fixes to unit test cases
authorSampo Saaristo <ext-sampo.2.saaristo@nokia.com>
Mon, 1 Nov 2010 08:45:58 +0000 (10:45 +0200)
committerSampo Saaristo <ext-sampo.2.saaristo@nokia.com>
Mon, 1 Nov 2010 08:45:58 +0000 (10:45 +0200)
commitcabbe1e31add6c2648b41e976052ff09280eef07
tree59c8c258d985ee32c611e2f5bb1d44f06a3a6f7c
parent571b51859a853cd15f81cf003d28268276ff5377
fixes to unit test cases
tests/unit/ut_argumentparser.c
tests/unit/ut_features.c
tests/unit/ut_manual_executor.c
tests/unit/ut_testexecutor.c