updated elive mirror list and added stable option
[unetbootin:unetbootin.git] / src / unetbootin / unetbootin_cs.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="cs_CZ">
4 <context>
5     <name></name>
6     <message>
7         <source></source>
8         <translation>Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
9 Report-Msgid-Bugs-To: 
10 POT-Creation-Date: 2010-06-19 01:22-0700
11 PO-Revision-Date: 2010-06-16 03:29+0000
12 Last-Translator: Vojtěch Trefný &lt;vojtech.trefny@gmail.com&gt;
13 Language-Team: LANGUAGE &lt;LL@li.org&gt;
14 MIME-Version: 1.0
15 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
16 Content-Transfer-Encoding: 8bit
17 X-Launchpad-Export-Date: 2010-06-20 22:16+0000
18 X-Generator: Launchpad (build Unknown)
19 </translation>
20     </message>
21     <message>
22         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2 bytes</source>
23         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Staženo:&lt;/b&gt; %1 z %2 bajtů</translation>
24     </message>
25     <message>
26         <source>Diskimage</source>
27         <translation type="obsolete">Obraz disku</translation>
28     </message>
29     <message>
30         <source>Distribution</source>
31         <translation type="obsolete">Distribuce</translation>
32     </message>
33     <message>
34         <source>Custom</source>
35         <translation type="obsolete">Vlastní</translation>
36     </message>
37     <message>
38         <source>UNetbootin</source>
39         <translation type="obsolete">UNetbootin</translation>
40     </message>
41     <message>
42         <source>Drive:</source>
43         <translation type="obsolete">Zařízení:</translation>
44     </message>
45     <message>
46         <source>Type:</source>
47         <translation type="obsolete">Typ:</translation>
48     </message>
49     <message>
50         <source>Options:</source>
51         <translation type="obsolete">Volby:</translation>
52     </message>
53     <message>
54         <source>Initrd:</source>
55         <translation type="obsolete">Initrd:</translation>
56     </message>
57     <message>
58         <source>Kernel:</source>
59         <translation type="obsolete">Jádro:</translation>
60     </message>
61     <message>
62         <source>Show All Drives (Use with Care)</source>
63         <translation type="obsolete">Zobrazit všechna zařízení (používejte opatrně)</translation>
64     </message>
65     <message>
66         <source>Format Drive (Wipes Out Data)</source>
67         <translation type="obsolete">Formátovat zařízení (zničí všechna data)</translation>
68     </message>
69     <message>
70         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ubuntu is a user-friendly Debian-based distribution. It is currently the most popular Linux desktop distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives.</source>
71         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu.cz/&quot;&gt;http://www.ubuntu.cz&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Ubuntu je uživatelsky přívětivá distribuce založená na Debianu. V současnosti se jedná o nejpopulárnější distribuci.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace. Verze NetInstall umožňuje instalaci přes FTP, alternativně můžete nainstalovat Kubuntu, Xubuntu nebo jiné oficální deriváty Ubuntu.</translation>
72     </message>
73     <message>
74         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Arch Linux is a lightweight distribution optimized for speed and flexibility.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for installation over the internet (FTP). If interested in a LiveUSB version, see FaunOS.</source>
75         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Arch Linux je rychlá a flexibilní distribuce. &lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt;Výchozí verze umoňuje instalaci přes FTP. Pro LIveUSB verzi navštivte FaunOS.</translation>
76     </message>
77     <message>
78         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode. The Unstable version does not support Hard Drive installations, though the &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;Stable version&lt;/a&gt; (not freely downloadable) does.</source>
79         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Elive je distribuce založená na Debianu, která staví na pracovním prostředí Enlightenment.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) umožňuje práci se systémem bez jeho instalace. Verze Unstable neumožňuje instalaci na pevný disk. To umožňuje &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;verze Stable&lt;/a&gt; (není zdarma ke stažení).</translation>
80     </message>
81     <message>
82         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&quot;&gt;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; BackTrack is a distribution focused on network analysis and penetration testing.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; BackTrack is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
83         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&quot;&gt;http://www.remote-exploit.org/backtrack.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; BackTrack je distribuce zaměřená na síťovou analýzu a bezpečnostní testování.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; BackTrack funguje jako živý (live) systém a nevyžaduje instalaci.</translation>
84     </message>
85     <message>
86         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.faunos.com/&quot;&gt;http://www.faunos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FaunOS is a distribution based on Arch Linux.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
87         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.faunos.com/&quot;&gt;http://www.faunos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FaunOSje distribuce založená na Arch Linuxu.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
88     </message>
89     <message>
90         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kubuntu.org/&quot;&gt;http://www.kubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the KDE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Xubuntu and other official Ubuntu derivatives.</source>
91         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kubuntu.org/&quot;&gt;http://www.kubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Kubuntu je oficiální derivát s grafickým prostředím KDE.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace. Verze NetInstall umožňuje instalaci přes FTP, alternativně můžete nainstalovat Xubuntu nebo jiné oficální deriváty Ubuntu.</translation>
92     </message>
93     <message>
94         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.debian.org/&quot;&gt;http://www.debian.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Debian is a community-developed Linux distribution that supports a wide variety of architectures and offers a large repository of packages.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP.</source>
95         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.debian.org/&quot;&gt;http://www.debian.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Debian je komunitně vyvíjená linuxová distribuce s podporou mnoha architektur a rozsáhlým repozitářem.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace. Verze NetInstall umožňuje instalaci přes FTP.</translation>
96     </message>
97     <message>
98         <source>&lt;b&gt;Extracting compressed iso:&lt;/b&gt; %1</source>
99         <comment>#1</comment>
100         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Rozbalování ISO obrazu:&lt;/b&gt; %1</translation>
101     </message>
102     <message>
103         <source>Extracting files, please wait...</source>
104         <comment>#2</comment>
105         <translation type="obsolete">Rozbalování souborů, prosíme čekejte...</translation>
106     </message>
107     <message>
108         <source>&lt;b&gt;Archive:&lt;/b&gt; %1</source>
109         <comment>#3</comment>
110         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Archiv:&lt;/b&gt; %1</translation>
111     </message>
112     <message>
113         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt;</source>
114         <comment>#4</comment>
115         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zdroj:&lt;/b&gt;</translation>
116     </message>
117     <message>
118         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</source>
119         <comment>#5</comment>
120         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cíl:&lt;/b&gt;</translation>
121     </message>
122     <message>
123         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; 0 of %1 files</source>
124         <comment>#6</comment>
125         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Rozbaleno:&lt;/b&gt; 0 z %1 souborů</translation>
126     </message>
127     <message>
128         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; %1 (%2)</source>
129         <comment>#7</comment>
130         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zdroj:&lt;/b&gt; %1 (%2)</translation>
131     </message>
132     <message>
133         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</source>
134         <comment>#8</comment>
135         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cíl:&lt;/b&gt; %1%2</translation>
136     </message>
137     <message>
138         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; %1 of %2 files</source>
139         <comment>#9</comment>
140         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Rozbaleno:&lt;/b&gt; %1 z %2 souborů</translation>
141     </message>
142     <message>
143         <source>Downloading files, please wait...</source>
144         <comment>#10</comment>
145         <translation type="obsolete">Stahhování souborů, prosíme čekejte...</translation>
146     </message>
147     <message>
148         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
149         <comment>#11</comment>
150         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zdroj:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
151     </message>
152     <message>
153         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</source>
154         <comment>#12</comment>
155         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Cíl:&lt;/b&gt; %1</translation>
156     </message>
157     <message>
158         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
159         <comment>#13</comment>
160         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Staženo:&lt;/b&gt; 0 bytes</translation>
161     </message>
162     <message>
163         <source>USB Drive</source>
164         <comment>#14</comment>
165         <translation type="obsolete">Mechanika USB</translation>
166     </message>
167     <message>
