Initial import of MPlayer SVN rev 28382 and FFmpeg SVN rev 16846.
[vaapi:miks-mplayer.git] / DOCS / xml / cs / .svn / text-base / video.xml.svn-base
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!-- Synced with r24180 -->
3 <chapter id="video">
4 <title>Výstupní video zařízení/rozhraní</title>
5
6 <sect1 id="mtrr">
7 <title>Nastavení MTRR</title>
8
9 <para>
10 VELMI doporučujeme skontrolovat, zda jsou MTRR registry
11 správně nastaveny, jelikož mohou velice zvýšit výkon.
12 </para>
13
14 <para>
15 Proveďte <command>cat /proc/mtrr</command>:
16 <screen>
17 <prompt>--($:~)--</prompt> cat /proc/mtrr
18 reg00: base=0xe4000000 (3648MB), size=  16MB: write-combining, count=9
19 reg01: base=0xd8000000 (3456MB), size= 128MB: write-combining, count=1<!--
20 --></screen>
21 </para>
22
23 <para>
24 Takto to správně ukazuje má Matrox G400 se 16MB paměti. Provedl jsem to z
25 XFree 4.x.x, které nastavuje MTRR registry automaticky.
26 </para>
27
28 <para>
29 Pokud nic nefunguje, budete to muset udělat ručně. Nejprve musíte najít
30 bázovou adresu. Máte tři možnosti, jak ji zjistit:
31
32 <orderedlist>
33 <listitem><para>
34   ze startovacích informací X11, například:
35   <screen>
36 (--) SVGA: PCI: Matrox MGA G400 AGP rev 4, Memory @ 0xd8000000, 0xd4000000
37 (--) SVGA: Linear framebuffer at 0xD8000000<!--
38   --></screen>
39 </para></listitem>
40 <listitem><para>
41   z <filename>/proc/pci</filename> (použijte příkaz <command>lspci -v</command>
42   ):
43   <screen>
44 01:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc.: Unknown device 0525
45 Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable)<!--
46   --></screen>
47 </para></listitem>
48 <listitem><para>
49   ze zpráv jaderného modulu mga_vid (použijte <command>dmesg</command>):
50   <screen>mga_mem_base = d8000000</screen>
51 </para></listitem>
52 </orderedlist>
53 </para>
54
55 <para>
56 Pak zjistěte velikost paměti. Je to velmi snadné, stačí převést velikost
57 video RAM do hexadecimální soustavy, nebo použijte následující tabulku:
58 <informaltable frame="none">
59 <tgroup cols="2">
60 <tbody>
61   <row><entry>1 MB</entry><entry>0x100000</entry></row>
62   <row><entry>2 MB</entry><entry>0x200000</entry></row>
63   <row><entry>4 MB</entry><entry>0x400000</entry></row>
64   <row><entry>8 MB</entry><entry>0x800000</entry></row>
65   <row><entry>16 MB</entry><entry>0x1000000</entry></row>
66   <row><entry>32 MB</entry><entry>0x2000000</entry></row>
67 </tbody>
68 </tgroup>
69 </informaltable>
70 </para>
71
72 <para>
73 Pokud znáte bázovou adresu a velikost paměti, začněme nastavovat MTRR registry!
74 Například pro výše uvedenou kartu Matrox (<literal>base=0xd8000000</literal>)
75 s 32MB RAM (<literal>size=0x2000000</literal>) stačí spustit:
76 <screen>
77 echo "base=0xd8000000 size=0x2000000 type=write-combining" &gt; /proc/mtrr
78 </screen>
79 </para>
80
81 <para>
82 Ne všechny procesory mají MTRR. Například starší CPU K6-2 (okolo 266MHz,
83 stepping 0) nemají MTRR, ale stepping 12 je mají
84 (pro ověření spusťte <command>cat /proc/cpuinfo</command>).
85 </para>
86 </sect1>
87
88
89 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
90
91
92
93 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
94
95
96 <sect1 id="xv">
97 <title>Xv</title>
98
99 <para>
100 Pod XFree86 4.0.2, nebo novějším, můžete použít hardwarové YUV rutiny karty
101 pomocí rozšíření XVideo. Přesně toto používá volba
102 <option>-vo xv</option>. Toto rozhraní také podporuje nastavování
103 jasu/kontrastu/barevného tónu/atd. (pokud nepoužíváte strarý, pomalý DirectShow
104 DivX kodek, který to podporuje všude), viz man stránka.
105 </para>
106
107 <para>
108 Abyste to zprovoznili, ujistěte se o následujícím:
109
110 <orderedlist>
111 <listitem><para>
112   Musíte používat XFree86 4.0.2 nebo novější (předchozí verze nemají XVideo)
113 </para></listitem>
114 <listitem><para>
115   Vaše karta aktuálně podporuje hardwarovou akceleraci (moderní karty ano)
116 </para></listitem>
117 <listitem><para>
118   X nahrává rozšíření XVideo. Zpráva ve <filename>/var/log/XFree86.0.log</filename>
119   vypadá asi takto:
120   <programlisting>(II) Loading extension XVideo</programlisting>
121   <note><para>
122    Takto se nahraje pouze rozšíření pro XFree86. To je v dobré instalaci nahráno
123    vždy a neznamená to, že je načtena i podpora XVideo pro
124    <emphasis role="bold">kartu</emphasis>!
125   </para></note>
126 </para></listitem>
127 <listitem><para>
128   Vaše karta má podporu Xv pod Linuxem. Abyste si to ověřili, zkuste
129   <command>xvinfo</command>, které je součástí distribuce XFree86. Měl by se
130   vypsat dlouhý text podobný tomuto:
131   <screen>
132 X-Video Extension version 2.2
133 screen #0
134   Adaptor #0: "Savage Streams Engine"
135     number of ports: 1
136     port base: 43
137     operations supported: PutImage
138     supported visuals:
139       depth 16, visualID 0x22
140       depth 16, visualID 0x23
141     number of attributes: 5
142 (...)
143     Number of image formats: 7
144       id: 0x32595559 (YUY2)
145         guid: 59555932-0000-0010-8000-00aa00389b71
146         bits per pixel: 16
147         number of planes: 1
148         type: YUV (packed)
149       id: 0x32315659 (YV12)
150         guid: 59563132-0000-0010-8000-00aa00389b71
151         bits per pixel: 12
152         number of planes: 3
153         type: YUV (planar)
154 (...atd...)<!--
155 --></screen>
156   Musí podporovat pixelové formáty YUY2 packed a YV12 planar, aby byla
157   použitelná s <application>MPlayer</application>em.
158 </para></listitem>
159 <listitem><para>
160   A nakonec si ověřte, jestli byl <application>MPlayer</application> skompilován
161   s podporou 'xv'. Proveďte <command>mplayer -vo help | grep xv </command>.
162   Pokud byla skompilována podpora 'xv', měl by se objevi řádek podpobný tomuto:
163   <screen>  xv      X11/Xv</screen>
164 </para></listitem>
165 </orderedlist>
166 </para>
167
168
169 <sect2 id="tdfx">
170 <title>Karty 3dfx</title>
171
172 <para>
173 Starší ovladače 3dfx byly známy svými problémy s XVideo akcelerací a
174 nepodporovaly barevné prostory YUY2 ani YV12. Ověřte, že máte XFree86
175 verze 4.2.0 nebo vyšší, které pracuje dobře s YV12 a YUY2, zatímco předchozí
176 verze, včetně 4.1.0, <emphasis role="bold">padá s YV12</emphasis>.
177 Pokud zažívate podivné situace při používání <option>-vo xv</option>, zkuste SDL
178 (má rovněž XVideo) a uvidíte, zda to pomůže. Prostudujte si sekci
179 <link linkend="sdl">SDL</link> pro více informací.
180 </para>
181
182 <para>
183 <emphasis role="bold">NEBO</emphasis>, zkuste NOVÉ
184 <option>-vo tdfxfb</option> rozhraní! Viz sekce
185 <link linkend="tdfxfb">tdfxfb</link>.
186 </para>
187 </sect2>
188
189
190 <sect2 id="s3">
191 <title>Karty S3</title>
192
193 <para>
194 S3 Savage3D by měly fungovat dobře, ale pro Savage4 použijte XFree86 verze 4.0.3
195 nebo vyšší (v případě problémů s obrazem, zkuste 16bpp). Stejně ajko S3 Virge:
196 má sice podporu xv, ale karta samotná je velmi pomalá, takže ji raději prodejte.
197 </para>
198
199 <para>
200 Pro karty S3 Virge nyní existuje nativní framebuffer ovladač podobný 
201 tdfxfb. Nastavte si framebuffer (čili přidejte
202 "<option>vga=792 video=vesa:mtrr</option>" do příkazového řádku kernelu) a
203 použijte <option>-vo s3fb</option> (<option>-vf yuy2</option> a
204 <option>-dr</option> rovněž pomůžou).
205 </para>
206
207 <note><para>
208 Zatím není jasné, kterým modelům Savage chybí podpora YV12 a konvertují
209 ovladačem (pomalé). Pokud podezříváte kartu, opatřete si novější ovladač, nebo
210 slušně požádejte v konferenci MPlayer-users o ovladač s MMX/3DNow!.
211 </para></note>
212 </sect2>
213
214
215 <sect2 id="nvidia">
216 <title>Karty nVidia</title>
217
218 <para>
219 nVidia není vždy pod Linuxem nejlepší volbou... Open-source ovladač
220 v XFree86 podporuje většinu těchto karet, ale v některých případech musíte
221 použít binární closed-source ovladač od nVidie, který je k dispozici na
222 <ulink url="http://www.nvidia.com/object/linux.html">serveru nVidia</ulink>.
223 Tento ovladač budete potřebovat vždy, pokud zároveň chcete 3D akceleraci.
224 </para>
225
226 <para>
227 Karty Riva128 nemají podporu XVideo v nVidia ovladači z XFree86 :(
228 Stěžujte si nVidii.
229 </para>
230
231 <para>
232 Ačkoli <application>MPlayer</application> obsahuje
233 <link linkend="vidix">VIDIX</link> ovladač pro většinu nVidia karet, zatím je
234 ve stavu beta verze a má jisté nedostatky. Více informací naleznete v sekci
235 <link linkend="vidix-nvidia">nVidia VIDIX</link>.
236 </para>
237 </sect2>
238
239
240 <sect2 id="ati">
241 <title>Karty ATI</title>
242
243 <para>
244 <ulink url="http://gatos.sf.net">Ovladač GATOS</ulink>
245 (který byste měli použít, pokud nemáte Rage128 nebo Radeon) má zapnutý VSYNC
246 ve výchozím stavu. To znamená, že rychlost dekódování (!) je synchronizována
247 s obnovovacím kmitočtem monitoru. Pokud se vám zdá přehrávání pomalé, zkuste
248 nějak vypnout VSYNC, nebo nastavte obnovovací kmitočet na n*(snímková rychlost
249 filmu) Hz.
250 </para>
251
252 <para>
253 Radeon VE - pokud potřebujete X, použijte pro tuto kartu XFree86 4.2.0 nebo
254 vyšší. Není zde podpora pro TV out. Samozřejmě s
255 <application>MPlayer</application>em můžete mít s trochou štěstí
256 <emphasis role="bold">akcelerovaný</emphasis> display s nebo bez
257 <emphasis role="bold">TV výstupu</emphasis> a nepotřebujete žádné X knihovny.
258 Přečtěte si sekci <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
259 </para>
260 </sect2>
261
262
263 <sect2 id="neomagic">
264 <title>Karty NeoMagic</title>
265
266 <para>
267 Tyto karty lze nalézt v mnoha laptopech. Musíte použít XFree86 4.3.0 nebo
268 vyšší, nebo použijte
269 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/NeoMagic-driver/">ovladače s podporou Xv</ulink>
270 od Stefana Seyfrieda.
271 Stačí vybrat ten, který je vhodný pro vaši verzi XFree86.
272 </para>
273
274 <para>
275 XFree86 4.3.0 obsahuje podporu Xv, avšak Bohdan Horst poslal malý
276 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/NeoMagic-driver/neo_driver.patch">patch</ulink>
277 pro zdrojový kód XFree86, který zrychluje operace s framebufferem (čili XVideo)
278 až čtyřikrát. Patch byl zařazen do XFree86 CVS a měl by být v další verzi
279 vydané po 4.3.0.
280 </para>
281
282 <para>
283 Abyste mohli přehrávat obsah velikosti DVD, změňte svůj XF86Config takto:
284 <programlisting>
285 Section "Device"
286     [...]
287     Driver "neomagic"
288     <emphasis>Option "OverlayMem" "829440"</emphasis>
289     [...]
290 EndSection<!--
291 --></programlisting>
292 </para>
293 </sect2>
294
295
296 <sect2 id="trident">
297 <title>Karty Trident</title>
298
299 <para>
300 Chcete-li používat Xv s kartou Trident, což nepracuje s 4.1.0,
301 nainstalujte si XFree 4.2.0. 4.2.0 přidává podporu pro celoobrazovkové Xv
302 pro kartu Cyberblade XP.
303 </para>
304
305 <para>
306 Alternativně, <application>MPlayer</application> obsahuje
307 <link linkend="vidix">VIDIX</link> ovladač pro kartu Cyberblade/i1.
308 </para>
309 </sect2>
310
311
312 <sect2 id="kyro">
313 <title>Karty Kyro/PowerVR</title>
314
315 <para>
316 Pokud chcete používat Xv s kartou založenou na čipu Kyro (například Hercules
317 Prophet 4000XT), měli byste si stáhnout ovladače z
318 <ulink url="http://www.powervr.com/">PowerVR serveru</ulink>.
319 </para>
320 </sect2>
321
322
323 <sect2 id="intel">
324 <title>Karty Intel</title>
325
326 <para>
327 Tyto karty lze nalézt v mnoha laptopech. Doporučujeme aktuální Xorg.
328 </para>
329
330 <para>
331 Abyste umožnili přehrávání obsahu velikosti DVD (a větší), změňte svůj XF86Config/xorg.conf takto:
332 <programlisting>
333 Section "Device"
334     [...]
335     Driver "intel"
336     <emphasis>Option "LinearAlloc" "6144"</emphasis>
337     [...]
338 EndSection
339 </programlisting>
340 Vynechání této volby obvykle vede k chybě jako
341 <screen>X11 error: BadAlloc (insufficient resources for operation)</screen>
342 při pokusu použít <option>-vo xv</option>.
343 </para>
344 </sect2>
345 </sect1>
346
347 <!-- ********** -->
348
349 <sect1 id="dga">
350 <title>DGA</title>
351
352 <formalpara>
353 <title>PŘEDMLUVA</title>
354 <para>
355 Tento dokument se několika slovy snaží vysvětlit co je to DGA a co
356 výstupní videorozhraní DGA pro <application>MPlayer</application>
357 udělat může (a co ne).
358 </para>
359 </formalpara>
360
361 <formalpara>
362 <title>CO JE DGA</title>
363 <para>
364 <acronym>DGA</acronym> je zkratka pro <emphasis>Direct Graphics
365 Access</emphasis>, což je program pro obejití X servru a
366 přímou modifikaci paměti framebufferu. Technicky to znamená mapování paměti
367 framebufferu do paměťového prostoru vašeho procesu.
