Improved public?/private? tests somewhat
authorThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Wed, 8 Aug 2012 09:58:08 +0000 (11:58 +0200)
committerThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Wed, 8 Aug 2012 09:58:08 +0000 (11:58 +0200)
commit44ad6cfe29265873baa28403b63bbc298592c1c8
tree3a63ee4a52bff05edba0cd52d4852c191022410e
parentcff028d9e0a4d78a882fcaf94a1e2f5b539fece4
Improved public?/private? tests somewhat
lib/gitorious/protectable.rb