Changes: Turn QctResolverTask into QctResourceCacheTask
authorMathias Hasselmann <mathias@openismus.com>
Tue, 3 May 2011 20:06:29 +0000 (22:06 +0200)
committerMathias Hasselmann <mathias@openismus.com>
Tue, 3 May 2011 20:06:29 +0000 (22:06 +0200)
commit7708d017b408291be333a4cc5d051721bf59a148
tree23ffaa97f494f4a8048c5b894a65f90ff930b83a
parente6a345c4338454feeca50edeac76a47c6e793153
Changes: Turn QctResolverTask into QctResourceCacheTask

RevBy: cocos
Details: Also avoid async API.
src/engine/engine.cpp
src/engine/engine_p.h
src/engine/tasks.cpp
src/engine/tasks.h