Integrate merge-request #549 into branch '4.5'
[qt:qt-palm-pre.git] / translations / qt_help_da.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="he">
4 <context>
5     <name>QCLuceneResultWidget</name>
6     <message>
7         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpsearchresultwidget.cpp" line="+110"/>
8         <source>Search Results</source>
9         <translation>Søgeresultater</translation>
10     </message>
11     <message>
12         <location line="+7"/>
13         <source>Note:</source>
14         <translation>Bemærk:</translation>
15     </message>
16     <message>
17         <location line="+1"/>
18         <source>The search results may not be complete since the documentation is still being indexed!</source>
19         <translation>Søgeresultaterne kan være ufuldstændige, fordi dokumentationen stadig indekseres!</translation>
20     </message>
21     <message>
22         <location line="+11"/>
23         <source>Your search did not match any documents.</source>
24         <translation>Søgningen matchede ikke nogen dokumenter.</translation>
25     </message>
26     <message>
27         <location line="+4"/>
28         <source>(The reason for this might be that the documentation is still being indexed.)</source>
29         <translation>(Årsagen kan være, at dokumentationen stadig indekseres.)</translation>
30     </message>
31 </context>
32 <context>
33     <name>QHelpCollectionHandler</name>
34     <message>
35         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpcollectionhandler.cpp" line="+79"/>
36         <source>The collection file is not set up yet!</source>
37         <translation>Hjælpesamlingen er ikke konfigureret endnu!</translation>
38     </message>
39     <message>
40         <location line="+22"/>
41         <source>Cannot load sqlite database driver!</source>
42         <translation>Kan ikke indlæse sqlite database-driver!</translation>
43     </message>
44     <message>
45         <location line="+11"/>
46         <location line="+48"/>
47         <source>Cannot open collection file: %1</source>
48         <translation>Kan ikke åbne hjælpesamlingen: %1</translation>
49     </message>
50     <message>
51         <location line="-39"/>
52         <source>Cannot create tables in file %1!</source>
53         <translation>Kan ikke oprette tabler i filen %1!</translation>
54     </message>
55     <message>
56         <location line="+16"/>
57         <source>The specified collection file already exists!</source>
58         <translation>Den angivne hjælpesamling findes allerede!</translation>
59     </message>
60     <message>
61         <location line="+5"/>
62         <source>Cannot create directory: %1</source>
63         <translation>Kan ikke oprette kataloget: %1</translation>
64     </message>
65     <message>
66         <location line="+23"/>
67         <source>Cannot copy collection file: %1</source>
68         <translation>Kan ikke kopiere hjælpesamling: %1</translation>
69     </message>
70     <message>
71         <location line="+119"/>
72         <source>Unknown filter!</source>
73         <translation>Ukendt filter!</translation>
74     </message>
75     <message>
76         <location line="+55"/>
77         <source>Cannot register filter %1!</source>
78         <translation>Kan ikke registrere filteret %1!</translation>
79     </message>
80     <message>
81         <location line="+44"/>
82         <source>Cannot open documentation file %1!</source>
83         <translation>Kan ikke åbne dokumentationsfilen %1!</translation>
84     </message>
85     <message>
86         <location line="+6"/>
87         <source>Invalid documentation file!</source>
88         <translation>Ugyldig dokumentationsfil!</translation>
89     </message>
90     <message>
91         <location line="+34"/>
92         <source>The namespace %1 was not registered!</source>
93         <translation>Navnerummet %1 blev ikke registreret!</translation>
94     </message>
95     <message>
96         <location line="+120"/>
97         <source>Namespace %1 already exists!</source>
98         <translation>Navnerummet %1 findes allerede!</translation>
99     </message>
100     <message>
101         <location line="+13"/>
102         <source>Cannot register namespace!</source>
103         <translation>Kan ikke registrere navnerummet!</translation>
104     </message>
105     <message>
106         <location line="+24"/>
107         <source>Cannot open database to optimize!</source>
108         <translation>Kan ikke åbne den database, der skal optimeres!</translation>
109     </message>
110 </context>
111 <context>
112     <name>QHelpDBReader</name>
113     <message>
114         <source>Cannot open DB!</source>
115         <translation type="obsolete">Kan ikke åbne DB!</translation>
116     </message>
117     <message>
118         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpdbreader.cpp" line="+95"/>
119         <source>Cannot open database &apos;%1&apos; &apos;%2&apos;: %3</source>
120         <translation>Kan ikke åbne database &apos;%1&apos; &apos;%2&apos;: %3</translation>
121     </message>
122 </context>
123 <context>
124     <name>QHelpEngineCore</name>
125     <message>
126         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpenginecore.cpp" line="+516"/>
127         <source>The specified namespace does not exist!</source>