368 To kernel umožňuje pouze pokud máte práva superuživatele. Ty dostanete buď
369 nalogováním se jako <systemitem class="username">root</systemitem>, nebo
370 nastavením SUID bitu spustitelnému souboru
371 <application>MPlayer</application>u (<emphasis role="bold">nedoporučujeme
372 </emphasis>).
373 </para>
374 </formalpara>
375 <para>
376 Existují dvě verze DGA: DGA1 je používáno XFree 3.x.x a DGA2 bylo
377 představeno v XFree 4.0.1.
378 </para>
379
380 <para>
381 DGA1 poskytuje pouze přímý přístup k framebufferu jak byl popsán výše.
382 Chcete-li přepínat rozlišení videosignálu, musíte se spolehnout na
383 rozšíření XVidMode.
384 </para>
385
386 <para>
387 DGA2 zahrnuje vlastnosti rozšíření XVidMode a rovněž umožňuje přepínat
388 barevnou hloubku zobrazovače. Takže můžete jendoduše provozovat X server
389 s hloubkou 32 bitů a přepnout na barevnou hloubku 15 bitů a naopak.
390 </para>
391
392 <para>
393 DGA má ovšem i jisté obtíže. Zdá se, že je nějak závislé na grafickém čipu,
394 který používáte a na implementaci video ovladače X serveru, který tento čip
395 obsluhuje. Takže nefunguje na všech systémech...
396 </para>
397
398 <formalpara>
399 <title>INSTALACE PODPORY DGA PRO MPLAYER</title>
400
401 <para>
402 Nejprve si ověřte, že X nahrávají rozšíření DGA, viz v
403 <filename>/var/log/XFree86.0.log</filename>:
404
405 <programlisting>(II) Loading extension XFree86-DGA</programlisting>
406
407 XFree86 4.0.x nebo vyšší je
408 <emphasis role="bold">vřele doporučován</emphasis>!
409 Video rozhraní DGA <application>MPlayer</application>u je autodetekováno
410 <filename>./configure</filename>, nebo jej můžete vynutit pomocí
411 <option>--enable-dga</option>.
412 </para>
413 </formalpara>
414
415 <para>
416 Pokud rozhraní nemůže přepnout do menšího rozlišení, experimentujte s
417 volbami <option>-vm</option> (pouze s X 3.3.x), <option>-fs</option>,
418 <option>-bpp</option>, <option>-zoom</option>, abyste nalezli videorežim, do
419 kterého se video napasuje. Momentálně není žádný převodník :(
420 </para>
421
422 <para>
423 Staňte se <systemitem class="username">root</systemitem>em. DGA vyžaduje
424 práva roota, aby mohl přímo zapisovat do video paměti. Pokud jej chcete
425 provozovat jako uživatel, pak nainstalujte <application>MPlayer</application>
426 jako SUID root:
427
428 <screen>
429 chown root <replaceable>/usr/local/bin/mplayer</replaceable>
430 chmod 750 <replaceable>/usr/local/bin/mplayer</replaceable>
431 chmod +s <replaceable>/usr/local/bin/mplayer</replaceable>
432 </screen>
433
434 A nyní to bude pracovat také pod obyčejným uživatelem.
435 </para>
436
437 <caution>
438 <title>Bezpečnostní riziko</title>
439 <para>
440 Toto je <emphasis role="bold">velké</emphasis> bezpečnostní riziko!
441 <emphasis role="bold">Nikdy</emphasis> to nedělejte na serveru nebo počítači
442 ke kterému mohou mít přístup ostatní lidé, jelikož ti mohou získat
443 superuživatelská práva díky SUID root
444 <application>MPlayer</application>u.
445 </para>
446 </caution>
447
448 <para>
449 Nyní použijte volbu <option>-vo dga</option> a je to! (doufám:)
450 Také byste měli vyzkoušet, jestli vám pracuje volba
451 <option>-vo sdl:dga</option>!
452 Je mnohem rychlejší!
453 </para>
454
455
456 <formalpara id="dga-modelines">
457 <title>PŘEPÍNÁNÍ ROZLIŠENÍ</title>
458
459 <para>
460 Rozhraní DGA umožňuje přepínání rozlišení výstupního signálu.
461 To odstraňuje potřebu (pomalého) softwarového škálování a zároveň
462 poskytuje obraz na celou obrazovku. Ideálně by se mělo přepnout na přesné
463 rozlišení (s výjimkou dodržení poměru stran) video dat, ale X
464 server umožňuje poze přepínání do rozlišení předdefinovaných v
465 <filename>/etc/X11/XF86Config</filename>
466 (nebo <filename>/etc/X11/XF86Config-4</filename> pro XFree 4.X.X).
467 Ty jsou definovány takzvanými "modelines" a závisí na
468 schopnostech vašeho video hardwaru. X server projíždí tento konfigurační
469 soubor při startu a zakáže režimy (modelines) nevhodné pro váš hardware.
470 Povolené videorežimy naleznete v X11 log souboru. Tel lze nalézt zde:
471 <filename>/var/log/XFree86.0.log</filename>.
472 </para>
473 </formalpara>
474
475 <para>
476 Tyto vstupy jsou známy dobrou funkcí na Riva128 čipu, s použitím modulu
477 ovladače nv.o X serveru.
478 </para>
479
480 <para><programlisting>
481 Section "Modes"
482   Identifier "Modes[0]"
483   Modeline "800x600"  40     800 840 968 1056  600 601 605 628
484   Modeline "712x600"  35.0   712 740 850 900   400 410 412 425
485   Modeline "640x480"  25.175 640 664 760 800   480 491 493 525
486   Modeline "400x300"  20     400 416 480 528   300 301 303 314 Doublescan
487   Modeline "352x288"  25.10  352 368 416 432   288 296 290 310
488   Modeline "352x240"  15.750 352 368 416 432   240 244 246 262 Doublescan
489   Modeline "320x240"  12.588 320 336 384 400   240 245 246 262 Doublescan
490 EndSection
491 </programlisting></para>
492
493
494 <formalpara>
495 <title>DGA &amp; MPLAYER</title>
496 <para>
497 DGA je v <application>MPlayer</application>u použito na dvou místech: SDL
498 rozhraní může být nastaveno pro jeho použití (<option>-vo sdl:dga</option>) a
499 přímé DGA rozhraní (<option>-vo dga</option>). Výše uvedené je platné
500 pro obě varianty; v následující sekci vysvětlíme jak pracuje DGA rozhraní
501 <application>MPlayer</application>u.
502 </para>
503 </formalpara>
504
505
506 <formalpara>
507 <title>VLASTNOSTI</title>
508
509 <para>
510 DGA rozhraní je použito zadáním volby <option>-vo dga</option> na příkazovém
511 řádku. Výchozím chováním je přepnout na rozlišení co nejbižší originálním
512 rozměrům videa. Zcela záměrně se ignorují volby <option>-vm</option> a
513 <option>-fs</option> (umožňující přepínání videorežimů a zobrazení na celou
514 obrazovku) - vždy zkouší pokrýt tak velkou plochu obrazovky, jak je to jen možné
515 pomocí přepnutí videorežimu, což nás oprostí od využívání dalších CPU cyklů
516 pro škálování obrazu. Pokud se vám nelíbí režim, který vybere automatika,
517 můžete ji přinutit pro výběr režimu nejblíže odpovídajícímu rozlišení,
518 které zadáte pomocí <option>-x</option> a <option>-y</option>.
519 Při zadání volby <option>-v</option>, vypíše DGA rozhraní, spolu s dalšími
520 věcmi, seznam všech rozlišení podporovaných vašim aktuálním
521 <filename>XF86Config</filename> souborem.
522 Máte-li DGA2, můžete jej rovněž přinutit použít různé barevné hloubky pomocí
523 volby <option>-bpp</option>. Platné barevné hloubky jsou 15, 16, 24 a 32.
524 To jestli jsou tyto barevné hloubky nativně podporovány, nebo musí být provedena
525 (pravděpodobně pomalá) konverze závisí na vašem hardware.
526 </para>
527 </formalpara>
528 <para>
529 Pokud jste natolik šťastlivci, že máte dostatek volné mimoobrazové paměti,
530 aby se zde vměstnal celý obrázek, použije DGA rozhraní dvojitou vyrovnávací
531 paměť, což vám zajistí mnohem plynulejší přehrávání filmů. Rozhraní vás bude
532 informovat jestli je dvojitý buffer zapnutý nebo ne.
533 </para>
534
535 <para>
536 Dvojitou vyrovnávací pamětí se rozumí to, že je další snímek vykreslován do
537 paměti mimo zobrazovanou plochu, zatímco je zobrazován aktuální snímek.
538 Jakmile je další snímek připraven, grafický čip je informován o pozici v paměti,
539 kde je nový snímek a jednoduše přesune data k zobrazení odtud.
540 Mezitím je další buffer v paměti zaplňován novými videodaty.
541 </para>
542
543 <para>
544 Dvojitá vyrovnávací paměť může být zapnuta volbou
545 <option>-double</option> a vypnuta volbou
546 <option>-nodouble</option>. Současná výchozí hodnota je vypnutí dvojité
547 vyrovnávací paměti. Při použití DGA rozhraní bude display na obrazovce (OSD)
548 pracovat pouze při zapnuté dvojité vyrovnávací paměti.
549 Zapnutí dvojité vyrovnávací paměti však může vyústit velkou ztrátou výkonu
550 (na mé K6-II+ 525 to použije dalších 20% CPU výkonu!) v závislosti na
551 implementaci DGA pro váš hardware.
552 </para>
553
554
555 <formalpara>
556 <title>OTÁZKA RYCHLOSTI</title>
557
558 <para>
559 Obecně by přístup přes DGA framebuffer měl být alespoň tak rychlý jako
560 použití rozhraní X11 navíc s celoobrazovkovým režimem.
561 Procentní hodnoty rychlosti vypisované
562 <application>MPlayer</application>em byste měli brát s rezervou, jelikož
563 například při použití X11 nezahrnují čas spotřebovaný X serverem pro
564 vlastní vykreslování. Zavěste terminál na sériovou linku počítače a
565 spusťte <command>top</command>, abyste viděli co se opravdu děje ve vašem
566 počítači.
567 </para>
568 </formalpara>
569
570 <para>
571 Obecně zrychlení použitím DGA oproti 'běžnému' X11 velmi závisí na vaší
572 grafické kertě a jak dobře je pro ni optimalizován modul X serveru.
573 </para>
574
575 <para>
576 Pokud máte pomalý stroj, raději použijte 15 nebo 16 bitovou hloubku, jelikož
577 vyžaduje pouze poloviční průchodnost paměti oproti 32 bitovému zobrazení.
578 </para>
579
580 <para>
581 Použití hloubky 24 bitů je dobré i v případě, že vaše karta nativně podporuje
582 pouze barevnou hloubku 32 bitů, jelikož se přenáší o 25% méně dat oproti
583 režimu 32/32.
584 </para>
585
586 <para>
587 Viděl jsem pár AVI souborů přehrávat na Pentiu MMX 266. Procesory AMD K6-2
588 pracují při 400 MHZ a výše.
589 </para>
590
591
592 <formalpara>
593 <title>ZNÁMÉ CHYBY</title>
594
595 <para>
596 Podle některých vývojářů XFree je DGA zvěrstvo. Říkají, abyste je raději
597 nepoužívali. Jeho implementace není vždy bezproblémová v každém dostupném
598 ovladači pro XFree.
599 </para>
600 </formalpara>
601
602 <itemizedlist>
603 <listitem><para>
604   V XFree 4.0.3 je v <filename>nv.o</filename> chyba vedoucí
605   k podivným barvám.
606 </para></listitem>
607 <listitem><para>
608   Ovladač pro ATI vyžaduje více než jedno zpětné přepnutí režimu po skončení
609   používání DGA.
610 </para></listitem>
611 <listitem><para>
612   Některé ovladače selžou při přepnutí do normálního rozlišení (použijte
613   <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Numerické +</keycap></keycombo>
614   a
615   <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Numerické -</keycap></keycombo>
616   pro ruční přepnutí).
617 </para></listitem>
618 <listitem><para>
619   Některé ovladače zobrazují divné barvy.
620 </para></listitem>
621 <listitem><para>
622   Některé ovladače lžou o množství paměti kterou mapují do adresového prostoru
623   procesu, takže vo_dga nepoužije dvojitou vyrovnávací paměť (SIS?).
624 </para></listitem>
625 <listitem><para>
626   Některé ovladače nezvládnou ohlásit dokonce ani jeden platný režim.
627   V tom případě rozhraní DGA spadne s hláškou o nesmaslném režimu
628   100000x100000 nebo tak.
629 </para></listitem>
630 <listitem><para>
631   OSD pracuje pouze se zapnutou dvojitou vyrovnávací pamětí (jinak poblikává).
632 </para></listitem>
633 </itemizedlist>
634
635 </sect1>
636
637 <!-- ********** -->
638
639 <sect1 id="sdl">
640 <title>SDL</title>
641
642 <para>
643 <acronym>SDL</acronym> (Simple Directmedia Layer) je zjednodušeně unifikované
644 video/audio rozhraní. Programy, které ji používají, znají pouze SDL a ne
645 jaký audio nebo video ovladač SDL aktuálně používá. Například klon DOOMa
646 může běžet na svgalib, aalib, X, fbdev a dalších. Musíte jen nastavit
647 (například) video ovladač pomocí proměnné prostředí
648 <envar>SDL_VIDEODRIVER</envar>. Aspoň teoreticky.
649 </para>
650
651 <para>
652 V <application>MPlayer</application>u používáme její softwarový škálovač
653 ovladače X11 pro karty/ovladače, které nepodporují XVideo, dokud nevytvoříme
654 vlastní (rychlejší, hezčí) softwarový škálovač. Rovněž jsme používali její
655 výstup na aalib, ale nyní máme vlastní, což je mnohem pohodlnější.
656 Její DGA režim byl až doposud lepší než náš. Sledujete? :)
657 </para>
658
659 <para>
660 Rovněž pomáhá s některými chybnými ovladači/kartami, pokud je video roztřesené
661 (nikoli problém pomalého stroje), nebo se zpožďuje zvuk.
662 </para>
663
664 <para>
665 SDL video rozhraní podporuje zobrazování titulků pod filmem, v (pokud je) černém
666 okraji.
667 </para>
668 </sect1>
669
670 <!-- ********** -->
671
672 <sect1 id="svgalib">
673 <title>SVGAlib</title>
674
675 <formalpara>
676 <title>INSTALACE</title>
677 <para>
678 Budete muset nainstalovat svgalib i s development balíčkem, aby
679 <application>MPlayer</application> vytvořil své SVGAlib rozhraní
680 (autodetekováno, ale nelze vynutit) a nezapomeňte upravit
681 <filename>/etc/vga/libvga.config</filename> tak, aby odpovídal vaší kartě a
682 monitoru.
683 </para>
684 </formalpara>
685
686 <note><para>
687 Ujistěte se, že nepoužíváte volbu <option>-fs</option>, jelikož zapíná
688 použití softwarového škálování, což je pomalé. Pokud jej opravdu potřebujete,
689 použijte volbu <option>-sws 4</option>, což poskytuje špatnou kvalitu, ale je
690 o poznání rychlejší.
