2009-08-10 Kristian Rietveld <kris@lanedo.com>
[hildon:gtk.git] / INSTALL.in
2009-06-05 Michael NattererMove the upgrade-gtk-2-14 branch to trunk. YAY!
2009-03-27 Michael NattererUpgrade to gtk 2.14.3. please test :-)
2008-05-23 Michael NattererUpgrade to GTK+ 2.12.9
2007-04-16 Xan LopezMoving the maemo-gtk-2-10 branch to trunk.
2006-12-01 Tommi Komulainenimport gtk+2.0 2.10.6 (GTK_2_10_6) maemo-gtk-2-10@8549 2.10.6@15591
2005-10-25 Michael NattererMerged changes to files at the toplevel, added README...