Updating
[rekonq:nikhilms-mainline.git] / ChangeLog
2009-02-08 Andrea DiamantiniUpdating v0.0.3
2009-01-28 Andrea Diamantiniupdated Changelog && TODO
2008-12-30 Andrea DiamantiniFinal settings for 0.0.2 release
2008-12-06 Andrea Diamantinimore KDE-like menubar(s)..