Localisation updates from http://translatewiki.net.
[shapado:alesthomes-shapado.git] / config / locales / favorites / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Tuankiet65
5 vi: 
6   activerecord: 
7     models: 
8       favorite: Câu hỏi yêu thích
9       favorites: Các câu hỏi yêu thích
10   favorites: 
11     create: 
12       success: Câu hỏi đã được thêm vào danh sách yêu thích
13       unauthenticated: Bạn cần một tài khoản để thêm vào danh sách yêu thích.