n"
1026 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ScreenIs "[VO_TDFXFB] Екран %dx%d на %d bpp, у %dx%d на %d bpp, режим %dx%d.\n"
1027
1028 // vo_tga.c
1029 #define MSGTR_LIBVO_TGA_UnknownSubdevice "[VO_TGA] Невідомий підпристрій: %s.\n"
1030
1031 // vo_vesa.c
1032 #define MSGTR_LIBVO_VESA_FatalErrorOccurred "[VO_VESA] Виникла фатально помилка! Не можу продовжити.\n"
1033 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UnknownSubdevice "[VO_VESA] невідомий підпристрій: '%s'.\n"
1034 #define MSGTR_LIBVO_VESA_YouHaveTooLittleVideoMemory "[VO_VESA] Замало відео пам'яті для цього режиму:\n[VO_VESA] Потребує: %08lX є: %08lX.\n"
1035 #define MSGTR_LIBVO_VESA_YouHaveToSpecifyTheCapabilitiesOfTheMonitor "[VO_VESA] Ви маєте вказати можливості монітора. Не змінюю частому оновлення.\n"
1036 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UnableToFitTheMode "[VO_VESA] Режим не відповідає обмеженням монітора. Не змінюю частому оновлення.\n"
1037 #define MSGTR_LIBVO_VESA_DetectedInternalFatalError "[VO_VESA] Виявлена фатальна внутрішня помилка: init викликаний перед preinit.\n"
1038 #define MSGTR_LIBVO_VESA_SwitchFlipIsNotSupported "[VO_VESA] Опція -flip не підтримується.\n"
1039 #define MSGTR_LIBVO_VESA_PossibleReasonNoVbe2BiosFound "[VO_VESA] Можлива причина: Не знайдено VBE2 BIOS.\n"
1040 #define MSGTR_LIBVO_VESA_FoundVesaVbeBiosVersion "[VO_VESA] Знайдено VESA VBE BIOS, версія %x.%x ревізія: %x.\n"
1041 #define MSGTR_LIBVO_VESA_VideoMemory "[VO_VESA] Відео пам'ять: %u Кб.\n"
1042 #define MSGTR_LIBVO_VESA_Capabilites "[VO_VESA] Можливості VESA: %s %s %s %s %s.\n"
1043 #define MSGTR_LIBVO_VESA_BelowWillBePrintedOemInfo "[VO_VESA] !!! OEM інформація буде виведена нище !!!\n"
1044 #define MSGTR_LIBVO_VESA_YouShouldSee5OemRelatedLines "[VO_VESA] Ви повинні бачити 5 рядків інфо про OEM нище; Якщо ні, у вас поламана vm86.\n"
1045 #define MSGTR_LIBVO_VESA_OemInfo "[VO_VESA] OEM інфо: %s.\n"
1046 #define MSGTR_LIBVO_VESA_OemRevision "[VO_VESA] OEM ревізія: %x.\n"
1047 #define MSGTR_LIBVO_VESA_OemVendor "[VO_VESA] OEM постачальник: %s.\n"
1048 #define MSGTR_LIBVO_VESA_OemProductName "[VO_VESA] Назва продукту OEM: %s.\n"
1049 #define MSGTR_LIBVO_VESA_OemProductRev "[VO_VESA] Ревізія продукту OEM: %s.\n"
1050 #define MSGTR_LIBVO_VESA_Hint "[VO_VESA] Підказка: Для роботи ТБ-виходу вам необхідно підключити ТБ роз'єм\n"\
1051 "[VO_VESA] перед завантаженням як VESA BIOS ініціялізує себе протягом POST.\n"
1052 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVesaMode "[VO_VESA] Використовую режим VESA (%u) = %x [%ux%u@%u]\n"
1053 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitializeSwscaler "[VO_VESA] Не можу ініціялізувати програмне масштабування.\n"
1054 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantUseDga "[VO_VESA] Не можу використовувати DGA. Форсую режим комутації сегментів. :(\n"
1055 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingDga "[VO_VESA] Використовую DGA (фізичні ресурси: %08lXh, %08lXh)"
1056 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantUseDoubleBuffering "[VO_VESA] Не можу використати подвійну буферизацію: не достатньо відео пам'яті.\n"
1057 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindNeitherDga "[VO_VESA] Не можу знайти ні DGA ні переміщуваного фрейму вікна.\n"
1058 #define MSGTR_LIBVO_VESA_YouveForcedDga "[VO_VESA] Ви форсували DGA. Виходжу\n"
1059 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindValidWindowAddress "[VO_VESA] Не можу знайти правильну адресу вікна.\n"
1060 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingBankSwitchingMode "[VO_VESA] Використовую режим комутації сегментів (фізичні ресурси: %08lXh, %08lXh).\n"
1061 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantAllocateTemporaryBuffer "[VO_VESA] Не можу виділити тимчасовий буфер.\n"
1062 #define MSGTR_LIBVO_VESA_SorryUnsupportedMode "[VO_VESA] Вибачте, режим не підтримується -- спробуйте -x 640 -zoom.\n"
1063 #define MSGTR_LIBVO_VESA_OhYouReallyHavePictureOnTv "[VO_VESA] О, ви справді маєте картинку на ТБ!\n"
1064 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitialozeLinuxVideoOverlay "[VO_VESA] Не можу ініціялізувати Відео оверлей Linux.\n"
1065 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVideoOverlay "[VO_VESA] Використовую відео оверлей: %s.\n"
1066 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitializeVidixDriver "[VO_VESA] Не можу ініціялізувати драйвер VIDIX.\n"
1067 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVidix "[VO_VESA] Використовую VIDIX.\n"
1068 #define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindModeFor "[VO_VESA] Не можу знайти режим для: %ux%u@%u.\n"
1069 #define MSGTR_LIBVO_VESA_InitializationComplete "[VO_VESA] Ініціялізація VESA завершена.\n"
1070
1071 // open.c, stream.c:
1072 #define MSGTR_CdDevNotfound "Компактовід \"%s\" не знайдений!\n"
1073 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Помилка вибору треку на VCD!"
