Document public API for libgstvaapi-*.so.*.
[vaapi:hkaelbers-gstreamer-vaapi.git] / NEWS
1 gst-vaapi NEWS -- summary of changes.  2010-03-DD
2 Copyright (C) 2010 Splitted-Desktop Systems
3
4 Version 0.1.1 - DD.Mar.2010
5 * Document public API for libgstvaapi-*.so.*
6 * Optimize `vaapiconvert' pipeline (direct-rendering)
7
8 Version 0.1.0 - 16.Mar.2010
9 * Initial release