Merge branch 'master' of gitorious.org:gitorious/mainline
authorThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Fri, 7 Sep 2012 19:33:55 +0000 (21:33 +0200)
committerThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Fri, 7 Sep 2012 19:33:55 +0000 (21:33 +0200)
commit0d42198c9c9aacad88a4cf85051dfec397a667f9
tree1e3c19f367c2bdb80884f4cf30360edc99ec5832
parent8e614db9a0f863db513d228980b58027eacbfc3c
parent46b346e70417c974190e2559fb0d78cd01dc6fa5
Merge branch 'master' of gitorious.org:gitorious/mainline
lib/gitorious/diagnostics.rb