168         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2 bytes</source>
169         <comment>#15</comment>
170         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Staženo:&lt;/b&gt; %1 z %2 bajtů</translation>
171     </message>
172     <message>
173         <source>Searching in &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
174         <comment>#16</comment>
175         <translation type="obsolete">Vyhledávání &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
176     </message>
177     <message>
178         <source>%1/%2 matches in &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</source>
179         <comment>#17</comment>
180         <translation type="obsolete">%1/%2 suhlasí s &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</translation>
181     </message>
182     <message>
183         <source>%1 not found</source>
184         <comment>#18</comment>
185         <translation type="obsolete">%1 nenalezen</translation>
186     </message>
187     <message>
188         <source>Hard Disk</source>
189         <comment>#20</comment>
190         <translation type="obsolete">Pevný disk</translation>
191     </message>
192     <message>
193         <source>Floppy</source>
194         <comment>#21</comment>
195         <translation type="obsolete">Disketa</translation>
196     </message>
197     <message>
198         <source>ISO</source>
199         <comment>#22</comment>
200         <translation type="obsolete">ISO</translation>
201     </message>
202     <message>
203         <source>After rebooting, select the </source>
204         <comment>#23</comment>
205         <translation type="obsolete">Po restartu zvolte </translation>
206     </message>
207     <message>
208         <source>After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1
209 Reboot now?</source>
210         <comment>#24</comment>
211         <translation type="obsolete">Po restartu zvolte v BIOSu možnost zavádění systému z USB. %1
212 Restartovat nyní</translation>
213     </message>
214     <message>
215         <source>Hard Disk</source>
216         <comment>unetbootin#6</comment>
217         <translation type="obsolete">Pevný disk</translation>
218     </message>
219     <message>
220         <source>USB Drive</source>
221         <comment>unetbootin#7</comment>
222         <translation type="obsolete">Mechanika USB</translation>
223     </message>
224     <message>
225         <source>ISO</source>
226         <comment>unetbootin#8</comment>
227         <translation type="obsolete">ISO</translation>
228     </message>
229     <message>
230         <source>Floppy</source>
231         <comment>unetbootin#9</comment>
232         <translation type="obsolete">Disketa</translation>
233     </message>
234     <message>
235         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xubuntu.org/&quot;&gt;http://www.xubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Xubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the XFCE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives.</source>
236         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xubuntu.org/&quot;&gt;http://www.xubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Xubuntu je oficiální derivát Ubuntu, který přináší prostředí XFCE.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace. Verze NetInstall umožňuje instalaci přes FTP, alternativně můžete nainstalovat Kubuntu nebo jiné oficální deriváty Ubuntu.</translation>
237     </message>
238     <message>
239         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&quot;&gt;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Super Ubuntu is an unofficial derivative of Ubuntu which includes additional software by default. Requires a 2GB USB drive to install.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
240         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&quot;&gt;http://hacktolive.org/wiki/Super_Ubuntu&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Super Ubuntu je neoficiální derivát Ubuntu, který přináší rozšířenou nabídku softwaru. Je vyžadován alespoň 2GB USB flash disk.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
241     </message>
242 </context>
243 <context>
244     <name>QObject</name>
245     <message>
246         <location filename="main.cpp" line="266"/>
247         <source>LeftToRight</source>
248         <translation>LeftToRight</translation>
249     </message>
250 </context>
251 <context>
252     <name>unetbootin</name>
253     <message>
254         <location filename="unetbootin.cpp" line="189"/>
255         <location filename="unetbootin.cpp" line="261"/>
256         <location filename="unetbootin.cpp" line="262"/>
257         <location filename="unetbootin.cpp" line="329"/>
258         <location filename="unetbootin.cpp" line="450"/>
259         <location filename="unetbootin.cpp" line="543"/>
260         <location filename="unetbootin.cpp" line="2973"/>
261         <location filename="unetbootin.cpp" line="2986"/>
262         <location filename="unetbootin.cpp" line="3144"/>
263         <location filename="unetbootin.cpp" line="3599"/>
264         <source>Hard Disk</source>
265         <translation>Pevný disk</translation>
266     </message>
267     <message>
268         <location filename="unetbootin.cpp" line="190"/>
269         <location filename="unetbootin.cpp" line="244"/>
270         <location filename="unetbootin.cpp" line="258"/>
271         <location filename="unetbootin.cpp" line="259"/>
272         <location filename="unetbootin.cpp" line="331"/>
273         <location filename="unetbootin.cpp" line="454"/>
274         <location filename="unetbootin.cpp" line="548"/>
275         <location filename="unetbootin.cpp" line="620"/>
276         <location filename="unetbootin.cpp" line="636"/>
277         <location filename="unetbootin.cpp" line="890"/>
278         <location filename="unetbootin.cpp" line="1421"/>
279         <location filename="unetbootin.cpp" line="1483"/>
280         <location filename="unetbootin.cpp" line="2306"/>
281         <location filename="unetbootin.cpp" line="2348"/>
282         <location filename="unetbootin.cpp" line="2977"/>
283         <location filename="unetbootin.cpp" line="3002"/>
284         <location filename="unetbootin.cpp" line="3148"/>
285         <location filename="unetbootin.cpp" line="3603"/>
286         <source>USB Drive</source>
287         <translation>Mechanika USB</translation>
288     </message>
289     <message>
290         <location filename="unetbootin.cpp" line="191"/>
291         <location filename="unetbootin.cpp" line="208"/>
292         <location filename="unetbootin.cpp" line="209"/>
293         <location filename="unetbootin.cpp" line="297"/>
294         <location filename="unetbootin.cpp" line="571"/>
295         <location filename="unetbootin.cpp" line="572"/>
296         <location filename="unetbootin.cpp" line="3050"/>
297         <source>ISO</source>
298         <translation>ISO</translation>
299     </message>
300     <message>
301         <location filename="unetbootin.cpp" line="192"/>
302         <location filename="unetbootin.cpp" line="204"/>
303         <location filename="unetbootin.cpp" line="205"/>
304         <location filename="unetbootin.cpp" line="302"/>
305         <location filename="unetbootin.cpp" line="576"/>
306         <location filename="unetbootin.cpp" line="577"/>
307         <location filename="unetbootin.cpp" line="3042"/>
308         <source>Floppy</source>
309         <translation>Disketa</translation>
310     </message>
311     <message>
312         <location filename="unetbootin.cpp" line="222"/>
313         <location filename="unetbootin.cpp" line="226"/>
314         <location filename="unetbootin.cpp" line="230"/>
315         <location filename="unetbootin.cpp" line="234"/>
316         <location filename="unetbootin.cpp" line="240"/>
317         <location filename="unetbootin.cpp" line="252"/>
318         <source>either</source>
319         <translation>oba</translation>
320     </message>
321     <message>
322         <location filename="unetbootin.cpp" line="568"/>
323         <source>Open Disk Image File</source>
324         <translation>Vybrat soubor s obrazem disku</translation>
325     </message>
326     <message>
327         <location filename="unetbootin.cpp" line="568"/>
328         <location filename="unetbootin.cpp" line="586"/>
329         <location filename="unetbootin.cpp" line="594"/>
330         <location filename="unetbootin.cpp" line="602"/>
331         <source>All Files (*)</source>
332         <translation></translation>
333     </message>
334     <message>
335         <location filename="unetbootin.cpp" line="586"/>
336         <source>Open Kernel File</source>
337         <translation>Vybrat soubor s jádrem</translation>
338     </message>
339     <message>
340         <location filename="unetbootin.cpp" line="594"/>
341         <source>Open Initrd File</source>
342         <translation>Vybrat soubor initrd</translation>
343     </message>
344     <message>
345         <location filename="unetbootin.cpp" line="602"/>
346         <source>Open Bootloader Config File</source>
347         <translation>Vybrat soubor s nastavením zavaděče</translation>
348     </message>
349     <message>
350         <location filename="unetbootin.cpp" line="624"/>
351         <source>Insert a USB flash drive</source>
352         <translation>Vložte USB flash disk</translation>
353     </message>
354     <message>
355         <location filename="unetbootin.cpp" line="625"/>
356         <source>No USB flash drives were found. If you have already inserted a USB drive, try reformatting it as FAT32.</source>
357         <translation>Žádné USB flash disky nebyly nalezeny. Pokud jste USB disk již vložili, zkuste jej naformátovat na FAT32.</translation>
358     </message>
359     <message>
360         <location filename="unetbootin.cpp" line="640"/>
361         <source>%1 not mounted</source>
362         <translation>%1 nepřipojen</translation>
363     </message>
364     <message>
365         <location filename="unetbootin.cpp" line="641"/>
366         <source>You must first mount the USB drive %1 to a mountpoint. Most distributions will do this automatically after you remove and reinsert the USB drive.</source>
367         <translation>Napřed je třeba připojit USB zařízení %1. Většina distribucí to provede automaticky po odpojení a opětovném připojení zařízení.</translation>
368     </message>
369     <message>
370         <location filename="unetbootin.cpp" line="656"/>
371         <source>Select a distro</source>
372         <translation>Vyberte distribuci</translation>
373     </message>
374     <message>
375         <location filename="unetbootin.cpp" line="657"/>
376         <source>You must select a distribution to load.</source>
377         <translation>Pro spuštění musíte vybrat distribuci</translation>
378     </message>
