updated elive mirror list and added stable option
[unetbootin:unetbootin.git] / src / unetbootin / unetbootin_hu.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="hu_HU">
4 <context>
5     <name></name>
6     <message>
7         <source></source>
8         <translation>Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
9 Report-Msgid-Bugs-To: 
10 POT-Creation-Date: 2010-06-19 01:22-0700
11 PO-Revision-Date: 2010-01-29 08:09+0000
12 Last-Translator: UNetbootin Team &lt;Unknown&gt;
13 Language-Team: LANGUAGE &lt;LL@li.org&gt;
14 MIME-Version: 1.0
15 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
16 Content-Transfer-Encoding: 8bit
17 X-Launchpad-Export-Date: 2010-06-20 22:16+0000
18 X-Generator: Launchpad (build Unknown)
19 </translation>
20     </message>
21     <message>
22         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.debian.org/&quot;&gt;http://www.debian.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Debian is a community-developed Linux distribution that supports a wide variety of architectures and offers a large repository of packages.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP.</source>
23         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.debian.org/&quot;&gt;http://www.debian.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Debian rendszert egy nagy felhasználóközösség fejlezti, ezert sok szamítógépfajtát támogat, és széles a programcsomagok vállasztéka.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési jegyzetek:&lt;/b&gt; A &apos;Live&apos; változatot &apos;élő&apos; módban lehet tölteni (a rendszer memoriábol fut), és innen el lehet indítani a telepítőt. A &apos;NetInstall&apos; változattal interneten keresztül lehet telepíteni (FTP).</translation>
24     </message>
25     <message>
26         <source>Insert a USB flash drive</source>
27         <comment>#1</comment>
28         <translation type="obsolete">Kérem rakja a USB-lemezet a szamítógépbe</translation>
29     </message>
30     <message>
31         <source>No USB flash drives were found. If you have already inserted a USB drive, try reformatting it as FAT32.</source>
32         <comment>#2</comment>
33         <translation type="obsolete">Nem találtam USB lemezet. Ha a USB lemez már hozzá van kapcsolva a számítógéphez és mégsem található, kérem leformázza a lemezet FAT32 rendszerre.</translation>
34     </message>
35     <message>
36         <source>%1 not mounted</source>
37         <comment>#3</comment>
38         <translation type="obsolete">%1 kötet nem csatolt</translation>
39     </message>
40     <message>
41         <source>You must first mount the USB drive %1 to a mountpoint. Most distributions will do this automatically after you remove and reinsert the USB drive.</source>
42         <comment>#4</comment>
43         <translation type="obsolete">Először hozzá kell csatolni a USB-lemezet a %1 csatolási ponthoz. A legtöbb esetben az operációs rendszer ezt magátol végrehajtja miután kiveszed és visszarakod a USB-lemezet.</translation>
44     </message>
45     <message>
46         <source>Select a distro</source>
47         <comment>#5</comment>
48         <translation type="obsolete">Vállasztja ki a kívánt operációs rendszert</translation>
49     </message>
50     <message>
51         <source>You must select a distribution to load.</source>
52         <comment>#6</comment>
53         <translation type="obsolete">Még nem választott ki egy operációs rendszert.</translation>
54     </message>
55     <message>
56         <source>Select a disk image file</source>
57         <comment>#7</comment>
58         <translation type="obsolete">Vállasztja ki a kívánt CD/lemez kép fájlt</translation>
59     </message>
60     <message>
61         <source>You must select a disk image file to load.</source>
62         <comment>#8</comment>
63         <translation type="obsolete">Még nem választotta ki a CD/lemez kép fájlt.</translation>
64     </message>
65     <message>
66         <source>Select a kernel and/or initrd file</source>
67         <comment>#9</comment>
68         <translation type="obsolete">Kérem vállasztja ki a kernel vagz initrd fájlokat</translation>
69     </message>
70     <message>
71         <source>You must select a kernel and/or initrd file to load.</source>
72         <comment>#10</comment>
73         <translation type="obsolete">Még nem választotta ki a kernel vagy initrd fájlt.</translation>
74     </message>
75     <message>
76         <source>%1 exists, overwrite?</source>
77         <comment>#11</comment>
78         <translation type="obsolete">%1 létezik, felülírás?</translation>
79     </message>
80     <message>
81         <source>The file %1 already exists. Press &apos;Yes to All&apos; to overwrite it and not be prompted again, &apos;Yes&apos; to overwrite files on an individual basis, and &apos;No&apos; to retain your existing version. If in doubt, press &apos;Yes to All&apos;.</source>
82         <comment>#12</comment>
83         <translation type="obsolete">A %1 fájl már létezik. Vállasztja az &apos;Igen, mindent&apos; ha át akarja írni az összes létező fájlokat, &apos;Igen&apos; ha csak bizonyos fájlokat akar átírni, es &apos;Nem&apos; ha meg akarja tartani a már létező változatot. Ha nem tud dönteni, akkor vállasztja az &apos;Igen, mindent&apos; vállasztékot.</translation>
84     </message>
85     <message>
86         <source>Extracting files, please wait...</source>
87         <comment>#13</comment>
88         <translation type="obsolete">Fájlok kicsomagolása, kérem várjon...</translation>
89     </message>
90     <message>
91         <source>&lt;b&gt;Archive:&lt;/b&gt; %1</source>
92         <comment>#14</comment>
93         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Archívum:&lt;/b&gt; %1</translation>
94     </message>
95     <message>
96         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt;</source>
97         <comment>#15</comment>
98         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt;</translation>
99     </message>
100     <message>
101         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</source>
102         <comment>#16</comment>
103         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt;</translation>
104     </message>
105     <message>
106         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; 0 of %1 files</source>
107         <comment>#17</comment>
108         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Kicsomagolt:&lt;/b&gt; 0, %1 fájlból</translation>
109     </message>
110     <message>
111         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; %1 (%2)</source>
112         <comment>#18</comment>
113         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt; %1 (%2)</translation>
114     </message>
115     <message>
116         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</source>
117         <comment>#19</comment>
118         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt; %1%2</translation>
119     </message>
120     <message>
121         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; %1 of %2 files</source>
122         <comment>#20</comment>
123         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Kicsomagolt:&lt;/b&gt; %1, %2 fájlból</translation>
124     </message>
125     <message>
126         <source>Downloading files, plese wait...</source>
127         <comment>#21</comment>
128         <translation type="obsolete">Fájlok letöltése, kérem várjon...</translation>
129     </message>
130     <message>
131         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
132         <comment>#22</comment>
133         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
134     </message>
135     <message>
136         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</source>
137         <comment>#23</comment>
138         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt; %1</translation>
139     </message>
140     <message>
141         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
142         <comment>#24</comment>
143         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Letöltött:&lt;/b&gt; 0 bájt</translation>
144     </message>
145     <message>
146         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2 bytes</source>
147         <comment>#25</comment>
148         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Letöltött:&lt;/b&gt; %1, %2 bájtbol</translation>
149     </message>
150     <message>
151         <source>%1 not found</source>
152         <comment>#26</comment>
153         <translation type="obsolete">%1 nem található</translation>
154     </message>
155     <message>
156         <source>%1 not found. This is required for %2 install mode.
157 Install the &quot;%3&quot; package or your distribution&apos;s equivalent.</source>
158         <comment>#27</comment>
159         <translation type="obsolete">%1 nem található. Ez a fájl szükséges a %2 telepítés módszerhez.
