fukey to keyfu
[uni-projects:computer-keyboard.git] / web / wyniki.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Computer keyboard from future</title>
6     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/base.css">
7     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/wyniki.css"/>
8     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="gnuplot/gnuplot_mouse.css">
9 </head>
10 <body oncontextmenu="return false;">
11
12 <header>
13     <!--<div class="logo">-->
14     <!--</div>-->
15     <h1 class="site-title">
16         keyfu
17     </h1>
18
19     <nav>
20         <ul class="menu">
21             <li class="start">
22                 <a href="index.html">Start</a>
23             </li>
24             <li class="creator-item">
25                 <a href="creator.html">Kreator</a>
26             </li>
27             <li class="configuration-item">
28                 <a href="dcorpse.html">Konfiguracja</a>
29             </li>
30             <li class="calculations-item">
31                 <a href="obliczenia.html">Obliczenia</a>
32             </li>
33             <li class="results-item">
34                 <a href="wyniki.html">Wyniki</a>
35             </li>
36             <li class="authors-item">
37                 <a href="autorzy.html">Autorzy</a>
38             </li>
39         </ul>
40     </nav>
41 </header>
42
43 <div class="wrapper">
44 <div class="results-info">
45     <h1>Wyniki eksperymentu</h1>
46     <p>
47         Jeśli wyniki nie zmieniły się pomimo wyboru innego eksperymentu, spróbuj odświeżyć stronę, gdyż skrypt js mógł zostać w Twojej pamięci podręcznej. Sorry, taki mamy klimat.
48     </p>
49 </div>
50 <!-- ************************************************* -->
51 <table class="plot">
52     <tr>
53         <td>
54                         <script src="gnuplot/out/fingers_total.js"></script>
55             <canvas id="fingers_total" width="1000" height="600" onkeypress=gnuplot.do_hotkey()></canvas>
56                         <script>
57                                 if (window.attachEvent) {
58                                         window.attachEvent('onload', fingers_total);
59                                 }
60                                 else if (window.addEventListener) {
61                                         window.addEventListener('load', fingers_total, false);
62                                 }
63                                 else {
64                                         document.addEventListener('load', fingers_total, false);
65                                 }
66                         </script>
67         </td>
68         <td>
69             <img src="./img/key_fingers.png">
70         </td>
71     </tr>
72     <tr>
73         <td>
74             <table id="gnuplot_mousebox" class="mbunder">
75                 <tr>
76                     <td class="icon" onclick="gnuplot.toggle_grid();">
77                         <img src="./gnuplot/grid.png"
78                              id="gnuplot_grid_icon" alt="#"
79                              title="Pokaz/ukryj grid">
80                     </td>
81                     <td class="icon" onclick="gnuplot.unzoom();">
82                         <img src="./gnuplot/previouszoom.png"
83                              id="gnuplot_unzoom_icon" alt="unzoom"
84                              title="Cofnij zoom">
85                     </td>
86                     <td class="icon" onclick="gnuplot.rezoom();">
87                         <img src="./gnuplot/nextzoom.png"
88                              id="gnuplot_rezoom_icon" alt="rezoom"
89                              title="Powtorz zoom">
90                     </td>
91                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_1");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_2")'
92                         title="Ukryj/pokaz palec 1">&#10112;
93                     </td>
94                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_3");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_4")'
95                         title="Ukryj/pokaz palec 2">&#10113;
96                     </td>
97                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_5");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_6")'
98                         title="Ukryj/pokaz palec 3">&#10114;
99                     </td>
100                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_7");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_8")'
101                         title="Ukryj/pokaz palec 4">&#10115;
102                     </td>
103                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_9");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_10")'
104                         title="Ukryj/pokaz palec 5">&#10116;
105                     </td>
106                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_11");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_12")'
107                         title="Ukryj/pokaz palec 6">&#10117;
108                     </td>
109                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_13");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_14")'
110                         title="Ukryj/pokaz palec 7">&#10118;
111                     </td>