379     <message>
380         <location filename="unetbootin.cpp" line="671"/>
381         <source>Select a disk image file</source>
382         <translation>Vyberte soubor s obrazem disku</translation>
383     </message>
384     <message>
385         <location filename="unetbootin.cpp" line="672"/>
386         <source>You must select a disk image file to load.</source>
387         <translation>Pro spuštění musíte vybrat obraz disku.</translation>
388     </message>
389     <message>
390         <location filename="unetbootin.cpp" line="686"/>
391         <source>Select a kernel and/or initrd file</source>
392         <translation>Vyberte jádro a/nebo soubor initrd</translation>
393     </message>
394     <message>
395         <location filename="unetbootin.cpp" line="687"/>
396         <source>You must select a kernel and/or initrd file to load.</source>
397         <translation>Pro spuštění musíte vybrat jádro a/nebo soubor initrd.</translation>
398     </message>
399     <message>
400         <location filename="unetbootin.cpp" line="701"/>
401         <source>Diskimage file not found</source>
402         <translation>Soubor obrazu disku nebyl nalezen</translation>
403     </message>
404     <message>
405         <location filename="unetbootin.cpp" line="702"/>
406         <source>The specified diskimage file %1 does not exist.</source>
407         <translation>Uvedený obraz disku %1 neexistuje.</translation>
408     </message>
409     <message>
410         <location filename="unetbootin.cpp" line="716"/>
411         <source>Kernel file not found</source>
412         <translation>Soubor s jádrem nebyl nalezen</translation>
413     </message>
414     <message>
415         <location filename="unetbootin.cpp" line="717"/>
416         <source>The specified kernel file %1 does not exist.</source>
417         <translation>Uvedený soubor s jádrem %1 neexistuje.</translation>
418     </message>
419     <message>
420         <location filename="unetbootin.cpp" line="731"/>
421         <source>Initrd file not found</source>
422         <translation>Soubor initrd nebyl nalezen</translation>
423     </message>
424     <message>
425         <location filename="unetbootin.cpp" line="732"/>
426         <source>The specified initrd file %1 does not exist.</source>
427         <translation>Uvedený soubor s initrd %1 neexistuje.</translation>
428     </message>
429     <message>
430         <location filename="unetbootin.cpp" line="836"/>
431         <source>%1 exists, overwrite?</source>
432         <translation>%1 již existuje, přepsat?</translation>
433     </message>
434     <message>
435         <location filename="unetbootin.cpp" line="837"/>
436         <source>The file %1 already exists. Press &apos;Yes to All&apos; to overwrite it and not be prompted again, &apos;Yes&apos; to overwrite files on an individual basis, and &apos;No&apos; to retain your existing version. If in doubt, press &apos;Yes to All&apos;.</source>
437         <translation>Soubor %1 již existuje. Zvolte &apos;Ano všem&apos; pro jeho přepsání a přepsání dalších bez ptaní, &apos;Ano&apos; pro přepsání souboru a &apos;Ne&apos; pro zachování současné verze. Pokud nevíte, zvolte &apos;Ano všem&apos;.</translation>
438     </message>
439     <message>
440         <location filename="unetbootin.cpp" line="863"/>
441         <source>%1 is out of space, abort installation?</source>
442         <translation>V %1 není dostatek místa, přerušit instalaci?</translation>
443     </message>
444     <message>
445         <location filename="unetbootin.cpp" line="864"/>
446         <source>The directory %1 is out of space. Press &apos;Yes&apos; to abort installation, &apos;No&apos; to ignore this error and attempt to continue installation, and &apos;No to All&apos; to ignore all out-of-space errors.</source>
447         <translation>V adresáři %1 není dostatek místa. Pro přerušení instalace zvolte &apos;Ano&apos;, pro ignorování této chyba a pokračování instalace zvolte &apos;Ne&apos; a pro ignorování všech chyb o nedostatku místa &apos;Ne všem&apos;.</translation>
448     </message>
449     <message>
450         <location filename="unetbootin.cpp" line="958"/>
451         <source>Locating kernel file in %1</source>
452         <translation>Hledání souboru s jádrem v %1</translation>
453     </message>
454     <message>
455         <location filename="unetbootin.cpp" line="999"/>
456         <source>Copying kernel file from %1</source>
457         <translation>Kopírování souboru s jádrem z %1</translation>
458     </message>
459     <message>
460         <location filename="unetbootin.cpp" line="1005"/>
461         <source>Locating initrd file in %1</source>
462         <translation>Hledání souboru initrd v %1</translation>
463     </message>
464     <message>
465         <location filename="unetbootin.cpp" line="1046"/>
466         <source>Copying initrd file from %1</source>
467         <translation>Kopírování souboru initrd z %1</translation>
468     </message>
469     <message>
470         <location filename="unetbootin.cpp" line="1052"/>
471         <location filename="unetbootin.cpp" line="1112"/>
472         <source>Extracting bootloader configuration</source>
473         <translation>Rozbalování nastavení zavaděče</translation>
474     </message>
475     <message>
476         <location filename="unetbootin.cpp" line="1327"/>
477         <location filename="unetbootin.cpp" line="1353"/>
478         <source>&lt;b&gt;Extracting compressed iso:&lt;/b&gt; %1</source>
479         <translation>&lt;b&gt;Rozbaluji ISO obraz:&lt;/b&gt; %1</translation>
480     </message>
481     <message>
482         <location filename="unetbootin.cpp" line="1582"/>
483         <source>Copying file, please wait...</source>
484         <translation>Kopírování souboru, prosím čekejte...</translation>
485     </message>
486     <message>
487         <location filename="unetbootin.cpp" line="1585"/>
488         <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
489         <translation>&lt;b&gt;Zkopírováno:&lt;/b&gt; 0 bytů</translation>
490     </message>
491     <message>
492         <location filename="unetbootin.cpp" line="2400"/>
493         <source>&lt;b&gt;Copied:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
494         <translation>&lt;b&gt;Zkopírováno:&lt;/b&gt; %1 z %2</translation>
495     </message>
496     <message>
497         <location filename="unetbootin.cpp" line="1623"/>
498         <source>Extracting files, please wait...</source>
499         <translation>Rozbaluji soubory, čekejte prosím...</translation>
500     </message>
501     <message>
502         <location filename="unetbootin.cpp" line="1624"/>
503         <source>&lt;b&gt;Archive:&lt;/b&gt; %1</source>
504         <translation>&lt;b&gt;Archiv:&lt;/b&gt; %1</translation>
505     </message>
506     <message>
507         <location filename="unetbootin.cpp" line="1625"/>
508         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt;</source>
509         <translation>&lt;b&gt;Zdroj:&lt;/b&gt;</translation>
510     </message>
511     <message>
512         <location filename="unetbootin.cpp" line="1626"/>
513         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt;</source>
514         <translation>&lt;b&gt;Cíl:&lt;/b&gt;</translation>
515     </message>
516     <message>
517         <location filename="unetbootin.cpp" line="1627"/>
518         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; 0 of %1 files</source>
519         <translation>&lt;b&gt;Rozbaleno:&lt;/b&gt; 0 z %1 souborů</translation>
520     </message>
521     <message>
522         <location filename="unetbootin.cpp" line="1630"/>
523         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; %1 (%2)</source>
524         <translation>&lt;b&gt;Zdroj:&lt;/b&gt; %1 (%2)</translation>
525     </message>
526     <message>
527         <location filename="unetbootin.cpp" line="1631"/>
528         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1%2</source>
529         <translation>&lt;b&gt;Cíl:&lt;/b&gt; %1%2</translation>
530     </message>
531     <message>
532         <location filename="unetbootin.cpp" line="1632"/>
533         <source>&lt;b&gt;Extracted:&lt;/b&gt; %1 of %2 files</source>
534         <translation>&lt;b&gt;Rozbaleno:&lt;/b&gt; %1 z %2 souborů</translation>
535     </message>
536     <message>
537         <location filename="unetbootin.cpp" line="2290"/>
538         <source>Downloading files, please wait...</source>
539         <translation>Stahuji soubory, čekejte prosím...</translation>
540     </message>
541     <message>
542         <location filename="unetbootin.cpp" line="1583"/>
543         <location filename="unetbootin.cpp" line="2291"/>
544         <source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
545         <translation>&lt;b&gt;Zdroj:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
546     </message>
547     <message>
548         <location filename="unetbootin.cpp" line="1584"/>
549         <location filename="unetbootin.cpp" line="2292"/>
550         <source>&lt;b&gt;Destination:&lt;/b&gt; %1</source>
551         <translation>&lt;b&gt;Cíl:&lt;/b&gt; %1</translation>
552     </message>
553     <message>
554         <location filename="unetbootin.cpp" line="2293"/>
555         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; 0 bytes</source>
556         <translation>&lt;b&gt;Staženo:&lt;/b&gt; 0 bajtů</translation>
557     </message>
558     <message>
559         <location filename="unetbootin.cpp" line="2370"/>
560         <location filename="unetbootin.cpp" line="2385"/>
561         <source>&lt;b&gt;Downloaded:&lt;/b&gt; %1 of %2</source>
562         <translation>&lt;b&gt;Staženo:&lt;/b&gt; %1 z %2</translation>
563     </message>
564     <message>
565         <location filename="unetbootin.cpp" line="2476"/>
566         <source>Searching in &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</source>
567         <translation>Vyhledávání &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;</translation>
568     </message>
569     <message>
570         <location filename="unetbootin.cpp" line="2480"/>
571         <source>%1/%2 matches in &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</source>
572         <translation>%1/%2 souhlasí s &lt;a href=&quot;%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;</translation>
573     </message>
574     <message>
575         <location filename="unetbootin.cpp" line="2665"/>
576         <source>%1 not found</source>
577         <translation>%1 nenalezeno</translation>
578     </message>
579     <message>
580         <location filename="unetbootin.cpp" line="2666"/>
581         <source>%1 not found. This is required for %2 install mode.
582 Install the &quot;%3&quot; package or your distribution&apos;s equivalent.</source>
583         <translation>%1 nebylo nenalezeno. Toto je třeba pro %2 instalační režimy.