691 </para></note>
692
693 <formalpara>
694 <title>PODPORA EGA (4BPP)</title>
695 <para>
696 SVGAlib obsahuje EGAlib a <application>MPlayer</application> umí zobrazovat
697 jakýkoli film v 16 barvách, což je vhodné v následujících konfiguracích:
698 </para>
699 </formalpara>
700
701 <itemizedlist>
702 <listitem><para>
703   EGA karta s EGA monitorem: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
704 </para></listitem>
705 <listitem><para>
706   EGA karta s CGA monitorem: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp
707 </para></listitem>
708 </itemizedlist>
709
710 <para>
711 Hodnota bpp (bitů na pixel) musí být nastavena na 4 ručně:
712 <option>-bpp 4</option>
713 </para>
714
715 <para>
716 Obraz bude nejspíš muset být zmenšený tak, aby se vešel v EGA režimu:
717 <screen>-vf scale=640:350</screen>
718 nebo
719 <screen>-vf scale=320:200</screen>
720 </para>
721
722 <para>
723 Když potřebujeme rychlou, ale nekvalitní škálovací rutinu:
724 <screen>-sws 4</screen>
725 </para>
726
727 <para>
728 Možná bude muset být vypnuta automatická korekce poměru stran:
729 <screen>-noaspect</screen>
730 </para>
731
732 <note><para>
733 Podle mých zkušeností lze dosáhnout nejlepší kvality obrazu na
734 EGA obrazovkách mírným snížením jasu:
735 <option>-vf eq=-20:0</option>. Na svém počítači jsem rovněž musel snížit
736 vzorkovací kmitočet zvuku, protože zvuk pří 44kHz byl vadný:
737 <option>-srate 22050</option>.
738 </para></note>
739
740 <para>
741 Zapnout OSD a titulky můžete pouze v kombinaci s <option>expand</option>
742 filtrem, viz man stránka pro přesné parametry.
743 </para>
744 </sect1>
745
746 <!-- ********** -->
747
748 <sect1 id="fbdev">
749 <title>Výstup na Framebuffer (FBdev)</title>
750
751 <para>
752 Podpora pro cíl FBdev je autodetekována během
753 <filename>./configure</filename>. Přečtěte si dokumentaci framebufferu ve
754 zdrojových kódech kernelu (<filename>Documentation/fb/*</filename>) pro více
755 informací.
756 </para>
757
758 <para>
759 Pokud vaše karta nepodporuje standard VBE 2.0 (starší ISA/PCI karty, jako
760 S3 Trio64), pouze VBE 1.2 (nebo straší?): Nuže, stále máte k dispozici VESAfb,
761 ale budete muset nahrát SciTech Display Doctor (původně UniVBE) před startem
762 Linuxu. Použijte bootovací disk DOSu nebo tak. A nezapoměňte si zaregistrovat
763 svůj UniVBE ;))
764 </para>
765
766 <para>
767 Výstup FBdev přijímá několik dodatečných voleb:
768 </para>
769
770 <variablelist>
771 <varlistentry>
772   <term><option>-fb</option></term>
773     <listitem><para>
774     nastaví zařízení framebufferu k použití (výchozí: <filename>/dev/fb0</filename>)
775     </para></listitem>
776 </varlistentry>
777 <varlistentry>
778   <term><option>-fbmode</option></term>
779     <listitem><para>
780     název režimu k použití (podle <filename>/etc/fb.modes</filename>)
781     </para></listitem>
782 </varlistentry>
783 <varlistentry>
784   <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
785     <listitem><para>
786     config soubor režimů (výchozí: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
787     </para></listitem>
788 </varlistentry>
789 <varlistentry>
790   <term><option>-monitor-hfreq</option></term>
791   <term><option>-monitor-vfreq</option></term>
792   <term><option>-monitor-dotclock</option></term>
793     <listitem><para>
794     <emphasis role="bold">důležité</emphasis> hodnoty, viz
795     <filename>example.conf</filename>
796     </para></listitem>
797 </varlistentry>
798 </variablelist>
799
800 <para>
801 Pokud se chcete přepnout do určitého režimu, pak použijte
802 <screen>
803 mplayer -vm -fbmode <replaceable>name_of_mode</replaceable> <replaceable>soubor</replaceable>
804 </screen>
805 </para>
806
807 <itemizedlist>
808 <listitem><para>
809   <option>-vm</option> samotná zvolí nejpříhodnější režim z
810   <filename>/etc/fb.modes</filename>. Může být rovněž použita spolu s volbami
811   <option>-x</option> a <option>-y</option>. Volba
812   <option>-flip</option> je podporována pouze pokud pixelový formát filmu
813   odpovídá pixelovému formátu videorežimu. Věnujte pozornost hodnotě bpp.
814   Ovladač fbdev zkusí použít aktuální, nebo pokud zadáte volbu
815   <option>-bpp</option>, pak tuto.
816   </para></listitem>
817 <listitem><para>
818   Volba <option>-zoom</option> není podporována
819   (použijte <option>-vf scale</option>). Nelze použít režimy 8bpp (nebo nižší).
820 </para></listitem>
821 <listitem><para>
822   Pravděpodobně budete chtít vypnout kursor:
823   <screen>echo -e '\033[?25l'</screen>
824   nebo
825   <screen>setterm -cursor off</screen>
826   a spořič obrazovky:
827   <screen>setterm -blank 0</screen>
828   Pro opětovné zapnutí kursoru:
829   <screen>echo -e '\033[?25h'</screen>
830   nebo
831   <screen>setterm -cursor on</screen>
832 </para></listitem>
833 </itemizedlist>
834
835 <note><para>
836 Změna videorežimu FBdev <emphasis>nepracuje</emphasis> ve VESA
837 framebufferu a nechtějte to po nás, jelikož to není omezení
838 <application>MPlayer</application>u.
839 </para></note>
840 </sect1>
841
842 <!-- ********** -->
843
844 <sect1 id="mga_vid">
845 <title>Matrox framebuffer (mga_vid)</title>
846
847 <para>
848 <systemitem>mga_vid</systemitem> je kombinací výstupního video rozhraní a
849 Linuxového jaderného modulu, který používá Matrox G200/G400/G450/G550 video
850 scaler/overlay jednotku pro konverzi YUV->RGB barevného prostoru a libovolé
851 škálování videa.
852 <systemitem>mga_vid</systemitem> má hardwarovou podporu VSYNC s trojitou
853 vyrovnávací pamětí. Pracuje jak ve framebuffer konzoli, tak v X, ale pouze
854 s Linuxem 2.4.x.
855 </para>
856
857 <para>
858 Chcete-li verzi ovladače pro Linux 2.6.x, podívejte se na
859 <ulink url="http://attila.kinali.ch/mga/"/>.
860 </para>
861
862 <procedure>
863 <title>Instalace:</title>
864 <step><para>
865   Pokud jej chcete použít, nejdříve musíte sestavit
866   <filename>mga_vid.o</filename>:
867   <screen>
868 cd drivers
869 make<!--
870 --></screen>
871 </para></step>
872 <step><para>
873   Pake spusťte (jako <systemitem class="username">root</systemitem>)
874   <screen>make install</screen>
875   což by mělo nainstalovat modul a vytvořit pro vás soubor zařízení.
876   Ovladač nahrajte pomocí
877   <screen>insmod mga_vid.o</screen>
878 </para></step>
879 <step><para>
880   Měli byste ověřit velikost detekované paměti pomocí příkazu
881   <command>dmesg</command>. Pokud je špatná, použijte volbu
882   <option>mga_ram_size</option>
883   (nejdřív <command>rmmod mga_vid</command>),
884   nastavte velikost paměti karty v MB:
885   <screen>insmod mga_vid.o mga_ram_size=16</screen>
886 </para></step>
887 <step><para>
888   Aby se nahrával/odstraňoval automaticky podle potřeby, nejdříve přidejte
889   následující řádek na konec <filename>/etc/modules.conf</filename>:
890
891   <programlisting>alias char-major-178 mga_vid</programlisting>
892 </para></step>
893 <step><para>
894   Teď budete muset (pře)kompilovat <application>MPlayer</application>,
895   <command>./configure</command> zdetekuje
896   <filename>/dev/mga_vid</filename> a zakompiluje 'mga' rozhraní.
897   V <application>MPlayer</application>u se používá pomocí <option>-vo mga</option>
898   pokud máte matroxfb konzoli, nebo <option>-vo xmga</option> pod XFree86
899   3.x.x nebo 4.x.x.
900 </para></step>
901 </procedure>
902
903 <para>
904 Ovladač mga_vid spolupracuje s Xv.
905 </para>
906
907 <para>
908 Určité informace lze přečíst z <filename>/dev/mga_vid</filename> zařízení,
909 například pomocí
910 <screen>cat /dev/mga_vid</screen>
911 a může do něj být zapsána změna jasu:
912 <screen>echo "brightness=120" &gt; /dev/mga_vid</screen>
913 </para>
914
915 <para>
916 Ve stejném adresáři je i testovací aplikace jménem
917 <command>mga_vid_test</command>. Měla by na obrazovku kreslit obrázky
918 256x256 bodů, pokud vše pracuje jak má.
919 </para>
920
921 </sect1>
922
923 <!-- ********** -->
924
925 <sect1 id="tdfxfb" xreflabel="3Dfx YUV support (tdfxfb)">
926 <title>Podpora 3Dfx YUV</title>
927
928 <para>
929 Tento ovladač používá ovladač framebufferu tdfx z jádra pro přehrávání
930 filmů s YUV akcelerací. Budete potřebovat jádro s podporou tdfxfb a
931 rekompilovat s
932 <screen>./configure --enable-tdfxfb</screen>
933 </para>
934 </sect1>
935
936 <!-- ********** -->
937
938 <sect1 id="tdfx_vid">
939 <title>tdfx_vid</title>
940
941 <para>
942 Toto je kombinace Linuxového jaderného modulu a video výstupního
943 rozhraní podobného <link linkend="mga_vid">mga_vid</link>.
944 Budete potřebovat 2.4.x kernel s <systemitem>agpgart</systemitem>
945 ovladačem, jelikož <systemitem>tdfx_vid</systemitem> používá AGP.
946 Předejte <option>--enable-tdfxfb</option> do <command>configure</command>
947 abyste sestavili video výstupní rozhraní a sestavte jaderný modul pomocí
948 následujících instrukcí.
949 </para>
950
951 <procedure>
952 <title>Instalace jaderného modulu tdfx_vid.o:</title>
953 <step><para>
954   Kompilace <filename>tdfx_vid.o</filename>:
955   <screen>
956 cd drivers
957 make</screen>
958 </para></step>
959 <step><para>
960   Pak spusťte (jako <systemitem class="username">root</systemitem>)
961   <screen>make install</screen>
962   což by mělo nainstalovat modul a vytvořit soubor zařízení.
963   Nahrajte ovladač pomocí
964   <screen>insmod tdfx_vid.o</screen>
965 </para></step>
966 <step><para>
967   Aby se nahrával a odstraňoval automaticky podle potřeby, vložte nejprve
968   následující řádku na konec <filename>/etc/modules.conf</filename>:
969
970   <programlisting>alias char-major-178 tdfx_vid</programlisting>
971 </para></step>
972 </procedure>
973
974 <para>
975 Ve stejném adresáři je testovací aplikace jménem
976 <command>tdfx_vid_test</command>. Měla by vypisovat pár užitečných
977 informací, pokud vše dobře pracuje.
978 </para>
979
980 </sect1>
981
982 <!-- ********** -->
983
984 <sect1 id="opengl">
985 <title>Rozhraní OpenGL</title>
986
987 <para>
988 <application>MPlayer</application> podporuje zobrazování filmů pomocí OpenGL,
989 ale pokud vaše platforma/ovladač podporuje xv což by měl být případ PC s
990 Linuxem, použijte raději xv, jelikož výkon OpenGL je o poznání horší.
991 Pokud máte X11 implementaci bez podpory xv, je OpenGL slušná alternativa.
992 </para>
993
994 <para>
995 Naneštěstí ne všechny ovladače tuto vlastnost podporují. Ovladače Utah-GLX
996 (pro XFree86 3.3.6) ji podporují pro všechny karty.
997 Viz <ulink url="http://utah-glx.sf.net"/> pro detaily jak je nainstalovat.
998 </para>
999
1000 <para>
1001 XFree86(DRI) 4.0.3 nebo pozdější podporují OpenGL s kartami Matrox a Radeon,
1002 4.2.0 a pozdější podporují Rage128.
1003 Viz <ulink url="http://dri.sf.net"/> pro stažení a instalační instrukce.
1004 </para>
1005
1006 <para>
1007 Rada od jednoho z uživatelů: GL video výstup lze použít pro dosažení
1008 vertikálně synchronizovaného TV výstupu. Budete muset nastavit proměnnou
1009 prostředí (aspoň na nVidii):
1010 </para>
1011
1012 <para>
1013 <command>export __GL_SYNC_TO_VBLANK=1</command>
1014 </para>
1015 </sect1>
1016
1017 <!-- ********** -->
1018
1019 <sect1 id="aalib">
1020 <title>AAlib &ndash; zobrazování v textovém režimu</title>
1021
1022 <para>
1023 AAlib je knihovna pro zobrazování grafiky v textovém režimu pomocí výkonného
1024 ASCII renderovače. Existuje <emphasis>spousta</emphasis> programů, ktaré ji již
1025 podporují, jako DOOM, Quake, atd. <application>MPlayer</application>
1026 pro ni obsahuje šikovné rozhraní. Pokud <filename>./configure</filename>
1027 zjistí nainstalovanou aalib, sestaví se aalib libvo rozhraní.
1028 </para>
1029
1030 <para>
1031 Můžete použít některé klávesy v AA okně pro změnu renderovacích voleb:
1032 </para>
1033
1034 <informaltable>
1035 <tgroup cols="2">
1036 <thead>
1037   <row><entry>Klávesa</entry><entry>Akce</entry></row>
1038 </thead>
1039 <tbody>
1040 <row><entry><keycap>1</keycap></entry><entry>
1041   sníží kontrast
1042 </entry></row>
1043 <row><entry><keycap>2</keycap></entry><entry>
1044   zvýší kontrast
1045 </entry></row>
1046 <row><entry><keycap>3</keycap></entry><entry>
1047   sníží jas
1048 </entry></row>
1049 <row><entry><keycap>4</keycap></entry><entry>
1050   zvýší jas
1051 </entry></row>
1052 <row><entry><keycap>5</keycap></entry><entry>
1053   vypíná/zapíná rychlé renderování
1054 </entry></row>
1055 <row><entry><keycap>6</keycap></entry><entry>
1056   nastaví rozhodovací režim (žádný, error distribution, Floyd Steinberg)
1057 </entry></row>
1058 <row><entry><keycap>7</keycap></entry><entry>
1059   inverze obrazu
1060 </entry></row>
1061 <row><entry><keycap>8</keycap></entry><entry>
1062   přepíná mezi ovládáním aa a <application>MPlayer</application>u
1063 </entry></row>
1064 </tbody>
1065 </tgroup>
1066 </informaltable>
1067
1068 <variablelist>
1069 <title>Můžete použít následující volby příkazového řádku:</title>
1070 <varlistentry>
1071   <term><option>-aaosdcolor=<replaceable>V</replaceable></option></term>
1072   <listitem><para>
1073     změna barvy OSD
1074   </para></listitem>
1075 </varlistentry>
1076 <varlistentry>
1077   <term><option>-aasubcolor=<replaceable>V</replaceable></option></term>
1078   <listitem><para>
1079     změna barvy titulků
1080   </para><para>
1081     kde <replaceable>V</replaceable> může být:
1082     <literal>0</literal> (normální),
1083     <literal>1</literal> (tmavé),
1084     <literal>2</literal> (tučné),
1085     <literal>3</literal> (polotučný font),
1086     <literal>4</literal> (reverz),
1087     <literal>5</literal> (speciální).