160 Kérem telepítse a &quot;%3&quot; csomagot, vagy az ön rendszeréhez megfelelő csomagot.</translation>
161     </message>
162     <message>
163         <source>After rebooting, select the </source>
164         <comment>#28</comment>
165         <translation type="obsolete">Újrainditás után vállasztja a (sp) </translation>
166     </message>
167     <message>
168         <source>After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1
169 Reboot now?</source>
170         <comment>#29</comment>
171         <translation type="obsolete">Újrainditás után, vállasztja a USB-lemezről inditást a BIOS menüből.%1
172 Újrainditás most?</translation>
173     </message>
174     <message>
175         <source>
176 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;mirrors.kernel.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/centos/%1/os/%2&apos; when asked for the folder.</source>
177         <comment>QObject#1</comment>
178         <translation type="obsolete">
179 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;mirrors.kernel.org&apos; szerverrel , és &apos;/centos/%1/os/%2&apos; mappával.</translation>
180     </message>
181     <message>
182         <source>
183 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; when asked for the folder.</source>
184         <comment>QObject#2</comment>
185         <translation type="obsolete">
186 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;download.fedora.redhat.com&apos; szerverrel , és &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; mappával.</translation>
187     </message>
188     <message>
189         <source>
190 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; when asked for the folder.</source>
191         <comment>QObject#3</comment>
192         <translation type="obsolete">
193 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;download.fedora.redhat.com&apos; szerverrel , és &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; mappával.</translation>
194     </message>
195     <message>
196         <source>
197 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/distribution/SL-OSS-factory/inst-source&apos; when asked for the folder.</source>
198         <translation type="obsolete">
199 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;download.opensuse.org&apos; szerverrel , és &apos;/distribution/SL-OSS-factory/inst-source&apos; mappával.</translation>
200     </message>
201     <message>
202         <source>
203 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
204         <comment>QObject#5</comment>
205         <translation type="obsolete">
206 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;download.opensuse.org&apos; szerverrel , és &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos; mappával.</translation>
207     </message>
208     <message>
209         <source>Uninstallation Complete</source>
210         <comment>QObject#6</comment>
211         <translation type="obsolete">Kész a program eltávolítása</translation>
212     </message>
213     <message>
214         <source>Must run as root</source>
215         <comment>QObject#7</comment>
216         <translation type="obsolete">Ezt a programot &apos;root&apos; (rendszergazda) felhasználóként kell futatni</translation>
217     </message>
218     <message>
219         <source>Insert a USB flash drive</source>
220         <comment>QObject#8</comment>
221         <translation type="obsolete">Kérem rakja a USB-lemezet a szamítógépbe</translation>
222     </message>
223     <message>
224         <source>No USB flash drives were found. If you have already inserted a USB drive, try reformatting it as FAT32.</source>
225         <comment>QObject#9</comment>
226         <translation type="obsolete">Nem találtam USB lemezet. Ha a USB lemez már hozzá van kapcsolva a számítógéphez és mégsem található, kérem leformázza a lemezet FAT32 rendszerre.</translation>
227     </message>
228     <message>
229         <source>%1 not mounted</source>
230         <comment>QObject#10</comment>
231         <translation type="obsolete">%1 kötet nem csatolt</translation>
232     </message>
233     <message>
234         <source>You must first mount the USB drive %1 to a mountpoint. Most distributions will do this automatically after you remove and reinsert the USB drive.</source>
235         <comment>QObject#11</comment>
236         <translation type="obsolete">Először hozzá kell csatolni a USB-lemezet a %1 csatolási ponthoz. A legtöbb esetben az operációs rendszer ezt magátol végrehajtja miután kiveszed és visszarakod a USB-lemezet.</translation>
237     </message>
238     <message>
239         <source>Select a distro</source>
240         <comment>QObject#12</comment>
241         <translation type="obsolete">Vállasztja ki a kívánt operációs rendszert</translation>
242     </message>
243     <message>
244         <source>You must select a distribution to load.</source>
245         <comment>QObject#13</comment>
246         <translation type="obsolete">Még nem választott ki egy operációs rendszert.</translation>
247     </message>
248     <message>
249         <source>Select a disk image file</source>
250         <comment>QObject#14</comment>
251         <translation type="obsolete">Vállasztja ki a kívánt CD/lemez kép fájlt</translation>
252     </message>
253     <message>
254         <source>You must select a disk image file to load.</source>
255         <comment>QObject#15</comment>
256         <translation type="obsolete">Még nem választotta ki a CD/lemez kép fájlt.</translation>
257     </message>
258     <message>
259         <source>Select a kernel and/or initrd file</source>
260         <comment>QObject#16</comment>
261         <translation type="obsolete">Kérem vállasztja ki a kernel vagz initrd fájlokat</translation>
262     </message>
263     <message>
264         <source>You must select a kernel and/or initrd file to load.</source>
265         <comment>QObject#17</comment>
266         <translation type="obsolete">Még nem választotta ki a kernel vagy initrd fájlt.</translation>
267     </message>
268     <message>
269         <source>Extracting files, please wait...</source>
270         <comment>QObject#18</comment>
271         <translation type="obsolete">Fájlok kicsomagolása, kérem várjon...</translation>
272     </message>
273     <message>
274         <source>&lt;b&gt;Archive:&lt;/b&gt; %1</source>
275         <comment>QObject#19</comment>
276         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Archívum:&lt;/b&gt; %1</translation>
277     </message>
278     <message>
279         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt;</source>
280         <comment>QObject#20</comment>
281         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt;</translation>
282     </message>
283     <message>
284         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</source>
285         <comment>QObject#21</comment>
286         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt;</translation>
287     </message>
288     <message>
289         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; 0 of %1 files</source>
290         <comment>QObject#22</comment>
291         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Kicsomagolt:&lt;/b&gt; 0, %1 fájlból</translation>
292     </message>
293     <message>
294         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; %1 (%2)</source>
295         <comment>QObject#23</comment>
296         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt; %1 (%2)</translation>
297     </message>
298     <message>
299         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</source>
300         <comment>QObject#24</comment>
301         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt; %1%2</translation>
302     </message>
303     <message>
304         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; %1 of %2 files</source>
305         <comment>QObject#25</comment>
306         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Kicsomagolt:&lt;/b&gt; %1, %2 fájlból</translation>
307     </message>
308     <message>
309         <source>Downloading files, plese wait...</source>
310         <comment>QObject#26</comment>
311         <translation type="obsolete">Fájlok letöltése, kérem várjon...</translation>
312     </message>
313     <message>
314         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
315         <comment>QObject#27</comment>
316         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
317     </message>
318     <message>
319         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</source>
320         <comment>QObject#28</comment>
321         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt; %1</translation>
322     </message>
323     <message>
324         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
325         <comment>QObject#29</comment>
326         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Letöltött:&lt;/b&gt; 0 bájt</translation>
327     </message>
328     <message>
329         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2 bytes</source>
330         <comment>QObject#30</comment>
331         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Letöltött:&lt;/b&gt; %1, %2 bájtbol</translation>
332     </message>
333     <message>
334         <source>%1 not found</source>
335         <comment>QObject#31</comment>
336         <translation type="obsolete">%1 nem található</translation>
337     </message>
338     <message>
339         <source>%1 not found. This is required for %2 install mode.
340 Install the &quot;%3&quot; package or your distribution&apos;s equivalent.</source>
341         <comment>QObject#32</comment>
342         <translation type="obsolete">%1 nem található. Ez a fájl szükséges a %2 telepítés módszerhez.
343 Kérem telepítse a &quot;%3&quot; csomagot, vagy az ön rendszeréhez megfelelő csomagot.</translation>
344     </message>
345     <message>
346         <source>After rebooting, select the </source>
347         <comment>QObject#33</comment>
348         <translation type="obsolete">Újrainditás után vállasztja a (sp) </translation>
349     </message>
350     <message>
351         <source>After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1
352 Reboot now?</source>
353         <comment>QObject#34</comment>
354         <translation type="obsolete">Újrainditás után, vállasztja a USB-lemezről inditást a BIOS menüből.%1
355 Újrainditás most?</translation>
356     </message>
357     <message>
358         <source>%1 exists, overwrite?</source>
359         <comment>QObject#35</comment>
360         <translation type="obsolete">%1 létezik, felülírás?</translation>
361     </message>
362     <message>
363         <source>The file %1 already exists. Press &apos;Yes to All&apos; to overwrite it and not be prompted again, &apos;Yes&apos; to overwrite files on an individual basis, and &apos;No&apos; to retain your existing version. If in doubt, press &apos;Yes to All&apos;.</source>
364         <comment>QObject#36</comment>
365         <translation type="obsolete">A %1 fájl már létezik. Vállasztja az &apos;Igen, mindent&apos; ha át akarja írni az összes létező fájlokat, &apos;Igen&apos; ha csak bizonyos fájlokat akar átírni, es &apos;Nem&apos; ha meg akarja tartani a már létező változatot. Ha nem tud dönteni, akkor vállasztja az &apos;Igen, mindent&apos; vállasztékot.</translation>
366     </message>
367     <message>
368         <source>
369 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;mirrors.kernel.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/centos/%1/os/%2&apos; when asked for the folder.</source>
370         <comment>unetbootin#27</comment>
371         <translation type="obsolete">
372 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;mirrors.kernel.org&apos; szerverrel , és &apos;/centos/%1/os/%2&apos; mappával.</translation>
373     </message>
374     <message>
375         <source>
376 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; when asked for the folder.</source>
377         <comment>unetbootin#28</comment>
378         <translation type="obsolete">
379 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;download.fedora.redhat.com&apos; szerverrel , és &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; mappával.</translation>
380     </message>
381     <message>
382         <source>
383 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; when asked for the folder.</source>
384         <comment>unetbootin#29</comment>
385         <translation type="obsolete">
386 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;download.fedora.redhat.com&apos; szerverrel , és &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; mappával.</translation>
387     </message>
388     <message>
389         <source>
390 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
391         <comment>unetbootin#31</comment>
392         <translation type="obsolete">
393 *FIGYELEM* A számítogép ujrainditás után lesz néhány hibaüzenet, ezeket nem kell figyelembe venni. Ha a program CD-t kér, vállasztja a &apos;Back (Vissza)&apos; parancsot. Ezután lépjen vissza a főmenübe, vállasztja a &apos;Start Installation (Telepítés Inditás)&apos; parancsot, &apos;Network (Hálozat)&apos; forrással, HTTP protokollal, &apos;download.opensuse.org&apos; szerverrel , és &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos; mappával.</translation>
394     </message>
395     <message>
396         <source>Uninstallation Complete</source>
397         <comment>uninstaller#1</comment>
398         <translation type="obsolete">Kész a program eltávolítása</translation>
399     </message>
400     <message>
401         <source>Must run as root</source>
402         <comment>uninstaller#3</comment>
403         <translation type="obsolete">Ezt a programot &apos;root&apos; (rendszergazda) felhasználóként kell futatni</translation>
404     </message>
405     <message>
406         <source>Downloading files, please wait...</source>
407         <comment>#30</comment>
408         <translation type="obsolete">Fájlok letöltése, kérem várjon...</translation>
409     </message>
410     <message>
411         <source>Diskimage</source>