584 Nainstalujte balík &quot;%3&quot; nebo ekvivalent pro vaši distribuci.</translation>
585     </message>
586     <message>
587         <location filename="unetbootin.cpp" line="2955"/>
588         <source>(Current)</source>
589         <translation>(Aktuální)</translation>
590     </message>
591     <message>
592         <location filename="unetbootin.cpp" line="2956"/>
593         <source>(Done)</source>
594         <translation>(Hotovo)</translation>
595     </message>
596     <message>
597         <location filename="unetbootin.cpp" line="3223"/>
598         <source>Configuring grub2 on %1</source>
599         <translation>Nastavuji grub2 na %1</translation>
600     </message>
601     <message>
602         <location filename="unetbootin.cpp" line="3235"/>
603         <source>Configuring grldr on %1</source>
604         <translation>Nastavuji grldr na %1</translation>
605     </message>
606     <message>
607         <location filename="unetbootin.cpp" line="3263"/>
608         <source>Configuring grub on %1</source>
609         <translation>Nastavuji grub na %1</translation>
610     </message>
611     <message>
612         <location filename="unetbootin.cpp" line="3448"/>
613         <source>Installing syslinux to %1</source>
614         <translation>Instaluji syslinux na %1</translation>
615     </message>
616     <message>
617         <location filename="unetbootin.cpp" line="3483"/>
618         <source>Installing extlinux to %1</source>
619         <translation>Instaluji extlinux na %1</translation>
620     </message>
621     <message>
622         <location filename="unetbootin.cpp" line="3589"/>
623         <source>Syncing filesystems</source>
624         <translation>Synchronizuji souborové systémy</translation>
625     </message>
626     <message>
627         <location filename="unetbootin.cpp" line="3601"/>
628         <source>After rebooting, select the </source>
629         <translation>Po restartu zvolte </translation>
630     </message>
631     <message>
632         <location filename="unetbootin.cpp" line="3605"/>
633         <source>After rebooting, select the USB boot option in the BIOS boot menu.%1
634 Reboot now?</source>
635         <translation>Po restartu zvolte v BIOSu možnost zavádění systému z USB. %1
636 Restartovat nyní</translation>
637     </message>
638     <message>
639         <location filename="distrolst.cpp" line="27"/>
640         <source>
641 *IMPORTANT* Before rebooting, place an Ubuntu alternate (not desktop) install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive. These can be obtained from cdimage.ubuntu.com</source>
642         <translation>
643 *DŮLEŽITÉ* Před restartováním umístěte ISO soubor Ubuntu alternate CD (ne desktop) do kořenové složky vašeho pevného nebo USB disku. Alternate CD můžete stáhnout z cdimage.ubuntu.com</translation>
644     </message>
645     <message>
646         <location filename="distrolst.cpp" line="219"/>
647         <source>
648 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;mirrors.kernel.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/centos/%1/os/%2&apos; when asked for the folder.</source>
649         <translation>
650 *DŮLEŽITÉ* Po restartu ignorujte všechna chybová hlášení a pokud jste vyzvání k vložení CD, zvolte zpět, běžte do hlavní nabídky a vyberte &apos;Zahájit instalaci&apos;, jako zdroj vyberte &apos;Síť&apos;, jako protokol zvolte &apos;HTTP&apos;, při výzvě k zadání serveru zadejte &apos;mirrors.kernel.org&apos; a při dotazu na adresář zadejte &apos;/centos/%1/os/%2&apos;.</translation>
651     </message>
652     <message>
653         <location filename="distrolst.cpp" line="275"/>
654         <source>
655 *IMPORTANT* Before rebooting, place a Debian install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive. These can be obtained from cdimage.debian.org</source>
656         <translation>
657 *DŮLEŽITÉ* Před restartováním umístěte instalační ISO Debianu do kořenové složky vašeho pevného nebo USB disku. Alternate CD můžete stáhnout z cdimage.debian.org</translation>
658     </message>
659     <message>
660         <location filename="distrolst.cpp" line="364"/>
661         <source>
662 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos; when asked for the folder.</source>
663         <translation>
664 *DŮLEŽITÉ* Po restartu ignorujte všechna chybová hlášení a pokud jste vyzvání k vložení CD, zvolte zpět, běžte do hlavní nabídky a vyberte &apos;Zahájit instalaci&apos;, jako zdroj vyberte &apos;Síť&apos;, jako protokol zvolte &apos;HTTP&apos;, při výzvě k zadání serveru zadejte &apos;download.fedora.redhat.com&apos; a při dotazu na adresář zadejte &apos;/pub/fedora/linux/development/%1/os&apos;.</translation>
665     </message>
666     <message>
667         <location filename="distrolst.cpp" line="370"/>
668         <source>
669 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.fedora.redhat.com&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos; when asked for the folder.</source>
670         <translation>
671 *DŮLEŽITÉ* Po restartu ignorujte všechna chybová hlášení a pokud jste vyzvání k vložení CD, zvolte zpět, běžte do hlavní nabídky a vyberte &apos;Zahájit instalaci&apos;, jako zdroj vyberte &apos;Síť&apos;, jako protokol zvolte &apos;HTTP&apos;, při výzvě k zadání serveru zadejte &apos;download.fedora.redhat.com&apos; a při dotazu na adresář zadejte &apos;/pub/fedora/linux/releases/%1/Fedora/%2/os&apos;.</translation>
672     </message>
673     <message>
674         <location filename="distrolst.cpp" line="730"/>
675         <source>
676 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/factory/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
677         <translation>
678 *DŮLEŽITÉ* Po restartu ignorujte všechna chybová hlášení a pokud jste vyzvání k vložení CD, zvolte zpět, běžte do hlavní nabídky a vyberte &apos;Zahájit instalaci&apos;, jako zdroj vyberte &apos;Síť&apos;, jako protokol zvolte &apos;HTTP&apos;, při výzvě k zadání serveru zadejte &apos;download.opensuse.org&apos; a při dotazu na adresář zadejte &apos;/factory/repo/oss&apos;.</translation>
679     </message>
680     <message>
681         <location filename="distrolst.cpp" line="736"/>
682         <source>
683 *IMPORTANT* After rebooting, ignore any error messages and select back if prompted for a CD, then go to the main menu, select the &apos;Start Installation&apos; option, choose &apos;Network&apos; as the source, choose &apos;HTTP&apos; as the protocol, enter &apos;download.opensuse.org&apos; when prompted for a server, and enter &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos; when asked for the folder.</source>
684         <translation>
685 *DŮLEŽITÉ* Po restartu ignorujte všechna chybová hlášení a pokud jste vyzvání k vložení CD, zvolte zpět, běžte do hlavní nabídky a vyberte &apos;Zahájit instalaci&apos;, jako zdroj vyberte &apos;Síť&apos;, jako protokol zvolte &apos;HTTP&apos;, při výzvě k zadání serveru zadejte &apos;download.opensuse.org&apos; a při dotazu na adresář zadejte &apos;/distribution/%1/repo/oss&apos;.</translation>
686     </message>
687     <message>
688         <location filename="distrover.cpp" line="21"/>
689         <location filename="unetbootin.cpp" line="652"/>
690         <source>== Select Distribution ==</source>
691         <translation></translation>
692     </message>
693     <message>
694         <location filename="distrover.cpp" line="21"/>
695         <location filename="distrover.cpp" line="25"/>
696         <source>== Select Version ==</source>
697         <translation></translation>
698     </message>
699     <message>
700         <location filename="distrover.cpp" line="22"/>
701         <source>Welcome to &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;, the Universal Netboot Installer. Usage:&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Select a distribution and version to download from the list above, or manually specify files to load below.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Select an installation type, and press OK to begin installing.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</source>
702         <translation>Vítá vás &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;, Universal Netboot Installer. Použití:&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Ze seznamu nahoře vyberte distribuci a verzi ke stažení, nebo ručně zvolte potřebné soubory níže.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vyberte typ instalace a k zahájení klikněte na OK.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</translation>
703     </message>
704     <message>
705         <location filename="distrover.cpp" line="27"/>
706         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Arch Linux is a lightweight distribution optimized for speed and flexibility.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for installation over the internet (FTP).</source>
707         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.archlinux.org/&quot;&gt;http://www.archlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt;  Arch Linux je nenáročná distribuce vyladěná pro rychlost a flexibilitu.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Instalace:&lt;/b&gt; Výchozí verze umožňuje instalaci přes Internet (FTP).</translation>
708     </message>
709     <message>
710         <location filename="distrover.cpp" line="33"/>
711         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.backtrack-linux.org/&quot;&gt;http://www.backtrack-linux.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; BackTrack is a distribution focused on network analysis and penetration testing.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; BackTrack is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
712         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.backtrack-linux.org/&quot;&gt;http://www.backtrack-linux.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; BackTrack je distribuce zaměřená na analýzu sítí a bezpečnostní testy.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; BackTrack funguje jako živý (live) systém a nevyžaduje instalaci.</translation>
713     </message>
714     <message>
715         <location filename="distrover.cpp" line="38"/>
716         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.centos.org/&quot;&gt;http://www.centos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; CentOS is a free Red Hat Enterprise Linux clone.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
717         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.centos.org/&quot;&gt;http://www.centos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; CentOS je bezplatný klon Red Hat Enterprise Linux.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Standardní verze nabízí jak instalaci přes internet (FTP), tak offline instalaci za pomocí dříve získaných ISO obrazů.</translation>
718     </message>
719     <message>
720         <location filename="distrover.cpp" line="43"/>
721         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://clonezilla.org/&quot;&gt;http://clonezilla.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; CloneZilla is a distribution used for disk backup and imaging.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; CloneZilla is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
722         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://clonezilla.org/&quot;&gt;http://clonezilla.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; CloneZilla je distribuce určená pro snadné zálohování.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; CloneZilla funguje jako živý (live) systém a nevyžaduje instalaci.</translation>
723     </message>
724     <message>
725         <location filename="distrover.cpp" line="48"/>
726         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://damnsmalllinux.org/&quot;&gt;http://damnsmalllinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Damn Small Linux is a minimalist distribution designed for older computers.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.</source>
727         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://damnsmalllinux.org/&quot;&gt;http://damnsmalllinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Damn Small Linuxje minimalistická distribuce určená pro starší počítače.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Spustitelná verze načte celý systém do RAM odkud je následně zaveden, instalace tedy není nutná, ale je možná.</translation>
