Initial import of MPlayer SVN rev 28382 and FFmpeg SVN rev 16846.
[vaapi:athaifas-mplayer.git] / DOCS / xml / pl / ports.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!-- synced with r18923 -->
3 <!-- Opiekun: brak (spadek po Paszczim); chwilowo boski -->
4 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
5 <title>Porty</title>
6
7 <sect1 id="linux">
8 <title>Linux</title>
9 <para>
10 Główną platformą rozwojową jest Linux x86, chociaż
11 <application>MPlayer</application> pracuje również na wielu innych portach
12 tego systemu. Pakiety binarne są dostępne z kilku źródeł, jednakże
13 <emphasis role="bold">żaden z nich nie jest przez nas obsługiwany</emphasis>.
14 Zgłaszaj problemy do ich opiekunów, a nie do nas.
15 </para>
16
17 <sect2 id="debian">
18 <title>Pakiety Debiana</title>
19 <para>
20 Aby zbudować pakiet dla Debiana, wywołaj poniższe polecenie w katalogu ze źródłami
21 <application>MPlayera</application>:
22
23 <screen>fakeroot debian/rules binary</screen>
24
25 Jeśli chcesz przekazać własne opcje do skryptu configure, możesz ustawić zmienną
26 środowiskową <envar>DEB_BUILD_OPTIONS</envar>. Na przykład, jeśli chcesz
27 obsługi menu i GUI, wyglądało by to tak:
28
29 <screen>DEB_BUILD_OPTIONS="--enable-gui --enable-menu" fakeroot debian/rules binary</screen>
30
31 Możesz przekazać również niektóre zmienne do Makefile. Na przykład, jeśli chcesz
32 kompilować przy pomocy gcc 3.4, nawet jeśli nie jest to domyślny kompilator:
33
34 <screen>CC=gcc-3.4 DEB_BUILD_OPTIONS="--enable-gui" fakeroot debian/rules binary</screen>
35
36 Aby wyczyściś katalog ze źródłami wykonaj poniższa komendę:
37
38 <screen>fakeroot debian/rules clean</screen>
39
40 Jako superużytkownik możesz zainstalować pakiet <filename>.deb</filename> tak, jak zwykle:
41
42 <screen>dpkg -i ../mplayer_<replaceable>wersja</replaceable>.deb</screen>
43 </para>
44
45 <para>
46 Christian Marillat buduje dla Debiana nieoficjalne paczki
47 <application>MPlayera</application>, <application>MEncodera</application>
48 i naszych czcionek bitmapowych już od jakiegoś czasu, możesz je pobrać (apt-get)
49 z <ulink url="http://www.debian-multimedia.org/">jego strony domowej</ulink>.
50 </para>
51 </sect2>
52
53 <sect2 id="rpm">
54 <title>Pakiety RPM</title>
55 <para>
56 Dominik Mierzejewski opiekuje się oficjalnymi pakietami RPM
57 <application>MPlayera</application> dla Fedora Core.
58 Są one dostępne w
59 <ulink url="http://rpm.livna.org/">repozytorium Livna</ulink>.
60 </para>
61
62 <para>
63 RPMy dla Mandrake/Mandriva są dostępne na <ulink url="http://plf.zarb.org/">P.L.F.</ulink>.
64 SuSE zawierał okrojoną wersję <application>MPlayera</application> w dystrybucji.
65 Usunęli ją w swoich najnowszych wydaniach. W pełni funkcjonalne
66 pakiety możesz pobrać z
67 <ulink url="http://packman.links2linux.de/?action=128">links2linux.de</ulink>.
68 </para>
69 </sect2>
70
71 <sect2 id="arm">
72 <title>ARM</title>
73 <para>
74 <application>MPlayer</application> działa również na PDA z procesorami ARM
75 działających pod kontrolą Linuksa, np. Sharp Zaurus, Compaq iPAQ.
76 Najprostszym sposobem, żeby uzyskać <application>MPlayera</application>,
77 jest pobranie go z odpowiedniego źródła pakietów (stable, testing, unstable)
78 z witryny <ulink url="http://www.openzaurus.org">OpenZaurus</ulink>. Jeżeli chcesz
79 go skompilować samodzielnie, powinieneś przyjrzeć się katalogom
80 <ulink url="http://openzaurus.bkbits.net:8080/buildroot/src/packages/mplayer?nav=index.html|src/.|src/packages">mplayera</ulink>
81 i biblioteki
82 <ulink url="http://openzaurus.bkbits.net:8080/buildroot/src/packages/libavcodec?nav=index.html|src/.|src/packages">libavcodec</ulink>
83 w głównym katalogu źródłowym OpenZaurusa. Zawierają one najświeższe łatki
84 i pliki Makefile, służące do samodzielnej kompilacji
85 <application>MPlayera</application> z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>.
86 Jeżeli potrzebujesz interfejsu GUI, możesz użyć xmms-embedded.
87 </para>
88 </sect2>
89 </sect1>
90
91 <sect1 id="bsd">
92 <title>*BSD</title>
93 <para>
94 <application>MPlayer</application> działa na FreeBSD, OpenBSD, NetBSD,
95 BSD/OS i Darwinie. Dostępne są wersje portów/pkgsrc/fink/itp., które
96 prawdopodobnie są łatwiejsze w instalacji, niż kompilacja ze źródeł.
97 </para>
98
99 <para>
100 Do zbudowania <application>MPlayera</application> będziesz potrzebował
101 GNU make (gmake - rdzenne make BSD nie zadziała) i najnowszej wersji binutils.
102 </para>
103
104 <para>
105 Jeżeli <application>MPlayer</application> nie może znaleźć
106 <filename>/dev/cdrom</filename> lub <filename>/dev/dvd</filename>,
107 stwórz odpowiednie dowiązanie symboliczne:
108 <screen>ln -s /dev/<replaceable>twoje_urządzenie_cdrom</replaceable> /dev/cdrom</screen>
109 </para>
110
111 <para>
112 Aby używać bibliotek Win32 z <application>MPlayerem</application>, będziesz
113 potrzebował przekompilować jądro z opcją &quot;<envar>USER_LDT</envar>&quot;
114 (chyba, że używasz FreeBSD-CURRENT, tam jest domyślnie włączona).