412         <translation type="obsolete">Lemezképfájl</translation>
413     </message>
414     <message>
415         <source>Distribution</source>
416         <translation type="obsolete">Disztribúció</translation>
417     </message>
418     <message>
419         <source>Custom</source>
420         <translation type="obsolete">Egyéni</translation>
421     </message>
422     <message>
423         <source>UNetbootin</source>
424         <translation type="obsolete">UNetbootin</translation>
425     </message>
426     <message>
427         <source>Drive:</source>
428         <translation type="obsolete">Meghajtó:</translation>
429     </message>
430     <message>
431         <source>Type:</source>
432         <translation type="obsolete">Típus:</translation>
433     </message>
434     <message>
435         <source>Initrd:</source>
436         <translation type="obsolete">Initrd:</translation>
437     </message>
438     <message>
439         <source>Kernel:</source>
440         <translation type="obsolete">Kernel:</translation>
441     </message>
442     <message>
443         <source>Show All Drives (Use with Care)</source>
444         <translation type="obsolete">Minden meghajtó mutatása (óvatosan használja)</translation>
445     </message>
446     <message>
447         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&quot;&gt;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; BackTrack is a distribution focused on network analysis and penetration testing.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; BackTrack is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
448         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&quot;&gt;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A BackTrack egy hálózati elemzéssel és behatolás teszteléssel foglalkozó disztribúció.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A BackTrack live módban fut, ezért a használatához nem szükséges telepíteni.</translation>
449     </message>
450     <message>
451         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Arch Linux is a lightweight distribution optimized for speed and flexibility.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for installation over the internet (FTP). If interested in a LiveUSB version, see FaunOS.</source>
452         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Arch Linux egy könnyűsúlyú disztribúció, ami sebességre és rugalmasságra lett kihegyezve.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az alapváltozatot interneten keresztül lehet telepíteni (FTP). Ha egy live usb változat érdekli, akkor nézze meg a FaunOS-t.</translation>
453     </message>
454     <message>
455         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ubuntu is a user-friendly Debian-based distribution. It is currently the most popular Linux desktop distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives.</source>
456         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Ubuntu egy felhasználóbarát Debian alapú disztribúció. Jelenleg ez a legnépszerűbb asztali Linux disztribúció.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. A NetInstall verzióval interneten keresztül lehet telepíteni (FTP) akármelyik hivatalos Ubuntu származékot.</translation>
457     </message>
458     <message>
459         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xubuntu.org/&quot;&gt;http://www.xubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Xubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the XFCE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives.</source>
460         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xubuntu.org/&quot;&gt;http://www.xubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Xubuntu egy hivatalos Ubuntu származék, ami XFCE asztali környezetet használ.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. A NetInstall verzióval interneten keresztül lehet telepíteni (FTP) akármelyik hivatalos Ubuntu származékot.</translation>
461     </message>
462     <message>
463         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&quot;&gt;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Super Ubuntu is an unofficial derivative of Ubuntu which includes additional software by default. Requires a 2GB USB drive to install.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
464         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&quot;&gt;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Super Ubuntu egy nem hivatalos Ubuntu származék, ami alapból tartalmaz néhány extra alkalmazást, amit a sima Ubuntu nem. A telepítéshez egy 2GB méretű USB meghajtót igényel.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
465     </message>
466     <message>
467         <source>Options:</source>
468         <translation type="obsolete">Opciók:</translation>
469     </message>
470     <message>
471         <source>Format Drive (Wipes Out Data)</source>
472         <translation type="obsolete">Meghajtó formázása (minden adat elvész)</translation>
473     </message>
474     <message>
475         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kubuntu.org/&quot;&gt;http://www.kubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the KDE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Xubuntu and other official Ubuntu derivatives.</source>
476         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kubuntu.org/&quot;&gt;http://www.kubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Kubuntu egy hivatalos Ubuntu származék, KDE asztallal.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. A NetInstall verzióval interneten keresztül lehet telepíteni (FTP) akármelyik hivatalos Ubuntu származékot.</translation>
477     </message>
478 </context>
479 <context>
480     <name>QObject</name>
481     <message>
482         <location filename="main.cpp" line="266"/>
483         <source>LeftToRight</source>
484         <translation>Balról jobbra</translation>
485     </message>
486 </context>
487 <context>
488     <name>unetbootin</name>
489     <message>
490         <location filename="unetbootin.cpp" line="189"/>
491         <location filename="unetbootin.cpp" line="261"/>
492         <location filename="unetbootin.cpp" line="262"/>
493         <location filename="unetbootin.cpp" line="329"/>
494         <location filename="unetbootin.cpp" line="450"/>
495         <location filename="unetbootin.cpp" line="543"/>
496         <location filename="unetbootin.cpp" line="2973"/>
497         <location filename="unetbootin.cpp" line="2986"/>
498         <location filename="unetbootin.cpp" line="3144"/>
499         <location filename="unetbootin.cpp" line="3599"/>
500         <source>Hard Disk</source>
501         <translation>Merevlemez</translation>
502     </message>
503     <message>
504         <location filename="unetbootin.cpp" line="190"/>
505         <location filename="unetbootin.cpp" line="244"/>
506         <location filename="unetbootin.cpp" line="258"/>
507         <location filename="unetbootin.cpp" line="259"/>
508         <location filename="unetbootin.cpp" line="331"/>
509         <location filename="unetbootin.cpp" line="454"/>
510         <location filename="unetbootin.cpp" line="548"/>
511         <location filename="unetbootin.cpp" line="620"/>
512         <location filename="unetbootin.cpp" line="636"/>
513         <location filename="unetbootin.cpp" line="890"/>
514         <location filename="unetbootin.cpp" line="1421"/>
515         <location filename="unetbootin.cpp" line="1483"/>
516         <location filename="unetbootin.cpp" line="2306"/>
517         <location filename="unetbootin.cpp" line="2348"/>
518         <location filename="unetbootin.cpp" line="2977"/>
519         <location filename="unetbootin.cpp" line="3002"/>
520         <location filename="unetbootin.cpp" line="3148"/>
521         <location filename="unetbootin.cpp" line="3603"/>
522         <source>USB Drive</source>
523         <translation>USB meghajtó</translation>
524     </message>
525     <message>
526         <location filename="unetbootin.cpp" line="191"/>
527         <location filename="unetbootin.cpp" line="208"/>
528         <location filename="unetbootin.cpp" line="209"/>
529         <location filename="unetbootin.cpp" line="297"/>
530         <location filename="unetbootin.cpp" line="571"/>
531         <location filename="unetbootin.cpp" line="572"/>
532         <location filename="unetbootin.cpp" line="3050"/>
533         <source>ISO</source>
534         <translation>ISO</translation>
535     </message>
536     <message>
537         <location filename="unetbootin.cpp" line="192"/>
538         <location filename="unetbootin.cpp" line="204"/>
539         <location filename="unetbootin.cpp" line="205"/>
540         <location filename="unetbootin.cpp" line="302"/>
541         <location filename="unetbootin.cpp" line="576"/>
542         <location filename="unetbootin.cpp" line="577"/>
543         <location filename="unetbootin.cpp" line="3042"/>
544         <source>Floppy</source>
545         <translation>Floppy</translation>
546     </message>
547     <message>
548         <location filename="unetbootin.cpp" line="222"/>
549         <location filename="unetbootin.cpp" line="226"/>
550         <location filename="unetbootin.cpp" line="230"/>
551         <location filename="unetbootin.cpp" line="234"/>
552         <location filename="unetbootin.cpp" line="240"/>
553         <location filename="unetbootin.cpp" line="252"/>
554         <source>either</source>
555         <translation>akármelyik</translation>
556     </message>
557     <message>
558         <location filename="unetbootin.cpp" line="568"/>
559         <source>Open Disk Image File</source>
560         <translation>Lemezképfájl megnyitása</translation>
561     </message>
562     <message>
563         <location filename="unetbootin.cpp" line="568"/>
564         <location filename="unetbootin.cpp" line="586"/>
565         <location filename="unetbootin.cpp" line="594"/>
566         <location filename="unetbootin.cpp" line="602"/>
567         <source>All Files (*)</source>
568         <translation></translation>
569     </message>
570     <message>
571         <location filename="unetbootin.cpp" line="586"/>
572         <source>Open Kernel File</source>
573         <translation>Kernel fájl megnyitása</translation>
574     </message>
575     <message>
576         <location filename="unetbootin.cpp" line="594"/>
577         <source>Open Initrd File</source>
578         <translation>Initrd fájl megnyitása</translation>
579     </message>
580     <message>
581         <location filename="unetbootin.cpp" line="602"/>
582         <source>Open Bootloader Config File</source>
583         <translation>Rendszerbetöltő beállítófájljának megnyitása</translation>
584     </message>
585     <message>
586         <location filename="unetbootin.cpp" line="624"/>
587         <source>Insert a USB flash drive</source>
588         <translation>Csatlakoztasson egy USB-s flash meghajtót</translation>
589     </message>
590     <message>
591         <location filename="unetbootin.cpp" line="625"/>
592         <source>No USB flash drives were found. If you have already inserted a USB drive, try reformatting it as FAT32.</source>
593         <translation>Nem található USB-s flash meghajtó. Ha már csatlakoztatta, de mégsem látható, próbálja meg újraformázni FAT32 fájlrendszerre.</translation>
594     </message>
595     <message>
596         <location filename="unetbootin.cpp" line="640"/>
597         <source>%1 not mounted</source>
598         <translation>A(z) %1 nincs felcsatolva</translation>
599     </message>
600     <message>
601         <location filename="unetbootin.cpp" line="641"/>
602         <source>You must first mount the USB drive %1 to a mountpoint. Most distributions will do this automatically after you remove and reinsert the USB drive.</source>
603         <translation>Először csatolja az USB-s meghajtót a(z) %1 csatolási ponthoz. A legtöbb disztribúció automatikusan elvégzi ezt az USB-s eszköz eltávolítása, majd újbóli csatlakoztatásakor.</translation>
604     </message>
605     <message>
606         <location filename="unetbootin.cpp" line="656"/>
607         <source>Select a distro</source>
608         <translation>Válasszon egy disztribúciót</translation>
609     </message>
610     <message>
611         <location filename="unetbootin.cpp" line="657"/>
612         <source>You must select a distribution to load.</source>
613         <translation>Ki kell választania a betöltendő disztribúciót.</translation>
614     </message>
615     <message>
616         <location filename="unetbootin.cpp" line="671"/>
617         <source>Select a disk image file</source>
618         <translation>Válasszon egy lemezképfájlt</translation>
619     </message>
620     <message>
621         <location filename="unetbootin.cpp" line="672"/>
622         <source>You must select a disk image file to load.</source>
623         <translation>Ki kell választania a betöltendő lemezképfájlt.</translation>
624     </message>
625     <message>
626         <location filename="unetbootin.cpp" line="686"/>
627         <source>Select a kernel and/or initrd file</source>
628         <translation>Válasszon egy kernel és/vagy initrd fájlt</translation>
629     </message>
630     <message>
631         <location filename="unetbootin.cpp" line="687"/>
632         <source>You must select a kernel and/or initrd file to load.</source>
633         <translation>Ki kell választania a betöltendő kernel és/vagy initrd fájlt</translation>
634     </message>
635     <message>
636         <location filename="unetbootin.cpp" line="701"/>
637         <source>Diskimage file not found</source>
638         <translation>A lemezképfájl nem található</translation>
639     </message>
640     <message>
641         <location filename="unetbootin.cpp" line="702"/>
642         <source>The specified diskimage file %1 does not exist.</source>
643         <translation>A megadott %1 lemezképfájl nem létezik.</translation>
644     </message>
645     <message>
646         <location filename="unetbootin.cpp" line="716"/>
