Remove obsolete URL's.
[qt:qt.git] / .gitignore
2009-06-27 Thiago MacieiraMerge commit 'v4.5.2' into 4.5
2009-06-25 Jason McDonaldMerge branch '4.5.2' into 4.5
2009-06-15 Oswald Buddenhagenignore some more
2009-03-23 Lars KnollLong live Qt 4.5!