115 </para>
116
117 <sect2 id="freebsd">
118 <title>FreeBSD</title>
119 <para>
120 Jeżeli Twój procesor ma rozszerzenie SSE, przekompiluj jądro z opcją
121 &quot;<envar>CPU_ENABLE_SSE</envar>&quot; (wymagany FreeBSD-STABLE lub łaty na jądro).
122 </para>
123 </sect2>
124
125 <sect2 id="openbsd">
126 <title>OpenBSD</title>
127 <para>Ze względu na ograniczenia w różnych wersjach gas (GNU assemblera - przyp. tłumacza)
128 (dotyczące relokacji i MMX), będziesz musiał przeprowadzić kompilację w dwóch krokach:
129 Po pierwsze, upewnij się, że wersja nierdzenna występuje w zmiennej <envar>$PATH</envar>
130 i wykonaj <command>gmake -k</command>, a następnie upewnij się, że używana jest wersja rdzenna
131 i wykonaj <command>gmake</command>.
132 </para>
133 <para>
134 Powyższa metoda nie jest już potrzebna w OpenBSD 3.4.
135 </para>
136 </sect2>
137
138 <sect2 id="darwin">
139 <title>Darwin</title>
140 <para>
141 Zobacz rozdział <link linkend="macos">Mac OS</link>.
142 </para>
143 </sect2>
144 </sect1>
145
146 <sect1 id="unix">
147 <title>Komercyjny Unix</title>
148
149 <para>
150 <application>MPlayer</application> został przeportowany na wiele komercyjnych
151 wariantów Uniksa. Jako, że środowiska programistyczne przeważnie różnią się od tych
152 znajdowanych w wolnych Uniksach, być może będziesz musiał wprowadzić ręczne
153 poprawki, aby program skompilował się poprawnie.
154 </para>
155 <sect2 id="solaris">
156 <title>Solaris</title>
157
158 <para>
159 <application>MPlayer</application> powinien działać na Solarisie 2.6 lub nowszym.
160 Możesz skorzystać ze sterownika dźwięku SUN'a podająć opcję <option>-ao sun</option>.
161 </para>
162
163 <para>
164 Na <emphasis role="bold">UltraSPARCach</emphasis>,
165 <application>MPlayer</application> korzysta z rozszerzenia
166 <emphasis role="bold">VIS</emphasis> (odpowiednik MMX), obecnie tylko w
167 <emphasis><systemitem class="library">libmpeg2</systemitem></emphasis>,
168 <emphasis><systemitem class="library">libavo</systemitem></emphasis> i
169 <emphasis><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>,
170 ale nie w <systemitem class="library">mp3lib</systemitem>. Możesz oglądać plik VOB na
171 procesorze z taktowaniem 400MHz. Będziesz potrzebował do tego biblioteki
172 <ulink url="http://www.sun.com/sparc/vis/mediaLib.html">
173 <systemitem class="library">mLib</systemitem></ulink>.
174 </para>
175
176 <para><emphasis role="bold">Caveat:</emphasis></para>
177 <itemizedlist>
178         <listitem><para><emphasis role="bold">mediaLib</emphasis> jest
179                         <emphasis role="bold">aktualnie wyłączone</emphasis> w domyślnej
180                         konfiguracji <application>MPlayera</application>, z powodu błędów.
181                         Użytkownicy SPARC-ów, którzy budują MPlayera z obsługą mediaLib
182                         informowali o delikatnym, zielonymi miganiu wideo kodowane i dekodowanego
183                         przez libavcodec. Możesz włączyć mediaLib, jeżeli chcesz używając:
184                         <screen>
185                                 $ ./configure --enable-mlib
186                                 </screen>
187                         Robisz to na własne ryzyko. Użytkownicy x86 powinni
188                         <emphasis role="bold">nigdy</emphasis> nie używać mediaLib,
189                         ponieważ w efekcie otrzymają kiepską wydajność MPlayera.
190                         </para></listitem>
191         </itemizedlist>
192
193 <para>
194 Aby zbudować pakiet, będziesz potrzebował GNU <application>make</application>
195 (<filename>gmake</filename>, <filename>/opt/sfw/gmake</filename>), rdzenne make
196 Solarisa nie zadziała. Typowy błąd jaki otrzymujesz, budując tym drugim zamiast GNU
197 make, to:
198 <screen>
199    % /usr/ccs/bin/make
200    make: Fatal error in reader: Makefile, line 25: Unexpected end of line seen
201 </screen>
202 </para>
203
204 <para>
205 W Solarisie przeznaczonym dla SPARC, potrzebujesz kompilatora GNU C/C++; nie ma
206 znaczenia, czy jest on skonfigurowany z, czy bez GNU assemblera.
207 </para>
208
209 <para>
210 Na Solarisie x86, potrzebujesz GNU assemblera i kompilatora GNU C/C++,
211 skonfigurowanego do używania GNU assemblera! Kod
212 <application>MPlayera</application>, na platformie x86, w znaczący sposób korzysta
213 z instrukcji MMX, SSE i 3DNOW!, które nie mogą być skompilowane przy pomocy
214 assemblera Sun <filename>/usr/ccs/bin/as</filename>.
215 </para>
216
217 <para>
218 Skrypt <filename>configure</filename> stara się określić, jaki assembler
219 wywoływany jest przez komendę &quot;gcc&quot; (jeżeli próba zakończy się fiaskiem,
220 użyj opcji <option>--as=<replaceable>/gdziekolwiek/zainstalowałeś/gnu-as</replaceable></option>,
221 żeby określić gdzie skrypt <filename>configure</filename> może znaleźć GNU "as" w Twoim
222 systemie).
