2009-08-10 Kristian Rietveld <kris@lanedo.com>
[hildon:gtk.git] / po-properties /
2009-06-23 Michael Natterer2009-06-19 Michael Natterer <mitch@lanedo.com>
2009-06-05 Michael NattererMove the upgrade-gtk-2-14 branch to trunk. YAY!
2009-03-27 Michael NattererUpgrade to gtk 2.14.3. please test :-)
2008-10-06 Michael Natterer2008-10-06 Michael Natterer <mitch@imendio.com>
2008-10-02 Michael Natterer2008-09-30 Michael Natterer <mitch@imendio.com>
2008-05-23 Michael Natterer2008-05-23 Michael Natterer <mitch@imendio.com>
2008-05-23 Michael NattererUpgrade to GTK+ 2.12.9
2008-05-14 Michael Natterer2008-05-14 Michael Natterer <mitch@imendio.com>
2007-05-18 Michael NattererUpgrade to GTK+ 2.10.12
2007-04-16 Xan LopezMoving the maemo-gtk-2-10 branch to trunk.
2006-12-01 Tommi Komulainenimport gtk+2.0 2.10.6 (GTK_2_10_6) maemo-gtk-2-10@8549 2.10.6@15591
2005-10-25 Michael NattererRemoved generated files.
2005-10-25 Michael NattererMerged all changes to po-properties/
2005-08-02 Luc Pionchonremoved .gmo files
2005-07-13 Tommi Komulainenimport gtk+-2.6.4 2.6.4@23