Pushing source to git
authorThiago de Barros Lacerda <thiago.lacerda@openbossa.org>
Mon, 4 Jul 2011 16:01:49 +0000 (13:01 -0300)
committerThiago de Barros Lacerda <thiago.lacerda@openbossa.org>
Mon, 4 Jul 2011 16:01:49 +0000 (13:01 -0300)
commit28f9958385cdc9607a04ba1a7e76f4ad96dc742f
tree95e99b2232f2e3e778dc57689a96f8e5bd976a82
Pushing source to git

Signed-off-by: Thiago de Barros Lacerda <thiago.lacerda@openbossa.org>
Gui.qml [new file with mode: 0644]
MobilityQML.desktop [new file with mode: 0644]
MobilityQML.png [new file with mode: 0644]
MobilityQML.pro [new file with mode: 0644]
MobilityQML.pro.user [new file with mode: 0644]
MobilityQML.svg [new file with mode: 0644]
accelerometerreader.cpp [new file with mode: 0644]
accelerometerreader.h [new file with mode: 0644]
deployment.pri [new file with mode: 0644]
main.cpp [new file with mode: 0644]
resource.qrc [new file with mode: 0644]