223 </para>
224
225 <para>Rozwiązania najczęstszych problemów:</para>
226 <itemizedlist>
227         <listitem><para>
228                         Błąd jaki wyświetli <filename>configure</filename> na Solarisie x86,
229                         używającym GCC bez GNU assemblera:
230 <screen>
231    % configure
232    ...
233    Checking assembler (/usr/ccs/bin/as) ... , failed
234    Please upgrade(downgrade) binutils to 2.10.1...
235 </screen>
236 (Rozwiązanie: Zainstaluj i używaj gcc skonfigurowanego z opcją <option>--with-as=gas</option>)
237 </para>
238
239 <para>
240 Typowy błąd, jaki otrzymasz przy próbie budowy kompilatorem GNU C, który nie używa GNU as:
241 <screen>
242    % gmake
243    ...
244    gcc -c -Iloader -Ilibvo -O4 -march=i686 -mcpu=i686 -pipe -ffast-math
245         -fomit-frame-pointer  -I/usr/local/include   -o mplayer.o mplayer.c
246    Assembler: mplayer.c
247    "(stdin)", line 3567 : Illegal mnemonic
248    "(stdin)", line 3567 : Syntax error
249    ... more "Illegal mnemonic" and "Syntax error" errors ...
250 </screen>
251 </para>
252 </listitem>
253
254 <listitem><para><application>MPlayer</application> może się wysypać
255                 podczas dekodowania i kodowania wideo używających win32codecs:
256                 <screen>
257                         ...
258                         Trying to force audio codec driver family acm...
259                         Opening audio decoder: [acm] Win32/ACM decoders
260                         sysi86(SI86DSCR): Invalid argument
261                         Couldn't install fs segment, expect segfault
262                         
263                         
264                         MPlayer interrupted by signal 11 in module: init_audio_codec
265                         ...
266                 </screen>
267                 Dzieje się tak z powodu zmian w sysi86() w Solaris 10 i wydaniach
268                 pre-Solaris Nevada b31. Zostało to naprawione w Solaris Nevada b32;
269                 jednak Sun nie przeniósł jeszcze poprawki do Solarisa 10. Projekt
270                 MPlayer poinformował o tym problemie Sun i łatka jest aktualnie
271                 wprowadzana do Solarisa 10. Więcej informacji o tym błędzie może
272                 zostać znaleziona  na stronie:
273                 <ulink
274                            url="http://bugs.opensolaris.org/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6308413"/>.
275                 </para>
276         </listitem>
277
278 <listitem><para>
279                 Ze względu na błędy występujące w Solarisie 8, możesz nie być w stanie odtwarzać
280                 płyt DVD o pojemności większej niż 4 GB:
281 </para>
282
283 <itemizedlist>
284 <listitem><para>
285 Sterownik sd(7D) dla Solarisa 8 x86 ma błąd ujawniający się przy próbie dostępu do
286 bloku dyskowego >4GB urządzenia korzystającego z logicznego rozmiaru bloku !=DEV_BSIZE
287 (np. nośnik CD-ROM i DVD). Ze względu na przepełnienie 32bitowych liczb całkowitych,
288 odczytywany jest adres dysku modulo 4GB
289 (<ulink url="http://groups.yahoo.com/group/solarisonintel/message/22516"/>).
290 Ten problem nie występuje na Solarisie 8 przeznaczonym dla procesorów SPARC.
291 </para></listitem>
292
293 <listitem><para>
294 Podobny błąd występuje w kodzie systemu plików hsfs(7FS) (znanym jako ISO9660),
295 hsfs może nie obsługiwać partycji/dysków większych niż 4GB, wszystkie dane są
296 odczytywane z bloku modulo 4GB
297 (<ulink url="http://groups.yahoo.com/group/solarisonintel/message/22592"/>).
298 Problem może być rozwiązany przy pomocy łatki 109764-04 (sparc) / 109765-04 (x86).
299 </para></listitem>
300 </itemizedlist>
301 </listitem>
302 </itemizedlist>
303 </sect2>
304
305 <sect2 id="irix">
306 <title>IRIX</title>
307 <para>
308 Możesz albo spróbować zainstalować program GNU install i (jeżeli nie
309 umieściłeś go w globalnej ścieżce) wskazać go przez:
310 <screen>./configure --with-install=
311 <replaceable>/ścieżka/i/nazwa/programu/instalacyjnego</replaceable></screen>
312 </para>
313
314 <para>
315 Albo użyć domyślnego programu instalacyjnego dostarczonego z IRIX 6.5, w tym
316 wypadku należy ręcznie zmodyfikować plik <filename>Makefile</filename> w
317 kilku miejscach. Zmień poniższe dwie linijki:
318 <programlisting>
319   $(INSTALL) -c -m 644 DOCS/mplayer.1 $(MANDIR)/man1/mplayer.1
320
321   $(INSTALL) -c -m 644 etc/codecs.conf $(CONFDIR)/codecs.conf
322 </programlisting>
323 na:
324 <programlisting>
325   $(INSTALL) -m 644 mplayer.1 $(MANDIR)/man1/
326
327   $(INSTALL) -m 644 codecs.conf $(CONFDIR)/
328 </programlisting>
329 A potem wykonaj (w katalogu źródłowym <application>MPlayera</application>):
330 <screen>cp DOCS/mplayer.1 . ; cp etc/codecs.conf .</screen>
331 i dalej skompiluj i zainstaluj.
332 </para>
333 </sect2>
334
335 <sect2 id="hp-ux">
336 <title>HP-UX</title>
337 <para>
338 Joe Page umieścił na swojej stronie domowej
339 <ulink url="http://users.rcn.com/joepage/mplayer_on_hpux11.htm">dokument
340 HOWTO</ulink> stworzony przez Martina Gansser'a dotyczący <application>MPlayera</application>
341 na HP-UX. Korzystając z zawartych tam intrukcji program powinien się skompilować bez
342 najmniejszych problemów. Poniższe informacje są zaczerpnięte z tego opracowania.