112                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_15");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_16")'
113                         title="Ukryj/pokaz palec 8">&#10119;
114                     </td>
115                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_17");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_18")'
116                         title="Ukryj/pokaz palec 9">&#10120;
117                     </td>
118                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_19");gnuplot.toggle_plot("fingers_total_plot_20")'
119                         title="Ukryj/pokaz palec 10">&#10121;
120                     </td>
121                     <td class="mb0">x</td>
122                     <td class="mb1">
123                         <span id="fingers_total_x">&nbsp;</span>
124                     </td>
125                     <td class="mb0">y</td>
126                     <td class="mb1">
127                         <span id="fingers_total_y">&nbsp;</span>
128                     </td>
129             </table>
130         </td>
131     </tr>
132 </table>
133 <table class="plot">
134     <tr>
135         <td>
136                         <script src="gnuplot/out/fingers.js"></script>
137             <canvas id="fingers" width="1000" height="600" onkeypress=gnuplot.do_hotkey()></canvas>
138             <script>
139                 if (window.attachEvent) {
140                     window.attachEvent('onload', fingers);
141                 }
142                 else if (window.addEventListener) {
143                     window.addEventListener('load', fingers, false);
144                 }
145                 else {
146                     document.addEventListener('load', fingers, false);
147                 }
148             </script>
149
150         </td>
151         <td>
152             <img src="./img/key_fingers.png">
153         </td>
154     </tr>
155     <tr>
156         <td>
157             <table id="gnuplot_mousebox" class="mbunder">
158                 <tr>
159                     <td class="icon" onclick="gnuplot.toggle_grid();">
160                         <img src="./gnuplot/grid.png"
161                              id="gnuplot_grid_icon" alt="#"
162                              title="Pokaz/ukryj grid">
163                     </td>
164                     <td class="icon" onclick="gnuplot.unzoom();">
165                         <img src="./gnuplot/previouszoom.png"
166                              id="gnuplot_unzoom_icon" alt="unzoom"
167                              title="Cofnij zoom">
168                     </td>
169                     <td class="icon" onclick="gnuplot.rezoom();">
170                         <img src="./gnuplot/nextzoom.png"
171                              id="gnuplot_rezoom_icon" alt="rezoom"
172                              title="Powtorz zoom">
173                     </td>
174                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_1")' title="Ukryj/pokaz palec 1">
175                         &#10112;
176                     </td>
177                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_2")' title="Ukryj/pokaz palec 2">
178                         &#10113;
179                     </td>
180                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_3")' title="Ukryj/pokaz palec 3">
181                         &#10114;
182                     </td>
183                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_4")' title="Ukryj/pokaz palec 4">
184                         &#10115;
185                     </td>
186                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_5")' title="Ukryj/pokaz palec 5">
187                         &#10116;
188                     </td>
189                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_6")' title="Ukryj/pokaz palec 6">
190                         &#10117;
191                     </td>
192                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_7")' title="Ukryj/pokaz palec 7">
193                         &#10118;
194                     </td>
195                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_8")' title="Ukryj/pokaz palec 8">
196                         &#10119;
197                     </td>
198                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_9")' title="Ukryj/pokaz palec 9">
199                         &#10120;
200                     </td>
201                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("fingers_plot_10")' title="Ukryj/pokaz palec 10">
202                         &#10121;
203                     </td>
204                     <td class="mb0">x</td>
205                     <td class="mb1">
206                         <span id="fingers_x">&nbsp;</span>
207                     </td>
208                     <td class="mb0">y</td>
209                     <td class="mb1">
210                         <span id="fingers_y">&nbsp;</span>
211                     </td>
212             </table>
213         </td>
214     </tr>
215 </table>
216 <table class="plot">
217     <tr>
218         <td>
219                         <script src="gnuplot/out/speed.js"></script>
220             <canvas id="speed" width="1000" height="600" onkeypress=gnuplot.do_hotkey()></canvas>
221             <script>
222                 if (window.attachEvent) {
