gnu: Move helper code to (gnu system …) modules.
authorLudovic Courtès <ludo@gnu.org>
Wed, 11 Sep 2013 20:36:50 +0000 (22:36 +0200)
committerLudovic Courtès <ludo@gnu.org>
Wed, 11 Sep 2013 20:36:50 +0000 (22:36 +0200)
commit0ded70f37d47579ca058f2f4ca27335129a96e25
tree87f4be8fc34201c75aebe6fb4e335e0078a0fffc
parentaedb72fbe07b82da00f6c7a397794d465c217135
gnu: Move helper code to (gnu system …) modules.

* gnu/packages/grub.scm (<menu-entry>, grub-configuration-file): Move
  to...
* gnu/system/grub.scm: ... here.  New file.
* gnu/packages/linux.scm (<pam-service>, <pam-entry>,
  pam-service->configuration, pam-service->directory,
  %pam-other-services, unix-pam-service): Move to...
* gnu/system/linux.scm: ... here.  New file.
* gnu/system/vm.scm (passwd-file): Move to...
* gnu/system/shadow.scm: ... here.  New file.
* gnu-system.am (GNU_SYSTEM_MODULES): Add
  gnu/system/{grub,linux,shadow}.scm.
gnu-system.am
gnu/packages/grub.scm
gnu/packages/linux.scm
gnu/system/grub.scm [new file with mode: 0644]
gnu/system/linux.scm [new file with mode: 0644]
gnu/system/shadow.scm [new file with mode: 0644]
gnu/system/vm.scm