edited ‘mockups/sound-recorder/gnome-sound-recorder-3.svg’.
authorHylke Bons <hylkebons@gmail.com>
Sat, 28 Aug 2010 18:06:07 +0000 (19:06 +0100)
committerHylke Bons <hylkebons@gmail.com>
Sat, 28 Aug 2010 18:06:07 +0000 (19:06 +0100)
commitcb29ff19cba9cd5fddabeac6e0b34773014726ff
tree9292f7f5b1332fcba36191e32a5a83ed44a6b6d5
parent141c76490993900ef1bb35b9a4124f1c7a53364c
edited ‘mockups/sound-recorder/gnome-sound-recorder-3.svg’.
mockups/sound-recorder/gnome-sound-recorder-3.svg