Update from svenfuchs-rails-i18n-90aec4a.
[shapado:cantonics-shapado.git] / config / locales / default / da.yml
1 # Danish translation file for standard Ruby on Rails internationalization
2 # by Lars Hoeg (larshoeg@gmail.com, http://www.lenio.dk/)
3
4 da:
5   # active_support
6   date:
7     # See http://www.dsn.dk/oss_faq.htm#datoer and http://en.wikipedia.org/wiki/Date_formats
8     # either use traditional (2.10.03, 2. oktober 2003): "%e.%m.%y", "%e. %B %Y"
9     # or international ISO 8601 format (2003-10-20): "%Y-%m-%d"
10     # Note: some Windows distributions do not support %e - you may have to use %d instead
11     formats:
12       default: "%d.%m.%Y"
13       short: "%e. %b %Y"
14       long: "%e. %B %Y"
15
16     day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
17     abbr_day_names: [sø, ma, ti, 'on', to, fr, lø] # Note: unescaped 'on' is parsed as true
18     month_names: [~, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december]
19     abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
20     order: [ :day, :month, :year ]
21
22   time:
23     formats:
24       default: "%e. %B %Y, %H:%M"
25       short: "%e. %b %Y, %H:%M"
26       long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
27     am: ""
28     pm: ""
29
30   support:
31     array:
32       # Rails 2.2
33       #sentence_connector: "og"
34       #skip_last_comma: true
35       # Rails 2.3
36       words_connector: ", "
37       two_words_connector: " og "
38       last_word_connector: " og "
39     select:
40       # default value for :prompt => true in FormOptionsHelper
41       prompt: "Vælg..."
42
43   datetime:
44     distance_in_words:
45       half_a_minute: "et halvt minut"
46       less_than_x_seconds:
47         one:  "mindre end et sekund"
48         other: "mindre end %{count} sekunder"
49       x_seconds:
50         one:  "et sekund"
51         other: "%{count} sekunder"
52       less_than_x_minutes:
53         one:  "mindre end et minut"
54         other: "mindre end %{count} minutter"
55       x_minutes:
56         one:  "et minut"
57         other: "%{count} minutter"
58       about_x_hours:
59         one:  "cirka en time"
60         other: "cirka %{count} timer"
61       x_days:
62         one:  "en dag"
63         other: "%{count} dage"
64       about_x_months:
65         one:  "cirka en måned"
66         other: "cirka %{count} måneder"
67       x_months:
68         one:  "en måned"
69         other: "%{count} måneder"
70       about_x_years:
71         one:  "cirka et år"
72         other: "cirka %{count} år"
73       over_x_years:
74         one:  "mere end et år"
75         other: "mere end %{count} år"
76       almost_x_years:
77         one:   "næsten et år"
78         other: "næsten %{count} years"
79     prompts:
80       second: "Sekund"
81       minute: "Minut"
82       hour: "Time"
83       day: "Dag"
84       month: "Måned"
85       year: "År"
86
87   # action_view
88   number:
89     format:
90       separator: ","
91       delimiter: "."
92       precision: 3
93     currency:
94       format:
95         format: "%u %n"
96         unit: "DKK"
97         separator: ","
98         delimiter: "."
99         precision: 2
100     precision:
101       format:
102         # separator:
103         delimiter: ""
104         # precision:
105     human:
106       format:
107         # separator: 
108         delimiter: ""
109         precision: 1
110       # Rails 2.2
111       #storage_units: [Bytes, KB, MB, GB, TB]
112       # Rails 2.3
113       storage_units:
114         # Storage units output formatting.
115         # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
116         format: "%n %u"
117         units:
118           byte:
119             one:   "Byte"
120             other: "Bytes"
121           kb: "KB"
122           mb: "MB"
123           gb: "GB"
124           tb: "TB"
125     percentage:
126       format:
127         # separator:
128         delimiter: ""
129         # precision:
130
131   # active_record
132   activerecord:
133     errors:
134       messages:
135         inclusion: "er ikke i listen"
136         exclusion: "er reserveret"
137         invalid: "er ikke gyldig"
138         confirmation: stemmer ikke overens med bekræftelse"
139         accepted: "skal accepteres"
140         empty: "må ikke udelades"
141         blank: "skal udfyldes"
142         too_long: "er for lang (maksimum %{count} tegn)"
143         too_short: "er for kort (minimum %{count} tegn)"
144         wrong_length: "har forkert længde (skulle være %{count} tegn)"
145         taken: "er allerede brugt"
146         not_a_number: "er ikke et tal"
147         not_an_integer: "er ikke et heltal"
148         greater_than: "skal være større end %{count}"
149         greater_than_or_equal_to: "skal være større end eller lig med %{count}"
150         equal_to: "skal være lig med %{count}"
151         less_than: "skal være mindre end %{count}"
152         less_than_or_equal_to: "skal være mindre end eller lig med %{count}"
153         odd: "skal være ulige"
154         even: "skal være lige"
155         record_invalid: "Validering fejlede: %{errors}"
156
157       #template:
158       #  header:
159       #    one:   "En fejl forhindrede %{model} i at blive gemt"
160       #    other:  "%{count} fejl forhindrede denne %{model} i at blive gemt"
161       #  body: "Der var problemer med følgende felter:"
162
163   activemodel:
164     errors:
165       template:
166         header:
167           one:   "En fejl forhindrede %{model} i at blive gemt"
168           other:  "%{count} fejl forhindrede denne %{model} i at blive gemt"
169         body: "Der var problemer med følgende felter:"