128         <translation>Det angivne navnerum findes ikke!</translation>
129     </message>
130 </context>
131 <context>
132     <name>QHelpEngineCorePrivate</name>
133     <message>
134         <location line="-394"/>
135         <source>Cannot open documentation file %1: %2!</source>
136         <translation>Kan ikke åbne dokumentationsfil %1: %2!</translation>
137     </message>
138     <message>
139         <source>Cannot open collection file %1!</source>
140         <translation type="obsolete">Kan ikke åbne hjælpesamlingen %1!</translation>
141     </message>
142     <message>
143         <source>Cannot open documentation file %1!</source>
144         <translation type="obsolete">Kan ikke åbne dokumentationsfilen %1!</translation>
145     </message>
146 </context>
147 <context>
148     <name>QHelpGenerator</name>
149     <message>
150         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpgenerator.cpp" line="+157"/>
151         <source>Invalid help data!</source>
152         <translation>Ugyldigt hjælpedata!</translation>
153     </message>
154     <message>
155         <location line="+6"/>
156         <source>No output file name specified!</source>
157         <translation>Der er ikke anført et output-filnavn!</translation>
158     </message>
159     <message>
160         <source>The file %1 already exists!</source>
161         <translation type="obsolete">Filen %1 findes allerede!</translation>
162     </message>
163     <message>
164         <location line="+14"/>
165         <source>Building up file structure...</source>
166         <translation>Bygger filstruktur...</translation>
167     </message>
168     <message>
169         <source>Cannot open DB!</source>
170         <translation type="obsolete">Kan ikke åbne DB!</translation>
171     </message>
172     <message>
173         <location line="-7"/>
174         <source>The file %1 cannot be overwritten!</source>
175         <translation>Filen %1 kan ikke overskrives!</translation>
176     </message>
177     <message>
178         <location line="+18"/>
179         <source>Cannot open data base file %1!</source>
180         <translation>Kan ikke åbne databasefil %1!</translation>
181     </message>
182     <message>
183         <location line="+11"/>
184         <source>Cannot register namespace %1!</source>
185         <translation>Kan ikke registrere navnerummet %1!</translation>
186     </message>
187     <message>
188         <location line="+6"/>
189         <source>Insert custom filters...</source>
190         <translation>Indsæt brugerdefinerede filtre...</translation>
191     </message>
192     <message>
193         <location line="+12"/>
194         <source>Insert help data for filter section (%1 of %2)...</source>
195         <translation>Indsæt hjælpedata til filtersektion (%1 af %2)...</translation>
196     </message>
197     <message>
198         <location line="+18"/>
199         <source>Documentation successfully generated.</source>
200         <translation>Dokumentationen blev genereret.</translation>
201     </message>
202     <message>
203         <location line="+76"/>
204         <source>Some tables already exist!</source>
205         <translation>Nogle af tabellerne findes allerede!</translation>
206     </message>
207     <message>
208         <location line="+61"/>
209         <source>Cannot create tables!</source>
210         <translation>Kan ikke oprette tabeller!</translation>
211     </message>
212     <message>
213         <location line="+86"/>
214         <source>Cannot register virtual folder!</source>
215         <translation>Kan ikke registrere virtuel mappe!</translation>
216     </message>
217     <message>
218         <location line="+10"/>
219         <source>Insert files...</source>
220         <translation>Indsæt filer...</translation>
221     </message>
222     <message>
223         <location line="+41"/>
224         <source>The file %1 does not exist! Skipping it.</source>
225         <translation>Filen %1 findes ikke, og den springes over.</translation>
226     </message>
227     <message>
228         <location line="+7"/>
229         <source>Cannot open file %1! Skipping it.</source>
230         <translation>Kan ikke åbne filen %1, og den springes over.</translation>
231     </message>
232     <message>
233         <source>Cannot insert file data into database!</source>
234         <translation type="obsolete">Kan ikke indsætte fildata i databasen!</translation>
235     </message>
236     <message>
237         <location line="+134"/>
238         <source>The filter %1 is already registered!</source>
239         <translation>Filtret %1 er allerede registreret!</translation>
240     </message>
241     <message>
242         <location line="+5"/>
243         <source>Cannot register filter %1!</source>
244         <translation>Kan ikke registrere filtret %1!</translation>
245     </message>
246     <message>
247         <location line="+24"/>
248         <source>Insert indices...</source>
249         <translation>Indsæt indeks...</translation>
250     </message>
251     <message>
252         <location line="+80"/>
253         <source>Insert contents...</source>
254         <translation>Indsæt indhold...</translation>
255     </message>
256     <message>
257         <location line="+8"/>
