Autotest: update path location on the test server
authorThiago Macieira <thiago.macieira@nokia.com>
Tue, 13 Apr 2010 13:51:52 +0000 (15:51 +0200)
committerThiago Macieira <thiago.macieira@nokia.com>
Tue, 13 Apr 2010 13:51:52 +0000 (15:51 +0200)
commit0678a400ad59b80f1a3e23d38e59685ed90d3210
tree365d3c2264eb76fabdf8e58142a3e681fac9616f
parent5a339d4de6bc12408149c51e8de96025fc80e5eb
Autotest: update path location on the test server
tests/auto/qhttpsocketengine/tst_qhttpsocketengine.cpp
tests/auto/qsocks5socketengine/tst_qsocks5socketengine.cpp
tests/auto/qtcpsocket/tst_qtcpsocket.cpp