1088   </para></listitem>
1089 </varlistentry>
1090 </variablelist>
1091
1092 <variablelist>
1093 <title>AAlib samotná poskytuje velké množství voleb. Zde je několik
1094 důležitých:</title>
1095 <varlistentry>
1096   <term><option>-aadriver</option></term>
1097   <listitem><para>
1098     Nastaví doporučený aa ovladač (X11, curses, Linux).
1099   </para></listitem>
1100 </varlistentry>
1101 <varlistentry>
1102   <term><option>-aaextended</option></term>
1103   <listitem><para>
1104     Použití všech 256 znaků.
1105   </para></listitem>
1106 </varlistentry>
1107 <varlistentry>
1108   <term><option>-aaeight</option></term>
1109   <listitem><para>
1110     Použití osmibitového ASCII.
1111   </para></listitem>
1112 </varlistentry>
1113 <varlistentry>
1114   <term><option>-aahelp</option></term>
1115   <listitem><para>
1116     Vypíše všechny aalib volby.
1117   </para></listitem>
1118 </varlistentry>
1119 </variablelist>
1120
1121 <note><para>
1122 Renderování je velmi náročné na CPU, zvlášť při použití AA-na-X
1123 (aalib na X) a nejméně náročné je na standardní neframebuferované
1124 konzoli. Použijte SVGATextMode pro nastavení velkého textového režimu
1125 a užijte si! (secondary head Hercules cards rock :)) (ale IMHO můžete použít
1126 volbu <option>-vf 1bpp</option> pro grafiku na hgafb:)
1127 </para></note>
1128
1129 <para>
1130 Použijte volbu <option>-framedrop</option>, pokud váš počítač není dostatečně
1131 rychlý pro renderování všech snímků!
1132 </para>
1133
1134 <para>
1135 Při přehrávání na terminálu dosáhnete lepší rychlosti i kvality použitím
1136 ovladače Linux, bez curses (<option>-aadriver linux</option>). Ale pak budete
1137 potřebovat práva k zápisu do
1138 <filename>/dev/vcsa<replaceable>&lt;terminal&gt;</replaceable></filename>!
1139 Aalib to nedetekuje, ale vo_aa zkouší najít nejlepší režim.
1140 Pro více ladících možností viz <ulink url="http://aa-project.sf.net/tune"/>.
1141 </para>
1142 </sect1>
1143
1144 <!-- ********** -->
1145
1146 <sect1 id="caca">
1147 <title>
1148 <systemitem class="library">libcaca</systemitem> &ndash; Barevná ASCII Art knihovna
1149 </title>
1150
1151 <para>
1152 Knihovna <ulink url="http://sam.zoy.org/projects/libcaca/"><systemitem class="library">libcaca</systemitem></ulink>
1153 je grafická knihovna produkující text místo pixelů, takže může fungovat na
1154 starších video kartách a textových terminálech. Není nepodobná známé knihovně
1155 <systemitem class="library">AAlib</systemitem>.
1156 <systemitem class="library">libcaca</systemitem> vyžaduje k činnosti terminál,
1157 takže by měla fungovat na všech Unixových systémech (včetně Mac OS X) pomocí buď
1158 knihovny <systemitem class="library">slang</systemitem> nebo knihovny
1159 <systemitem class="library">ncurses</systemitem>, pod DOSem pomocí knihovny
1160 <systemitem class="library">conio.h</systemitem> a na systémech Windows
1161 pomocí buď <systemitem class="library">slang</systemitem> nebo
1162 <systemitem class="library">ncurses</systemitem> (pomocí emulace Cygwin) nebo
1163 <systemitem class="library">conio.h</systemitem>. Pokud
1164 <filename>./configure</filename>
1165 detekuje <systemitem class="library">libcaca</systemitem>, bude sestaveno
1166 rozhraní caca libvo.
1167 </para>
1168
1169 <itemizedlist>
1170 <title>Odlišnosti od <systemitem class="library">AAlib</systemitem> jsou:</title>
1171 <listitem><para>
1172    16 dostupných barev pro znakový výstup (256 barev pro pár)
1173 </para></listitem>
1174 <listitem><para>
1175    rozhodování podle barev v obrázku
1176 </para></listitem>
1177 </itemizedlist>
1178
1179 <itemizedlist>
1180 <title>Ale <systemitem class="library">libcaca</systemitem> má také následující
1181   omezení:</title>
1182 <listitem><para>
1183    nemá podpora pro jas, kontrast a gamu
1184 </para></listitem>
1185 </itemizedlist>
1186
1187 <para>
1188 V caca okně můžete použít některé klávesy pro změnu renderovacích volby:
1189 </para>
1190
1191 <informaltable>
1192 <tgroup cols="2">
1193 <thead>
1194   <row><entry>Klávesa</entry><entry>Akce</entry></row>
1195 </thead>
1196 <tbody>
1197 <row><entry><keycap>d</keycap></entry><entry>
1198   Přepíná metody rozhodování v <systemitem class="library">libcaca</systemitem>.
1199 </entry></row>
1200 <row><entry><keycap>a</keycap></entry><entry>
1201   Přepíná vyhlazování v <systemitem class="library">libcaca</systemitem>.
1202 </entry></row>
1203 <row><entry><keycap>b</keycap></entry><entry>
1204   Přepíná pozadí v <systemitem class="library">libcaca</systemitem>.
1205 </entry></row>
1206 </tbody>
1207 </tgroup>
1208 </informaltable>
1209
1210 <variablelist>
1211 <title><systemitem class="library">libcaca</systemitem> také respektuje některé
1212    proměnné prostředí:</title>
1213 <varlistentry>
1214   <term><option>CACA_DRIVER</option></term>
1215   <listitem><para>
1216     Nastaví doporučený caca ovladač, jako ncurses, slang, x11.
1217   </para></listitem>
1218 </varlistentry>
1219 <varlistentry>
1220   <term><option>CACA_GEOMETRY (pouze X11)</option></term>
1221   <listitem><para>
1222     Nastaví počet řad a sloupců. Např. 128x50.
1223   </para></listitem>
1224 </varlistentry>
1225 <varlistentry>
1226   <term><option>CACA_FONT (pouze X11)</option></term>
1227   <listitem><para>
1228     Nastaví použitý font. Např. fixed, nexus.
1229   </para></listitem>
1230 </varlistentry>
1231 </variablelist>
1232
1233 <para>
1234 Použijte volbu <option>-framedrop</option>, pokud váš počítač není dost rychlý
1235 pro renderování všech snímků.
1236 </para>
1237
1238 </sect1>
1239
1240 <!-- ********** -->
1241
1242 <sect1 id="vesa">
1243 <title>VESA - výstup do VESA BIOSu</title>
1244
1245 <para>
1246 Tento ovladač byl navržen a představen jako <emphasis role="bold">obecný
1247 ovladač</emphasis> pro jakoukoli video kartu, která má VESA VBE 2.0 kompatibilní
1248 BIOS. Další výhodou tohoto ovladače je, že zkouší vynutit zapnutí výstupu na TV.
1249 <citetitle>VESA BIOS EXTENSION (VBE) Version 3.0 Date: September 16,
1250 1998</citetitle> (Strana 70) uvádí:
1251 </para>
1252
1253 <blockquote>
1254 <formalpara><title>Karty Dual-Controller</title>
1255 <para>
1256 VBE 3.0 podporuje karty s dual-controllerem za předpokladu že, jelikož jsou
1257 typicky oba controllery vybaveny stejným OEM a nastavovány jedinou
1258 BIOS ROM na stejné grafické kartě, je možné skrýt před aplikací přítomnost
1259 dvou controllerů. To omezuje nezávislé použití jednotlivých controllerů,
1260 ale umožňuje aplikacím vydaným před VBE 3.0 pracovat normálně.
1261 VBE funkce 00h (Návrat informací o controlleru) vrací kombinované informace
1262 obou conrollerů, včetně kombinovaného seznamu platných režimů.
1263 Příslušný controller je aktivován jakmile aplikace vybere režim. Všechny
1264 ostatní VBE funkce pak pracují s aktivním controllerem.
1265 </para>
1266 </formalpara>
1267 </blockquote>
1268
1269 <para>
1270 Máte tedy možnost s tímto rozhraním dostat funkční TV výstup.
1271 (Soudím že TV výstup má velmi často samostatnou jednotku, nebo aspoň samostatný
1272 výstup.)
1273 </para>
1274
1275 <itemizedlist spacing="compact">
1276 <title>VÝHODY</title>
1277 <listitem><para>
1278   Máte šanci sledovat video <emphasis role="bold">dokonce i když Linux nezná
1279   </emphasis> váš video hardware.
1280 </para></listitem>
1281 <listitem><para>
1282   Nepotřebujete mít ve svém Linuxu nainstalovány žádné věci související s
1283   grafikou (jako X11 (alias XFree86), fbdev atd). Toto rozhraní lze provozovat
1284   z <emphasis role="bold">textového režimu</emphasis>.
1285 </para></listitem>
1286 <listitem><para>
1287   Máte šanci získat <emphasis role="bold">funkční TV-out</emphasis>.
1288   (Je to pravda minimálně s kartami ATI).
1289 </para></listitem>
1290 <listitem><para>
1291   Toto rozhraní volá <function>int 10h</function> handler, takže není
1292   emulátorem &ndash; volá <emphasis role="bold">skutečné</emphasis> věci
1293   <emphasis>skutečného</emphasis> BIOSu v <emphasis>reálném režimu</emphasis>
1294   (ve skutečnosti v režimu vm86).
1295 </para></listitem>
1296 <listitem><para>
1297   Můžete s ním použít VIDIX, takže dostanete akcelerované video
1298   <emphasis role="bold">a</emphasis> TV výstup současně!
1299   (Doporučeno pro karty ATI.)
1300 </para></listitem>
1301 <listitem><para>
1302   Máte-li VESA VBE 3.0+ a nastavili jste si někde
1303   <option>monitor-hfreq, monitor-vfreq, monitor-dotclock</option>
1304   (config soubor nebo příkazový řádek) dostanete nejvyšší možný obnovovací
1305   kmitočet. (Using General Timing Formula). Abyste této funkce dosáhli, musíte
1306   nastavit <emphasis role="bold">všechna</emphasis> nastavení monitoru.
1307 </para></listitem>
1308 </itemizedlist>
1309
1310 <itemizedlist spacing="compact">
1311 <title>NEVÝHODY</title>
1312 <listitem><para>
1313    Pracuje pouze na <emphasis role="bold">systémech x86</emphasis>.
1314 </para></listitem>
1315 <listitem><para>
1316   Může to použít pouze <systemitem class="username">root</systemitem>.
1317 </para></listitem>
1318 <listitem><para>
1319   Zatím je dostupné pouze pro <emphasis role="bold">Linux</emphasis>.
1320 </para></listitem>
1321 </itemizedlist>
1322
1323 <important><para>
1324 Nepoužívejte toto rozhraní s <emphasis role="bold">GCC 2.96</emphasis>!
1325 Nefunguje!
1326 </para></important>
1327
1328 <variablelist>
1329 <title>VOLBY PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU DOSTUPNÉ PRO VESA</title>
1330 <varlistentry>
1331   <term><option>-vo vesa:<replaceable>volby</replaceable></option></term>
1332   <listitem><para>
1333     zatím dostupné: <literal>dga</literal> pro vynucení dga režimu a
1334     <literal>nodga</literal> pro jeho potlačení. V režimu dga můžete zapnout
1335     dvojitou vyrovnávací paměť pomocí volby <option>-double</option>.
1336     Poznámka: Tyto volby můžete vynechat, abyste zapli
1337     <emphasis role="bold">autodetekci</emphasis> dga režimu.
1338   </para></listitem>
1339 </varlistentry>
1340 </variablelist>
1341
1342 <itemizedlist spacing="compact">
1343 <title>ZNÁMÉ PROBLÉMY A KLIČKY</title>
1344 <listitem><para>
1345   Pokud máte nainstalován <emphasis role="bold">NLS</emphasis> font v
1346   Linuxové konzoli a použijete VESA rozhraní v textovém režimu, pak po
1347   ukončení <application>MPlayer</application>u budete mít nahrán
1348   <emphasis role="bold">ROM font</emphasis> místo národního.
1349   Můžete si opět nahrát národní font například pomocí utility
1350   <command>setsysfont</command> z distribuce Mandrake/Mandriva.
1351   (<emphasis role="bold">Tip</emphasis>: Stejná utilita je použita pro
1352   lokalizaci fbdev).
1353 </para></listitem>
1354 <listitem><para>
1355   Některé <emphasis role="bold">Linuxové grafické ovladače</emphasis> neobnovují
1356   aktivní <emphasis role="bold">režim BIOSu</emphasis> v DOSové paměti.
1357   Takže pokud máte tento problém &ndash; vždy používejte VESA rozhraní pouze v
1358   <emphasis role="bold">textovém režimu</emphasis>. Jinak bude přesto aktivován
1359   textový režim (#03) a budete muset restartovat počítač.
1360 </para></listitem>
1361 <listitem><para>
1362   Často po ukončení VESA rozhraní dostanete
1363   <emphasis role="bold">černou</emphasis> obrazovku. Chcete-li vrátit obraz do
1364   původního stavu &ndash; jednoduše se přepněte do jiné konzole (stiskem
1365   <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F&lt;x&gt;</keycap></keycombo>)
1366   a pak se přepněte zpět stejným způsobem.
1367 </para></listitem>
1368 <listitem><para>
1369   Chcete-li <emphasis role="bold">funkční TV-out</emphasis>, musíte mít
1370   připojený TV konektor před startem počítače, jelikož se video BIOS
1371   inicializuje pouze jednou během POST procedury.
1372 </para></listitem>
1373 </itemizedlist>
1374 </sect1>
1375
1376 <!-- ********** -->
1377
1378 <sect1 id="x11">
1379 <title>X11</title>
1380
1381 <para>
1382 Pokud možno se mu vyhněte. Posílá obraz do X11 (používá rozšíření sdílená paměť)
1383 bez jakékoli hardwarové akcelerace. Podporuje (MMX/3DNow/SSE akcelerované, ale
1384 přesto pomalé) softwarové škálování. Použijte volby <option>-fs -zoom</option>.