343 </para>
344
345
346 <para>
347 Do budowy będziesz potrzebował GCC 3.4.0, GNU make 3.80, i SDL 1.2.7 lub ich
348 nowszych wersji. Kompilator HP cc nie wyprodukuje działającego programu,
349 a wcześniejsze wersje GCC są pełne błędów.
350 Aby moć skorzystać z OpenGL, musisz zainstalować biblioteki Mesa, wtedy
351 sterowniki wyjścia video gl i gl2 powinny działać. Ich wydajność może być
352 tragiczna, jednak zależne jest to od mocy obliczeniowej procesora. Dobrym
353 zamiennikiem, raczej kiepskiego, systemu dźwiękowego HP-UX jest GNU esound.
354 </para>
355
356 <para>
357 Stwórz urządzenie DVD, przeskanuj magistralę SCSI komendą:
358 </para>
359
360 <screen>
361 # ioscan -fn
362
363 Class          I            H/W   Path          Driver    S/W State    H/W Type        Description
364 ...
365 ext_bus 1    8/16/5      c720  CLAIMED INTERFACE  Built-in SCSI
366 target  3    8/16/5.2    tgt   CLAIMED DEVICE
367 disk    4    8/16/5.<emphasis role="bold">2</emphasis>.<emphasis role="bold">0</emphasis>  sdisk CLAIMED DEVICE     <emphasis role="bold">PIONEER DVD-ROM DVD-305</emphasis>
368                          /dev/dsk/c1t2d0 <emphasis role="bold">/dev/rdsk/c1t2d0</emphasis>
369 target  4    8/16/5.7    tgt   CLAIMED DEVICE
370 ctl     <emphasis role="bold">1</emphasis>    8/16/5.7.0  sctl  CLAIMED DEVICE     Initiator
371                          /dev/rscsi/c1t7d0 /dev/rscsi/c1t7l0 /dev/scsi/c1t7l0
372 ...
373 </screen>
374
375 <para>
376 Z rezultatów działania komendy możemy odczytać, że na adresie 2 SCSI znajduje
377 się Pioneer DVD-ROM. Instancja karty dla ścieżki sprzętowej 8/16 to 1.
378 </para>
379
380 <para>
381 Stwórz dowiązanie surowego urządzenia do urządzenia DVD.
382 </para>
383
384 <screen>
385 # ln -s /dev/rdsk/c<replaceable>&lt;instancja magistrali SCSI&gt;</replaceable>t<replaceable>&lt;ID docelowego SCSI&gt;</replaceable>d<replaceable>&lt;LUN&gt;</replaceable> /dev/<replaceable>&lt;urządzenie&gt;</replaceable>
386 </screen>
387
388 <para>
389 Przykład:
390 </para>
391
392 <screen>
393 # ln -s /dev/rdsk/c1t2d0 /dev/dvd
394 </screen>
395
396 <para>
397 Poniżej znajdują się rozwiązania kilku najczęstszych problemów:
398 </para>
399
400 <itemizedlist>
401 <listitem>
402 <para>
403 Wysypanie się programu przy uruchamianiu z komunikatem błędu:
404 <screen>
405 /usr/lib/dld.sl: Unresolved symbol: finite (code) from /usr/local/lib/gcc-lib/hppa2.0n-hp-hpux11.00/3.2/../../../libGL.sl
406 </screen>
407 </para>
408
409 <para>
410 Oznacza to, że funkcja <systemitem>.finite().</systemitem> jest niedostępna
411 w standardowej bibliotece math HP-UX.
412 Zamiast niej dostępna jest <systemitem>.isfinite().</systemitem>.
413 Rozwiązanie: Skorzystaj z najnowszego pliku składowego Mesa.
414 </para>
415 </listitem>
416
417 <listitem>
418 <para>
419 Wysypanie się programu przy odtwarzaniu z komunikatem:
420 <screen>
421 /usr/lib/dld.sl: Unresolved symbol: sem_init (code) from /usr/local/lib/libSDL-1.2.sl.0
422 </screen>
423 </para>
424
425 <para>
426 Rozwiązanie: Skorzystaj z opcji extralibdir skryptu configure
427 <option>--with-extralibdir="/usr/lib -lrt"</option>
428 </para>
429 </listitem>
430
431 <listitem>
432 <para>
433 MPlayer powoduje błąd naruszenia ochrony pamięci (segfault) z komunikatem:
434 <screen>
435 Pid 10166 received a SIGSEGV for stack growth failure.
436 Possible causes: insufficient memory or swap space, or stack size exceeded maxssiz.
437 Segmentation fault
438 </screen>
439 </para>
440
441 <para>
442 Rozwiazanie:
443 Jądro HP-UX ma domyślnie zdefiniowany rozmiar stosu przeznaczonego na każdy
444 proces i jest to 8MB(?).(11.0 i nowsze łatki 10.20 pozwalają Ci zwiększyć
445 parametr <systemitem>maxssiz</systemitem> do 350MB dla 32-bitowych programów).
446 Musisz rozszerzyć <systemitem>maxssiz</systemitem> i przekompilować jądro
447 (i uruchomić ponownie komputer). Możesz wykorzystać do tego celu SAM. (Kiedy
448 w nim będziesz, sprawdź wartość <systemitem>maxdsiz</systemitem>. Określa ona
449 maksymalny rozmiar danych, jaką program może użyć. To czy domyślne 64MB wystarczy
450 czy nie, zależy wyłącznie od wymagań Twoich aplikacji.)