223                     window.attachEvent('onload', speed);
224                 }
225                 else if (window.addEventListener) {
226                     window.addEventListener('load', speed, false);
227                 }
228                 else {
229                     document.addEventListener('load', speed, false);
230                 }
231             </script>
232
233         </td>
234         <td><img src="./img/key_speed.png"></td>
235     </tr>
236     <tr>
237         <td>
238             <table id="gnuplot_mousebox" class="mbunder">
239                 <tr>
240                     <td class="icon" onclick="gnuplot.toggle_grid();">
241                         <img src="./gnuplot/grid.png"
242                              id="gnuplot_grid_icon" alt="#"
243                              title="Pokaz/ukryj grid">
244                     </td>
245                     <td class="icon" onclick="gnuplot.unzoom();">
246                         <img src="./gnuplot/previouszoom.png"
247                              id="gnuplot_unzoom_icon" alt="unzoom"
248                              title="Cofnij zoom">
249                     </td>
250                     <td class="icon" onclick="gnuplot.rezoom();">
251                         <img src="./gnuplot/nextzoom.png"
252                              id="gnuplot_rezoom_icon" alt="rezoom"
253                              title="Powtorz zoom">
254                     </td>
255                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("speed_plot_1")' title="Ukryj/pokaz odchylenie standardowe">
256                         &#10112;
257                     </td>
258                                         <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("speed_plot_2")' title="Ukryj/pokaz srednia">
259                         &#10113;
260                     </td>
261                     <td class="mb0">x</td>
262                     <td class="mb1">
263                         <span id="speed_x">&nbsp;</span>
264                     </td>
265                     <td class="mb0">y</td>
266                     <td class="mb1">
267                         <span id="speed_y">&nbsp;</span>
268                     </td>
269             </table>
270         </td>
271     </tr>
272 </table>
273 <table class="plot">
274     <tr>
275         <td>
276                         <script src="gnuplot/out/comfort.js"></script>
277             <canvas id="comfort" width="1000" height="600" onkeypress=gnuplot.do_hotkey()></canvas>
278             <script>
279                 if (window.attachEvent) {
280                     window.attachEvent('onload', comfort);
281                 }
282                 else if (window.addEventListener) {
283                     window.addEventListener('load', comfort, false);
284                 }
285                 else {
286                     document.addEventListener('load', comfort, false);
287                 }
288             </script>
289
290         </td>
291         <td><img src="./img/key_comfort.png"></td>
292     </tr>
293     <tr>
294         <td>
295             <table id="gnuplot_mousebox" class="mbunder">
296                 <tr>
297                     <td class="icon" onclick="gnuplot.toggle_grid();">
298                         <img src="./gnuplot/grid.png"
299                              id="gnuplot_grid_icon" alt="#"
300                              title="Pokaz/ukryj grid">
301                     </td>
302                     <td class="icon" onclick="gnuplot.unzoom();">
303                         <img src="./gnuplot/previouszoom.png"
304                              id="gnuplot_unzoom_icon" alt="unzoom"
305                              title="Cofnij zoom">
306                     </td>
307                     <td class="icon" onclick="gnuplot.rezoom();">
308                         <img src="./gnuplot/nextzoom.png"
309                              id="gnuplot_rezoom_icon" alt="rezoom"
310                              title="Powtorz zoom">
311                     </td>
312                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("comfort_plot_1")' title="Ukryj/pokaz odchylenie standardowe">
313                         &#10112;
314                     </td>
315                                         <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("comfort_plot_2")' title="Ukryj/pokaz srednia">
316                         &#10113;
317                     </td>
318                     <td class="mb0">x</td>
319                     <td class="mb1">
320                         <span id="comfort_x">&nbsp;</span>
321                     </td>
322                     <td class="mb0">y</td>
323                     <td class="mb1">
324                         <span id="comfort_y">&nbsp;</span>
325                     </td>
326             </table>
327         </td>
328     </tr>
329 </table>
330
331 <table class="plot">
332     <tr>
333         <td>
334                         <script src="gnuplot/out/comfort_speed.js"></script>
335             <canvas id="comfort_speed" width="1000" height="600" onkeypress=gnuplot.do_hotkey()></canvas>
336             <script>
337                 if (window.attachEvent) {
338                     window.attachEvent('onload', comfort_speed);
339                 }
340                 else if (window.addEventListener) {