728     </message>
729     <message>
730         <location filename="distrover.cpp" line="53"/>
731         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.debian.org/&quot;&gt;http://www.debian.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Debian is a community-developed Linux distribution that supports a wide variety of architectures and offers a large repository of packages.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The NetInstall version allows for installation over FTP. If you would like to use a pre-downloaded install iso, use the HdMedia option, and then place the install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
732         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.debian.org/&quot;&gt;http://www.debian.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Debian je komunitně vyvíjená linuxová distribuce podporující širokou škálu architektur, nabízející obrovský repozitář balíků.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; NetInstall verze umožňuje instalaci přes FTP. Přejete-li si použít předem stažený instalační obraz, zvolte možnost HdMedia, pak vložte instalační ISO soubor do kořenové složky vašeho harddisku nebo USB disku</translation>
733     </message>
734     <message>
735         <location filename="distrover.cpp" line="59"/>
736         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.dreamlinux.com.br/&quot;&gt;http://www.dreamlinux.com.br&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Dreamlinux is a user-friendly Debian-based distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
737         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.dreamlinux.com.br/&quot;&gt;http://www.dreamlinux.com.br&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Dreamlinux je uživatelsky přívětivá distribuce založená na Debianu.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
738     </message>
739     <message>
740         <location filename="distrover.cpp" line="64"/>
741         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedrweb.com/livecd&quot;&gt;http://www.freedrweb.com/livecd&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Dr.Web AntiVirus is an anti-virus emergency kit to restore a system that broke due to malware.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which malware scans can be launched.</source>
742         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedrweb.com/livecd&quot;&gt;http://www.freedrweb.com/livecd&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Dr.Web AntiVirus je antivirový balík určený k opravě systému poškozeného malwarem.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt;Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD a provedení  skenování nainstalovaného systému.</translation>
743     </message>
744     <message>
745         <location filename="distrover.cpp" line="69"/>
746         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
747         <oldsource>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. This installs the unstable version, not the &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;Stable version&lt;/a&gt;.</oldsource>
748         <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Elive je od Debianu odvozenou distribucí obsahující grafické prostředí Enlightenment.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje práci se systémem bez jeho instalace, která je ale i tak možná. Toto je experimentální verze, nikoli &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;stabilní vydání&lt;/a&gt;.</translation>
749     </message>
750     <message>
751         <location filename="distrover.cpp" line="74"/>
752         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://fedoraproject.org/&quot;&gt;http://fedoraproject.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Fedora is a Red Hat sponsored community distribution which showcases the latest cutting-edge free/open-source software.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
753         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://fedoraproject.org/&quot;&gt;http://fedoraproject.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Fedora je komunitní distribuce sponzorovaná firmou Red Hat zaměříjící se na nejnovější free/open-source software.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace. Verze NetInstall umožňuje instalaci z intrnetu (FTP) nebo z předem staženého ISO obrazu.</translation>
754     </message>
755     <message>
756         <location filename="distrover.cpp" line="79"/>
757         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freebsd.org/&quot;&gt;http://www.freebsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FreeBSD is a general-purpose Unix-like operating system designed for scalability and performance.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
758         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freebsd.org/&quot;&gt;http://www.freebsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; FreeBSD je unixový operační systém navržený pro stabilitu a rychlost.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Standardní verze umožňuje instalaci z intrnetu (FTP) nebo z předem staženého ISO obrazu.</translation>
759     </message>
760     <message>
761         <location filename="distrover.cpp" line="84"/>
762         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedos.org/&quot;&gt;http://www.freedos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FreeDOS is a free MS-DOS compatible operating system.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; See the &lt;a href=&quot;http://fd-doc.sourceforge.net/wiki/index.php?n=FdDocEn.FdInstall&quot;&gt;manual&lt;/a&gt; for installation details.</source>
763         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.freedos.org/&quot;&gt;http://www.freedos.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; FreeDOS je svobodný operační systém kompatibilní s MS-DOS.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Pro více informací o instalaci navštivte &lt;a href=&quot;http://fd-doc.sourceforge.net/wiki/index.php?n=FdDocEn.FdInstall&quot;&gt;online manuál&lt;/a&gt;.</translation>
764     </message>
765     <message>
766         <location filename="distrover.cpp" line="89"/>
767         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://freenas.org/&quot;&gt;http://www.freenas.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; FreeNAS is an embedded open source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The LiveCD version creates a RAM drive for FreeNAS, and uses a FAT formatted floppy disk or USB key for saving the configuration file. The embedded version allows installation to hard disk.</source>
768         <translation></translation>
769     </message>
770     <message>
771         <location filename="distrover.cpp" line="94"/>
772         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://frugalware.org/&quot;&gt;http://frugalware.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Frugalware is a general-purpose Slackware-based distro for advanced users.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default option allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
773         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://frugalware.org/&quot;&gt;http://frugalware.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Frugalware je distribuce odvozená od Slackwaru určená pro pokročilé uživatele.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Standardní verze umožňuje instalaci z intrnetu (FTP) nebo z předem stažených ISO obrazů.</translation>
774     </message>
775     <message>
776         <location filename="distrover.cpp" line="99"/>
777         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&quot;&gt;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; F-Secure Rescue CD detects and removes malware from your Windows installation.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which malware scans can be launched.</source>
778         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&quot;&gt;http://www.f-secure.com/linux-weblog/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; F-Secure Rescue CD slouží k nalezení a odstranění malwaru ze systému Windows.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živé CD umožňuje spuštění systému, ze kterého je možné spustit skenování počítače.</translation>
779     </message>
780     <message>
781         <location filename="distrover.cpp" line="104"/>
782         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gentoo.org/&quot;&gt;http://www.gentoo.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Gentoo is a flexible source-based distribution designed for advanced users.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
783         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gentoo.org/&quot;&gt;http://www.gentoo.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Gentoo je flexibilní distribuce určená pro pokročilé uživatele.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
784     </message>
785     <message>
786         <location filename="distrover.cpp" line="114"/>
787         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; gNewSense is an FSF-endorsed distribution based on Ubuntu with all non-free components removed.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
788         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; gNewSense je na Ubuntu založené distribuce, která je podporovaná Free Software Foundation a neobsahuje žádné nesvobodné součásti.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
789     </message>
790     <message>
791         <location filename="distrover.cpp" line="119"/>
792         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://gujin.sourceforge.net/&quot;&gt;http://gujin.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Gujin is a graphical boot manager which can bootstrap various volumes and files.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Gujin simply boots and runs; no installation is required to use it.</source>
793         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://gujin.sourceforge.net/&quot;&gt;http://gujin.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Gujin je grafický boot manager schopný zaváděný z rozličných zařízení a souborových systémů..&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Gujin se jednoduše zavede a spustí - instalace není potřebná.</translation>
794     </message>
795     <message>
796         <location filename="distrover.cpp" line="124"/>
797         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&quot;&gt;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kaspersky Rescue Disk detects and removes malware from your Windows installation.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which malware scans can be launched.</source>
798         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&quot;&gt;http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Kaspersky Rescue Disk slouží k nalezení a odstranění malwaru ze systému Windows.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živé CD umožňuje spuštění systému, ze kterého je možné spustit skenování počítače.</translation>
799     </message>
800     <message>
801         <location filename="distrover.cpp" line="129"/>
802         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kubuntu.org/&quot;&gt;http://www.kubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the KDE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
803         <translation></translation>
804     </message>
805     <message>
806         <location filename="distrover.cpp" line="134"/>
807         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://linuxconsole.org/&quot;&gt;http://linuxconsole.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; LinuxConsole is a desktop distro to play games, easy to install, easy to use and fast to boot .&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The 1.0.2009 is latest 1.0 release.</source>
808         <translation></translation>
809     </message>
810     <message>
811         <location filename="distrover.cpp" line="139"/>
812         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://linuxmint.com/&quot;&gt;http://linuxmint.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Linux Mint is a user-friendly Ubuntu-based distribution which includes additional proprietary codecs and other software by default.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