451 </para>
452 </listitem>
453 </itemizedlist>
454
455 </sect2>
456
457 <sect2 id="aix">
458 <title>AIX</title>
459 <para>
460 <application>MPlayer</application> kompiluje się z powodzenie na AIX 5.1,
461 5.2 i 5.3, korzystając z GCC 3.3 lub wyższego. Budowanie
462 <application>MPlayer</application> na AIX 4.3.3 i niższych nie
463 było sprawdzane. Zaleca się, abyś budowal <application>MPlayera</application>
464 używając GCC 3.4 lub wyższego lub jeżeli kompilujesz na POWER5 - GCC 4.0.
465 </para>
466
467 <para>
468 Upenij się, że używasz GNU make (<filename>/opt/freeware/bin/gmake</filename>), aby
469 kompilować <application>MPlayera</application>, jako że możesz napotkać na problemy
470 przy korzystaniu z <filename>/usr/ccs/bin/make</filename>.
471 </para>
472 <para>
473 Wykrywanie CPU jest ciągle dopracowywane.
474 Poniższe architektury zostały przetestowane:
475 </para>
476
477 <itemizedlist>
478 <listitem><para>604e</para></listitem>
479 <listitem><para>POWER3</para></listitem>
480 <listitem><para>POWER4</para></listitem>
481 </itemizedlist>
482
483 <para>
484 Poniższe architektury nie były testowane, ale i tak powinny działać:
485 </para>
486 <itemizedlist>
487 <listitem><para>POWER</para></listitem>
488 <listitem><para>POWER2</para></listitem>
489 <listitem><para>POWER5</para></listitem>
490 </itemizedlist>
491
492 <para>
493 Dźwięk przez Ultimedia Services nie jest obsługiwany, jako że ta technologia
494 została porzucona w AIX 5.1; dlatego też, jedynym wyjściem jest korzystanie
495 ze sterowników AIX Open Sound System (OSS) tworzonych przez 4Front Technologies,
496 znajdziesz je na
497 <ulink url="http://www.opensound.com/aix.html">http://www.opensound.com/aix.html
498 </ulink>.
499 4Front Technologies udostępnia swoje sterowniki OSS za darmo do niekomercyjnego
500 zastosowania; jednakże, nie ma aktualnie sterowników wyjścia audio dla AIX 5.2 lub 5.3.
501 Oznacza to, że <emphasis role="bold">AIX 5.2 i 5.3 nie potrafią aktualnie używać
502         wyjścia audio MPlayera.</emphasis>
503 </para>
504
505 <para>Rozwiązania częstych problemów:</para>
506
507 <itemizedlist>
508         <listitem>
509                 <para>
510                         Jeżeli otrzymujesz od <filename>configure</filename> taki komunikat błędu:
511                         <screen>
512                                 $ ./configure
513                                 ...
514                                 Checking for iconv program ... no
515                                 No working iconv program found, use
516                                 --charset=US-ASCII to continue anyway.
517                                 Messages in the GTK-2 interface will be broken then.
518                                 </screen>
519                                 To dzieje się tak dlatego, że AIX używa nie standardowych
520                                 zestawów nazw znaków; dlatego też, konwersja wyjścia MPlayera
521                                 do innego zestawu znaków (kodowania) nie jest aktualnie obsługiwana.
522                                 Rozwiązaniem jest użycie:
523                         <screen>
524                                 $ ./configure --charset=noconv
525                                 </screen>
526                         </para>
527                 </listitem>
528         </itemizedlist>
529
530 </sect2>
531 </sect1>
532
533 <sect1 id="windows">
534 <title>Windows</title>
535
536 <para>Tak, <application>MPlayer</application> działa na Windowsie pod
537   <ulink url="http://www.cygwin.com/"><application>Cygwinem</application></ulink> i
538   <ulink url="http://www.mingw.org/"><application>MinGW</application></ulink>.
539   Nie ma jeszcze oficjalnego interfejsu GUI, ale wersja dla wiersza poleceń jest już w pełni
540   funkcjonalna. Powinieneś sprawdzić listę
541   <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin/">MPlayer-cygwin</ulink>,
542   aby uzyskać pomoc albo otrzymać najnowsze informacje.
543   Oficjalne paczki z binariami dla Windowsa znajdziesz na
544   <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html">stronie pobierania</ulink>.
545   Pakiety zawierające instalatory i proste nakładki GUI dostępne są z zewnętrznych
546   źródeł, informacje o nich zebraliśmy w sekcji poświęconej Windowsowi na
547   <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/projects.html#windows">stronie projektów</ulink>.
548 </para>
549
550 <para>Jeżeli chcesz uniknąć korzystania z wiersza poleceń, prostym sposobem
551       na jego ominięcie jest umieszczenie skrótu na pulpicie, który będzie
552       zawierał podobny wpis w części odpowiedzialnej za wykonanie
553       komendy:
554       <screen><replaceable>c:\ścieżka\do\</replaceable>mplayer.exe %1</screen>
555       Spowoduje to, że <application>MPlayer</application> będzie odtwarzał
556       film, który zostanie przeciągnięty na jego skrót. Dodaj opcję
557       <option>-fs</option>, aby korzystać z trybu pełnoekranowego.
558 </para>
559
560 <para>Najlepsze wyniki są osiągane ze sterownikami wyjściowymi video DirectX
561   (<option>-vo directx</option>). Możesz skorzystać również z OpenGL lub SDL, jednak
562   wydajność OpenGL w znacznym stopniu zależy od systemu, a SDL może powodować powstanie
563   zakłóceń w obrazie albo wywołać błąd, i zakończyć działanie programu.
