Updated Swedish translation master
authorDaniel Nylander <po@danielnylander.se>
Wed, 29 Dec 2010 17:35:26 +0000 (18:35 +0100)
committerDaniel Nylander <po@danielnylander.se>
Wed, 29 Dec 2010 17:35:26 +0000 (18:35 +0100)
commit451d89d95baa9d31e937870252e9a2b384dd2897
tree806b9f4c85ffe421d6508709a59c5bf38e519c38
parent8d0fa9e35203f37eddc08d51fd68f573648fc50a
Updated Swedish translation
po/sv.po