1074 #define MSGTR_ReadSTDIN "Читання з stdin...\n"
1075 #define MSGTR_UnableOpenURL "Не можу відкрити URL: %s\n"
1076 #define MSGTR_ConnToServer "З'єднання з сервером: %s\n"
1077 #define MSGTR_FileNotFound "Файл не знайдений: '%s'\n"
1078
1079 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Помилка відкриття з мережі: '%s'\n"
1080 #define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer не має вкомпільованої підтримки SMB\n"
1081
1082 #define MSGTR_CantOpenDVD "Не зміг відкрити DVD: %s (%s)\n"
1083 #define MSGTR_DVDnumTitles "Є %d доріжок з титрами на цьому DVD.\n"
1084 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Неприпустимий номер доріжки титрів на DVD: %d\n"
1085 #define MSGTR_DVDnumChapters "Є %d розділів на цій доріжці з DVD титрами.\n"
1086 #define MSGTR_DVDinvalidChapter "Неприпустимий номер DVD розділу: %d\n"
1087 #define MSGTR_DVDnumAngles "Є %d кутів на цій доріжці з DVD титрами.\n"
1088 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Неприпустимий номер DVD кута: %d\n"
1089 #define MSGTR_DVDnoIFO "Не можу відкрити IFO файл для DVD титрів %d.\n"
1090 #define MSGTR_DVDnoVOBs "Не можу відкрити титри VOBS (VTS_%02d_1.VOB).\n"
1091
1092 // demuxer.c, demux_*.c:
1093 #define MSGTR_AudioStreamRedefined "Попередження! Заголовок аудіо потоку %d перевизначений!\n"
1094 #define MSGTR_VideoStreamRedefined "Попередження! Заголовок відео потоку %d перевизначений!\n"
1095 #define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nDEMUXER: Надто багато (%d, %d байтів) аудіо пакетів у буфері!\n"
1096 #define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nDEMUXER: Надто багато (%d, %d байтів) відео пакетів у буфері!\n"
1097 #define MSGTR_MaybeNI "(можливо ви програєте неперемежений потік/файл або невдалий кодек)\n"
1098 #define MSGTR_SwitchToNi "\nДетектовано погано перемежений AVI файл - переходжу в -ni режим...\n"
1099 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Знайдений %s формат файлу!\n"
1100 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Аудіо файл детектовано.\n"
1101 #define MSGTR_NotSystemStream "Не в форматі MPEG System Stream... (можливо, Transport Stream?)\n"
1102 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========= Вибачте, формат цього файлу не розпізнаний чи не підтримується ===========\n"\
1103                                   "===== Якщо це AVI, ASF або MPEG потік, будь ласка зв'яжіться з автором! ======\n"
1104 #define MSGTR_MissingVideoStream "Відео потік не знайдений!\n"
1105 #define MSGTR_MissingAudioStream "Аудіо потік не знайдений...  -> програю без звуку\n"
1106 #define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Відео потік загублений!? Зв'яжіться з автором, це мабуть помилка :(\n"
1107
1108 #define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: файл не містить обраний аудіо або відео потік\n"
1109
1110 #define MSGTR_NI_Forced "Примусово вибраний"
1111 #define MSGTR_NI_Detected "Знайдений"
1112 #define MSGTR_NI_Message "%s НЕПЕРЕМЕЖЕНИЙ формат AVI файлу!\n"
1113
1114 #define MSGTR_UsingNINI "Використання НЕПЕРЕМЕЖЕНОГО або пошкодженого формату AVI файлу!\n"
1115 #define MSGTR_CouldntDetFNo "Не зміг визначити число кадрів (для абсолютного перенесення)\n"
1116 #define MSGTR_CantSeekRawAVI "Не можу переміститися у непроіндексованому потоці .AVI! (вимагається індекс, спробуйте з ключом -idx!)\n"
1117 #define MSGTR_CantSeekFile "Не можу переміщуватися у цьому файлі!\n"
1118
1119 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Стиснуті заголовки (поки що) не підтримуються!\n"
1120 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Попередження! Знайдено перемінний FOURCC!?\n"
1121 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Попередження! надто багато треків!"