647         <source>Kernel file not found</source>
648         <translation>A kernel fájl nem található</translation>
649     </message>
650     <message>
651         <location filename="unetbootin.cpp" line="717"/>
652         <source>The specified kernel file %1 does not exist.</source>
653         <translation>A megadott %1 kernel fájl nem létezik.</translation>
654     </message>
655     <message>
656         <location filename="unetbootin.cpp" line="731"/>
657         <source>Initrd file not found</source>
658         <translation>Initrd fájl nem található</translation>
659     </message>
660     <message>
661         <location filename="unetbootin.cpp" line="732"/>
662         <source>The specified initrd file %1 does not exist.</source>
663         <translation>A megadott %1 initrd fájl nem létezik.</translation>
664     </message>
665     <message>
666         <location filename="unetbootin.cpp" line="836"/>
667         <source>%1 exists, overwrite?</source>
668         <translation>A(z) %1 létezik, felülírja?</translation>
669     </message>
670     <message>
671         <location filename="unetbootin.cpp" line="837"/>
672         <source>The file %1 already exists. Press &apos;Yes to All&apos; to overwrite it and not be prompted again, &apos;Yes&apos; to overwrite files on an individual basis, and &apos;No&apos; to retain your existing version. If in doubt, press &apos;Yes to All&apos;.</source>
673         <translation>A %1 fájl már létezik. Nyomja meg a &apos;Yes to All&apos; gombot az összes fájl felülírásához, a &apos;Yes&apos; gombot a fájlok egyesével történő felülírásához, vagy a &apos;No&apos; gombot a jelenlegi verzió megtartásához. Ha nem tud dönteni, nyomja meg a &apos;Yes to All&apos; gombot.</translation>
674     </message>
675     <message>
676         <location filename="unetbootin.cpp" line="863"/>
677         <source>%1 is out of space, abort installation?</source>
678         <translation>A(z) %1 eszközön kevés a szabad hely, megszakítja a telepítést?</translation>
679     </message>
680     <message>
681         <location filename="unetbootin.cpp" line="864"/>
682         <source>The directory %1 is out of space. Press &apos;Yes&apos; to abort installation, &apos;No&apos; to ignore this error and attempt to continue installation, and &apos;No to All&apos; to ignore all out-of-space errors.</source>
683         <translation>A(z) %1 könyvtárban kevés a szabad hely. Nyomja meg a &apos;Yes&apos; gombot a telepítése megszakításához, a &apos;No&apos; gombot a hiba figyelmen kívül hagyásához és a telepítés folytatásához, vagy a &apos;No to All&apos; gombot az összes &apos;kevés szabad hely&apos; hibaüzenet figyelmen kívül hagyásához.</translation>
684     </message>
685     <message>
686         <location filename="unetbootin.cpp" line="958"/>
687         <source>Locating kernel file in %1</source>
688         <translation></translation>
689     </message>
690     <message>
691         <location filename="unetbootin.cpp" line="999"/>
692         <source>Copying kernel file from %1</source>
693         <translation></translation>
694     </message>
695     <message>
696         <location filename="unetbootin.cpp" line="1005"/>
697         <source>Locating initrd file in %1</source>
698         <translation></translation>
699     </message>
700     <message>
701         <location filename="unetbootin.cpp" line="1046"/>
702         <source>Copying initrd file from %1</source>
703         <translation></translation>
704     </message>
705     <message>
706         <location filename="unetbootin.cpp" line="1052"/>
707         <location filename="unetbootin.cpp" line="1112"/>
708         <source>Extracting bootloader configuration</source>
709         <translation></translation>
710     </message>
711     <message>
712         <location filename="unetbootin.cpp" line="1327"/>
713         <location filename="unetbootin.cpp" line="1353"/>
714         <source>&lt;b&gt;Extracting compressed iso:&lt;/b&gt; %1</source>
715         <translation>&lt;b&gt;Tömörített ISO fájl kicsomagolása:&lt;/b&gt; %1</translation>
716     </message>
717     <message>
718         <location filename="unetbootin.cpp" line="1582"/>
719         <source>Copying file, please wait...</source>
720         <translation></translation>
721     </message>
722     <message>
723         <location filename="unetbootin.cpp" line="1585"/>
724         <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
725         <translation></translation>
726     </message>
727     <message>
728         <location filename="unetbootin.cpp" line="2400"/>
729         <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
730         <translation></translation>
731     </message>
732     <message>
733         <location filename="unetbootin.cpp" line="1623"/>
734         <source>Extracting files, please wait...</source>
735         <translation>Fájlok kicsomagolása, kérem várjon...</translation>
736     </message>
737     <message>
738         <location filename="unetbootin.cpp" line="1624"/>
739         <source>&lt;b&gt;Archive:&lt;/b&gt; %1</source>
740         <translation>&lt;b&gt;Archívum:&lt;/b&gt; %1</translation>
741     </message>
742     <message>
743         <location filename="unetbootin.cpp" line="1625"/>
744         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt;</source>
745         <translation>&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt;</translation>
746     </message>
747     <message>
748         <location filename="unetbootin.cpp" line="1626"/>
749         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</source>
750         <translation>&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt;</translation>
751     </message>
752     <message>
753         <location filename="unetbootin.cpp" line="1627"/>
754         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; 0 of %1 files</source>
755         <translation>&lt;b&gt;Kicsomagolt fájlok:&lt;/b&gt; 0/%1</translation>
756     </message>
757     <message>
758         <location filename="unetbootin.cpp" line="1630"/>
759         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; %1 (%2)</source>
760         <translation>&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt; %1 (%2)</translation>
761     </message>
762     <message>
763         <location filename="unetbootin.cpp" line="1631"/>
764         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</source>
765         <translation>&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt; %1%2</translation>
766     </message>
767     <message>
768         <location filename="unetbootin.cpp" line="1632"/>
769         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; %1 of %2 files</source>
770         <translation>&lt;b&gt;Kicsomagolt fájlok:&lt;/b&gt; %1/%2</translation>
771     </message>
772     <message>
773         <location filename="unetbootin.cpp" line="2290"/>
774         <source>Downloading files, please wait...</source>
775         <translation>Fájlok letöltése, kérem várjon...</translation>
776     </message>
777     <message>
778         <location filename="unetbootin.cpp" line="1583"/>
779         <location filename="unetbootin.cpp" line="2291"/>
780         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
781         <translation>&lt;b&gt;Forrás:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
782     </message>
783     <message>
784         <location filename="unetbootin.cpp" line="1584"/>
785         <location filename="unetbootin.cpp" line="2292"/>
786         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</source>
787         <translation>&lt;b&gt;Cél:&lt;/b&gt; %1</translation>
788     </message>
789     <message>
790         <location filename="unetbootin.cpp" line="2293"/>
791         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
792         <translation>&lt;b&gt;Letöltve:&lt;/b&gt; 0 bájt</translation>
793     </message>
794     <message>
795         <location filename="unetbootin.cpp" line="2370"/>
796         <location filename="unetbootin.cpp" line="2385"/>
797         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
798         <translation>&lt;b&gt;Letöltve:&lt;/b&gt; %1/%2</translation>
799     </message>
800     <message>
801         <location filename="unetbootin.cpp" line="2476"/>
802         <source>Searching in &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
803         <translation>Keresés: &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
804     </message>
805     <message>
806         <location filename="unetbootin.cpp" line="2480"/>
807         <source>%1/%2 matches in &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</source>
808         <translation>%1/%2 egyezik ebben: &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</translation>
809     </message>
810     <message>
811         <location filename="unetbootin.cpp" line="2665"/>
812         <source>%1 not found</source>
813         <translation>A(z) %1 nem található</translation>
814     </message>
815     <message>
816         <location filename="unetbootin.cpp" line="2666"/>
817         <source>%1 not found. This is required for %2 install mode.
818 Install the &quot;%3&quot; package or your distribution&apos;s equivalent.</source>
819         <translation>A(z) %1 nem található. Ez ehhez a telepítési módhoz szükséges: %2.
820 Telepítse a(z) &quot;%3&quot; csomagot, vagy az ön disztribúciójában található megfelelőjét.</translation>
821     </message>
822     <message>
823         <location filename="unetbootin.cpp" line="2955"/>
824         <source>(Current)</source>
825         <translation>(folyamatban)</translation>
826     </message>
827     <message>
828         <location filename="unetbootin.cpp" line="2956"/>
829         <source>(Done)</source>
830         <translation>(kész)</translation>
831     </message>
832     <message>
833         <location filename="unetbootin.cpp" line="3223"/>
834         <source>Configuring grub2 on %1</source>
835         <translation>Grub2 konfigurálása itt: %1</translation>
836     </message>
837     <message>
838         <location filename="unetbootin.cpp" line="3235"/>
839         <source>Configuring grldr on %1</source>
840         <translation>Grldr konfigurálása itt: %1</translation>
841     </message>
842     <message>
843         <location filename="unetbootin.cpp" line="3263"/>
844         <source>Configuring grub on %1</source>
845         <translation>Grub konfigurálása itt: %1</translation>
846     </message>
847     <message>
848         <location filename="unetbootin.cpp" line="3448"/>
849         <source>Installing syslinux to %1</source>
850         <translation>Syslinux telepítése ide: %1</translation>
851     </message>
852     <message>
853         <location filename="unetbootin.cpp" line="3483"/>
854         <source>Installing extlinux to %1</source>
855         <translation>Extlinux telepítése ide: %1</translation>
856     </message>
857     <message>
858         <location filename="unetbootin.cpp" line="3589"/>
859         <source>Syncing filesystems</source>
860         <translation>Fájlrendszerek szinkronizálása</translation>
861     </message>
862     <message>
863         <location filename="unetbootin.cpp" line="3601"/>
864         <source>After rebooting, select the </source>
865         <translation>Újraindítás után, válassza a </translation>
866     </message>
867     <message>
868         <location filename="unetbootin.cpp" line="3605"/>
869         <source>After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1
870 Reboot now?</source>
871         <translation>Újraindítás után válassza az USB boot opciót a BIOS boot menüjében.%1
872 Újraindítja most a számítógépet?</translation>
873     </message>
874     <message>
875         <location filename="distrolst.cpp" line="27"/>
876         <source>
877 *IMPORTANT* Before rebooting, place an Ubuntu alternate (not desktop) install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive. These can be obtained from cdimage.ubuntu.com</source>
878         <translation></translation>
879     </message>
880     <message>
881         <location filename="distrolst.cpp" line="219"/>
882         <source>
883 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;mirrors.kernel.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/centos/%1/os/%2&apos; when asked for the folder.</source>
884         <translation>
885 *FONTOS* Újraindítás után hagyjon figyelmen kívül minden hibaüzenetet és válassza a &apos;back&apos; (vissza) opciót, ha a számítógép CD-t kérne. Ezután lépjen vissza a főmenübe és válassza a &apos;Start Installation&apos; (telepítése elkezdése) opciót. Válassza a &apos;Network&apos; (internet) lehetőséget forrásként és a &apos;HTTP&apos;-t protokollnak. Írja be a következő címet szervernek: &apos;mirrors.kernel.org&apos;, majd írja be mappának a következőt: &apos;/centos/%1/os/%2&apos;. (Mindkettőt idézőjelek nélkül.)</translation>
886     </message>
887     <message>
888         <location filename="distrolst.cpp" line="275"/>
889         <source>
890 *IMPORTANT* Before rebooting, place a Debian install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive. These can be obtained from cdimage.debian.org</source>
891         <translation></translation>
892     </message>
893     <message>
894         <location filename="distrolst.cpp" line="364"/>
895         <source>
896 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; when asked for the folder.</source>
897         <translation>
898 *FONTOS* Újraindítás után hagyjon figyelmen kívül minden hibaüzenetet és válassza a &apos;back&apos; (vissza) opciót, ha a számítógép CD-t kérne. Ezután lépjen vissza a főmenübe és válassza a &apos;Start Installation&apos; (telepítése elkezdése) opciót. Válassza a &apos;Network&apos; (internet) lehetőséget forrásként és a &apos;HTTP&apos;-t protokollnak. Írja be a következő címet szervernek: &apos;download.fedora.redhat.com&apos;, majd írja be mappának a következőt: &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos;. (Mindkettőt idézőjelek nélkül.)</translation>
899     </message>
900     <message>
901         <location filename="distrolst.cpp" line="370"/>