813         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://linuxmint.com/&quot;&gt;http://linuxmint.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Linux Mint je uživatelsky přívětivá distribuce odvozená od Ubuntu, která již v základní instalaci obsahuje různé nesvobodné kodeky a další software.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
814     </message>
815     <message>
816         <location filename="distrover.cpp" line="144"/>
817         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/&quot;&gt;http://www.mandriva.com/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Mandriva is a user-friendly distro formerly known as Mandrake Linux.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over the internet (FTP) or via pre-downloaded &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/en/download&quot;&gt;&quot;Free&quot; iso image files&lt;/a&gt;.</source>
818         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/&quot;&gt;http://www.mandriva.com/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Mandriva je uživatelsky přívětivá distribuce dříve známá jako Mandrake Linux.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace. Verze NetInstall umožňuje instalaci z intrnetu (FTP) nebo z předem staženého &lt;a href=&quot;http://www.mandriva.com/en/download&quot;&gt;ISO obrazu&lt;/a&gt;.</translation>
819     </message>
820     <message>
821         <location filename="distrover.cpp" line="150"/>
822         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mepis.org/&quot;&gt;http://www.mepis.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; MEPIS is a Debian-based distribution. SimplyMEPIS is a user-friendly version based on KDE, while AntiX is a lightweight version for older computers.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; MEPIS supports booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
823         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.mepis.org/&quot;&gt;http://www.mepis.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; MEPIS je distribuce odvozená od Debianu. SimplyMEPIS je uživatelsky přívětivá distribuce založená na prostředí KDE a Antix nenáročná verze pro staré počítače.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
824     </message>
825     <message>
826         <location filename="distrover.cpp" line="155"/>
827         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.netbsd.org/&quot;&gt;http://www.netbsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; NetBSD is a Unix-like operating system which focuses on portability.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt;The default version allows for both installation over the internet (FTP), or using pre-downloaded installation ISO files.</source>
828         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.netbsd.org/&quot;&gt;http://www.netbsd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; NetBSD je unïxový operační systém zaměřený na přenosnost.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámy:&lt;/b&gt;Standardní verze umoňuje jak instalaci z internetu (FTP), tak z předem stažených instalačních ISO obrazů.</translation>
829     </message>
830     <message>
831         <location filename="distrover.cpp" line="160"/>
832         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.nimblex.net/&quot;&gt;http://www.nimblex.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; NimbleX is a small, versatile Slackware-based distribution. It is built using the linux-live scripts, and features the KDE desktop. It can be booted from CD or flash memory (USB pens or MP3 players), and can easily be customized and extended.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; NimbleX boots in Live mode.</source>
833         <translation type="unfinished"></translation>
834     </message>
835     <message>
836         <location filename="distrover.cpp" line="165"/>
837         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&quot;&gt;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; The Offline NT Password and Registry Editor can reset Windows passwords and edit the registry on Windows 2000-Vista.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; NTPasswd is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
838         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&quot;&gt;http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; The Offline NT Password and Registry Editor umí resetovat hesla ve Windows a upravovat registry ve verzích Windows 2000-Vista.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; NTPasswd se jednoduše zavede a spustí - instalace není potřebná.</translation>
839     </message>
840     <message>
841         <location filename="distrover.cpp" line="170"/>
842         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.opensuse.org/&quot;&gt;http://www.opensuse.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; openSUSE is a user-friendly Novell sponsored distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The default version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.</source>
843         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.opensuse.org/&quot;&gt;http://www.opensuse.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; openSUSE je uživatelsky přívětivá distribuce sponzorovaná firmou Novell.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Standardní verze umoňuje jak instalaci z internetu (FTP), tak z předem stažených instalačních ISO obrazů.</translation>
844     </message>
845     <message>
846         <location filename="distrover.cpp" line="175"/>
847         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ophcrack.sourceforge.net/&quot;&gt;http://ophcrack.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ophcrack can crack Windows passwords.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Ophcrack is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
848         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://ophcrack.sourceforge.net/&quot;&gt;http://ophcrack.sourceforge.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Ophcrack umí získávat hesel z Windows.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Ophcrack se jednoduše zavede a spustí - instalace není potřebná.</translation>
849     </message>
850     <message>
851         <location filename="distrover.cpp" line="180"/>
852         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://partedmagic.com/&quot;&gt;http://partedmagic.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Parted Magic includes the GParted partition manager and other system utilities which can resize, copy, backup, and manipulate disk partitions.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Parted Magic is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
853         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://partedmagic.com/&quot;&gt;http://partedmagic.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Parted Magic obsahuje program GParted a další nástroje určená pro změnu velikosti, kopírování, zálohu a další manipulaci s diskovými oddíly.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Parted Magic se jednoduše zavede a spustí - instalace není potřebná.</translation>
854     </message>
855     <message>
856         <location filename="distrover.cpp" line="185"/>
857         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.pclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.pclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; PCLinuxOS is a user-friendly Mandriva-based distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
858         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.pclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.pclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; PCLinuxOS je uživatelsky přívětivá distribuce založená na Mandrivě.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
859     </message>
860     <message>
861         <location filename="distrover.cpp" line="190"/>
862         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.puppylinux.com/&quot;&gt;http://www.puppylinux.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Puppy Linux is a lightweight distribution designed for older computers.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.</source>
863         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.puppylinux.com/&quot;&gt;http://www.puppylinux.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Puppy Linux je minimalistická distribuce určená pro starší počítače.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Spustitelná verze načte celý systém do RAM odkud je následně zaveden, instalace tedy není nutná, ale je možná.</translation>
864     </message>
865     <message>
866         <location filename="distrover.cpp" line="195"/>
867         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sabayonlinux.org/&quot;&gt;http://www.sabayonlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Sabayon Linux is a Gentoo-based Live DVD distribution which features the Entropy binary package manager in addition to the source-based Portage.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The LiteMCE edition is 2 GB, while the full edition will need an 8 GB USB drive</source>
868         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sabayonlinux.org/&quot;&gt;http://www.sabayonlinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Sabayon Linux je LiveDVD založené na Gentoo přinášející správce balíků Entropy jako doplněk k Portage.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace. Verze LiteMCE vyžaduje 2GB místa, zatímco plná verze 8GB.</translation>
869     </message>
870     <message>
871         <location filename="distrover.cpp" line="200"/>
872         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slax.org/&quot;&gt;http://www.slax.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Slax is a Slackware-based distribution featuring the KDE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
873         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slax.org/&quot;&gt;http://www.slax.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Slax je distribuce založená na Slackware, která přináší prostředí KDE.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
874     </message>
875     <message>
876         <location filename="distrover.cpp" line="205"/>
877         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; SliTaz is a lightweight, desktop-oriented micro distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.</source>
878         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; SliTaz je nenáročná mikrodistribuce zaměřená na stolní počítače.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Spustitelná verze načte celý systém do RAM odkud je následně zaveden, instalace tedy není nutná, ale je možná.</translation>
879     </message>
880     <message>
881         <location filename="distrover.cpp" line="210"/>
882         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&quot;&gt;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Smart Boot Manager is a bootloader which can overcome some boot-related BIOS limitations and bugs.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; SBM simply boots and runs; no installation is required to use it.</source>
883         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&quot;&gt;http://btmgr.sourceforge.net/about.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Smart Boot Manager je zavaděč schopný překonat některá omezení BIOSu v bootování. &lt;/b&gt; SBM se jednoduše zavede a spustí - k použití nepotřebujete instalaci.</translation>
884     </message>
885     <message>
886         <location filename="distrover.cpp" line="215"/>
887         <location filename="distrovercust.cpp" line="12"/>
888         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.supergrubdisk.org&quot;&gt;http://www.supergrubdisk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Super Grub Disk is a bootloader which can perform a variety of MBR and bootloader recovery tasks.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; SGD simply boots and runs; no installation is required to use it.</source>