1122 #define MSGTR_FoundAudioStream "==> Знайдено аудіо потік: %d\n"
1123 #define MSGTR_FoundVideoStream "==> Знайдено відео потік: %d\n"
1124 #define MSGTR_DetectedTV "Детектовано ТВ! ;-)\n"
1125 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Неможливо відкрити ogg demuxer.\n"
1126 #define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Пошук аудіо потоку (id:%d).\n"
1127 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Неможливо відкрити аудіо потік: %s\n"
1128 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Неможливо відкрити потік субтитрів: %s\n"
1129 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Не вдалося відкрити аудіо demuxer: %s\n"
1130 #define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Не вдалося відкрити demuxer субтитрів: %s\n"
1131 #define MSGTR_TVInputNotSeekable "TV input is not seekable! (Seeking will probably be for changing channels ;)\n"
1132 #define MSGTR_ClipInfo "Інформація кліпу:\n"
1133
1134 // dec_video.c & dec_audio.c:
1135 #define MSGTR_CantOpenCodec "Не зміг відкрити кодек\n"
1136 #define MSGTR_CantCloseCodec "Не зміг закрити кодек\n"
1137
1138 #define MSGTR_MissingDLLcodec "ПОМИЛКА: Не зміг відкрити необхідний DirectShow кодек: %s\n"
1139 #define MSGTR_ACMiniterror "Не зміг завантажити чи ініціалізувати Win32/ACM AUDIO кодек (загублений DLL файл?)\n"
1140 #define MSGTR_MissingLAVCcodec "Не можу знайти кодек \"%s\" у libavcodec...\n"
1141
1142 #define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: FATAL: КІНЕЦЬ ФАЙЛУ при пошуку послідовності заголовків\n"
1143 #define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "FATAL: Не можу читати послідовність заголовків!\n"
1144 #define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATAL: Не мочу читати розширення послідовності заголовків!\n"
1145 #define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: Погана послідовність заголовків!\n"
1146 #define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: Погане розширення послідовності заголовків!\n"
1147
1148 #define MSGTR_ShMemAllocFail "Не можу захопити загальну пам'ять\n"
1149 #define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Не можу захопити вихідний буфер аудіо\n"
1150
1151 #define MSGTR_UnknownAudio "Невідомий чи загублений аудіо формат, програю без звуку\n"
1152
1153 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Використовую зовнішній фільтр обробки, макс q = %d.\n"
1154 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Використовую обробку кодека, макс q = %d.\n"
1155 #define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Відео атрибут '%s' не підтримується вибраними vo & vd.\n"
1156 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Запрошений драйвер відео кодеку [%s] (vfm=%s) недосяжний (ввімкніть його під час компіляції)\n"
1157 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Запрошений драйвер аудіо кодеку [%s] (afm=%s) недосяжний (ввімкніть його під час компіляції)\n"
1158 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Відкриваю відео декодер: [%s] %s\n"
1159 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Відкриваю аудіо декодер: [%s] %s\n"
1160 #define MSGTR_UninitVideoStr "відновлення відео: %s\n"
1161 #define MSGTR_UninitAudioStr "відновлення аудіо: %s\n"
1162 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Збій ініціалізації VDecoder :(\n"
1163 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Збій ініціалізації ADecoder :(\n"
1164 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Збій підготування ADecoder :(\n"
1165 #define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Розподіляю %d байт вхідному буферу\n"
1166 #define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Розподіляю %d + %d = %d байт вихідному буферу\n"
1167
1168 // LIRC:
1169 #define MSGTR_SettingUpLIRC "Встановлення підтримки lirc...\n"
1170 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Невдале відкриття підтримки lirc!\n"
1171 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Невдале читання файлу конфігурації LIRC %s!\n"
1172
1173 // vf.c
1174 #define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "Неможливо знайти відео фільтр '%s'\n"
1175 #define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Неможливо відкрити відео фільтр '%s'\n"
1176 #define MSGTR_OpeningVideoFilter "Відкриваю відео фільтр: "
1177 //-----------------------------
1178 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Не можу підібрати загальну схему кольорів, навіть додавши 'scale' :(\n"
1179
1180 // vd.c
1181 #define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Кодек не встановив sh->disp_w та sh->disp_h, спробую обійти це.\n"
1182 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Не можу підібрати підходящу схему кольорів - повтор з -vf scale...\n"
1183 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Відношення сторін %.2f:1 - масштабую аби скоректувати.\n"
1184 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Відношення сторін не вказано - масштабування не використовується.\n"