Allow dates 0.2.*. Bump version to 0.5.3.2. master
authorIlya Portnov <portnov@iportnov.ru>
Thu, 31 Jan 2013 14:46:03 +0000 (20:46 +0600)
committerIlya Portnov <portnov@iportnov.ru>
Thu, 31 Jan 2013 14:46:29 +0000 (20:46 +0600)
commit7382ebf29efcaf52234c00df20d6df70ba9dcacd
tree47a688af2aa6accd34561e5486c21a81db0c83fe
parent0d3f3e35c9e31392d8691e46f507ed05bc051794
Allow dates 0.2.*. Bump version to 0.5.3.2.

fixes #130.
todos.cabal