Localisation updates from http://translatewiki.net.
[shapado:shapado.git] / config / locales / global / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: सरोज कुमार ढकाल
5 ne: 
6   feeds: 
7     feed: फिड
8   global: 
9     actions: कार्यहरु
10     blog: ब्लग
11     by: द्वारा
12     by_semi: "द्वारा:"
13     current: हालसालैको
14     edited: सम्पादन गरियो
15     edited_by: सम्पादक
16     edited_by_semi: "सम्पादक:"
17     feedback: पृष्ठ पोषण
18     home: गृह
19     next_button: अर्को
20     preview: पूर्वावलोकन
21     previous: अघिल्लो
22     privacy: गोपनीयता
23     size: आकार
24     sort_by: "क्रम मिलाउने:"
25     tags_label: "ट्यागहरु:"
26     unknown_place: अज्ञात
27     view: अवलोकन गर्ने
28   preferred_languages: 
29     any: कुनै
30   roles: 
31     moderator: मोडरेटर
32     owner: मालिक
33   scaffold: 
34     add: थप्ने
35     back: अघिल्लो
36     cancel: रद्द
37     close: बन्द गर्ने
38     create: सृजना गर्ने
39     destroy: हटाउने
40     details: विवरण
41     edit: सम्पादन गर्ने
42     more: थप...
43     save: संग्रह
44     send: पठाउने
45     show: देखाउने
46   time: 
47     ago: "%{time} पहिले"
48     today: आज
49     yesterday: हिजो
50   views: 
51     pagination: 
52       first: पहिलो
53       last: अन्तिम