remove stale dir
[opensuse:art.git] / metatheme / metatheme-gilouche / po / POTFILES
1         ../index.theme.in \
2         ../metacity-1/metacity-theme-1.xml.in