1385 Většina karet má hardwarovou podporu škálování, použijte pro ně volbu
1386 <option>-vo xv</option>, nebo <option>-vo xmga</option> pro karty Matrox.
1387 </para>
1388
1389 <para>
1390 Problém je, že většina karet nepodporuje hardwarovou akceleraci na sekundárním
1391 výstupu/TV. V těchto případech uvidíte místo filmu zelenou/modrou obrazovku.
1392 Teď se hodí toto rozhraní, ale potřebujete silný procesor pro použití
1393 softwarového škálování. Nepoužívejte SDL softwarový výstup a škálování, má horší
1394 kvalitu obrazu!
1395 </para>
1396
1397 <para>
1398 Softwarové škálování je velmi pomalé, zkuste raději měnit videorežimy.
1399 Je to jednoduché. Viz <link linkend="dga-modelines">modelines v DGA sekci</link>
1400 a přidejte je do svého <filename>XF86Config</filename>.
1401
1402 <itemizedlist spacing="compact">
1403 <listitem><para>
1404   Máte-li XFree86 4.x.x: použijte volbu <option>-vm</option>. Ta změní
1405   rozlišení tak, aby do něj film dobře vešel. Když ne:
1406 </para></listitem>
1407 <listitem><para>
1408   S XFree86 3.x.x: musíte cyklovat dostupnými rozlišeními pomocí tlačítek
1409   <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Numerické  +</keycap></keycombo>
1410   a
1411   <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Numerické  -</keycap></keycombo>
1412 </para></listitem>
1413 </itemizedlist>
1414 </para>
1415
1416 <para>
1417 Pokud nemůžete najír rozlišení, která jste vložili, pročtěte si výstup XFree86.
1418 Některé ovladače nezvládnou nízké bodové kmitočty potřebné pro režimy s nízkým
1419 rozlišením videa.
1420 </para>
1421 </sect1>
1422
1423 <!-- ********** -->
1424
1425 <sect1 id="vidix">
1426 <title>VIDIX</title>
1427
1428 <formalpara><title>PŘEDMLUVA</title>
1429 <para>
1430 <acronym>VIDIX</acronym> je zkratka pro
1431 <emphasis role="bold">VID</emphasis>eo
1432 <emphasis role="bold">I</emphasis>nterface
1433 for *ni<emphasis role="bold">X</emphasis>
1434 (video rozhraní pro *nix).
1435 VIDIX bylo navrženo a představeno jako rozhraní pro rychlé uživatelské ovladače
1436 dosahujících video výkonu jako dosahuje mga_vid na kartách Matrox. Je rovněž
1437 dobře přenositelné.
1438 </para>
1439 </formalpara>
1440
1441 <para>
1442 Toto rozhraní bylo navrženo jako pokus napasovat existující video akcelerující
1443 rozhraní (známé jako mga_vid, rage128_vid, radeon_vid, pm3_vid) do pevného
1444 schéma. Poskytuje vysokoúrovňové rozhraní k čipům známým jako BES
1445 (BackEnd scalers) nebo OV (Video Overlays). Neposkytuje nízkoúrovňové rozhraní
1446 k věcem známým jako grafické servery.
1447 (Nechci konkurovat X11 týmu v přepínání grafických režimů). Čili hlavním cílem
1448 tohoto rozhraní je maximalizace rychlosti přehrávání videa.
1449 </para>
1450
1451 <itemizedlist spacing="compact">
1452 <title>POUŽITÍ</title>
1453 <listitem><para>
1454   Můžete použít samostatné video rozhraní: <option>-vo xvidix</option>.
1455   Toto rozhraní bylo vytvořeno jako front end X11 k technologii VIDIX.
1456   Vyžaduje X server a může pracovat pouze pod X serverem. Poznamenejme, že
1457   jelikož přímo komunikuje s hardwarem a obchází X ovladač, pixmapy uložené
1458   v paměti grafické karty můžou být poškozeny. Můžete se tomu vyhnout omezením
1459   množství video paměti použité X pomocí volby "VideoRam" v XF86Config o 4MB.
1460   Pokud máte méně než 8MB video ram, můžete místo toho použít volbu
1461   "XaaNoPixmapCache" v sekci screen.
1462 </para></listitem>
1463 <listitem>
1464   <para>
1465   Existuje konzolové VIDIX rozhraní: <option>-vo cvidix</option>.
1466   To vyžaduje pro většinu karet funkční inicializovaný framebuffer (jinak pouze
1467   rozhodíte obrazovku) a dosáhnete podobného efektu jako s
1468   <option>-vo mga</option> nebo <option>-vo fbdev</option>. nVidia karty však
1469   jsou schopny zobrazit plně grafické video na reálné textové konzoli. Viz
1470   sekci <link linkend="vidix-nvidia">nvidia_vid</link> pro více informací.
1471   Abyste se zbavili textu na okrajích a blikajícího kursoru, zkuste něco jako
1472   </para>
1473
1474   <screen>setterm -cursor off > /dev/tty9</screen>
1475
1476   <para>
1477   (předpokládáme, že <systemitem>tty9</systemitem> není dosud používaná) a pak
1478   se přepneme do <systemitem>tty9</systemitem>.
1479   Na druhou stranu volba <option>-colorkey 0</option> by měla poskytnout
1480   video běžící na "pozadí", zprávná funkce však závisí na funkčnosti colorkey.
1481   </para>
1482 </listitem>
1483 <listitem><para>
1484   Můžete použít VIDIXové podzařízení, které bylo zabudováno do několika video
1485   ovladačů, například: <option>-vo vesa:vidix</option>
1486   (<emphasis role="bold">pouze Linux</emphasis>) a
1487   <option>-vo fbdev:vidix</option>.
1488 </para></listitem>
1489 </itemizedlist>
1490
1491 <para>
1492 Nezáleží na tom, které video výstupní rozhraní je použito s
1493 <emphasis role="bold">VIDIX</emphasis>.
1494 </para>
1495
1496 <itemizedlist spacing="compact">
1497 <title>POŽADAVKY</title>
1498 <listitem><para>
1499   Video karta by měla být v grafickém režimu (vyjma karet nVidia s výstupním
1500   rozhraním <option>-vo cvidix</option>).
1501 </para></listitem>
1502 <listitem><para>
1503   Výstupní video rozhraní <application>MPlayer</application>u by mělo znát
1504   aktivní video režim a být schopno sdělit VIDIXovému podzařízení některé video
1505   charakteristiky serveru.
1506 </para></listitem>
1507 </itemizedlist>
1508
1509 <formalpara><title>METODY POUŽITÍ</title>
1510 <para>
1511 Když použijete VIDIX jako <emphasis role="bold">subdevice</emphasis>
1512 (<option>-vo vesa:vidix</option>), pak je konfigurace video režimu je provedeno
1513 výstupním video rozhraním (zkrátka <emphasis role="bold">vo_server</emphasis>em).
1514 Takže můžete zadat na příkazovém řádku <application>MPlayer</application>u
1515 stejné volby jako pro vo_server. Návdavkem rozeznává volbu
1516 <option>-double</option> jako globální parametr. (Doporučuji použít tuto volbu
1517 s VIDIX aspoň pro ATI kartu). Stejně jako <option>-vo xvidix</option>, dosud
1518 zná následující volby: <option>-fs -zoom -x -y -double</option>.
1519 </para>
1520 </formalpara>
1521
1522 <para>
1523 Rovněž můžete uvést VIDIXový ovladač jako třetí podvolbu na příkazovém řádku:
1524 <screen>
1525 mplayer -vo xvidix:mga_vid.so -fs -zoom -double <replaceable>soubor.avi</replaceable>
1526 </screen>
1527 nebo
1528 <screen>
1529 mplayer -vo vesa:vidix:radeon_vid.so -fs -zoom -double -bpp 32 <replaceable>soubor.avi</replaceable>
1530 </screen>
1531 Ale je to nebezpečné a neměli byste to dělat. V tomto případě bude zadaný
1532 ovladač vynucen a výsledek je nepředvídatelný (může vám
1533 <emphasis role="bold">zatuhnout</emphasis> počítač). Měli byste to použít
1534 POUZE pokud jste si absolutně jistí, že to bude fungovat a
1535 <application>MPlayer</application> to neudělá automaticky. Řekněte o tom prosím
1536 vývojářům. Správný způsob je použití VIDIX bez argumentů, aby proběhla
1537 autodetekce.
1538 </para>
1539
1540 <para>
1541 Jelikož VIDIX vyžaduje přímý přístup k hardware, můžete jej buď spustit jako
1542 root, nebo nastavit SETUID bit binárce <application>MPlayer</application>u
1543 (<emphasis role="bold">Varování: Toto je bezpečnostní risk!</emphasis>).
1544 Alternativně můžete použít speciální jaderný modul, například:
1545 </para>
1546
1547 <procedure>
1548 <step><para>
1549   Stáhněte si
1550   <ulink url="http://www.arava.co.il/matan/svgalib/">vývojovou verzi</ulink>
1551   svgalib (například 1.9.17), <emphasis role="bold">NEBO</emphasis> si
1552   stáhněte verzi vytvořenou Alexem speciálně pro použití s
1553   <application>MPlayer</application>em (ke kompilaci nepotřebuje zdrojový kód
1554   svgalib) z
1555   <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/svgalib/svgalib_helper-1.9.17-mplayer.tar.bz2">odtud</ulink>.
1556 </para></step>
1557 <step><para>
1558   Skompilujte modul v adresáři
1559   <filename class="directory">svgalib_helper</filename>
1560   (naleznete ji v <filename class="directory">svgalib-1.9.17/kernel/</filename>,
1561   pokud jste si stáhli zdrojový kód ze serveru svgalib) a nahrajte (insmod) jej.
1562 </para></step>
1563 <step><para>
1564   Pro vytvoření potřebných zařízení v adresáři
1565   <filename class="directory">/dev</filename> proveďte jako root
1566   <screen>make device</screen> v adresáři
1567   <filename class="directory">svgalib_helper</filename>.
1568 </para></step>
1569 <step><para>
1570   Přesuňte adresář <filename class="directory">svgalib_helper</filename> do
1571   podadresáře <filename class="directory">vidix</filename> zdrojových
1572   kódů <application>MPlayer</application>u.
1573 </para></step>
1574 <step><para>
1575  Odkomentujte řádek CFLAGS obsahující text "svgalib_helper"
1576  v souboru <filename class="directory">vidix/Makefile</filename>.
1577 </para></step>
1578 <step><para>
1579   Překompilujte.
1580 </para></step>
1581 </procedure>
1582
1583
1584 <sect2 id="vidix-ati">
1585 <title>Karty ATI</title>
1586
1587 <para>
1588 V současnosti je většina ATI karet podporována nativně od Mach64 až po
1589 nejnovější Radeony.
1590 </para>
1591
1592 <para>
1593 Existují dvě skompilované binárky: <filename>radeon_vid</filename> pro Radeony a
1594 <filename>rage128_vid</filename> pro karty Rage 128. Můžete některou vynutit,
1595  nebo nechat VIDIX rozhraní autodetekovat všechny dostupné ovladače.
1596 </para>
1597 </sect2>
1598
1599
1600 <sect2 id="vidix-mga">
1601 <title>Karty Matrox</title>
1602
1603 <para>
1604 Matrox G200, G400, G450 a G550 jsou hlášeny jako funkční.
1605 </para>
1606
1607 <para>
1608 Ovladač podporuje video ekvalizéry a měl by být téměř tak rychlý jako
1609 <link linkend="mga_vid">Matrox framebuffer</link>
1610 </para>
1611 </sect2>
1612
1613
1614 <sect2 id="vidix-trident">
1615 <title>Karty Trident</title>
1616
1617 <para>
1618 Existuje ovladač pro čipset Trident Cyberblade/i1, který lze nalézt na
1619 motherboardech VIA Epia.
1620 </para>
1621
1622 <para>
1623 Ovladač byl napsán a je udržován
1624 <ulink url="http://www.blackfiveservices.co.uk/EPIAVidix.shtml">Alastairem M. Robinsonem</ulink>
1625 </para>
1626 </sect2>
1627
1628
1629 <sect2 id="vidix-3dlabs">
1630 <title>Karty 3DLabs</title>
1631
1632 <para>
1633 Ačkoli existuje ovladač pro čipy 3DLabs GLINT R3 a Permedia3, nikdo je
1634 netestoval, takže hlášení vítáme.
1635 </para>
1636 </sect2>
1637
1638
1639 <sect2 id="vidix-nvidia">
1640 <title>Karty nVidia</title>
1641 <para>
1642 Unikátní vlastností ovladače nvidia_vid je jeho schopnost zobrazit video na
1643 <emphasis role="bold">jednoduché, čisté, pouze textové konzoli</emphasis>
1644 &ndash; bez framebufferu nebo nějaké X magie. Pro tento účel budete muset
1645 použít video rozhraní <option>cvidix</option>, jak to ukazuje následující
1646 příklad:
1647 <screen>mplayer -vo cvidix <replaceable>příklad.avi</replaceable></screen>
1648 </para>
1649 </sect2>
1650
1651
1652 <sect2 id="vidix-sis">
1653 <title>Karty SiS</title>
1654
1655 <para>
1656 Toto je velmi experimentální kód, stejně jako nvidia_vid.
1657 </para>
1658
1659 <para>
1660 Byl testován na SiS 650/651/740 (nejobvyklejší čipsety použité v SiS
1661 verzích "Shuttle XPC" barebones boxes out there)
1662 </para>
1663
1664 <para>
1665 Hlášení očekávána!
1666 </para>
1667 </sect2>
1668 </sect1>
1669
1670 <!-- ********** -->
1671
1672 <sect1 id="directfb">
1673 <title>DirectFB</title>
1674
1675 <blockquote><para>
1676 „DirectFB je grafická knihovna navržená se zřetelem na vestavěné systémy.
1677 Nabízí maximálně hardwarově akcelerovaný výkon při minimální spotřebě
1678 zdrojů a zatížení.“ &ndash; citováno z <ulink url="http://www.directfb.org"/>
1679 </para></blockquote>
1680
1681 <para>Vlastnosti DirectFB v této sekci vynechám.</para>
1682
1683 <para>
1684
1685 Ačkoli <application>MPlayer</application> není podporován jako „video
1686 provider“ v DirectFB, toto video rozhraní umožní přehrávání videa přes
1687 DirectFB. Bude to samozřejmě akcelerované. Na mém Matroxu G400 byla rychlost
1688 DirectFB stejná jako XVideo.
1689 </para>
1690
1691 <para>
1692 Vždy se snažte používat nejnovější verzi DirectFB. Můžete nastavovat volby pro
1693 DirectFB na příkazovém řádku pomocí volby <option>-dfbopts</option>. Volbu
1694 vrstvy lze provést metodou podzařízení, např.: <option>-vo directfb:2</option>
1695 (výchozí je vrstva -1: autodetekce)
1696 </para>
1697 </sect1>
1698
1699 <!-- ********** -->
1700
1701 <sect1 id="dfbmga">
1702 <title>DirectFB/Matrox (dfbmga)</title>
1703
1704 <para>
1705 Přečtěte si prosím <link linkend="directfb">hlavní DirectFB</link> sekci pro
1706 obecné informace.
