exynos4_tmu_driver_ids should be exynos_tmu_driver_ids.
authorJonghwan Choi <jhbird.choi@samsung.com>
Tue, 23 Oct 2012 06:54:42 +0000 (14:54 +0800)
committerZhang Rui <rui.zhang@intel.com>
Sat, 3 Nov 2012 01:52:55 +0000 (09:52 +0800)
commit3ae53b1e13e1ca7928a3dd2d51ea5417b618560c
tree758b166104ea8f7657fd3087135e16374fcfb7c8
parentfba4e087361605d1eed63343bb08811f097c83ee
exynos4_tmu_driver_ids should be exynos_tmu_driver_ids.

Signed-off-by: Jonghwan Choi <jhbird.choi@samsung.com>
Reviewed-by: Amit Daniel Kachhap <amit.kachhap@linaro.org>
Signed-off-by: Zhang Rui <rui.zhang@intel.com>
drivers/thermal/exynos_thermal.c