564   Jeżeli występują zakłócenia obrazu, spróbuj
565   wyłączyć sprzętową akcelerację przez opcję <option>-vo directx:noaccel</option>. Ściągnij
566   <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/contrib/dx7headers.tgz">pliki
567   nagłówkowe DirectX 7</ulink>, żeby skompilować sterownik do wyjścia video
568   DirectX. Co więcej, musisz mieć zainstalowany DirectX 7 lub nowszy,
569   aby to wyjście zadziałało.</para>
570
571 <para><link linkend="vidix">VIDIX</link> działa teraz również pod Windowsem jako
572   <option>-vo winvidix</option>, chociaż jego obsługa jest eksperymentalna i wymaga
573   trochę ręcznego przygotowania. Pobierz
574   <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/dhahelperwin/dhahelper.sys">dhahelper.sys</ulink>
575   lub
576   <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/dhahelperwin/withmtrr/dhahelper.sys">dhahelper.sys
577   (z obsługą MTRR)</ulink>
578   i skopiuj go do
579   <filename class="directory">libdha/dhahelperwin</filename> w drzewie źródłowym
580   <application>MPlayera</application>. Uruchom konsolę, następnie przejdź do tego katalogu i wykonaj
581
582   <screen>gcc -o dhasetup.exe dhasetup.c</screen>
583
584   i
585
586   <screen>dhasetup.exe install</screen>
587
588   jako Administrator. Będziesz musiał ponownie uruchomić komputer. Teraz, skopiuj wszystkie pliki
589   z rozszerzeniem <systemitem class="library">.so</systemitem> z katalogu
590   <filename class="directory">vidix/drivers</filename> do
591   <filename class="directory">mplayer/vidix</filename>
592   względem położnia pliku <filename>mplayer.exe</filename>.</para>
593
594 <para>Żeby osiągnąć najlepsze wyniki <application>MPlayer</application> powinien
595   korzystać z przestrzeni kolorów, którą Twoja karta wspomaga sprzętowo. Niestety
596   wiele sterowników graficznych Windowsa źle informuje o obsługiwanych przez kartę
597   przestrzeniach. Aby sprawdzić które są źle obsługiwane, wykonaj poniższą komendę:
598
599   <screen>mplayer -benchmark -nosound -frames 100 -vf format=<replaceable>przestrzeń</replaceable> <replaceable>film</replaceable></screen>
600
601   gdzie <replaceable>przestrzeń</replaceable> może być jakąkolwiek
602   wartością spośród tych uzyskanych przez opcję <option>-vf format=fmt=help</option>.
603   Jeśli któraś z nich działa szczególnie źle, opcja
604   <option>-vf noformat=<replaceable>przestrzeń</replaceable></option>
605   zapobiegnie jej używaniu. Możesz to na stałe dodać do Twojego pliku konfiguracyjnego.</para>
606
607 <para>Dostępne są specjalne zbiory z kodekami przeznaczone dla systemu Windows, znajdziesz je na
608   <ulink url="http://mplayerhq.hu/design7/codecs.html">stronie kodeków</ulink>.
609   Pozwolą Ci one na odtwarzanie formatów, które nie są jeszcze bezpośrednio obsługiwane w
610   <application>MPlayerze</application>. Umieść je, gdzieś w swojej ścieżce (w katalogu podanym w
611   zmiennej PATH - przyp. tłumacza) lub przekaż opcję
612   <option>--codecsdir=<replaceable>c:/ścieżka/do/Twoich/kodeków</replaceable></option>
613   (lub, tylko w środowkisku Cygwin,
614   <option>--codecsdir=<replaceable>/ścieżka/do/Twoich/kodeków</replaceable></option>)
615   do skryptu <filename>configure</filename>.
616   Mieliśmy doniesienia, że biblioteki Real, muszą być zapisywalne dla użytkownika, który
617   uruchamia <application>MPlayera</application>, ale tylko na niektórych systemach (NT4).
618   Spróbuj nadać im atrybut zapisywalności.</para>
619
620 <para>Możesz odtwarzać VCD, odtwarzając pliki <filename>.DAT</filename> lub <filename>.MPG</filename>,
621   które Windows pokazuje na VCD. To działa mniej więcej tak (dopasuj literę dysku do Twojego
622   CD-ROMu):</para>
623
624 <screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>
625
626 <para>DVD również działa, podaj literę Twojego DVD-ROMu przez
627   opcję <option>-dvd-device</option>:</para>
628
629 <screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;tytuł&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>
630
631 <para>Konsola <application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
632   jest raczej wolna. Zgłoszono, że przekierowywanie wyjścia albo używanie
633   opcji <option>-quiet</option> poprawia wydajność na
634   niektórych systemach. Bezpośrednie renderowanie (<option>-dr</option>) również
635   może pomóc. Jeżeli odtwarzanie jest nierówne, spróbuj użyć
636   <option>-autosync 100</option>. Jeżeli którakolwiek z tych opcji Ci pomogła,
637   może będziesz chciał umieścić ją w swoim pliku konfiguracyjnym.</para>
638
639 <note>
640
641 <para>Na Windowsie automatyczne wykrywanie typu procesora
642         wyłącza rozszerzenie SSE z powodu okazjonalnych i ciężkich
643         do wyśledzenia błędów powodujących zakończenie aplikacji. Jeżeli
644         nadal chesz mieć obsługę SSE pod Windowsem, będziesz musiał
645         skompilować program bez wykrywania typu CPU w trakcie działania.
646 </para>
647
648 <para>Jeżeli masz Pentium 4 i program wysypuje Ci się podczas używania
649         kodeków RealPlayer'a, prawdopodobnie będziesz musiał wyłączyć
650         obsługę hyperthreading'u.
