Update to MPlayer SVN rev 32628 and FFmpeg SVN rev 25754.
[vaapi:dantemasons-mplayer.git] / DOCS / xml / cs / documentation.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!-- Synced with r24293-->
3
4 <bookinfo id="toc">
5 <title><application>MPlayer</application> - Multimediální přehrávač</title>
6 <subtitle><ulink url="http://www.mplayerhq.hu"></ulink></subtitle>
7 <date>24. března 2003</date>
8 <copyright>
9   <year>2000</year>
10   <year>2001</year>
11   <year>2002</year>
12   <year>2003</year>
13   <year>2004</year>
14   <year>2005</year>
15   <year>2006</year>
16   <year>2007</year>
17   <year>2008</year>
18   <year>2009</year>
19   <year>2010</year>
20   <holder>MPlayer team</holder>
21 </copyright>
22 <legalnotice>
23   <title>License</title>
24   <para>MPlayer is free software; you can redistribute it and/or modify
25   it under the terms of the GNU General Public License as published by the
26   Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
27   option) any later version.</para>
28
29   <para>MPlayer is distributed in the hope that it will be useful, but
30   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
31   or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
32   for more details.</para>
33
34   <para>You should have received a copy of the GNU General Public License
35   along with MPlayer; if not, write to the Free Software Foundation,
36   Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.</para>
37 </legalnotice>
38 </bookinfo>
39
40
41 <preface id="howtoread">
42 <title>Jak číst tuto  dokumentaci</title>
43
44 <para>
45 Pokud instalujete poprvé: měli byste si přečíst celou dokumentaci odtud až
46 do konce kapitoly Instalace a následovat linky, které naleznete.
47 Pokud máte jiné dotazy, vraťte se zpět na  <link linkend="toc">Obsah</link>
48 a vyhledejte si příslušnou část. Přečtěte si <xref linkend="faq"/>,
49 nebo zkuste grep na souborech. Odpovědi na většinu otázek by měly být někde tady,
50 zbytek byl pravděpodobně probrán v některé z našich
51 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/mailing_lists.html">e-mailových konferencí</ulink>.
52 <!-- FIXME: This refers to nonexistent links
53 Prohledejte
54 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi">archivy</ulink>, zde naleznete
55 mnoho hodnotných informací.
56 -->
57 </para>
58 </preface>
59
60
61 <chapter id="intro">
62 <title>Představení</title>
63
64 <para>
65 <application>MPlayer</application> je multimediální přehrávač pro Linux (běží na mnoha
66 jiných Unixech a <emphasis role="bold">ne-x86</emphasis> CPU, viz
67 <xref linkend="ports"/>).
68 Přehraje většinu MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, FLI,
69 RM, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, RoQ, PVA, Matroska souborů s podporou
70 mnoha nativních XAnim, RealPlayer a Win32 DLL kodeků. Můžete sledovat
71 <emphasis role="bold">VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, RealMedia, Sorenson, Theora</emphasis>
72 a také <emphasis role="bold">MPEG-4 (DivX)</emphasis> filmy. Další skvělou vlastností
73 <application>MPlayer</application>u je velké množství podporovaných
74 výstupních rozhraní. Pracuje s X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib,
75 fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, rovněž můžete použít GGI a SDL (a takto i jejich ovladače)
76 a také některé nízkoúrovňové ovladače konkrétních karet (pro Matrox, 3Dfx a
77 Radeon, Mach64, Permedia3)! Většina z nich podporuje softwarové nebo hardwarové škálování
78 (změna velikosti obrazu), takže si můžete užít video na celé obrazovce.
79 <application>MPlayer</application> podporuje zobrazování přes některé hardwarové MPEG
80 dekódovací karty, jako je <link linkend="dvb">DVB</link> a
81 <link linkend="dxr3">DXR3/Hollywood+</link>. A což teprve velké krásné vyhlazené a
82 stínované titulky
83 (<emphasis role="bold">14 podporovaných typů</emphasis>)
84 spolu s Evropskými/ISO 8859-1,2 (Bulharskými, Anglickými, Českými, atd), Cyrilickými a Korejskými
85 fonty a displej na obrazovce (OSD)?
