Fixed typo
authorBradley M. Kuhn <bkuhn@ebb.org>
Tue, 23 Nov 2010 16:20:17 +0000 (11:20 -0500)
committerBradley M. Kuhn <bkuhn@ebb.org>
Tue, 23 Nov 2010 16:20:17 +0000 (11:20 -0500)
commit4660943c75f50288bb81905e0f1c856c7b5b39e1
tree2cfc017b63f3bc69a1f55db3442d5b35e04837f2
parent6232cf9a34001431d1f64b1e02bead50143f824d
Fixed typo
podjango/feeds.py