Fix Symbian TextArea test name
authorAnselmo Lacerda S. de Melo <anselmo.melo@openbossa.org>
Fri, 28 Jan 2011 21:50:52 +0000 (18:50 -0300)
committerAnselmo Lacerda S. de Melo <anselmo.melo@openbossa.org>
Fri, 28 Jan 2011 22:43:12 +0000 (19:43 -0300)
commiteba9480f2a575c474a0cb423f26beb8065744fe8
treee403bd7abfacfd246586f8e6141301f8b47046b8
parent31f2ec0a345083476740194fd2efc1a0a9de3389
Fix Symbian TextArea test name

Fix the test name: was tst_symbian_textfield instead of tst_symbian_textarea.

Signed-off-by: Anselmo Lacerda S. de Melo <anselmo.melo@openbossa.org>
tests/auto/symbian_textarea/symbian_textarea.pro