889         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.supergrubdisk.org&quot;&gt;http://www.supergrubdisk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Super Grub Disk slouží ke snadné obnově MBR a různých zavaděčů systémů.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; SGD se jednoduše zavede a spustí - k použití nepotřebujete instalaci.</translation>
890     </message>
891     <message>
892         <location filename="distrover.cpp" line="220"/>
893         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://hacktolive.org/wiki/Super_OS&quot;&gt;http://hacktolive.org/wiki/Super_OS&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Super OS is an unofficial derivative of Ubuntu which includes additional software by default. Requires a 2GB USB drive to install.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
894         <translation></translation>
895     </message>
896     <message>
897         <location filename="distrover.cpp" line="225"/>
898         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sysresccd.org&quot;&gt;http://www.sysresccd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; SystemRescueCD includes various partition management and data recovery and backup tools.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; SystemRescueCD is booted and run in live mode; no installation is required to use it.</source>
899         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sysresccd.org&quot;&gt;http://www.sysresccd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; SystemRescueCD obsahuje různé nástroje pro úpravu diskových oddílů a záchranu a zálohu dat.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; SystemRescueCD se jednoduše zavede a spustí - k použití nepotřebujete instalaci.</translation>
900     </message>
901     <message>
902         <location filename="distrover.cpp" line="230"/>
903         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ubuntu is a user-friendly Debian-based distribution. It is currently the most popular Linux desktop distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
904         <translation></translation>
905     </message>
906     <message>
907         <location filename="distrover.cpp" line="235"/>
908         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; xPUD is a lightweight distribution featuring a simple kiosk-like interface with a web browser and media player.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory.</source>
909         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; xPUD je nenáročná distribuce s &quot;kioskovým&quot; rozhraním s internetovým prohlížečem a multimetiálním přehrávačem.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Spustitelná verze načte celý systém do RAM odkud je následně zaveden.</translation>
910     </message>
911     <message>
912         <location filename="distrover.cpp" line="240"/>
913         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xubuntu.org/&quot;&gt;http://www.xubuntu.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Xubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the XFCE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive</source>
914         <translation></translation>
915     </message>
916     <message>
917         <location filename="distrover.cpp" line="245"/>
918         <source>&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.zenwalk.org/&quot;&gt;http://www.zenwalk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Zenwalk is a Slackware-based distribution featuring the XFCE desktop.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
919         <translation>&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.zenwalk.org/&quot;&gt;http://www.zenwalk.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Zenwalk je distribuce založená na Slackwaru s pracovním prostředím XFCE.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) verze umožňuje spuštění systému přímo z CD s možností spuštění instalace.</translation>
920     </message>
921     <message>
922         <location filename="distrovercust.cpp" line="33"/>
923         <source>&lt;img src=&quot;:/eeepclos.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.eeepclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.eeepclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; EeePCLinuxOS is a user-friendly PCLinuxOS based distribution for the EeePC.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
924         <translation>&lt;img src=&quot;:/eeepclos.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.eeepclinuxos.com/&quot;&gt;http://www.eeepclinuxos.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; EeePCLinuxOS je uživatelsky přívětivá distribuce postavená na PCLinuxOS určená pro počítače EeePC.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Před odsouhlasením instalace se ujistěte, že je médium prázdné a naformátované.</translation>
925     </message>
926     <message>
927         <location filename="distrovercust.cpp" line="41"/>
928         <source>&lt;img src=&quot;:/eeeubuntu.png&quot; style=&quot;float:left;&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu-eee.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu-eee.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Ubuntu Eee is not only Ubuntu optimized for the Asus Eee PC. It&apos;s an operating system, using the Netbook Remix interface, which favors the best software available instead of open source alternatives (ie. Skype instead of Ekiga).&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
929         <translation>&lt;img src=&quot;:/eeeubuntu.png&quot; style=&quot;float:left;&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ubuntu-eee.com/&quot;&gt;http://www.ubuntu-eee.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Ubuntu Eee není jen Ubuntu uptavené pro Asus Eee PC. Je to operační systém používající rozhraní Netbook Remix upřednostňující nejlepší software před svobodnými alternativami (např. Skype místo Ekiga).&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Před odsouhlasením instalace se ujistěte, že je médium prázdné a naformátované.</translation>
930     </message>
931     <message>
932         <location filename="distrovercust.cpp" line="53"/>
933         <source>&lt;img src=&quot;:/elive.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.</source>
934         <oldsource>&lt;img src=&quot;:/elive.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The Unstable version, not the &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;Stable version&lt;/a&gt; is installed. This installer is based on &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;.</oldsource>
935         <translation type="unfinished">&lt;img src=&quot;:/elive.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/&quot;&gt;http://www.elivecd.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Elive je distribuce založená na Debianu, která staví na pracovním prostředí Enlightenment.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Živá (Live) umožňuje práci se systémem bez jeho instalace, která je ale i tak možná. K dispozici je verze Unstable, nikoli &lt;a href=&quot;http://www.elivecd.org/Download/Stable&quot;&gt;Stable&lt;/a&gt;. Instalátor je založen na &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;.</translation>
936     </message>
937     <message>
938         <location filename="distrovercust.cpp" line="61"/>
939         <source>&lt;img src=&quot;:/kiwi_logo_ro.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kiwilinux.org/&quot;&gt;http://www.kiwilinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Kiwi Linux is an Ubuntu derivative primarily made for Romanian, Hungarian and English speaking users.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
940         <translation>&lt;img src=&quot;:/kiwi_logo_ro.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kiwilinux.org/&quot;&gt;http://www.kiwilinux.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; Kiwi Linux je derivát Ubuntu určený převážně pro rumunsky, maďarsky a anglicky mluvící uživatele.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Před odsouhlasením instalace se ujistěte, že je médium prázdné a naformátované.</translation>
941     </message>
942     <message>
943         <location filename="distrovercust.cpp" line="69"/>
944         <source>&lt;img src=&quot;:/gnewsense.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; gNewSense is a high-quality GNU/Linux distribution that extends and improves Ubuntu to create a completely free operating system without any binary blobs or package trees that contain proprietary software.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.</source>
945         <translation>&lt;img src=&quot;:/gnewsense.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gnewsense.org/&quot;&gt;http://www.gnewsense.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; gNewSense je velmi kvalitní linuxová distribuce, která staví na Ubuntu a přináší zcela svobodný systém prostý všech binárních součástí a licenčně problematických balíků.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Před odsouhlasením instalace se ujistěte, že je médium prázdné a naformátované.</translation>
946     </message>
947     <message>
948         <location filename="distrovercust.cpp" line="77"/>
949         <source>&lt;img src=&quot;:/nimblex.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.nimblex.net/&quot;&gt;http://www.nimblex.net&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; NimbleX is a small, versatile Slackware-based distribution. It is built using the linux-live scripts, and features the KDE desktop. It can be booted from CD or flash memory (USB pens or MP3 players), and can easily be customized and extended.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; NimbleX boots in Live mode.</source>
950         <translation type="unfinished"></translation>
951     </message>
952     <message>
953         <location filename="distrovercust.cpp" line="85"/>
954         <source>&lt;img src=&quot;:/slitaz.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; SliTaz is a lightweight, desktop-oriented micro distribution.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional. This installer is based on &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;.</source>
955         <translation>&lt;img src=&quot;:/slitaz.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.slitaz.org/en/&quot;&gt;http://www.slitaz.org/en&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; SliTaz je &quot;lehkotonážní&quot; mikrodistribuce zaměřená na desktopy. &lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Spustitelná verze načte celý systém do RAM odkud je následně zaveden, instalace tedy není nutná, ale je možná. Instalátor je založen na &lt;a href=&quot;http://unetbootin.sourceforge.net/&quot;&gt;UNetbootin&lt;/a&gt;.</translation>
956     </message>
957     <message>
958         <location filename="distrovercust.cpp" line="93"/>
959         <source>&lt;img src=&quot;:/xpud.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Homepage:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; xPUD is a lightweight distribution featuring a simple kiosk-like interface with a web browser and media player.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Install Notes:&lt;/b&gt; The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory.</source>
960         <translation>&lt;img src=&quot;:/xpud.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Domovská stránka:&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.xpud.org/&quot;&gt;http://www.xpud.org&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; xPUD je malá distribuce přinášející kioskové rozhraní s interentovým prohlížečem a multimediálním přehrávačem.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámky:&lt;/b&gt; Spustitelná verze načte celý systém do RAM odkud je systém následně zaveden.</translation>
961     </message>
962 </context>
963 <context>
964     <name>unetbootinui</name>
965     <message>
966         <location filename="unetbootin.ui" line="20"/>
967         <source>Unetbootin</source>
968         <translation>Unetbootin</translation>
969     </message>
970     <message>
971         <location filename="unetbootin.ui" line="44"/>
972         <location filename="unetbootin.ui" line="65"/>
973         <source>Select from a list of supported distributions</source>