902         <source>
903 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; when asked for the folder.</source>
904         <translation>
905 *FONTOS* Újraindítás után hagyjon figyelmen kívül minden hibaüzenetet és válassza a &apos;back&apos; (vissza) opciót, ha a számítógép CD-t kérne. Ezután lépjen vissza a főmenübe és válassza a &apos;Start Installation&apos; (telepítése elkezdése) opciót. Válassza a &apos;Network&apos; (internet) lehetőséget forrásként és a &apos;HTTP&apos;-t protokollnak. Írja be a következő címet szervernek: &apos;download.fedora.redhat.com&apos;, majd írja be mappának a következőt: &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos;. (Mindkettőt idézőjelek nélkül.)</translation>
906     </message>
907     <message>
908         <location filename="distrolst.cpp" line="730"/>
909         <source>
910 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/factory/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
911         <translation>
912 *FONTOS* Újraindítás után hagyjon figyelmen kívül minden hibaüzenetet és válassza a &apos;back&apos; (vissza) opciót, ha a számítógép CD-t kérne. Ezután lépjen vissza a főmenübe és válassza a &apos;Start Installation&apos; (telepítése elkezdése) opciót. Válassza a &apos;Network&apos; (internet) lehetőséget forrásként és a &apos;HTTP&apos;-t protokollnak. Írja be a következő címet szervernek: &apos;download.opensuse.org&apos;, majd írja be mappának a következőt: &apos;/factory/repo/oss&apos;. (Mindkettőt idézőjelek nélkül.)</translation>
913     </message>
914     <message>
915         <location filename="distrolst.cpp" line="736"/>
916         <source>
917 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
918         <translation>
919 *FONTOS* Újraindítás után hagyjon figyelmen kívül minden hibaüzenetet és válassza a &apos;back&apos; (vissza) opciót, ha a számítógép CD-t kérne. Ezután lépjen vissza a főmenübe és válassza a &apos;Start Installation&apos; (telepítése elkezdése) opciót. Válassza a &apos;Network&apos; (internet) lehetőséget forrásként és a &apos;HTTP&apos;-t protokollnak. Írja be a következő címet szervernek: &apos;download.opensuse.org&apos;, majd írja be mappának a következőt: &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos;. (Mindkettőt idézőjelek nélkül.)</translation>
920     </message>
921     <message>
922         <location filename="distrover.cpp" line="21"/>
923         <location filename="unetbootin.cpp" line="652"/>
924         <source>== Select Distribution ==</source>
925         <translation></translation>
926     </message>
927     <message>
928         <location filename="distrover.cpp" line="21"/>
929         <location filename="distrover.cpp" line="25"/>
930         <source>== Select Version ==</source>
931         <translation></translation>
932     </message>
933     <message>
934         <location filename="distrover.cpp" line="22"/>
935         <source>Welcome to &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;, the Universal Netboot Installer. Usage:&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Select a distribution and version to download from the list above, or manually specify files to load below.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Select an installation type, and press OK to begin installing.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</source>
936         <translation>Üdvözli a &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;, vagyis a Universal Netboot Installer. Használati utasítás:&lt;ol&gt;&lt;li&gt;A fenti listából válasszon ki egy disztribúciót, illetve annak megfelelő változatát a letöltéshez, vagy alatta adja meg kézzel, hogy mely fájlok legyenek betöltve.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Válassza ki a telepítés típusát, majd nyomja meg az OK gombot a telepítés elkezdéséhez.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</translation>
937     </message>
938     <message>
939         <location filename="distrover.cpp" line="27"/>
940         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Arch Linux is a lightweight distribution optimized for speed and flexibility.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for installation over the internet (FTP).</source>
941         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Arch Linux egy kevésbé igényes rendszer ami a gyorsaságot és rugalmasságot hangsúlyozza.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési jegyzetek:&lt;/b&gt; Az alapváltozatot interneten keresztül lehet telepíteni (FTP).</translation>
942     </message>
943     <message>
944         <location filename="distrover.cpp" line="33"/>
945         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.backtrack-linux.org/&quot;&gt;http://www.backtrack-linux.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; BackTrack is a distribution focused on network analysis and penetration testing.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; BackTrack is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
946         <translation></translation>
947     </message>
948     <message>
949         <location filename="distrover.cpp" line="38"/>
950         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.centos.org/&quot;&gt;http://www.centos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; CentOS is a free Red Hat Enterprise Linux clone.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
951         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.centos.org/&quot;&gt;http://www.centos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A CentOS rendszer a Red Hat Enterprise Linux rendszer ingyen hasonmása. Vállalkozási alkalmazásokra célszerű.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési jegyzetek:&lt;/b&gt; Az alapváltozatot interneten keresztül (FTP) vagy már letöltött ISO lemezképekkel lehet telepíteni.</translation>
952     </message>
953     <message>
954         <location filename="distrover.cpp" line="43"/>
955         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://clonezilla.org/&quot;&gt;http://clonezilla.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; CloneZilla is a distribution used for disk backup and imaging.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; CloneZilla is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
956         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://clonezilla.org/&quot;&gt;http://clonezilla.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A CloneZilla egy biztonsági mentés és lemezképfájl létrehozására használható disztribúció.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A CloneZilla live módban fut, ezért a használatához nem szükséges telepíteni.</translation>
957     </message>
958     <message>
959         <location filename="distrover.cpp" line="48"/>
960         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://damnsmalllinux.org/&quot;&gt;http://damnsmalllinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Damn Small Linux is a minimalist distribution designed for older computers.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.</source>
961         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://damnsmalllinux.org/&quot;&gt;http://damnsmalllinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Damn Small Linux egy lekicsinyített, minimalista rendszer ami az öregebb számítógépekre van tervezve.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési jegyzetek:&lt;/b&gt; A Live (&apos;élő&apos;) változat az egész rendszert RAM-ba tölti, és a memoriából fut, ezert nem kötelező a telepítes.</translation>
962     </message>
963     <message>
964         <location filename="distrover.cpp" line="53"/>
965         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.debian.org/&quot;&gt;http://www.debian.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Debian is a community-developed Linux distribution that supports a wide variety of architectures and offers a large repository of packages.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The NetInstall version allows for installation over FTP. If you would like to use a pre-downloaded install iso, use the HdMedia option, and then place the install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
966         <translation></translation>
967     </message>
968     <message>
969         <location filename="distrover.cpp" line="59"/>
970         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.dreamlinux.com.br/&quot;&gt;http://www.dreamlinux.com.br&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Dreamlinux is a user-friendly Debian-based distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
971         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.dreamlinux.com.br/&quot;&gt;http://www.dreamlinux.com.br&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Dreamlinux egy felhasználóbarát Debian alapú disztribúció.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
972     </message>
973     <message>
974         <location filename="distrover.cpp" line="64"/>
975         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedrweb.com/livecd&quot;&gt;http://www.freedrweb.com/livecd&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Dr.Web AntiVirus is an anti-virus emergency kit to restore a system that broke due to malware.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which malware scans can be launched.</source>
976         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedrweb.com/livecd&quot;&gt;http://www.freedrweb.com/livecd&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Dr.Web AntiVirus egy vírusirtó biztonsági készlet, ami helyrehozza a vírusok miatt tönkrement rendszereket.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan lefuttathatja a víruskeresést.</translation>
977     </message>
978     <message>
979         <location filename="distrover.cpp" line="69"/>
980         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
981         <oldsource>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. This installs the unstable version, not the &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;Stable version&lt;/a&gt;.</oldsource>
982         <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Elive egy Debian alapú disztribúció, ami az Enlightenment ablakkezelőt használja.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. Ez az instabil verziót telepíti, nem a &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;stabil verziót&lt;/a&gt;.</translation>
983     </message>
984     <message>
985         <location filename="distrover.cpp" line="74"/>
986         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://fedoraproject.org/&quot;&gt;http://fedoraproject.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Fedora is a Red Hat sponsored community distribution which showcases the latest cutting-edge free/open-source software.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
987         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://fedoraproject.org/&quot;&gt;http://fedoraproject.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Fedora egy Red Hat által támogatott közösségi disztribúció, ami a legújabb szabad/nyílt forráskódú szoftvereket tartalmazza.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. A NetInstall verzióval telepíthet internetkapcsolattal (FTP), vagy egy előre letöltött ISO fájllal.</translation>
988     </message>
989     <message>
990         <location filename="distrover.cpp" line="79"/>
991         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freebsd.org/&quot;&gt;http://www.freebsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FreeBSD is a general-purpose Unix-like operating system designed for scalability and performance.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
992         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freebsd.org/&quot;&gt;http://www.freebsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A FreeBSD egy általános célú Unix-szerű operációs rendszer, melynek középpontjában a skálázhatóság egy a teljesítmény áll.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az alapváltozatot interneten keresztül (FTP) vagy már letöltött ISO lemezképekkel lehet telepíteni.</translation>
993     </message>
994     <message>
995         <location filename="distrover.cpp" line="84"/>
996         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedos.org/&quot;&gt;http://www.freedos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FreeDOS is a free MS-DOS compatible operating system.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; See the &lt;a href=&quot;http://fd-doc.sourceforge.net/wiki/index.php?n=FdDocEn.FdInstall&quot;&gt;manual&lt;/a&gt; for installation details.</source>
997         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedos.org/&quot;&gt;http://www.freedos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A FreeDOS egy szabad MS-DOS kompatibilis operációs rendszer.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Részletekért nézze meg a &lt;a href=&quot;http://fd-doc.sourceforge.net/wiki/index.php?n=FdDocEn.FdInstall&quot;&gt;használíti utasítást&lt;/a&gt;.</translation>
998     </message>
999     <message>
1000         <location filename="distrover.cpp" line="89"/>
1001         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://freenas.org/&quot;&gt;http://www.freenas.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FreeNAS is an embedded open source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The LiveCD version creates a RAM drive for FreeNAS, and uses a FAT formatted floppy disk or USB key for saving the configuration file. The embedded version allows installation to hard disk.</source>
1002         <translation></translation>
1003     </message>
1004     <message>
1005         <location filename="distrover.cpp" line="94"/>
1006         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://frugalware.org/&quot;&gt;http://frugalware.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Frugalware is a general-purpose Slackware-based distro for advanced users.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default option allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