86 </para>
87
88 <para>
89 Přehrávač je pevný jako skála při přehrávání poškozených MPEG souborů
90 (použitelné pro některá VCD), také přehrává špatné AVI soubory, které
91 nelze přehrávat ani věhlasným windows media playerem.
92 Dokonce lze přehrávat i AVI bez indexu a navíc můžete jejich indexy dočasně
93 obnovit pomocí volby <option>-idx</option>, nebo trvale pomocí
94 <application>MEncoder</application>u, což umožní převíjení!
95 Jak vidíte, kvalita a stabilita jsou těmi nejdůležitějšími vlastnostmi,
96 rychlost je ovšem také skvělá. Rovněž máme účinný systém filtrů pro manipulaci
97 s videem i se zvukem.
98 </para>
99
100 <para>
101 <application>MEncoder</application> (<application>MPlayer</application>ův Filmový
102 Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér, navržený k enkódování
103 <application>MPlayer</application>em přehrávatelných filmů
104 (<emphasis role="bold">AVI/ASF/OGG/DVD/VCD/VOB/MPG/MOV/VIV/FLI/RM/NUV/NET/PVA</emphasis>)
105 do jiných <application>MPlayer</application>em přehrávatelných formátů (viz níže).
106 Může enkódovat různými kodeky, třeba <emphasis role="bold">MPEG-4 (DivX4)</emphasis>
107 (jedním nebo dvěma průchody), <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>,
108 <emphasis role="bold">PCM/MP3/VBR MP3</emphasis>
109 audia.
110 </para>
111
112 <itemizedlist>
113 <title>Vlastnosti <application>MEncoder</application>u</title>
114 <listitem><para>
115   Enkódování ze široké řady formátů souboru a dekodérů
116   <application>MPlayer</application>u
117 </para></listitem>
118 <listitem><para>
119   Enkódování pomocí všech FFmpeg
120   <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> kodeků
121 </para></listitem>
122 <listitem><para>
123   Video enkódování z <emphasis role="bold">V4L kompatibilních TV tunerů</emphasis>
124 </para></listitem>
125 <listitem><para>
126   Enkódování/multiplexování do prokládaných AVI souborů se správným indexem
127 </para></listitem>
128 <listitem><para>
129   Tvorba souborů z externího audio proudu
130 </para></listitem>
131 <listitem><para>
132   1, 2 nebo 3 průchodové enkódování
133 </para></listitem>
134 <listitem><para>
135   <emphasis role="bold">VBR</emphasis> MP3 zvuk
136   <important><para>
137   VBR MP3 zvuk není vždy přehráván dobře přehrávači pro windows!
138   </para></important>
139 </para></listitem>
140 <listitem><para>
141   PCM zvuk
142 </para></listitem>
143 <listitem><para>
144   Kopírování datového proudu
145 </para></listitem>
146 <listitem><para>
147   Vstupní A/V synchronizace (založená na PTS, lze ji vypnout pomocí
148   volby <option>-mc 0</option>)
149 </para></listitem>
150 <listitem><para>
151   Korekce snímkové rychlosti pomocí volby <option>-ofps</option> (užitečné při enkódování
152   30000/1001 fps VOB do 24000/1001 fps AVI)
153 </para></listitem>
154 <listitem><para>
155   Používá výkonný systém filtrů (ořez, expanze, postproces, rotace, škálování (změna velikosti),
156   konverze rgb/yuv)
157 </para></listitem>
158 <listitem><para>
159   Umí enkódovat DVD/VOBsub <emphasis role="bold">A</emphasis> textové titulky do výstupního
160   souboru
161 </para></listitem>
162 <listitem><para>
163   Umí ripovat DVD titulky do VOBsub formátu
164 </para></listitem>
165 </itemizedlist>
166
167 <!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->
168 <para>
169 <application>MPlayer</application> a <application>MEncoder</application>
170 mohou být distribuovány za podmínek stanovených v GNU General Public License Version 2.
171 </para>
172
173 </chapter>
174
175 &install.xml;
176
177 &usage.xml;
178 &video.xml;
179 &ports.xml;
180 &mencoder.xml;
181 &encoding-guide.xml;
182 &faq.xml;
183 &bugreports.xml;
184 &skin.xml;