Up version
[gitorious:libdolt.git] / lib / dolt / version.rb
2012-10-04 Christian JohansenUp version v0.5.0
2012-10-04 Christian JohansenUp version v0.4.3
2012-10-03 Christian JohansenUp version v0.4.2
2012-10-03 Christian JohansenMake sure JSON is loaded for templates v0.4.1
2012-10-03 Christian JohansenAdd tree history v0.4.0
2012-10-01 Christian JohansenNew version v0.3.1
2012-10-01 Christian JohansenMerge branch 'branch-selector'
2012-10-01 Christian JohansenUpdate version v0.3.0
2012-09-26 Christian JohansenUp version v0.2.2
2012-09-25 Christian JohansenDon't depend on parsedate v0.2.1
2012-09-25 Christian JohansenVersion bump v0.2.0
2012-09-11 Christian JohansenCut new version
2012-09-11 Christian JohansenReset version for "new" library
2012-09-11 Christian JohansenOne more rename: "Dolt" is shorter, better