1007         <translation>&lt;b&gt;Holnap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://frugalware.org/&quot;&gt;http://frugalware.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Frugalware egy általános célú Slackware alapú disztribúció tapasztaltabb felhasználóknak.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az alapváltozatot interneten keresztül (FTP) vagy már letöltött ISO lemezképekkel lehet telepíteni.</translation>
1008     </message>
1009     <message>
1010         <location filename="distrover.cpp" line="99"/>
1011         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&quot;&gt;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; F-Secure Rescue CD detects and removes malware from your Windows installation.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which malware scans can be launched.</source>
1012         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&quot;&gt;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az F-Secure Rescue CD megtalálja és kiirtja a Windows-os vírusokat.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan lefuttathatja a víruskeresést.</translation>
1013     </message>
1014     <message>
1015         <location filename="distrover.cpp" line="104"/>
1016         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gentoo.org/&quot;&gt;http://www.gentoo.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Gentoo is a flexible source-based distribution designed for advanced users.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1017         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gentoo.org/&quot;&gt;http://www.gentoo.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Gentoo egy rugalmas, forrásalapú disztribúció, tapasztaltabb felhasználóknak.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
1018     </message>
1019     <message>
1020         <location filename="distrover.cpp" line="114"/>
1021         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; gNewSense is an FSF-endorsed distribution based on Ubuntu with all non-free components removed.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1022         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A gNewSense egy FSF által jóváhagyott, Ubuntu alapú disztribúció, melyből minden nem szabad komponenst eltávolítottak.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
1023     </message>
1024     <message>
1025         <location filename="distrover.cpp" line="119"/>
1026         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://gujin.sourceforge.net/&quot;&gt;http://gujin.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Gujin is a graphical boot manager which can bootstrap various volumes and files.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Gujin simply boots and runs; no installation is required to use it.</source>
1027         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://gujin.sourceforge.net/&quot;&gt;http://gujin.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Gujin egy grafikus boot manager, ami sokféle kötetet és fájlt képes kezelni.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A Gujin egyszerűen elindul és működik; nem kell telepíteni a használatához.</translation>
1028     </message>
1029     <message>
1030         <location filename="distrover.cpp" line="124"/>
1031         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&quot;&gt;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kaspersky Rescue Disk detects and removes malware from your Windows installation.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which malware scans can be launched.</source>
1032         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&quot;&gt;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Kaspersky Rescue Disk megtalálja és kiirtja a Windows-os vírusokat.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan lefuttathatja a víruskeresést.</translation>
1033     </message>
1034     <message>
1035         <location filename="distrover.cpp" line="129"/>
1036         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kubuntu.org/&quot;&gt;http://www.kubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the KDE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
1037         <translation></translation>
1038     </message>
1039     <message>
1040         <location filename="distrover.cpp" line="134"/>
1041         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://linuxconsole.org/&quot;&gt;http://linuxconsole.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; LinuxConsole is a desktop distro to play games, easy to install, easy to use and fast to boot .&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The 1.0.2009 is latest 1.0 release.</source>
1042         <translation></translation>
1043     </message>
1044     <message>
1045         <location filename="distrover.cpp" line="139"/>
1046         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://linuxmint.com/&quot;&gt;http://linuxmint.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Linux Mint is a user-friendly Ubuntu-based distribution which includes additional proprietary codecs and other software by default.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1047         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://linuxmint.com/&quot;&gt;http://linuxmint.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Linux Mint egy felhasználóbarát Ubuntu alapú disztribúció, ami alapból tartalmazza a zárt codeceket és egyéb szoftvereket.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
1048     </message>
1049     <message>
1050         <location filename="distrover.cpp" line="144"/>
1051         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/&quot;&gt;http://www.mandriva.com/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Mandriva is a user-friendly distro formerly known as Mandrake Linux.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over the internet (FTP) or via pre-downloaded &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/en/download&quot;&gt;&quot;Free&quot; iso image files&lt;/a&gt;.</source>
1052         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/&quot;&gt;http://www.mandriva.com/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Mandriva egy felhasználóbarát disztribúció, ami régen Mandrake Linuxként volt ismert.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. A NetInstall verzióval az interneten keresztül (FTP), vagy egy előre letöltött &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/en/download&quot;&gt;ISO képfájl&lt;/a&gt; segítségével telepíthet.</translation>
1053     </message>
1054     <message>
1055         <location filename="distrover.cpp" line="150"/>
1056         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mepis.org/&quot;&gt;http://www.mepis.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; MEPIS is a Debian-based distribution. SimplyMEPIS is a user-friendly version based on KDE, while AntiX is a lightweight version for older computers.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; MEPIS supports booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1057         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mepis.org/&quot;&gt;http://www.mepis.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A MEPIS egy Debian alapú disztribúció. A SimplyMEPIS felhasználóbarát és KDE-t használ, míg az AntiX egy könnyűsúlyú verzió régebbi gépekhez.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A MEPIS támogatja a live módban való bootolást, ahonnan a telepítő bármikor elindítható.</translation>
1058     </message>
1059     <message>
1060         <location filename="distrover.cpp" line="155"/>
1061         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.netbsd.org/&quot;&gt;http://www.netbsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; NetBSD is a Unix-like operating system which focuses on portability.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt;The default version allows for both installation over the internet (FTP), or using pre-downloaded installation ISO files.</source>
1062         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.netbsd.org/&quot;&gt;http://www.netbsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A NetBSD egy Unix-szerű operációs rendszer, amelynek középpontjában a hordozhatóságra áll.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt;Az alapváltozatot interneten keresztül (FTP) vagy már letöltött ISO lemezképekkel lehet telepíteni.</translation>
1063     </message>
1064     <message>
1065         <location filename="distrover.cpp" line="160"/>
1066         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.nimblex.net/&quot;&gt;http://www.nimblex.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; NimbleX is a small, versatile Slackware-based distribution. It is built using the linux-live scripts, and features the KDE desktop. It can be booted from CD or flash memory (USB pens or MP3 players), and can easily be customized and extended.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; NimbleX boots in Live mode.</source>
1067         <translation type="unfinished"></translation>
1068     </message>
1069     <message>
1070         <location filename="distrover.cpp" line="165"/>
1071         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&quot;&gt;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; The Offline NT Password and Registry Editor can reset Windows passwords and edit the registry on Windows 2000-Vista.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; NTPasswd is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
1072         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&quot;&gt;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Offline NT Password and Registry Editor képes resetelni a Windows jelszavakat és szerkeszteni a regisztrációs adatbázist Windows 2000-től Vista-ig.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az NTPasswd live módban fut, ezért a használatához nem szükséges telepíteni.</translation>
1073     </message>
1074     <message>
1075         <location filename="distrover.cpp" line="170"/>
1076         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.opensuse.org/&quot;&gt;http://www.opensuse.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; openSUSE is a user-friendly Novell sponsored distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
1077         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.opensuse.org/&quot;&gt;http://www.opensuse.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az openSUSE egy felhasználóbarát disztribúció, amit a Novell támogat.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az alapváltozatot interneten keresztül (FTP) vagy már letöltött ISO lemezképekkel lehet telepíteni.</translation>
1078     </message>
1079     <message>
1080         <location filename="distrover.cpp" line="175"/>
1081         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ophcrack.sourceforge.net/&quot;&gt;http://ophcrack.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ophcrack can crack Windows passwords.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Ophcrack is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
1082         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ophcrack.sourceforge.net/&quot;&gt;http://ophcrack.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Ophcrack Windows jelszavak feltörésére használható.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az Ophcrack live módban fut, ezért a használatához nem szükséges telepíteni.</translation>
1083     </message>
1084     <message>
1085         <location filename="distrover.cpp" line="180"/>
1086         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://partedmagic.com/&quot;&gt;http://partedmagic.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Parted Magic includes the GParted partition manager and other system utilities which can resize, copy, backup, and manipulate disk partitions.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Parted Magic is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
1087         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://partedmagic.com/&quot;&gt;http://partedmagic.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Parted Magic magában foglalja a GParted partíciókezelőt és egyéb rendszeralkalmazásokat, amikkel átméretezheti, másolhatja, biztonsági mentést készíthet vagy egyéb módon kezelheti a lemezpartícióit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A Parted Magic ive módban fut, ezért a használatához nem szükséges telepíteni.</translation>
1088     </message>
1089     <message>
1090         <location filename="distrover.cpp" line="185"/>
1091         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.pclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.pclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; PCLinuxOS is a user-friendly Mandriva-based distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1092         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.pclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.pclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A PCLinuxOS egy felhasználóbarát Mandriva alapú disztribúció.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
1093     </message>
1094     <message>
1095         <location filename="distrover.cpp" line="190"/>
1096         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.puppylinux.com/&quot;&gt;http://www.puppylinux.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Puppy Linux is a lightweight distribution designed for older computers.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.</source>
1097         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.puppylinux.com/&quot;&gt;http://www.puppylinux.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Puppy Linux egy könnyűsúlyú disztribúció, ami régebbi számítógépekre lett szabva.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzió az egész rendszert a memóriába tölti és onnan indul, így a használatához nem muszáj telepíteni.</translation>