974         <translation>Vyberte z nabídky podporovaných distribucí</translation>
975     </message>
976     <message>
977         <location filename="unetbootin.ui" line="47"/>
978         <source>&amp;Distribution</source>
979         <translation>&amp;Distribuce</translation>
980     </message>
981     <message>
982         <location filename="unetbootin.ui" line="131"/>
983         <source>Specify a disk image file to load</source>
984         <translation>Výběr obrazu disku</translation>
985     </message>
986     <message>
987         <location filename="unetbootin.ui" line="134"/>
988         <source>Disk&amp;image</source>
989         <translation>&amp;Obraz disku</translation>
990     </message>
991     <message>
992         <location filename="unetbootin.ui" line="147"/>
993         <source>Manually specify a kernel and initrd to load</source>
994         <translation>Ruční výběr jádra a initrd</translation>
995     </message>
996     <message>
997         <location filename="unetbootin.ui" line="150"/>
998         <source>&amp;Custom</source>
999         <translation>&amp;Vlastní</translation>
1000     </message>
1001     <message>
1002         <location filename="unetbootin.ui" line="428"/>
1003         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1004 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1005 p, li { white-space: pre-wrap; }
1006 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1007 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;This &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potentially dangerous&lt;/span&gt; option will format the selected drive, wiping out all data on it. It shouldn&apos;t be necessary if you&apos;re using a standard USB drive.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1008         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1009 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1010 p, li { white-space: pre-wrap; }
1011 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1012 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Tato &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potenciálně nebezpečná&lt;/span&gt; volba zformátuje vybrané zařízení a zničí všechna přítomná data. Pokud používáte standardní USB disk, nemělo by to být nutné.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
1013     </message>
1014     <message>
1015         <location filename="unetbootin.ui" line="435"/>
1016         <source>&amp;Format Drive (Wipes Out Data)</source>
1017         <translation>&amp;Formátovat zařízení (smaže data)</translation>
1018     </message>
1019     <message>
1020         <location filename="unetbootin.ui" line="498"/>
1021         <source>OK</source>
1022         <translation>OK</translation>
1023     </message>
1024     <message>
1025         <location filename="unetbootin.ui" line="501"/>
1026         <source>Return</source>
1027         <translation>Zpět</translation>
1028     </message>
1029     <message>
1030         <location filename="unetbootin.ui" line="508"/>
1031         <source>Cancel</source>
1032         <translation>Ukončit</translation>
1033     </message>
1034     <message>
1035         <location filename="unetbootin.ui" line="511"/>
1036         <source>Esc</source>
1037         <translation>Esc</translation>
1038     </message>
1039     <message>
1040         <location filename="unetbootin.ui" line="556"/>
1041         <source>Reboot Now</source>
1042         <translation>Restartovat nyní</translation>
1043     </message>
1044     <message>
1045         <location filename="unetbootin.ui" line="563"/>
1046         <source>Exit</source>
1047         <translation>Ukončit</translation>
1048     </message>
1049     <message>
1050         <location filename="unetbootin.ui" line="655"/>
1051         <source>1. Downloading Files</source>
1052         <translation>1. Stahování dat</translation>
1053     </message>
1054     <message>
1055         <location filename="unetbootin.ui" line="662"/>
1056         <source>2. Extracting and Copying Files</source>
1057         <translation>2. Rozbalování a kopírování dat</translation>
1058     </message>
1059     <message>
1060         <location filename="unetbootin.ui" line="669"/>
1061         <source>3. Installing Bootloader</source>
1062         <translation>3. Instalace zavaděče</translation>
1063     </message>
1064     <message>
1065         <location filename="unetbootin.ui" line="676"/>
1066         <source>4. Installation Complete, Reboot</source>
1067         <translation>4. Instalace je kompletní, restart</translation>
1068     </message>
1069     <message>
1070         <location filename="unetbootin.ui" line="472"/>
1071         <location filename="unetbootin.ui" line="491"/>
1072         <source>Select the target drive to install to</source>
1073         <translation>Vyberte zařízení pro instalaci</translation>
1074     </message>
1075     <message>
1076         <location filename="unetbootin.ui" line="475"/>
1077         <source>Dri&amp;ve:</source>
1078         <translation>Zaříz&amp;ení</translation>
1079     </message>
1080     <message>
1081         <location filename="unetbootin.ui" line="446"/>
1082         <location filename="unetbootin.ui" line="465"/>
1083         <source>Select the installation target type</source>
1084         <translation>Vyberte typ zařízení pro instalaci</translation>
1085     </message>
1086     <message>
1087         <location filename="unetbootin.ui" line="449"/>
1088         <source>&amp;Type:</source>
1089         <translation>&amp;Typ:</translation>
1090     </message>
1091     <message>
1092         <location filename="unetbootin.ui" line="81"/>
1093         <source>Select the distribution version</source>
1094         <translation>Vyberte verzi distribuce</translation>
1095     </message>
1096     <message>
1097         <location filename="unetbootin.ui" line="347"/>
1098         <source>Select disk image file</source>
1099         <translation>Vyberte soubor s obrazem disku</translation>
1100     </message>
1101     <message>
1102         <location filename="unetbootin.ui" line="286"/>
1103         <location filename="unetbootin.ui" line="350"/>
1104         <location filename="unetbootin.ui" line="375"/>
1105         <location filename="unetbootin.ui" line="400"/>
1106         <source>...</source>
1107         <translation>...</translation>
1108     </message>
1109     <message>
1110         <location filename="unetbootin.ui" line="188"/>
1111         <source>Select the disk image type</source>
1112         <translation>Zvolte typ obrazu disku</translation>
1113     </message>
1114     <message>
1115         <location filename="unetbootin.ui" line="243"/>
1116         <source>Specify a floppy/hard disk image, or CD image (ISO) file to load</source>
1117         <translation>Vyberte obraz disku/diskety nebo obraz CD (ISO)</translation>
1118     </message>
1119     <message>
1120         <location filename="unetbootin.ui" line="207"/>
1121         <location filename="unetbootin.ui" line="258"/>
1122         <source>Specify a kernel file to load</source>
1123         <translation>Výběr souboru s jádrem</translation>
1124     </message>
1125     <message>
1126         <location filename="unetbootin.ui" line="283"/>
1127         <source>Select kernel file</source>
1128         <translation>Vyberte soubor s jádrem</translation>
1129     </message>
1130     <message>
1131         <location filename="unetbootin.ui" line="293"/>
1132         <location filename="unetbootin.ui" line="312"/>
1133         <source>Specify an initrd file to load</source>
1134         <translation>Výběr souboru initrd</translation>
1135     </message>
1136     <message>
1137         <location filename="unetbootin.ui" line="372"/>
1138         <source>Select initrd file</source>
1139         <translation>Vyberte soubor initrd</translation>
1140     </message>
1141     <message>
1142         <location filename="unetbootin.ui" line="397"/>
1143         <source>Select syslinux.cfg or isolinux.cfg file</source>
1144         <translation>Vyberte soubor syslinux.cfg nebo isolinux.cfg</translation>
1145     </message>
1146     <message>
1147         <location filename="unetbootin.ui" line="226"/>
1148         <location filename="unetbootin.ui" line="321"/>
1149         <source>Specify parameters and options to pass to the kernel</source>
1150         <translation>Výběr parametrů a voleb jádra</translation>
1151     </message>
1152     <message>
1153         <location filename="unetbootin.ui" line="414"/>
1154         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1155 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1156 p, li { white-space: pre-wrap; }
1157 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1158 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;This &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potentially dangerous&lt;/span&gt; option will show all drives in the drop-down box titled &quot;Drives&quot;. Enable this only if you know what you&apos;re doing; if you use this option, the installation will likely fail, or can lead to system boot issues.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1159         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1160 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1161 p, li { white-space: pre-wrap; }
1162 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1163 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Tato &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;potenciálně nebezpečná&lt;/span&gt; volba zobrazí všechna zařízení a učiní je dostupnými v rozbalovací nabídce &quot;Zařízení&quot;. Povolte jen v případě, že víte co děláte - můžete znemožnit vytvoření spustitelného disku nebo dokonce poškodit stávající systém.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
1164     </message>
1165     <message>
1166         <location filename="unetbootin.ui" line="421"/>
1167         <source>Show &amp;All Drives (Use with Care)</source>
1168         <translation>Zobrazit všechna &amp;zařízení (používejte opatrně)</translation>
1169     </message>
1170     <message>
1171         <location filename="unetbootin.ui" line="210"/>
1172         <source>&amp;Kernel:</source>
1173         <translation>&amp;Jádro:</translation>
1174     </message>
1175     <message>
1176         <location filename="unetbootin.ui" line="296"/>
1177         <source>Init&amp;rd:</source>
1178         <translation>Init&amp;rd:</translation>
1179     </message>
1180     <message>
1181         <location filename="unetbootin.ui" line="229"/>
1182         <source>&amp;Options:</source>
1183         <translation>V&amp;olby:</translation>
1184     </message>
1185 </context>
1186 <context>
1187     <name>uninstaller</name>
1188     <message>
1189         <location filename="main.cpp" line="156"/>
1190         <source>Uninstallation Complete</source>
1191         <translation>Odinstalace byla úspěšně dokončena</translation>
1192     </message>
1193     <message>
1194         <location filename="main.cpp" line="157"/>
1195         <source>%1 has been uninstalled.</source>
1196         <translation>%1byl odinstalován.</translation>
1197     </message>
1198     <message>
1199         <location filename="main.cpp" line="318"/>
1200         <source>Must run as root</source>
1201         <translation>Spuštění s právy administrátora</translation>
1202     </message>
1203     <message>
1204         <location filename="main.cpp" line="320"/>
1205         <source>%2 must be run as root. Close it, and re-run using either:&lt;br/&gt;&lt;b&gt;sudo %1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;or:&lt;br/&gt;&lt;b&gt;su -c &apos;%1&apos;&lt;/b&gt;</source>
1206         <translation>%2 musí být spuštěn s právy administrátora. Zavřete jej a znovu spusťte za použití buď:&lt;br/&gt;&lt;b&gt;sudo %1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;, nebo:&lt;br/&gt;&lt;b&gt;su -c &apos;%1&apos;&lt;/b&gt;</translation>
1207     </message>
1208     <message>
1209         <location filename="main.cpp" line="342"/>
1210         <source>%1 Uninstaller</source>
1211         <translation>%1 odinstalátor</translation>
1212     </message>
1213     <message>
1214         <location filename="main.cpp" line="343"/>
1215         <source>%1 is currently installed. Remove the existing version?</source>
1216         <translation>%1 je již nainstalovát. Přejete si existující verzi odstranit?</translation>
1217     </message>
1218 </context>
1219 </TS>