651 </para>
652 </note>
653
654
655
656 <sect2 id="cygwin">
657 <title><application>Cygwin</application></title>
658
659 <para>Aby skompilować <application>MPlayera</application> wymagana jest wersja
660     <application>Cygwina</application> 1.5.0 lub późniejsza.</para>
661
662 <para>Pliki nagłówkowe DirectX muszą być rozpakowane do
663   <filename class="directory">/usr/include/</filename> lub
664   <filename class="directory">/usr/local/include/</filename>.</para>
665
666 <para>Instrukcje i pliki potrzebne do kompilacji SDLa dla <application>Cygwin</application>
667   są dostępne na
668   <ulink url="http://www.libsdl.org/extras/win32/cygwin/">stronie libsdl</ulink>.</para>
669
670 </sect2>
671
672 <sect2 id="mingw">
673 <title><application>MinGW</application></title>
674
675 <para>Zainstalowanie <application>MinGW</application>, który umożliwiłby
676   kompilację <application>MPlayera</application> było zawiłe,
677   ale teraz składa się tylko z trzech prostych kroków i niedługo powinno
678   działać "prosto z pudełka". Zainstaluj <application>MinGW</application>
679   3.0.0 lub nowszy. Zainstaluj MSYS 1.0.9 lub nowszy i wskaż systemowi poinstalacyjnemu
680   MSYSa, że <application>MinGW</application> jest zainstalowane.</para>
681
682 <para>Rozpakuj pliki nagłówkowe DirectX do <filename class="directory">/mingw/include/</filename>.</para>
683
684 <para>Do obsługi skompresowanych nagłówków MOV wymagana jest biblioteka
685   <ulink url="http://www.gzip.org/zlib/">zlib</ulink>, która nie jest
686   domyślnie dostępna w <application>MinGW</application>.
687   Skonfiguruj ją z opcją <option>--prefix=/mingw</option> i zainstaluj
688   przed kompilacją <application>MPlayera</application>.</para>
689
690 <para>Pełną instrukcję jak zbudować <application>MPlayera</application>
691   i wszystkie potrzebne biblioteki znajdziesz w
692   <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/contrib/MPlayer-MinGW-Howto.txt">MPlayer MinGW HOWTO</ulink>.</para>
693
694 </sect2>
695
696 </sect1>
697 <sect1 id="macos">
698 <title>Mac OS</title>
699
700 <para>
701 "Surowe" źródła <application>MPlayera</application> obsługują
702 tylko Mac OS X w wersjach 10.2 i wyższych. Możesz spróbować umożliwić
703 obsługę starszych wersji Mac OS oraz przysłać nam łaty!
704 <application>MPlayer</application> nie działa na Mac OS w wersjach niższych niż
705 10, jednak powinien skompilować się bez problemu na systemie Mac OS X 10.2 i
706 wyższym. Zalecanym kompilatorem jest GCC 3.x w wersji Apple.
707 Możesz otrzymać podstawowe środowisko do kompilacji, instalując
708 <ulink url="http://developer.apple.com/tools/download/">Xcode</ulink> od Apple.
709 Jeżeli masz Mac OS X 10.3.9 lub późniejszy i QuickTime 7, możesz
710 skorzystać ze sterownika wyjścia video <option>macosx</option>.
711 </para>
712
713 <para>
714         Niestety, to podstawowe środowisko ni epozwoli ci na skorzystanie ze
715         wszystkich fajnych możliwości <application>MPlayera</application>.
716         Przykładowo, żeby uzyskać wkompilowaną obsługę OSD, będziesz
717         potrzebował bibliotek <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>
718         i <systemitem class="library">freetype</systemitem>
719         zainstalowanych na swojej maszynie.
720         W przeciwieństwie do innych Uniksów, takich jak większość odmian
721         Linuksa i BSD, OS X nie ma systemu pakietów dostarczanego razem
722         z systemem.
723         </para>
724
725 <para>
726         Można wybierać spośród co najmniej dwóch systemów pakietów:
727         <ulink url="http://fink.sourceforge.net/">Fink</ulink> i
728         <ulink url="http://darwinports.opendarwin.org/">DarwinPorts</ulink>.\
729         Oba dostarczają takie same usługi (np. dużo pakietów do wyboru,
730         rozwiązywanie zależności, możliwość łatwego dodania/aktualizacji/usunięcia
731         pakietów itp.).
732         Fink oferuje zarówno binarne pakiety, jak i możliwość zbudowania wszystkiego
733         ze źródeł. Natomiast DarwinPorts pozwala tylko na budowanie ze źródeł.
734         Autorzy tego przewodnika wybrali DarwinPorts z powodu tej prostej przyczyny,
735         że jego podstawowa wersja była lżejsza.
736         Podane przykłady będą oparte na DarwinPorts.
737         </para>
738
739 <para>
740         Przykładowo, żeby skomilować <application>MPlayera</application> z obsługą
741         OSD:
742         <screen>sudo port install pkgconfig</screen>
743         Zainstaluje to <application>pkg-config</application>, który jest systemem
744         do zarządzania flagami kompilacji/dowiązań bibliotek.
745         <application>MPlayerowy</application> skrypt
746         <systemitem>configure</systemitem>używa go do prawidłowego
747         wykrywania bibliotek.
748         Następnie możesz zainstalować <application>fontconfig</application>
749         w podobny sposób:
750         <screen>sudo port install fontconfig</screen>
751         Następnie możesz uruchomić <application>MPlayerowy</application> skrypt
752         <systemitem>configure</systemitem> (zapisz zmienne systemowe
753         <systemitem>PKG_CONFIG_PATH</systemitem>
754         i <systemitem>PATH</systemitem>, żeby
755         <systemitem>configure</systemitem> znalazł biblioteki zainstalowane
756         przez DarwinPorts):
757         <screen>PKG_CONFIG_PATH=/opt/local/lib/pkgconfig/ PATH=$PATH:/opt/local/bin/ ./configure</screen>
758         </para>
759
760 <sect2 id="osx_gui">
761 <title>MPlayer OS X GUI</title>
762 <para>
763 Możesz pobrać natywne GUI dla <application>MPlayera</application> razem
764 z prekompilowanymi binariami <application>MPlayera</application> dla
765 Mac OS X ze strony projektu
766 <ulink url="http://mplayerosx.sf.net/">MPlayerOSX</ulink>, ale uwaga:
767 projekt nie jest już aktywny.