1098     </message>
1099     <message>
1100         <location filename="distrover.cpp" line="195"/>
1101         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sabayonlinux.org/&quot;&gt;http://www.sabayonlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Sabayon Linux is a Gentoo-based Live DVD distribution which features the Entropy binary package manager in addition to the source-based Portage.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The LiteMCE edition is 2 GB, while the full edition will need an 8 GB USB drive</source>
1102         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sabayonlinux.org/&quot;&gt;http://www.sabayonlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Sabayon Linux egy Gentoo alapú live DVD disztribúció, ami az Entropy bináris csomagkezelőt használja a forrásalapú Portage mellett.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. A LiteMCE kiadásnak 2 GB, míg a teljes kiadásnak 8 GB hely kell az USB meghajtón.</translation>
1103     </message>
1104     <message>
1105         <location filename="distrover.cpp" line="200"/>
1106         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slax.org/&quot;&gt;http://www.slax.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Slax is a Slackware-based distribution featuring the KDE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1107         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slax.org/&quot;&gt;http://www.slax.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Slax egy Slackware alapú disztribúció, ami KDE asztali környezetet használ.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
1108     </message>
1109     <message>
1110         <location filename="distrover.cpp" line="205"/>
1111         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; SliTaz is a lightweight, desktop-oriented micro distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.</source>
1112         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A SliTaz egy könnyűsúlyú, asztal-orientált mikro disztribúció.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzió az egész rendszert a memóriába tölti és onnan indul, így a használatához nem muszáj telepíteni.</translation>
1113     </message>
1114     <message>
1115         <location filename="distrover.cpp" line="210"/>
1116         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&quot;&gt;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Smart Boot Manager is a bootloader which can overcome some boot-related BIOS limitations and bugs.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; SBM simply boots and runs; no installation is required to use it.</source>
1117         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&quot;&gt;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Smart Boot Manager egy rendszerbetöltő, ami képes megoldani néhány rendszerbetöltéssel kapcsolatos BIOS korlátozást és hibát.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az SBM egyszerűen elindul és működik; nem kell telepíteni a használatához.</translation>
1118     </message>
1119     <message>
1120         <location filename="distrover.cpp" line="215"/>
1121         <location filename="distrovercust.cpp" line="12"/>
1122         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.supergrubdisk.org&quot;&gt;http://www.supergrubdisk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Super Grub Disk is a bootloader which can perform a variety of MBR and bootloader recovery tasks.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; SGD simply boots and runs; no installation is required to use it.</source>
1123         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.supergrubdisk.org&quot;&gt;http://www.supergrubdisk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Super Grub Disk egy rendszerbetöltő, ami különféle MBR és rendszerbetöltő javító feladatot el tud látni.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Az SGD egyszerűen elindul és működik; nem kell telepíteni a használatához.</translation>
1124     </message>
1125     <message>
1126         <location filename="distrover.cpp" line="220"/>
1127         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://hacktolive.org/wiki/Super_OS&quot;&gt;http://hacktolive.org/wiki/Super_OS&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Super OS is an unofficial derivative of Ubuntu which includes additional software by default. Requires a 2GB USB drive to install.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1128         <translation></translation>
1129     </message>
1130     <message>
1131         <location filename="distrover.cpp" line="225"/>
1132         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sysresccd.org&quot;&gt;http://www.sysresccd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; SystemRescueCD includes various partition management and data recovery and backup tools.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; SystemRescueCD is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
1133         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sysresccd.org&quot;&gt;http://www.sysresccd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A SystemRescueCD különféle partíciókezelő, adatvisszaállító és biztonsági mentés készítő eszközt foglal magában.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A SystemRescueCD egyszerűen elindul és működik; nem kell telepíteni a használatához.</translation>
1134     </message>
1135     <message>
1136         <location filename="distrover.cpp" line="230"/>
1137         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ubuntu is a user-friendly Debian-based distribution. It is currently the most popular Linux desktop distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
1138         <translation></translation>
1139     </message>
1140     <message>
1141         <location filename="distrover.cpp" line="235"/>
1142         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; xPUD is a lightweight distribution featuring a simple kiosk-like interface with a web browser and media player.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory.</source>
1143         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az xPUD egy könnyűsúlyú disztribúció kioszk-stílusú felülettel, webböngészővel és médialejátszóval.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzió az egész rendszert a memóriába tölti és onnan indul.</translation>
1144     </message>
1145     <message>
1146         <location filename="distrover.cpp" line="240"/>
1147         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xubuntu.org/&quot;&gt;http://www.xubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Xubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the XFCE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
1148         <translation></translation>
1149     </message>
1150     <message>
1151         <location filename="distrover.cpp" line="245"/>
1152         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.zenwalk.org/&quot;&gt;http://www.zenwalk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Zenwalk is a Slackware-based distribution featuring the XFCE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1153         <translation>&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.zenwalk.org/&quot;&gt;http://www.zenwalk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Zenwalk egy Slackware alapú disztribúció, ami XFCE asztali környezetet használ.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja.</translation>
1154     </message>
1155     <message>
1156         <location filename="distrovercust.cpp" line="33"/>
1157         <source>&lt;img src=&quot;:/eeepclos.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.eeepclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.eeepclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; EeePCLinuxOS is a user-friendly PCLinuxOS based distribution for the EeePC.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
1158         <translation>&lt;img src=&quot;:/eeepclos.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.eeepclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.eeepclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az EeePCLinuxOS egy felhasználóbarát PCLinuxOS alapú disztribúció EeePC-khez.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Győződjön meg a telepítés előtt arról, hogy a telepítő média üres és megfelelően formázott legyen.</translation>
1159     </message>
1160     <message>
1161         <location filename="distrovercust.cpp" line="41"/>
1162         <source>&lt;img src=&quot;:/eeeubuntu.png&quot; style=&quot;float:left;&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu-eee.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu-eee.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ubuntu Eee is not only Ubuntu optimized for the Asus Eee PC. It&apos;s an operating system, using the Netbook Remix interface, which favors the best software available instead of open source alternatives (ie. Skype instead of Ekiga).&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
1163         <translation>&lt;img src=&quot;:/eeeubuntu.png&quot; style=&quot;float:left;&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu-eee.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu-eee.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Ubuntu Eee nem csak egy Asus Eee PC-re optimalizált Ubuntu. Ez egy operációs rendszer, ami a netbook remix felületet használja és a létező legjobb szoftvereket kínálja a nyílt forráskódú alternatívája helyett (pl.: Skype az Ekiga helyett).&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Győződjön meg a telepítés előtt arról, hogy a telepítő média üres és megfelelően formázott legyen.</translation>
1164     </message>
1165     <message>
1166         <location filename="distrovercust.cpp" line="53"/>
1167         <source>&lt;img src=&quot;:/elive.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
1168         <oldsource>&lt;img src=&quot;:/elive.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The Unstable version, not the &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;Stable version&lt;/a&gt; is installed. This installer is based on &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;.</oldsource>
1169         <translation type="unfinished">&lt;img src=&quot;:/elive.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az Elive egy Debian alapú disztribúció, ami Enlightenment ablakkezelőt használ.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzióval betöltheti a rendszert live módban, ahonnan a telepítőt bármikor elindíthatja. Az instabil verzió, nem a&lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;stabil verzió&lt;/a&gt; lesz telepítve. Ez a telepítő az &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;-en alapul.</translation>
1170     </message>
1171     <message>
1172         <location filename="distrovercust.cpp" line="61"/>
1173         <source>&lt;img src=&quot;:/kiwi_logo_ro.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kiwilinux.org/&quot;&gt;http://www.kiwilinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kiwi Linux is an Ubuntu derivative primarily made for Romanian, Hungarian and English speaking users.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
1174         <translation>&lt;img src=&quot;:/kiwi_logo_ro.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kiwilinux.org/&quot;&gt;http://www.kiwilinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A Kiwi Linux egy Ubuntu származék, ami elsődlegesen románul, magyarul és angolul beszélő felhasználóknak készült.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Győződjön meg a telepítés előtt arról, hogy a telepítő média üres és megfelelően formázott legyen.</translation>
1175     </message>
1176     <message>
1177         <location filename="distrovercust.cpp" line="69"/>
1178         <source>&lt;img src=&quot;:/gnewsense.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; gNewSense is a high-quality GNU/Linux distribution that extends and improves Ubuntu to create a completely free operating system without any binary blobs or package trees that contain proprietary software.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
1179         <translation>&lt;img src=&quot;:/gnewsense.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A gNewSense egy kiváló Ubuntu alapú GNU/Linux disztribúció, ami teljes mértékben szabad szoftverekből áll, így mentes minden zárt forráskódú szoftvertől és eszközmeghajtótól.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; Győződjön meg a telepítés előtt arról, hogy a telepítő média üres és megfelelően formázott legyen.</translation>
1180     </message>
1181     <message>
1182         <location filename="distrovercust.cpp" line="77"/>
1183         <source>&lt;img src=&quot;:/nimblex.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.nimblex.net/&quot;&gt;http://www.nimblex.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; NimbleX is a small, versatile Slackware-based distribution. It is built using the linux-live scripts, and features the KDE desktop. It can be booted from CD or flash memory (USB pens or MP3 players), and can easily be customized and extended.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; NimbleX boots in Live mode.</source>
1184         <translation type="unfinished"></translation>
1185     </message>
1186     <message>
1187         <location filename="distrovercust.cpp" line="85"/>
1188         <source>&lt;img src=&quot;:/slitaz.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; SliTaz is a lightweight, desktop-oriented micro distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional. This installer is based on &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;.</source>