1707 </para>
1708
1709 <para>
1710 Toto video výstupní zařízení zapne CRTC2 (na sekundárním výstupu) na kartách
1711 Matrox G400/G450/G550, takže zobrazuje video
1712 <emphasis role="bold">nezávisle</emphasis> na hlavním výstupu.
1713 </para>
1714
1715 <para>
1716 Ville Syrjala's má
1717 <ulink url="http://www.sci.fi/~syrjala/directfb/Matrox_TV-out_README.txt">README</ulink>
1718 a
1719 <ulink url="http://www.sci.fi/~syrjala/directfb/matrox-tv-out-howto">HOWTO</ulink>
1720 na své domácí stránce, kde vysvětluje, jak rozběhnout DirectFB TV výstup na
1721 kartách Matrox.
1722 </para>
1723
1724 <note><para>
1725 První DirectFB verze se kterou se nám to povedlo byla
1726 0.9.17 (je chybová, potřebuje <systemitem>surfacemanager</systemitem>
1727 patch z výše uvedeného URL). Portace CRTC2 kódu do
1728 <link linkend="mga_vid">mga_vid</link> bylo plánováno léta,
1729 <ulink url="../../tech/patches.txt">patche</ulink> vítáme.
1730 </para></note>
1731 </sect1>
1732
1733
1734 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
1735
1736
1737 <sect1 id="mpeg_decoders">
1738 <title>MPEG dekodéry</title>
1739
1740 <sect2 id="dvb">
1741 <title>DVB výstup a vstup</title>
1742
1743 <para>
1744 <application>MPlayer</application> podporuje karty s čipsetem Siemens DVB od
1745 výrobců jako Siemens, Technotrend, Galaxis nebo Hauppauge. Poslední DVB
1746 ovladače jsou dostupné na
1747 <ulink url="http://www.linuxtv.org">Linux TV serveru</ulink>.
1748 Pokud chcete provádět softwarové transkódování, měli byste mít aspoň 1GHz CPU.
1749 </para>
1750
1751 <para>
1752 Configure by měl detekovat vaši DVB kartu. Pokud ne, vynuťte detekci pomocí
1753 <screen>./configure --enable-dvb</screen>
1754 Pokud máte ost hlavičky na nestandardním místě, nastavte cestu pomocí
1755 <screen>
1756 ./configure --with-extraincdir=<replaceable>zdrojový adresář DVB</replaceable>/ost/include
1757 </screen>
1758 Pak kompilujte a instalujte obvyklým způsobem.</para>
1759
1760 <formalpara><title>POUŽITÍ</title>
1761 <para>
1762 Hardwarové dekódování proudů obsahujících MPEG–1/2 video a/nebo audio lze
1763 provést tímto příkazem:
1764 <screen>
1765 mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes <replaceable>soubor.mpg|vob</replaceable>
1766 </screen>
1767 </para>
1768 </formalpara>
1769
1770 <para>
1771 Dekódování jakéhokoli jiného typu video proudu vyžaduje transkódování MPEG–1,
1772 což je pomalé a nemusí stát za to, zvlášť s pomalým počítačem.
1773 Můžete jej dosáhnout příkazem podobným tomuto:
1774 <screen>
1775 mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes <replaceable>váš_soubor.ext</replaceable>
1776 mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf expand <replaceable>váš_soubor.ext</replaceable>
1777 </screen></para>
1778
1779 <para>
1780 Pamatujte, že DVB karty podporují pouze výšky 288 a 576 pro PAL nebo 240 a 480
1781 pro NTSC. Jiné výšky <emphasis role="bold">musíte</emphasis> přeškálovat
1782 přidáním <option>scale=šířka:výška</option> s šířkou a výškou, které chcete
1783 do volby <option>-vf</option>. DVB karty akceptují různé šířky jako 720, 704,
1784 640, 512, 480, 352 atd, a provádí hardwarově vodorovné škálování,
1785 takže ve většině případů nemusíte vodorovně škálovat.
1786 Pro 512x384 (poměr stran 4:3) MPEG–4 (DivX) zkuste:
1787 <screen>mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf scale=512:576</screen>
1788 </para>
1789
1790 <para>
1791 Pokud máte širokoúhlý film a nechcete jej škálovat na plnou výšku, můžete
1792 použít filtr <option>expand=š:v</option> pro přidání černých okrajů. Pro
1793 promítání 640x384 MPEG–4 (DivX), zkuste:
1794 <screen>
1795 mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf expand=640:576 <replaceable>soubor.avi</replaceable>
1796 </screen>
1797 </para>
1798
1799 <para>
1800 Pokud je váš procesor příliš slabý pro 720x576 MPEG–4 (DivX), zkuste podškálovat:
1801 <screen>
1802 mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf scale=352:576 <replaceable>soubor.avi</replaceable>
1803 </screen>
1804 </para>
1805
1806 <para>Pokud se rychlost nezlepší, zkuste podškálovat i výšku:
1807 <screen>
1808 mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf scale=352:288 <replaceable>soubor.avi</replaceable>
1809 </screen>
1810 </para>
1811
1812 <para>
1813 Pro OSD a titulky použijte OSD vlastnost expand filtru. Takže místo
1814 <option>expand=š:v</option> nebo <option>expand=š:v:x:y</option>, použijte
1815 <option>expand=š:v:x:y:1</option> (pátý parametr <option>:1</option>
1816 na konci zapne renderování OSD). Možná byste měli trochu posunout obraz nahoru,
1817 abyste měli větší černý okraj pro titulky. Rovněž byste měli posunout nahoru
1818 titulky, pokud jsou mimo TV obrazovku. Použijte volbu
1819 <option>-subpos &lt;0-100&gt;</option>
1820 pro toto nastavení (<option>-subpos 80</option> je dobrá volba).
1821 </para>
1822
1823 <para>
1824 Chcete-li přehrávat filmy s jinou snímkovou rychlostí než 25 fps na PAL TV, nebo
1825 na pomalém CPU, přidejte volbu <option>-framedrop</option>.
1826 </para>
1827
1828 <para>
1829 Chcete-li zachovat poměr stran MPEG–4 (DivX) souborů a dosáhnout optimálních
1830 škálovacích parametrů (hardwarové horizontální škálování a softwarové vertikální
1831 škálování zatímco zachováte správný poměr stran), použijte filtr dvbscale:
1832 <screen>
1833 pro 4:3 TV: -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1
1834 pro 16:9 TV: -vf dvbscale=1024,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1
1835 </screen>
1836 </para>
1837
1838 <formalpara><title>Digitální TV (vstupní DVB modul)</title>
1839 <para>Můžete použít svou DVB kartu pro sledování Digitální TV.</para>
1840 </formalpara>
1841
1842 <para>
1843 Měli byste mít nainstalovány programy <command>scan</command> a
1844 <command>szap/tzap/czap/azap</command>; všechny jsou zařazeny v balíčku
1845 ovladačů.
1846 </para>
1847
1848 <para>
1849 Ověřte si, zda vaše ovladače pracují správně s progamy jako je
1850 <ulink url="http://sf.net/projects/dvbtools/"><command>dvbstream</command></ulink>
1851 (to je základ vstupního DVB modulu).
1852 </para>
1853
1854 <para>
1855 Nyní byste měli skompilovat soubor <filename>~/.mplayer/channels.conf</filename>,
1856 se syntaxí akceptovanou <command>szap/tzap/czap/azap</command>, nebo nechat
1857 <command>scan</command>, aby jej skompiloval.
1858 </para>
1859
1860 <para>
1861 Pokud máte více než jeden typ karty (Např. Satellitar, Terrestrial, Cable a ATSC)
1862 můžete si uložit své channels soubory podle typu jako
1863 <filename>~/.mplayer/channels.conf.sat</filename>,
1864 <filename>~/.mplayer/channels.conf.ter</filename>,
1865 <filename>~/.mplayer/channels.conf.cbl</filename>,
1866 a <filename>~/.mplayer/channels.conf.atsc</filename>,
1867 kdy <application>MPlayer</application> použije tyto soubory spíše než
1868 <filename>~/.mplayer/channels.conf</filename>,
1869 a vy musíte pouze nastavit, kterou kartu použít.
1870 </para>
1871
1872 <para>
1873 Ujistěte se, že máte <emphasis>pouze</emphasis> nekódované
1874 kanály ve svém <filename>channels.conf</filename> souboru, jinak se
1875 <application>MPlayer</application> pokusí přeladit na nejbližší zobrazitelný,
1876 ale to může trvat dlouho, pokud je zde mnoho po sobě jdoucích šifrovaných
1877 kanálů.
1878 </para>
1879
1880 <para>
1881 V polích audio a video můžete použít rozšířenou syntaxi:
1882 <option>...:pid[+pid]:...</option> (maximálně 6 pidů každé);
1883 v tom případě zahrne <application>MPlayer</application> do datového proudu
1884 všechny zadané pidy plus pid 0 (který obsahuje PAT).
1885 Doporučujeme zahrnout do každého řádku PMT pid pro odpovídající kanál
1886 (pokud jej znáte)
1887 Můžete rovněž zadat 8192, to vybere všechny pidy na této frekvenci
1888 a vy pak můžete přepínat programy pomocí TAB.
1889 To může vyžadovat větší šířku pásma, ale laciné karty vždy přenášejí všechny
1890 kanály minimálně do jádra, takže u nich v tom nebude velký rozdíl.
1891 Další možná použití jsou: televideo pid, druhá audio stopa, atd.
1892 </para>
1893
1894 <para>
1895 Pokud <application>MPlayer</application> často protestuje o
1896 <screen>Příliš mnoha video/audio paketech ve vyrovnávací paměti</screen> nebo
1897 pokud si povšimnete rostoucí desynchronizace mezi zvukem a
1898 videem, zkuste použít MPEG–TS demuxer z libavformat přidáním
1899 <option>-demuxer lavf -lavfdopts probesize=128</option>
1900 na příkazovém řádku.
1901 </para>
1902
1903 <para>
1904 Pro zobrazení prvního z kanálů uvedeného v seznamu, spusťte
1905 <screen>mplayer dvb://</screen>
1906 </para>
1907
1908 <para>
1909 Pokud chcete sledovat určitý kanál, například R1, spusťte
1910 <screen>mplayer dvb://<replaceable>R1</replaceable></screen>
1911 </para>
1912
1913 <para>
1914 Pokud máte více než jednu kartu, musíte rovněž uvést číslo karty, na které lze
1915 kanál sledovat (např. 2). Syntyxe je:
1916 <screen>mplayer dvb://<replaceable>2@R1</replaceable></screen>
1917 </para>
1918
1919 <para>
1920 Pro změnu kanálu stiskněte klávesu <keycap>h</keycap> (další) nebo
1921 <keycap>k</keycap> (předchozí), nebo použijte
1922 <link linkend="osdmenu">OSD menu</link>.
1923 </para>
1924
1925 <para>
1926 Pokud váš <filename>~/.mplayer/menu.conf</filename> obsahuje řádek
1927 <literal>&lt;dvbsel&gt;</literal> podobný tomu v ukázkovém souboru
1928 <filename>etc/dvb-menu.conf</filename> (který můžete použít k přepsání
1929 <filename>~/.mplayer/menu.conf</filename>), bude v hlavním menu podseznam,
1930 kde si budete moci zvolit kanál ze svého <filename>channels.conf</filename>.
1931 Může mu případně předcházet menu se seznamem dostupných karet, pokud máte
1932 více než jednu použitelnou <application>MPlayer</application>em.
1933 </para>
1934
1935 <para>
1936 Pokud si chcete uložit program na disk, můžete použít
1937 <screen>
1938 mplayer -dumpfile <replaceable>r1.ts</replaceable> -dumpstream dvb://<replaceable>R1</replaceable>
1939 </screen>
1940 </para>
1941
1942 <para>
1943 Pokud jej chcete zaznamenat v odlišném formátu (reenkódovat jej), spusťte
1944 místo toho příkaz podobný následujícímu:
1945 <screen>
1946 mencoder -o <replaceable>r1.avi</replaceable> -ovc xvid -xvidencopts bitrate=800\
1947     -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128 -pp=ci dvb://<replaceable>R1</replaceable>
1948 </screen>
1949 </para>
1950
1951 <para>
1952 Přečtěte si man stránku pro seznam voleb, které můžete předat vstupnímu
1953 DVB modulu.
1954 </para>
1955
1956 <formalpara><title>BUDOUCNOST</title>
1957 <para>
1958 Máte-li otázky, nebo chcete dostávat oznámení o nových vlastnostech a zapojit
1959 se do diskuse o těchto věcech, připojte se k naší
1960 <ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dvb">MPlayer-DVB</ulink>
1961 e-mailové konferenci. Pamatujte prosím, že jazykem konference je angličtina.
1962 </para>
1963 </formalpara>
1964
1965 <para>
1966 V budoucnu můžete očekávat schopnost zobrazovat OSD a titulky pomocí nativní
1967 podpory OSD v DVB kartách, stejně jako plynulejší přehrávání filmů s jinou
1968 snímkovou rychlostí, než 25 fps a transkódování MPEG–2 na MPEG–4 v reálném čase
1969 (částečná dekomprese).
1970 </para>
1971 </sect2>
1972
1973 <!-- ********** -->
1974
1975 <sect2 id="dxr2">
1976 <title>DXR2</title>
1977
1978 <para>
1979 <application>MPlayer</application> podporuje hardwarově akcelerované
1980 přehrávání pomocí karty Creative DXR2.
1981 </para>
1982
1983 <para>
1984 Nejdříve musíte mít správně nainstalované DXR2 ovladače. Ovladače a návod
1985 k jejich instalaci naleznete na stránkách
1986 <ulink url="http://dxr2.sf.net/">DXR2 Resource Center</ulink>.
1987 </para>
1988
1989 <variablelist><title>POUŽITÍ</title>
1990 <varlistentry>
1991   <term><option>-vo dxr2</option></term>
1992   <listitem><para>Zapíná TV výstup.</para></listitem>
1993 </varlistentry>
1994
1995 <varlistentry>
1996   <term><option>-vo dxr2:x11</option> nebo <option>-vo dxr2:xv</option></term>
1997   <listitem><para>Zapíná Overlay výstup v X11.</para></listitem>
1998 </varlistentry>
1999
2000 <varlistentry>
2001   <term><option>-dxr2 &lt;volba1:volba2:...&gt;</option></term>
2002   <listitem><para>
2003   Tato volba je použita k ovládání DXR2 ovladače.
2004   </para></listitem>
2005 </varlistentry>
2006 </variablelist>
2007
2008 <para>
2009 Overlay čipset použitý v DXR2 má mizernou kvalitu, ale výchozí nastavení pracuje
2010 vždy. OSD lze použít spolu s overlay (ne na TV) při jeho vykreslení v klíčovací
2011 barvě. S výchozím nastavením klíčovací barvy můžete dosáhnout různých výsledků,
2012 obvykle uvidíte klíčovací barvu kolem znaků nebo jiné srandovní věci. Pokud ale
2013 vhodně upravíte klíčování, můžete dosáhnout použitelných výsledků.
