Allow also latest similar to latest-release. Change compress-disk-image to pack-to.
authorMarko Saukko <marko.saukko@jollamobile.com>
Thu, 8 Nov 2012 22:30:10 +0000 (22:30 +0000)
committerMarko Saukko <marko.saukko@jollamobile.com>
Thu, 8 Nov 2012 22:30:10 +0000 (22:30 +0000)
commit3f8b85a7b5690ae53273d2b70f7a4e7804c39892
tree91d9c9a5caae351cd762153b97e84966b230af15
parente77f67b0f0355320c71f9bfde3f844d2e7b91f4c
Allow also latest similar to latest-release. Change compress-disk-image to pack-to.

Signed-off-by: Marko Saukko <marko.saukko@jollamobile.com>
builder.py