341                     window.addEventListener('load', comfort_speed, false);
342                 }
343                 else {
344                     document.addEventListener('load', comfort_speed, false);
345                 }
346             </script>
347
348         </td>
349         <td><img src="./img/key_comfort_speed.png"></td>
350     </tr>
351     <tr>
352         <td>
353             <table id="gnuplot_mousebox" class="mbunder">
354                 <tr>
355                     <td class="icon" onclick="gnuplot.toggle_grid();">
356                         <img src="./gnuplot/grid.png"
357                              id="gnuplot_grid_icon" alt="#"
358                              title="Pokaz/ukryj grid">
359                     </td>
360                     <td class="icon" onclick="gnuplot.unzoom();">
361                         <img src="./gnuplot/previouszoom.png"
362                              id="gnuplot_unzoom_icon" alt="unzoom"
363                              title="Cofnij zoom">
364                     </td>
365                     <td class="icon" onclick="gnuplot.rezoom();">
366                         <img src="./gnuplot/nextzoom.png"
367                              id="gnuplot_rezoom_icon" alt="rezoom"
368                              title="Powtorz zoom">
369                     </td>
370                     <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("comfort_speed_plot_1")' title="Ukryj/pokaz czas trwania">
371                         &#10112;
372                     </td>
373                                         <td class="icon" onclick='gnuplot.toggle_plot("comfort_speed_plot_2")' title="Ukryj/pokaz dyskomfort">
374                         &#10113;
375                     </td>
376                     <td class="mb0">x</td>
377                     <td class="mb1">
378                         <span id="comfort_speed_x">&nbsp;</span>
379                     </td>
380                     <td class="mb0">y</td>
381                     <td class="mb1">
382                         <span id="comfort_speed_y">&nbsp;</span>
383                     </td>
384             </table>
385         </td>
386     </tr>
387 </table>
388
389 <table class="plot">
390     <tr>
391         <td>
392             <script src="gnuplot/out/chars.js"></script>
393             <canvas id="chars" width="1252" height="600" onkeypress=gnuplot.do_hotkey()></canvas>
394             <script>
395                 if (window.attachEvent) {
396                     window.attachEvent('onload', chars);
397                 }
398                 else if (window.addEventListener) {
399                     window.addEventListener('load', chars, false);
400                 }
401                 else {
402                     document.addEventListener('load', chars, false);
403                 }
404             </script>
405
406         </td>
407     </tr>
408     <tr>
409         <td>
410             <table id="gnuplot_mousebox" class="mbunder">
411                 <tr>
412                     <td class="icon" onclick="gnuplot.toggle_grid();">
413                         <img src="gnuplot/grid.png"
414                              id="gnuplot_grid_icon" alt="#"
415                              title="Pokaz/ukryj grid">
416                     </td>
417                     <td class="icon" onclick="gnuplot.unzoom();">
418                         <img src="gnuplot/previouszoom.png"
419                              id="gnuplot_unzoom_icon" alt="unzoom"
420                              title="Cofnij zoom">
421                     </td>
422                     <td class="icon" onclick="gnuplot.rezoom();">
423                         <img src="gnuplot/nextzoom.png"
424                              id="gnuplot_rezoom_icon" alt="rezoom"
425                              title="Powtorz zoom">
426                     </td>
427                     <td class="mb0">x</td>
428                     <td class="mb1">
429                         <span id="chars_x">&nbsp;</span>
430                     </td>
431                     <td class="mb0">y</td>
432                     <td class="mb1">
433                         <span id="chars_y">&nbsp;</span>
434                     </td>
435             </table>
436         </td>
437     </tr>
438 </table>
439
440
441 <footer>
442     <div class="lisp-logo">
443         <img src="img/made-with-lisp.png">
444     </div>
445 </footer>
446 </div>
447
448         <script src="gnuplot/canvastext.js"></script>
449         <script src="gnuplot/canvasmath.js"></script>
450         <script src="gnuplot/gnuplot_common.js"></script>
451         <script src="gnuplot/gnuplot_mouse.js"></script>
452         <script type="text/javascript" src="js/base.js"></script>
453         <script type="text/javascript">
454                 var canvas, ctx;
455                 gnuplot.grid_lines = true;
456                 gnuplot.zoomed = false;
457                 gnuplot.active_plot_name = "gnuplot_canvas";
458                 gnuplot.active_plot = gnuplot.dummyplot;
459                 gnuplot.dummyplot = function () {
460                 };
461                 function gnuplot_canvas(plot) {
462                         gnuplot.active_plot();
463                 }
464                 ;
465         </script>
466
467 </body>
468 </html>