Rename to Etalage. Merge RamPoi in Poi.
[infos-pratiques:etalage.git] / .gitignore
1 build
2 cache
3 data
4 development-*local*.ini
5 dist
6 *.egg-info
7 *.pyc
8 *.pyo
9 *~