Debugger: Fix method names in comment
authorKai Koehne <kai.koehne@nokia.com>
Fri, 13 Jan 2012 14:01:44 +0000 (15:01 +0100)
committerKai Koehne <kai.koehne@nokia.com>
Fri, 13 Jan 2012 14:54:11 +0000 (15:54 +0100)
commit35e5f66dec00d06da1db33627227b112cc9e4c25
treeec44d8d1ce408c43cc473c2c8508d49444f87d69
parentbcbf17a3b0b2c99b80fb9cc6e442ac9f815a267f
Debugger: Fix method names in comment

Change-Id: I269fdecce845f3cc0e8b70fbf5f7278a0eb00910
Reviewed-by: Kai Koehne <kai.koehne@nokia.com>
src/plugins/debugger/debuggerengine.h