add --help output to website v1.99
authorZeno Gantner <zeno.gantner@gmail.com>
Sat, 8 Oct 2011 16:53:38 +0000 (18:53 +0200)
committerZeno Gantner <zeno.gantner@gmail.com>
Sat, 8 Oct 2011 16:53:38 +0000 (18:53 +0200)
commit7ea2b2fcbddbf1026a5589869ccd9a73f8c9da60
treebe9a5fd606aa6acd279b516e92e997756b94da99
parentd7887783153bb12fc715620dc4a1538bc46d9e44
add --help output to website
website/src/documentation/item_prediction.html
website/src/documentation/rating_prediction.html