Free caps in GUPnPDLNAProfilePriv
[gupnp:gupnp-dlna.git] / tests / xml / dlna-profiles-restrictions-order.xml
1 <?xml version="1.0"?>
2
3 <!-- order of dlna-profile/restriction in dlna-profiles -->
4
5 <dlna-profiles>
6         <dlna-profile name="foo" mime="bar">
7         </dlna-profile>
8
9         <restrictions>
10         </restrictions>
11
12         <dlna-profile name="zoo" mime="baz">
13         </dlna-profile>
14
15         <restrictions>
16         </restrictions>
17
18         <dlna-profile name="orly" mime="yarly">
19         </dlna-profile>
20 </dlna-profiles>