768 </para>
769 <para>
770 Na szczęście, <application>MPlayerOSX</application> został przejęty
771 przez członka załogi <application>MPlayera</application>.
772 Wersje testowe są dostępne na stronie z
773 <ulink url="http://mplayerhq.hu/dload.html">materiałami do
774 pobrania</ulink>, a oficjalne wydanie powinno pojawić się już
775 niedługo.
776 </para>
777 <para>
778 Aby zbudować <application>MPlayerOSX</application> bezpośrednio
779 ze źródeł, potrzebujesz modułu <systemitem>mplayerosx</systemitem>,
780 <systemitem>main</systemitem> i kopii modułu CVS
781 <systemitem>main</systemitem> o nazwie
782 <systemitem>main_noaltivec</systemitem>.
783 <systemitem>mplayerosx</systemitem> to graficzna nakładka,
784 <systemitem>main</systemitem> to MPlayer, a
785 <systemitem>main_noaltivec</systemitem> to MPlayer zbudowany bez obsługi
786 AltiVec.
787
788 </para>
789 <para>
790 Aby pobrać moduł z repozytorium SVN wykonaj polecenia:
791 <screen>
792         svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayerosx/trunk/ mplayerosx
793         svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk/ main
794 </screen>
795 </para>
796 <para>
797 W celu zbudowania <application>MPlayerOSX</application> będziesz musiał
798 utowrzyć podobną strukturę katalogów:
799 <screen>
800 katalog_źródłowy_MPlayera
801    |
802    |--->main           (źródła MPlayera z Subversion)
803    |
804    |--->main_noaltivec (źródła MPlayera z Subversion skonfigurowane z opcją --disable-altivec)
805    |
806    |--->mplayerosx     (źródła MPlayer OS X z Subversion)
807 </screen>
808
809 Najpierw musisz zbudować main i main_noaltivec.
810 </para>
811
812 <para>
813 Następnie ustaw globalną zmienną:
814
815 <screen>export MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.3</screen>
816 </para>
817
818 <para>
819 Potem skonfiguruj:
820 </para>
821 <para>
822 Jeżeli konfigurujesz dla maszyny G4 lub lepszej z obsługą AltiVec,
823 postępuj jak poniżej:
824 <screen>
825 ./configure --with-termcaplib=ncurses.5 --disable-gl --disable-x11
826 </screen>
827
828 Jeżeli konfigurujesz dla maszyny z procesorem G3 bez AltiVec,
829 postępuj jak ponieżej:
830 <screen>
831 ./configure --with-termcaplib=ncurses.5 --disable-gl --disable-x11
832 --disable-altivec
833 </screen>
834 Być może będziesz musiał wyedytować plik <filename>config.mak</filename>
835 i zmienić wartości <systemitem>-mcpu</systemitem>
836 <systemitem>-mtune</systemitem> z <systemitem>-74XX</systemitem> na
837 <systemitem>-G3</systemitem>.
838 </para>
839 <para>
840 Następnie wykonaj
841 <screen>
842 make
843 </screen>
844 przejdź do katalogu mplayerosx i wpisz
845
846 <screen>
847 make dist
848 </screen>
849 Zostanie utworzony skompresowany obraz <systemitem>.dmg</systemitem>
850 zawierający gotowy do uruchomienia program.
851 </para>
852 <para>
853 Możes również skorzystać z projektu <application>Xcode</application> 2.1;
854 stary projekt dla <application>Xcode</application> 1.x już nie działa.
855  
856 </para>
857 </sect2>
858 </sect1>
859
860 <sect1 id="exotic_platforms">
861 <title>Egzotyczne Platformy</title>
862
863 <para>
864 <application>MPlayer</application> dziła na wielu egzotycznych platfromach, ale
865 większość zmian dla konkretnych platform nie trafiła do głównego drzewa ze źródłami
866 programu.
867 Instrukcji co do budowy szukaj w dokumentacji do określonych systemów.
868 </para>
869
870 <sect2 id="qnx">
871 <title>QNX</title>
872 <para>
873 Będziesz musiał ściągnąć bibliotekę SDL dla QNX i zainstalować ją. Wtedy
874 uruchom <application>MPlayera</application> z opcją
875 <option>-vo sdl:driver=photon</option>
876 i <option>-ao sdl:nto</option>, powinno działać szybko.
877 </para>
878                 
879 <para>
880 Wyjście <option>-vo x11</option> będzie nawet wolniejsze niż na Linuksie,
881 ponieważ QNX ma tylko <emphasis>emulację</emphasis> X'ów, która jest bardzo
882 wolna. 
883 </para>
884 </sect2>
885
886 <sect2 id="amiga">
887 <title>Amiga/MorphOS (GeekGadgets)</title>
888 <para>
889 Ludzie z <ulink url="www.amigasoft.net">www.amigasoft.net</ulink>
890 tworzą aktualne paczki z <application>MPlayerem</application> i
891 <application>MEncoderem</application>.
892 </para>
893
894 <para>
895 Nicholas Det at Genesi stworzył potężny port <application>MPlayera
896 </application> dla MorphOS. Niestety oparty jest on o serię 0.90.
897 </para>
898
899 <para>
900 Pobierz go z <ulink url="http://www.morphzone.org/">MorphZone</ulink>:
901 <itemizedlist>
902 <listitem><para>
903 <ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=90">
904 pakiet binarny <application>MPlayer</application> 0.91</ulink>
905 </para></listitem>
906 <listitem><para>
907 <ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=91">
908 źródła <application>MPlayera</application> 0.91</ulink>
909 </para></listitem>
910 <listitem><para>
911 <ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=92">
912 pakiet binarny <application>MEncodera</application> 1.0pre3</ulink>
913 </para></listitem>
914 </itemizedlist>
915 </para>
916 </sect2>
917 </sect1>
918
919 </chapter>