Merge branch 'master' of gitorious.org:~samposa/qa-tools/samposas-testrunner-lite
authorSampo Saaristo <ext-sampo.2.saaristo@nokia.com>
Thu, 16 Sep 2010 05:20:24 +0000 (08:20 +0300)
committerSampo Saaristo <ext-sampo.2.saaristo@nokia.com>
Thu, 16 Sep 2010 05:20:24 +0000 (08:20 +0300)
commit895178b3367ae126a904818b70e7fb036a5e3ea0
tree509a5241942d0a3615f65d6da7c1f24a76620af8
parent13fd50db2e19b7e5f5d586652f921de76b20b2b8
parentb442f5140043eceb7e6b6afdd2d41f3998484995
Merge branch 'master' of gitorious.org:~samposa/qa-tools/samposas-testrunner-lite