Relase 0.6.1
[gupnp:gupnp-dlna.git] / doc / gupnp-dlna.types
1 gupnp_dlna_discoverer_get_type
2 gupnp_dlna_information_get_type
3 gupnp_dlna_profile_get_type