1189         <translation>&lt;img src=&quot;:/slitaz.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; A SliTaz egy könnyűsúlyú, asztal-orientált mikro disztribúció.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzió az egész rendszert a memóriába tölti és onnan indul, így a használatához nem muszáj telepíteni. Ez a telepítő az &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;-en alapul.</translation>
1190     </message>
1191     <message>
1192         <location filename="distrovercust.cpp" line="93"/>
1193         <source>&lt;img src=&quot;:/xpud.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; xPUD is a lightweight distribution featuring a simple kiosk-like interface with a web browser and media player.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory.</source>
1194         <translation>&lt;img src=&quot;:/xpud.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Honlap:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Leírás:&lt;/b&gt; Az xPUD egy könnyűsúlyú disztribúció kioszk-stílusú felülettel, webböngészővel és médialejátszóval.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Telepítési megjegyzések:&lt;/b&gt; A live verzió az egész rendszert a memóriába tölti és onnan indul.</translation>
1195     </message>
1196 </context>
1197 <context>
1198     <name>unetbootinui</name>
1199     <message>
1200         <location filename="unetbootin.ui" line="20"/>
1201         <source>Unetbootin</source>
1202         <translation></translation>
1203     </message>
1204     <message>
1205         <location filename="unetbootin.ui" line="44"/>
1206         <location filename="unetbootin.ui" line="65"/>
1207         <source>Select from a list of supported distributions</source>
1208         <translation>Válasszon a támogatott disztribúciók listájából</translation>
1209     </message>
1210     <message>
1211         <location filename="unetbootin.ui" line="47"/>
1212         <source>&amp;Distribution</source>
1213         <translation></translation>
1214     </message>
1215     <message>
1216         <location filename="unetbootin.ui" line="131"/>
1217         <source>Specify a disk image file to load</source>
1218         <translation>Adja meg a betöltendő lemezképfájlt</translation>
1219     </message>
1220     <message>
1221         <location filename="unetbootin.ui" line="134"/>
1222         <source>Disk&amp;image</source>
1223         <translation></translation>
1224     </message>
1225     <message>
1226         <location filename="unetbootin.ui" line="147"/>
1227         <source>Manually specify a kernel and initrd to load</source>
1228         <translation>Manuálisan adja meg a betöltendő kernel és initrd fájlokat</translation>
1229     </message>
1230     <message>
1231         <location filename="unetbootin.ui" line="150"/>
1232         <source>&amp;Custom</source>
1233         <translation></translation>
1234     </message>
1235     <message>
1236         <location filename="unetbootin.ui" line="428"/>
1237         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1238 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1239 p, li { white-space: pre-wrap; }
1240 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1241 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;This &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potentially dangerous&lt;/span&gt; option will format the selected drive, wiping out all data on it. It shouldn&apos;t be necessary if you&apos;re using a standard USB drive.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1242         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1243 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1244 p, li { white-space: pre-wrap; }
1245 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1246 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Ez a &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potenciálisan veszélyes&lt;/span&gt; opció le fogja formázni a kiválasztott meghajtót, minden adatot eltávolítva róla. Ez nem szükséges, ha sima USB-s meghajtót használ.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
1247     </message>
1248     <message>
1249         <location filename="unetbootin.ui" line="435"/>
1250         <source>&amp;Format Drive (Wipes Out Data)</source>
1251         <translation></translation>
1252     </message>
1253     <message>
1254         <location filename="unetbootin.ui" line="498"/>
1255         <source>OK</source>
1256         <translation>OK</translation>
1257     </message>
1258     <message>
1259         <location filename="unetbootin.ui" line="501"/>
1260         <source>Return</source>
1261         <translation></translation>
1262     </message>
1263     <message>
1264         <location filename="unetbootin.ui" line="508"/>
1265         <source>Cancel</source>
1266         <translation>Mégsem</translation>
1267     </message>
1268     <message>
1269         <location filename="unetbootin.ui" line="511"/>
1270         <source>Esc</source>
1271         <translation></translation>
1272     </message>
1273     <message>
1274         <location filename="unetbootin.ui" line="556"/>
1275         <source>Reboot Now</source>
1276         <translation>Újraindítás most</translation>
1277     </message>
1278     <message>
1279         <location filename="unetbootin.ui" line="563"/>
1280         <source>Exit</source>
1281         <translation>Kilépés</translation>
1282     </message>
1283     <message>
1284         <location filename="unetbootin.ui" line="655"/>
1285         <source>1. Downloading Files</source>
1286         <translation>1. Fájlok letöltése</translation>
1287     </message>
1288     <message>
1289         <location filename="unetbootin.ui" line="662"/>
1290         <source>2. Extracting and Copying Files</source>
1291         <translation>2. Fájlok kicsomagolása és másolása</translation>
1292     </message>
1293     <message>
1294         <location filename="unetbootin.ui" line="669"/>
1295         <source>3. Installing Bootloader</source>
1296         <translation>3. Rendszerbetöltő telepítése</translation>
1297     </message>
1298     <message>
1299         <location filename="unetbootin.ui" line="676"/>
1300         <source>4. Installation Complete, Reboot</source>
1301         <translation>4. Telepítés befejeződött, újraindítás</translation>
1302     </message>
1303     <message>
1304         <location filename="unetbootin.ui" line="472"/>
1305         <location filename="unetbootin.ui" line="491"/>
1306         <source>Select the target drive to install to</source>
1307         <translation>Válassza ki a kívánt célmeghajtót a telepítéshez</translation>
1308     </message>
1309     <message>
1310         <location filename="unetbootin.ui" line="475"/>
1311         <source>Dri&amp;ve:</source>
1312         <translation></translation>
1313     </message>
1314     <message>
1315         <location filename="unetbootin.ui" line="446"/>
1316         <location filename="unetbootin.ui" line="465"/>
1317         <source>Select the installation target type</source>
1318         <translation>Válassza ki a telepítési cél típusát</translation>
1319     </message>
1320     <message>
1321         <location filename="unetbootin.ui" line="449"/>
1322         <source>&amp;Type:</source>
1323         <translation></translation>
1324     </message>
1325     <message>
1326         <location filename="unetbootin.ui" line="81"/>
1327         <source>Select the distribution version</source>
1328         <translation>Válassza ki a disztribúció verzióját</translation>
1329     </message>
1330     <message>
1331         <location filename="unetbootin.ui" line="347"/>
1332         <source>Select disk image file</source>
1333         <translation>Lemezképfájl kiválasztása</translation>
1334     </message>
1335     <message>
1336         <location filename="unetbootin.ui" line="286"/>
1337         <location filename="unetbootin.ui" line="350"/>
1338         <location filename="unetbootin.ui" line="375"/>
1339         <location filename="unetbootin.ui" line="400"/>
1340         <source>...</source>
1341         <translation>...</translation>
1342     </message>
1343     <message>
1344         <location filename="unetbootin.ui" line="188"/>
1345         <source>Select the disk image type</source>
1346         <translation>Válassza ki a lemezképfájl típusát</translation>
1347     </message>
1348     <message>
1349         <location filename="unetbootin.ui" line="243"/>
1350         <source>Specify a floppy/hard disk image, or CD image (ISO) file to load</source>
1351         <translation>Adja meg a betöltendő floppy/merevlemez képfájlt, vagy CD képfájlt (ISO)</translation>
1352     </message>
1353     <message>
1354         <location filename="unetbootin.ui" line="207"/>
1355         <location filename="unetbootin.ui" line="258"/>
1356         <source>Specify a kernel file to load</source>
1357         <translation>Adja meg a betöltendő kernel fájlt</translation>
1358     </message>
1359     <message>
1360         <location filename="unetbootin.ui" line="283"/>
1361         <source>Select kernel file</source>
1362         <translation>Kernel fájl kiválasztása</translation>
1363     </message>
1364     <message>
1365         <location filename="unetbootin.ui" line="293"/>
1366         <location filename="unetbootin.ui" line="312"/>
1367         <source>Specify an initrd file to load</source>
1368         <translation>Adja meg a betöltendő initrd fájlt</translation>
1369     </message>
1370     <message>
1371         <location filename="unetbootin.ui" line="372"/>
1372         <source>Select initrd file</source>
1373         <translation>Initrd fájl kiválasztása</translation>
1374     </message>
1375     <message>
1376         <location filename="unetbootin.ui" line="397"/>
1377         <source>Select syslinux.cfg or isolinux.cfg file</source>
1378         <translation>Syslinux.cfg, vagy isolinux.cfg fájl kiválasztása</translation>
1379     </message>
1380     <message>
1381         <location filename="unetbootin.ui" line="226"/>
1382         <location filename="unetbootin.ui" line="321"/>
1383         <source>Specify parameters and options to pass to the kernel</source>
1384         <translation>Adja meg azokat a paramétereket és beállításokat, amik át lesznek adva a kernelnek</translation>
1385     </message>
1386     <message>
1387         <location filename="unetbootin.ui" line="414"/>
1388         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1389 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1390 p, li { white-space: pre-wrap; }
1391 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1392 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;This &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potentially dangerous&lt;/span&gt; option will show all drives in the drop-down box titled &quot;Drives&quot;. Enable this only if you know what you&apos;re doing; if you use this option, the installation will likely fail, or can lead to system boot issues.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1393         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1394 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1395 p, li { white-space: pre-wrap; }
1396 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1397 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Ez egy &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potenciálisan veszélyes&lt;/span&gt; opció, mivel az összes eszközt megjeleníti a meghajtóknál. Csak akkor engedélyezze, ha pontosan tudja, mit csinál, ellenkező esetben a telepítés meghiúsulhat, vagy esetleg rendszerbetöltési problémákat okozhat.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
1398     </message>
1399     <message>
1400         <location filename="unetbootin.ui" line="421"/>
1401         <source>Show &amp;All Drives (Use with Care)</source>
1402         <translation></translation>
1403     </message>
1404     <message>
1405         <location filename="unetbootin.ui" line="210"/>
1406         <source>&amp;Kernel:</source>
1407         <translation></translation>
1408     </message>
1409     <message>
1410         <location filename="unetbootin.ui" line="296"/>
1411         <source>Init&amp;rd:</source>
1412         <translation></translation>
1413     </message>
1414     <message>
1415         <location filename="unetbootin.ui" line="229"/>
1416         <source>&amp;Options:</source>
1417         <translation></translation>
1418     </message>
1419 </context>
1420 <context>
1421     <name>uninstaller</name>
1422     <message>
1423         <location filename="main.cpp" line="156"/>
1424         <source>Uninstallation Complete</source>
1425         <translation>Az eltávolítás elkészült</translation>
1426     </message>
1427     <message>
1428         <location filename="main.cpp" line="157"/>
1429         <source>%1 has been uninstalled.</source>
1430         <translation>A(z) %1 el lett távolítva.</translation>
1431     </message>
1432     <message>
1433         <location filename="main.cpp" line="318"/>
1434         <source>Must run as root</source>
1435         <translation>Adminisztrátorként kell futnia</translation>
1436     </message>
1437     <message>
1438         <location filename="main.cpp" line="320"/>
1439         <source>%2 must be run as root. Close it, and re-run using either:&lt;br/&gt;&lt;b&gt;sudo %1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;or:&lt;br/&gt;&lt;b&gt;su -c &apos;%1&apos;&lt;/b&gt;</source>
1440         <translation>A(z) %2 adminisztrátorként kell hogy fusson. Zárja be és indítsa el újból az alábbi parancsok egyikével: &lt;br/&gt;&lt;b&gt;sudo %1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt; vagy: &lt;br/&gt;&lt;b&gt;su -c &apos;%1&apos;&lt;/b&gt;</translation>
1441     </message>
1442     <message>
1443         <location filename="main.cpp" line="342"/>
1444         <source>%1 Uninstaller</source>
1445         <translation>%1 eltávolító</translation>
1446     </message>
1447     <message>
1448         <location filename="main.cpp" line="343"/>
1449         <source>%1 is currently installed. Remove the existing version?</source>
1450         <translation>A(z) %1 jelenleg telepítve van. Eltávolítja a meglévő verziót?</translation>
1451     </message>
1452 </context>
1453 </TS>