PM: BIPUv2 for version detection, command.
authorValek Filippov <frob@df.ru>
Wed, 22 Jan 2014 13:13:49 +0000 (08:13 -0500)
committerValek Filippov <frob@df.ru>
Wed, 22 Jan 2014 13:13:49 +0000 (08:13 -0500)
commit6202dfbe074c841f294b105c41d919862dec9a00
tree60903ecc00d873e620565bc05ca7271b363df77e
parentcdde01f07db1891d2ea649e5d5d6b35e5b3b5b17
PM: BIPUv2 for version detection,  command.
oletoy/cmd.py
oletoy/pm6.py