2014 </para>
2015
2016 <para>Prostudujte si prosím man stránku pro dostupné volby.</para>
2017 </sect2>
2018
2019 <!-- ********** -->
2020
2021 <sect2 id="dxr3">
2022 <title>DXR3/Hollywood+</title>
2023
2024 <para>
2025 <application>MPlayer</application> podporuje hardwarově akcelerované
2026 přehrávání videa pomocí karet Creative DXR3 a Sigma Designs Hollywood Plus.
2027 Obě tyto karty používají MPEG dekodér em8300 od Sigma Designs.
2028 </para>
2029
2030 <para>
2031 Nejprve budete potřebovat správně nainstalované DXR3/H+ ovladače verze 0.12.0
2032 nebo pozdější. Ovladače a návod na jejich instalaci naleznete na stránkách
2033 <ulink url="http://dxr3.sf.net/">DXR3 &amp; Hollywood Plus for Linux</ulink>.
2034 <filename>configure</filename> by mělo automaticky detekovat vaši kartu a
2035 kompilace by se měla obejít bez potíží.
2036 </para>
2037
2038 <!-- FIXME: find a more clear presentation -->
2039 <variablelist>
2040 <title>POUŽITÍ</title>
2041 <varlistentry>
2042 <term><option>-vo dxr3:prebuf:sync:norm=x:<replaceable>zařízení</replaceable></option></term>
2043 <listitem><para>
2044 <option>overlay</option> aktivuje overlay místo TVOut. Pro správnou funkci
2045 vyžaduje, abyste měli správně nakonfigurované nastavení overlay. Nejjednodužší
2046 způsob nastavení overlay, je spuštění autocal. Pak spusťte MPlayer s video
2047 výstupem nastaveným na dxr3 s vypnutým overlay, spusťte dxr3view. V dxr3view
2048 si můžete hrát s nastavením overlay a pozorovat změny v reálném čase. Snad bude
2049 tato funkce časem dostupná z GUI <application>MPlayer</application>u. Jakmile
2050 máte správně nastaveno overlay, není již nutné používat dxr3view.
2051 <option>prebuf</option> zapíná prebuffering. Prebuffering je vlastnost čipu
2052 em8300, která mu umožňuje podržet si více než jeden videosnímek současně.
2053 To znamená, že pokud jej máte zapnutý, snaží se
2054 <application>MPlayer</application> udržet vyrovnávací paměť videa (buffer)
2055 naplněný daty.
2056 Pokud jej provozujete na pomalém stroji, použije
2057 <application>MPlayer</application> téměř nebo přesně 100% výkonu CPU.
2058 To je zvlášť časté, pokud přehráváte čisté MPEG datové proudy
2059 (jako DVD, SVCD atp.) jelikož je <application>MPlayer</application> nemusí
2060 převádět do MPEG, naplní buffer velmi rychle.
2061 S prebufferingem je přehrávání videa <emphasis role="bold">mnohem</emphasis>
2062 méně citlivé na zaměstnávání CPU jinými programy. Nebudou zahozeny snímky, pokud
2063 si aplikace neuzme CPU na dlouhou dobu.
2064 Pokud přehráváte bez prebufferingu, je em8300 mnohem citlivější na vytížení CPU,
2065 takže doporučujeme zapnout <application>MPlayer</application>ovu volbu
2066 <option>-framedrop</option> pro zachování synchronizace.
2067 <option>sync</option> zapíná nový sync–engine. To je zatím experimentální
2068 vlastnost. Se zapnutým sync budou vnitřní hodiny em8300 neustále sledovány a
2069 pokud se začnou rozcházet s časovačem <application>MPlayer</application>u,
2070 budou resetovány, což způsobí, že em8300 zahodí veškeré snímky, které čekají ve
2071 frontě.
2072 <option>norm=x</option> nastaví TV normu DXR3 karty bez nutnosti externího
2073 nástroje jako em8300setup. Platné normy jsou 5 = NTSC, 4 = PAL-60,
2074 3 = PAL. Zvláštní normy jsou 2 (automaticné nastavení s použitím PAL/PAL-60) a
2075 1 (automatické nastavení s použitím PAL/NTSC), jelikož ty určí použitou normu
2076 podle snímkové rychlosti filmu. norm = 0 (výchozí) nezmění aktuální normu.
2077 <option><replaceable>device</replaceable></option> = číslo zařízení, které se
2078 má použít, pokud máte více než jednu em8300 kartu.
2079 Jakoukoli z těchto voleb můžete vynechat.
2080 Volba <option>:prebuf:sync</option>, zdá se, pracuje skvěle při přehrávání filmů
2081 v MPEG–4 (DivX). Lidé však hlásili potíže s volbou prebuf při přehrávání souborů
2082 v MPEG–1/2.
2083 Měli byste je nejprve zkusit přehrát bez dodatečných voleb a pokud
2084 narazíte na potíže se synchronizací nebo DVD titulky, zkuste to s volbou
2085 <option>:sync</option>.
2086 </para></listitem>
2087 </varlistentry>
2088
2089 <varlistentry>
2090   <term><option>-ao oss:/dev/em8300_ma-<replaceable>X</replaceable></option></term>
2091   <listitem><para>
2092   Pro zvukový výstup, kde <replaceable>X</replaceable> je číslo zařízení
2093   (0 máte-li jen jednu kartu).
2094   </para></listitem>
2095 </varlistentry>
2096
2097 <varlistentry>
2098   <term><option>-af resample=<replaceable>xxxxx</replaceable></option></term>
2099   <listitem><para>
2100   Čip em8300 neumí přehrávat signál vzorkovaný méně než 44100Hz. Pokud je
2101   vzorkovací kmitočet pod 44100Hz, zvolte buď 44100Hz nebo 48000Hz podle toho,
2102   násobek kterého je blíž. Čili pokud má film zvuk 22050Hz použijte 44100Hz,
2103   jelikož 44100 / 2 = 22050, pokud jej má 24000Hz použijte 48000Hz jelikož
2104   48000 / 2 = 24000 a tak dále.
2105   S výstupem digitálního audia to nefunguje (<option>-ac hwac3</option>).
2106   </para></listitem>
2107 </varlistentry>
2108
2109 <varlistentry>
2110   <term><option>-vf lavc/fame</option></term>
2111   <listitem><para>
2112   Pro přehrávání ne–MPEG obsahu na em8300 (např. MPEG–4 (DivX) nebo RealVideo)
2113   musíte nastavit MPEG–1 video filtr jako
2114   <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> (lavc).
2115   Viz manuál pro další informace o <option>-vf lavc</option>.
2116   V tuto chvíli není možné nastavit snímkovou rychlost em8300, což znamená,
2117   že je pevně nastavena na 30000/1001 snímků/s (fps).
2118   Z toho důvodu doporučujeme,
2119   abyste použili <option>-vf lavc=<replaceable>quality</replaceable>:25</option>
2120   zvlášť pokud používáte prebuffering. Proč tedy 25 a ne 30000/1001? Nu, důvodem
2121   je, že pokud zadáte 30000/1001, začne obraz trochu poskakovat.
2122   Důvod tohoto jevu nám není znám.
2123   Pokud to nastavíte někde mezi 25 a 27, obraz se ustálí.
2124   Pro tuto chvíli se to dá pouze uznat jako fakt.
2125   </para></listitem>
2126 </varlistentry>
2127
2128 <varlistentry>
2129   <term><option>-vf expand=-1:-1:-1:-1:1</option></term>
2130   <listitem><para>
2131   Ačkoli DXR3 ovladač umí dodat OSD do MPEG–1/2/4 videa, má to mnohem nižší
2132   kvalitu než tradiční OSD <application>MPlayer</application>u a má i různé
2133   problémy s obnovováním. Výše uvedený příkazový řádek nejprve převede vstupní
2134   video do MPEG–4 (je to nutné, sorry), pak aplikuje filtr expand, který však
2135   nic neexpanduje (-1: výchozí), ale doplní normální OSD do obrazu
2136   (na to je ta „1“ na konci).
2137   </para></listitem>
2138 </varlistentry>
2139
2140 <varlistentry>
2141   <term><option>-ac hwac3</option></term>
2142   <listitem><para>
2143   Čip em8300 podporuje přehrávání zvuku v AC–3 (prostorový zvuk) přes digitální
2144   audio výstup na kartě. Viz výš volbu <option>-ao oss</option>. Ta musí být
2145   použita pro nastavení výstupu do DXR3 místo zvukové karty.
2146   </para></listitem>
2147 </varlistentry>
2148 </variablelist>
2149 </sect2>
2150 </sect1>
2151
2152
2153 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
2154
2155
2156 <sect1 id="other">
2157 <title>Ostatní vizualizační hardware</title>
2158
2159 <sect2 id="zr">
2160 <title>Zr</title>
2161
2162 <para>
2163 Toto je zobrazovací rozhraní (<option>-vo zr</option>) pro mnoho MJPEG
2164 zachytávacích/přehrávacích karet (testováno na DC10+ a Buz a mělo by pracovat
2165 i s LML33, tedy DC10). Rozhraní pracuje tak, že snímek zakóduje do JPEG a pak
2166 jej pošle do karty. Pro enkódování do JPEG se používá
2167 <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> a je pro ně nezbytný.
2168 Ve speciálním <emphasis>cinerama</emphasis> režimu můžete sledovat filmy
2169 v pravém širokoúhlém formátu, kterého je dosaženo tak, že máte dvě promítačky
2170 a dvě MJPEG karty. V závislosti na rozlišení a nastavení kvality může toto
2171 rozhraní vyžadovat spoustu výkonu CPU. Nezapomeňte zadat
2172 <option>-framedrop</option>, pokud je váš počítač příliš pomalý.
2173 Poznámka: Můj AMD K6-2 350MHz je (s <option>-framedrop</option>) vcelku
2174 adekvátní pro sledování materiálu o rozměru VCD a podškálovaných filmů.
2175 </para>
2176
2177 <para>
2178 Toto rozhraní komunikuje s jaderným modulem dostupným na
2179 <ulink url="http://mjpeg.sf.net"/>, takže jej nejdříve musíte zprovoznit.
2180 Přítomnost MJPEG karty je autodetekována skriptem
2181 <filename>configure</filename>. Pokud detekce selže, vynuťte ji pomocí
2182 <screen>./configure --enable-zr</screen>
2183 </para>
2184
2185 <para>
2186 Výstup může být ovlivňován několika volbami. Obšírný výklad těchto voleb
2187 naleznete v man stránce, krátký přehled obržíte spuštěním
2188 <screen>mplayer -zrhelp</screen>
2189 </para>
2190
2191 <para>
2192 Věci jako škálování a OSD (display na obrazovce) nejsou tímto rozhraním pokryty,
2193 ale lze jich dosáhnout pomocí video filtrů. Například mějte video o rozlišení
2194 512x272 a chcete jej přehrávat na celé obrazovce přes DC10+, pak máte tři
2195 základní možnosti, jak to udělat. Můžete škálovat video na šířku 768, 384 nebo
2196 192. Z důvodu výkonu a kvality si zvolíte škálování filmu na 384x204 pomocí
2197 bilineárního softwarového škálovače. Příkazový řádek je pak
2198 <screen>
2199 mplayer -vo zr -sws 0 -vf scale=384:204 <replaceable>film.avi</replaceable>
2200 </screen>
2201 </para>
2202
2203 <para>
2204 Ořezání lze provést <option>crop</option> filtrem a samotným rozhraním.
2205 Řekněme, že film je příliš široký pro promítání na vaší Buz a proto chcete
2206 použít <option>-zrcrop</option> pro zůžení filmu, pak byste měli použít
2207 následující příkaz
2208 <screen>
2209 mplayer -vo zr -zrcrop 720x320+80+0 <replaceable>benhur.avi</replaceable>
2210 </screen>
2211 </para>
2212
2213 <para>
2214 chcete-li použít filtr <option>crop</option>, proveďte
2215 <screen>
2216 mplayer -vo zr -vf crop=720:320:80:0 <replaceable>benhur.avi</replaceable>
2217 </screen>
2218 </para>
2219
2220 <para>
2221 Zvláštní případy <option>-zrcrop</option> vyvolá režim
2222 <emphasis>cinerama</emphasis>, takže rozprostřete film na několik televizí nebo
2223 promítaček, čímž se vytvoří větší obraz. Předpokládejme, že máte dvě promítačky.
2224 Levá je připojena k vaší Buz na <filename>/dev/video1</filename> a
2225 pravý je připojen do vaší DC10+ na <filename>/dev/video0</filename>.
2226 Film má rozlišení 704x288. Předpokládejme rovněž, že pravá promítačka je
2227 černobílá a levá umí JPEG snímky s kvalitou 10, pak byste měli použít
2228 následující příkaz
2229 <screen>
2230 mplayer -vo zr -zrdev /dev/video0 -zrcrop 352x288+352+0 -zrxdoff 0 -zrbw \
2231     -zrcrop 352x288+0+0 -zrdev /dev/video1 -zrquality 10 \
2232         <replaceable>movie.avi</replaceable>
2233 </screen>
2234 </para>
2235
2236 <para>
2237 Jak vidíte, volby uvedené před druhým <option>-zrcrop</option> jsou předány
2238 pouze do DC10+ a volby za druhým <option>-zrcrop</option> do Buz.
2239 Maximální počet MJPEG karet zahrnutých do <emphasis>cinerama</emphasis>
2240 režimu jsou čtyři, takže můžete sestavit zobrazovací stěnu 2x2.
2241 </para>
2242
2243 <para>
2244 Nakonec důležité upozornění: Nespouštějte ani nezastavujte XawTV na přehrávacím
2245 zařízení během přehrávání, zhavaru je vám počítač. Můžete však
2246 <emphasis role="bold">NEJDŘÍV</emphasis> spustit XawTV a
2247 <emphasis role="bold">PAK</emphasis> spustit <application>MPlayer</application>,
2248 počkat až <application>MPlayer</application> skončí a
2249 <emphasis role="bold">PAK</emphasis> zastavit XawTV.
2250 </para>
2251 </sect2>
2252
2253 <!-- ********** -->
2254
2255 <sect2 id="blinkenlights">
2256 <title>Blinkenlights</title>
2257
2258 <para>
2259 Toto rozhraní je schopno přehrávání pomocí Blinkenlights UDP protokolu. Pokud
2260 nevíte co je <ulink url="http://www.blinkenlights.de/">Blinkenlights</ulink>
2261 nebo jeho nástupce
2262 <ulink url="http://www.blinkenlights.de/arcade/">Arcade</ulink>,
2263 zjistěte si to. Ačkoli je to dost možná nejméně používané video výstupní
2264 rozhraní, bezpochyby je tím nejlepším, co může <application>MPlayer</application>
2265 nabídnout. Stačí shlédnout některá z
2266 <ulink url="http://www.blinkenlights.de/video.en.html">Blinkenlights dokumentačních videí</ulink>.
