Make a couple of examples work with qml -opengl.
authorTapani Mikola <tapani.mikola@nokia.com>
Tue, 11 May 2010 17:16:46 +0000 (20:16 +0300)
committerTapani Mikola <tapani.mikola@nokia.com>
Tue, 11 May 2010 17:16:46 +0000 (20:16 +0300)
commit0290094d4996c7c5f3ffb3fcf6a01dc9f2db1e3c
tree86e7707b2c1fffe1bdb7363c9500a13f9f5a47ea
parent3f8549d0222ff98d9e9ab5d66243d327da6e4aa8
Make a couple of examples work with qml -opengl.
examples/angle-model/positionTest.qml
examples/simple-slider/slider.qml