258         <source>Cannot insert contents!</source>
259         <translation>Kan ikke indsætte indhold!</translation>
260     </message>
261     <message>
262         <location line="+12"/>
263         <source>Cannot register contents!</source>
264         <translation>Kan ikke registrere indhold!</translation>
265     </message>
266 </context>
267 <context>
268     <name>QHelpSearchQueryWidget</name>
269     <message>
270         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpsearchquerywidget.cpp" line="+200"/>
271         <source>Search for:</source>
272         <translation>Søg efter:</translation>
273     </message>
274     <message>
275         <location line="+2"/>
276         <source>Search</source>
277         <translation>Søg</translation>
278     </message>
279     <message>
280         <location line="+16"/>
281         <source>Advanced search</source>
282         <translation>Avanceret søgning</translation>
283     </message>
284     <message>
285         <location line="+18"/>
286         <source>words &lt;B&gt;similar&lt;/B&gt; to:</source>
287         <translation>ord &lt;B&gt;tilsvarende&lt;/B&gt;:</translation>
288     </message>
289     <message>
290         <location line="+5"/>
291         <source>&lt;B&gt;without&lt;/B&gt; the words:</source>
292         <translation>&lt;B&gt;uden&lt;/B&gt; ordene:</translation>
293     </message>
294     <message>
295         <location line="+5"/>
296         <source>with &lt;B&gt;exact phrase&lt;/B&gt;:</source>
297         <translation>med den &lt;B&gt;eksakte sætning&lt;/B&gt;:</translation>
298     </message>
299     <message>
300         <location line="+5"/>
301         <source>with &lt;B&gt;all&lt;/B&gt; of the words:</source>
302         <translation>med &lt;B&gt;alle&lt;/B&gt; ordene:</translation>
303     </message>
304     <message>
305         <location line="+5"/>
306         <source>with &lt;B&gt;at least one&lt;/B&gt; of the words:</source>
307         <translation>med &lt;B&gt;mindst ét&lt;/B&gt; af ordene:</translation>
308     </message>
309 </context>
310 <context>
311     <name>QHelpSearchResultWidget</name>
312     <message>
313         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpsearchresultwidget.cpp" line="+235"/>
314         <source>0 - 0 of 0 Hits</source>
315         <translation>0 - 0 af 0 Hits</translation>
316     </message>
317 </context>
318 <context>
319     <name>QHelpSearchResultWidgetPrivate</name>
320     <message>
321         <location line="-61"/>
322         <source>%1 - %2 of %3 Hits</source>
323         <translation>%1 - %2 af %3 Hits</translation>
324     </message>
325 </context>
326 <context>
327     <name>QObject</name>
328     <message>
329         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelp_global.h" line="+83"/>
330         <source>Untitled</source>
331         <translation>Ingen titel</translation>
332     </message>
333     <message>
334         <source>Unknown token at line %1.</source>
335         <translation type="obsolete">Ukendt symbol på linie %1.</translation>
336     </message>
337     <message>
338         <source>Unknown token at line %1. Expected &quot;QtHelpProject&quot;!</source>
339         <translation type="obsolete">Ukendt symbol på linie %1. Forventet &quot;QtHelpProject&quot;!</translation>
340     </message>
341     <message>
342         <location filename="../tools/assistant/lib/qhelpprojectdata.cpp" line="+80"/>
343         <source>Unknown token.</source>
344         <translation>Ukendt token.</translation>
345     </message>
346     <message>
347         <location line="+13"/>
348         <source>Unknown token. Expected &quot;QtHelpProject&quot;!</source>
349         <translation>Ukendt token. Forventede &quot;QtHelpProject&quot;!</translation>
350     </message>
351     <message>
352         <location line="+5"/>
353         <source>Error in line %1: %2</source>
354         <translation>Fejl i linie %1: %2</translation>
355     </message>
356     <message>
357         <location line="+13"/>
358         <source>A virtual folder must not contain a &apos;/&apos; character!</source>
359         <translation>En virtuel mappe må ikke indholde tegnet &apos;/&apos;!</translation>
360     </message>
361     <message>
362         <location line="+4"/>
363         <source>A namespace must not contain a &apos;/&apos; character!</source>
364         <translation>Et navnerum må ikke indeholde tegnet &apos;/&apos;!</translation>
365     </message>
366     <message>
367         <location line="+16"/>
368         <source>Missing namespace in QtHelpProject.</source>
369         <translation>Navnerum i +++ mangler.</translation>
370     </message>
371     <message>
372         <location line="+2"/>
373         <source>Missing virtual folder in QtHelpProject</source>
374         <translation>Virtuel mappe i QtHelpProject mangler</translation>
375     </message>
376     <message>
377         <location line="+88"/>
378         <source>Missing attribute in keyword at line %1.</source>
379         <translation>Attribut i nøgleord på linie %1 mangler.</translation>
380     </message>
381     <message>
382         <location line="+83"/>
383         <source>The input file %1 could not be opened!</source>
384         <translation>Input-filen %1 kunne ikke åbnes!</translation>
385     </message>
386 </context>
387 </TS>