Bugfix: do not output empty tags.
authorIlya V. Portnov <i.portnov@compassplus.ru>
Wed, 27 Oct 2010 04:38:12 +0000 (10:38 +0600)
committerIlya Portnov <portnov84@rambler.ru>
Wed, 27 Oct 2010 04:33:49 +0000 (10:33 +0600)
commit10b3b651450df15b74070a0bd85742aa46a47337
tree4d1ae276cfb6c1e85723ca68d307507d6e52eafd
parent0348b7b67ad413a32c2f1af85c2d9f8b4b42729f
Bugfix: do not output empty tags.
Todos/Formatters.hs