2267 Na Arcade video můžete vidět výstupní rozhraní Blinkenlights v akci v 00:07:50.
2268 </para>
2269 </sect2>
2270 </sect1>
2271
2272
2273 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
2274
2275
2276 <sect1 id="tvout">
2277 <title>Podpora TV výstupu</title>
2278
2279 <sect2 id="tvout-mga-g400">
2280 <title>Karty Matrox G400</title>
2281
2282 <para>
2283 Pod Linuxem máte dva způsoby jak zprovoznit TV výstup na G400:
2284 </para>
2285
2286 <important>
2287 <para>
2288 pro instrukce k TV výstupu na Matrox G450/G550 si prostudujte textovou část!
2289 </para>
2290 </important>
2291
2292 <variablelist>
2293 <varlistentry>
2294   <term>XFree86</term>
2295   <listitem>
2296     <para>
2297     Pomocí ovladače a HAL modulu dostupného na stránkách <ulink
2298     url="http://www.matrox.com">Matrox</ulink>. Takto dostanete X na TV.
2299     </para>
2300     <para>
2301     <emphasis role="bold">Tato metoda vám neposkytne akcelerované přehrávání</emphasis>
2302     jako pod Windows! Sekundární jednotka má pouze YUV framebuffer, <emphasis>BES</emphasis>
2303     (Back End Scaler, YUV škálovač na kartách G200/G400/G450/G550) na něm
2304     nepracuje! Ovladač pro Windows to nějak obchází, pravděpodobně použitím
2305     3D jednotky pro zoom a YUV framebufferu pro zobrazení zoomovaného
2306     obrazu. Pokud opravdu chcete použít X, použijte volby <option>-vo x11 -fs
2307     -zoom</option>, ale bude to <emphasis role="bold">POMALÉ</emphasis> a
2308     bude zapnuta ochrana proti kopírování
2309     <emphasis role="bold">Macrovision</emphasis>
2310     (Macrovision můžete obejít pomocí tohoto
2311     <ulink url="http://avifile.sf.net/mgamacro.pl">perlového skriptu</ulink>).
2312     </para>
2313   </listitem>
2314 </varlistentry>
2315 <varlistentry>
2316   <term>Framebuffer</term>
2317   <listitem>
2318     <para>
2319     Pomocí <emphasis role="bold">matroxfb modulů</emphasis> v jádrech řady 2.4.
2320     Jádra 2.2 v nich neobsahují podporu pro TV, takže jsou pro tento účel
2321     nepoužitelná. Měli byste povolit VŠECHNY matroxfb-specifické vlastnosti
2322     během kompilace (vyjma MultiHead) a zakompilovat je do
2323     <emphasis role="bold">modulů</emphasis>!
2324     Rovněž potřebujete zapnuté I2C.
2325     </para>
2326
2327     <procedure>
2328     <step><para>
2329       Vstupte do <filename class="directory">TVout</filename> a zadejte
2330       <command>./compile.sh</command>. Nainstalujte
2331       <filename>TVout/matroxset/matroxset</filename>
2332       někde do cesty <envar>PATH</envar>.
2333     </para></step>
2334     <step><para>
2335       Nemáte-li nainstalován <command>fbset</command>, vložte
2336       <filename>TVout/fbset/fbset</filename>
2337       někde do cesty <envar>PATH</envar>.
2338     </para></step>
2339     <step><para>
2340       Nemáte-li nainstalován <command>con2fb</command>, vložte
2341       <filename>TVout/con2fb/con2fb</filename>
2342       někde do cesty <envar>PATH</envar>.
2343     </para></step>
2344     <step><para>
2345       Pak vstupte do adresáře <filename class="directory">TVout/</filename>
2346       ve zdrojovém adresáři <application>MPlayer</application>u a spusťte
2347       <filename>./modules</filename> jako root. Vaše textová konzole přejde
2348       do režimu framebuffer (není cesta zpět!).
2349     </para></step>
2350     <step><para>
2351       Dále EDITUJTE a spusťte skript <filename>./matroxtv</filename>. Objeví se
2352       vám velmi jednoduché menu. Stiskněte <keycap>2</keycap> a
2353       <keycap>Enter</keycap>. Nyní byste měli mít stejný obraz na svém monitoru
2354       i TV. Pokud má obraz na TV (výchozí je PAL) nějaké podivné šrámy, nebyl
2355       skript schopen nastavit správně rozlišení (na výchozích 640x512).
2356       Zkuste jiná rozlišení z menu a/nebo experimentujte s fbset.
2357     </para></step>
2358     <step><para>
2359       Jo. Dalším úkolem je nechat zmizet kurzor z tty1 (nebo odjinud) a
2360       vypnout mazání obrazovky. Spusťe následující příkazy:
2361
2362       <screen>
2363 echo -e '\033[?25l'
2364 setterm -blank 0<!--
2365    --></screen>
2366       nebo
2367       <screen>
2368 setterm -cursor off
2369 setterm -blank 0<!--
2370    --></screen>
2371
2372       Předchozí nejspíš bude lepší umístit do skriptu a také vyčistit obrazovku.
2373       Pro zpětné zapnutí kurzoru:
2374       <screen>echo -e '\033[?25h'</screen> nebo
2375       <screen>setterm -cursor on</screen>
2376     </para></step>
2377     <step><para>
2378       A jasně. Spusťte přehrávání filmu:
2379       <screen>
2380 mplayer -vo mga -fs -screenw 640 -screenh 512 <replaceable>soubor</replaceable><!--
2381    --></screen>
2382
2383       (Pokud používáte X, přepněte se nyní do matroxfb pomocí například
2384
2385 <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>.)
2386       Změňte <literal>640</literal> a <literal>512</literal> pokud máte
2387       nastaveno jiné rozlišení...
2388     </para></step>
2389     <step><para>
2390       <emphasis role="bold">Užijte si ultra-rychlý ultra-vybavený Matrox TV
2391       výstup (lepší než Xv)!</emphasis>
2392     </para></step>
2393     </procedure>
2394   </listitem>
2395 </varlistentry>
2396 </variablelist>
2397
2398 <formalpara><title>Výroba kabelu pro Matrox TV–out</title>
2399 <para>
2400 Zříkáme se jakékoli odpovědnosti nebo záruky za jakékoli poškození způsobené
2401 touto dokumentací.
2402 </para>
2403 </formalpara>
2404
2405 <formalpara><title>Kabel pro G400</title>
2406 <para>
2407 Na čtvrtém pinu CRTC2 konektoru je kompozitní video signál. Zem je
2408 na šestém, sedmém a osmém pinu. (informaci poskytl
2409 Balázs Rácz)
2410 </para>
2411 </formalpara>
2412
2413 <formalpara><title>Kabel pro G450</title>
2414 <para>
2415 Kompozitní video signál je na pinu jedna. Zem je na pátém,
2416 šestém, sedmém a patnáctém (5, 6, 7, 15) pinu.
2417 (informaci poskytl Balázs Kerekes)
2418 </para>
2419 </formalpara>
2420 </sect2>
2421
2422 <!-- ********** -->
2423
2424 <sect2 id="tv-out_matrox_g450">
2425 <title>Karty Matrox G450/G550</title>
2426
2427 <para>
2428 Podpora TV výstupu pro tyto karty byla přidána teprve nedávno a dosud není
2429 v ostré verzi jádra.
2430 V současnosti nelze (aspoň pokud vím) použít modul
2431 <emphasis role="bold">mga_vid</emphasis>, protože ovladač G450/G550 pracuje
2432 pouze v jedné konfiguraci: první CRTC čip (s mnohem více schopnostmi) na první
2433 displej a druhá CRTC (žádné <emphasis role="bold">BES</emphasis> &ndash; pro
2434 popis BES viz sekci G400 výše) na TV. Takže v současnosti můžete použít pouze
2435 <application>MPlayer</application>ovo <emphasis>fbdev</emphasis> výstupní
2436 rozhraní.
2437 </para>
2438
2439 <para>
2440 První CRTC nemůže být v současnosti přesměrována na sekundární výstup. Autor
2441 jaderného ovladače matroxfb &ndash; Petr Vandrovec &ndash; pro to snad
2442 vyrobí podporu pomocí zobrazení výstupu prvního CRTC na oba výstupy najednou,
2443 což se pro tuto chvíli doporučuje pro G400, viz předchozí sekce.
2444 </para>
2445
2446 <para>
2447 Potřebnou záplatu jádra a podrobné HOWTO lze stáhnout z
2448 <ulink url="http://www.bglug.ca/matrox_tvout/"/>
2449 </para>
2450 </sect2>
2451
2452 <!-- ********** -->
2453
2454 <sect2 id="tvout-ati">
2455 <title>Karty ATI</title>
2456
2457 <formalpara><title>ÚVOD</title>
2458 <para>
2459 V současnosti nechce ATI podporovat žádný ze svých TV-out čipů pod Linuxem
2460 z důvodu jejich licencované technologii Macrovision.
2461 </para>
2462 </formalpara>
2463
2464 <itemizedlist>
2465 <title>STATUS TV VÝSTUPU NA KARTÁCH ATI POD LINUXEM</title>
2466 <listitem><para>
2467   <emphasis role="bold">ATI Mach64</emphasis>:
2468   podporovaný <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>em.
2469 </para></listitem>
2470 <listitem><para>
2471   <emphasis role="bold">ASIC Radeon VIVO</emphasis>:
2472   podporovaný <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>em.
2473 </para></listitem>
2474 <listitem><para>
2475   <emphasis role="bold">Radeon</emphasis> a <emphasis role="bold">Rage128</emphasis>:
2476   podporovaný <application>MPlayer</application>em!
2477   Podívejte se na sekce <link linkend="vesa">VESA</link> a
2478   <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
2479 </para></listitem>
2480 <listitem><para>
2481   <emphasis role="bold">Rage Mobility P/M, Radeon, Rage 128, Mobility M3/M4</emphasis>:
2482   podporovaný <ulink url="http://www.stud.uni-hamburg.de/users/lennart/projects/atitvout/">atitvout</ulink>em.
2483 </para></listitem>
2484 </itemizedlist>
2485
2486 <para>
2487 Ne ostatních kartách prostě použijte rozhraní <link linkend="vesa">VESA</link>
2488 bez VIDIX. Vyžaduje to výkoný CPU.
2489 </para>
2490
2491 <para>
2492 Jediné co musíte, je <emphasis role="bold">mít TV konektor zapojený
2493 před zapnutím PC</emphasis> jelikož video BIOS se inicializuje pouze
2494 jednou během POST procedury.
2495 </para>
2496 </sect2>
2497
2498 <!-- ********** -->
2499
2500 <sect2 id="tvout-nvidia">
2501 <title>nVidia</title>
2502
2503 <para>
2504 Nejprve si MUSÍTE stáhnout closed–source ovladače z
2505 <ulink url="http://nvidia.com"/>.
2506 Nebudu zde popisovat instalaci a konfiguraci, jelikož je to mimo rámec této
2507 dokumentace.
2508 </para>
2509
2510 <para>
2511 Jakmile je funkční XFree86, XVideo a 3D akcelerace, editujte sekci
2512 Device v souboru <filename>XF86Config</filename>, podle
2513 následujícího příkladu (upravte si to pro svou kartu/TV):
2514
2515 <programlisting>
2516 Section "Device"
2517         Identifier      "GeForce"
2518         VendorName      "ASUS"
2519         BoardName       "nVidia GeForce2/MX 400"
2520         Driver          "nvidia"
2521         #Option         "NvAGP" "1"
2522         Option          "NoLogo"
2523         Option          "CursorShadow"  "on"
2524
2525         Option          "TwinView"
2526         Option          "TwinViewOrientation" "Clone"
2527         Option          "MetaModes" "1024x768,640x480"
2528         Option          "ConnectedMonitor" "CRT, TV"
2529         Option          "TVStandard" "PAL-B"
2530         Option          "TVOutFormat" "Composite"
2531 EndSection
2532 </programlisting>
2533 </para>
2534
2535 <para>
2536 Samozřejmě je nejdůležitější část TwinView.
2537 </para>
2538 </sect2>
2539
2540 <!-- ********** -->
2541
2542 <sect2 id="tvout-neomagic">
2543 <title>NeoMagic</title>
2544
2545 <para>
2546 Čip NeoMagic lze nalézt v různých laptopech. Některé z nich jsou vybaveny
2547 jednoduchým analogovým TV enkodérem, některé jej mají mnohem pokročilejší.
2548 <itemizedlist>
2549 <listitem><para>
2550   <emphasis role="bold">Analogový enkodér</emphasis>:
2551   Bylo nám hlášeno, že použitelný TV lze dosáhnout použitím
2552   <option>-vo fbdev</option> nebo <option>-vo fbdev2</option>.
2553   Musíte mít v jádře podporu vesafb a dopsat do příkazového řádku jádra
2554   následující parametry:
2555   <option>append="video=vesafb:ywrap,mtrr" vga=791</option>.
2556   Měli byste nastartovat <application>X</application>, pak se přepnout do
2557   terminálového režimu např. pomocí
2558   <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>.
2559   Pokud se vám nepodaří nastartovat <application>X</application> před spuštěním
2560   <application>MPlayer</application>u z konzole, bude video pomalé a trhané
2561   (vysvětlení uvítáme).
2562   Nalogujte se do konzole a zadejte následující příkaz:
2563
2564   <screen>clear; mplayer -vo fbdev -zoom -cache 8192 dvd://</screen>
2565
2566   Video by nyní mělo běžet v konzoli a vyplňovat asi polovinu LCD obrazovky
2567   laptopu. Pro přepnutí na TV stiskněte
2568   <keycombo><keycap>Fn</keycap><keycap>F5</keycap></keycombo> třikrát.
2569   Testováno na Tecra 8000, 2.6.15 jádro s vesafb, ALSA v1.0.10.
2570 </para></listitem>
2571 <listitem>
2572   <para>
2573   <emphasis role="bold">Chrontel 70xx enkodér</emphasis>:
2574   Nalezen v  IBM Thinkpad 390E a bude pravděpodobně i ostatních Thinkpadech nebo
2575   noteboocích.
2576   </para><para>
2577   Musíte použít <option>-vo vesa:neotv_pal</option> pro PAL nebo
2578   <option>-vo vesa:neotv_ntsc</option> pro NTSC.
2579   To vám zpřístupní funkci TV výstupu v následujících 16 bpp a 8 bpp režimech:
2580   </para>
2581   <itemizedlist>
2582     <listitem><para>NTSC 320x240, 640x480 a možná také 800x600.</para></listitem>
2583     <listitem><para>PAL  320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</para></listitem>
2584   </itemizedlist>
2585   <para>Režim 512x384 není podporován BIOSem. Musíte obraz škálovat do
2586   jiného rozlišení pro aktivaci TV výstupu. Pokud vidíte obraz na obrazovce
2587   v 640x480 nebo v 800x600, ale ne v 320x240 nebo jiném menším rozlišení,
2588   musíte nahradit dvě tabulky ve <filename>vbelib.c</filename>.
2589   Viz funkci vbeSetTV pro více informací. V tomto případě prosím kontaktujte
2590   autora.
2591   </para>
2592   <para>
2593   Známá omezení: pouze VESA, žádné další ovládací prvky jako jas, kontrast,
2594   úroveň černé, filtrace blikání nejsou implementovány.
2595   </para>
2596 </listitem>
2597 </itemizedlist>
2598 </para>
2599 </sect2>
2600 </sect1>
2601
2602 </chapter>